Harderwijkerweg 25A 6957 AB Laag-Soeren Tel.: 0313

Harderwijkerweg 25A 6957 AB Laag-Soeren Tel.: 0313-619397 (b.g.g. indien dringend 0623930509)
www.schaddeveld-laagsoeren.nl
[email protected]
Jaargang 9, nummer 11, 24 januari 2014
Agenda
Zaterdag 25 jan
Ma 27 jan
Vrij 31 jan
Ma 3 en Di 4 feb
Woe 5 feb
Di 11, Wo 12, Do 13 feb
Woe 19 feb
Di 25 feb
Woe 26 feb
Vr 28 feb
Open dag ’t Rhedens (ook geschikt voor gr 7)
Extra ouderavond olv H. Norder, aanvang 20.00 uur
Groep 1 t/m 7 rapporten mee
10 min. Gesprekken groepen 1 t/m 7
Speelgoedochtend gr ½
Groep 8 ’s ochtends Cito eindtoets
Groep 1 t/m 4 vrij ivm studieochtend
Groep 6/7/8 bezoek Solarta Arnhem, chemieproject
Speelgoedochtend groep 1/2
Carnaval, iedereen mag verkleed komen
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen weken is er door iedereen op school, zowel kinderen als team, erg hard
gewerkt. Er zijn veel Cito-toetsen afgenomen, nagekeken en verwerkt. Daarnaast zijn de
leerkrachten erg druk met het invullen van de rapporten die komende week meegaan. Deze
week zijn ook op beide vestigingen de adviesgesprekken geweest met de ouders en
leerlingen van groep 8. Dit voor de eindcito uit maar op tijd voor alle open dagen die de
komende weken op alle middelbare scholen plaatsvinden. Elk jaar weer merken we hoe
prettig het is dit gesprek met zowel ouders als kind samen te doen, het gaat tenslotte over
zijn/haar toekomst!
Vandaag heeft u naast deze nieuwsbrief ook een mail van mij gekregen met daarin het
verzoek uw voorkeur voor avond of tijdstip bekend te maken. Deze optie komt voort uit de
enquête die we begin dit jaar hebben gedaan over het Startgesprek. De meerderheid van de
ouders gaf daarin aan een voorkeur te hebben voor een ingepland gesprek. Een aantal
ouders gaf echter ook aan dat dit lastig was als je moet ruilen met meerdere kinderen. Door,
daar waar mogelijk, rekening te houden met uw voorkeur hoop ik zo het goede van de twee
samen te voegen. Dit zal niet altijd lukken aangezien een aantal klassen maar op 1 avond 10
minutengesprekken hebben.
Komende week gaat de opdrachtbevestiging naar de binnenhuisarchitect de deur uit voor
Dieren. Waar de buitenkant van de school een aantal jaren geleden in frisse kleuren is
geschilderd gaan we komende tijd ook de binnenkant aanpakken. De insteek is om voor het
nieuwe schooljaar een deel van het gebouw binnen te hebben aangepakt. Zodra er meer
bekend is over kleuren e.d. zal ik u dit laten weten/zien.
Komende maandag is er in Laag-Soeren een bijeenkomst voor alle ouders van 0 tot 12 jarigen
om samen te kijken welke manieren er zijn om, ondanks de krimp, te blijven zorgen voor
goed onderwijs in Laag-Soeren. Ik hoor dat de opkomst hoog zal zijn, mede dankzij
oproepen op Facebook, dus ga uit van een drukke, goede en zinvolle bijeenkomst.
Peter de Bruijn
Mededelingen
 Update tevredenheidsmetingen
Een aantal ouders heeft bij de afsluiting van het onderzoek aangegeven eventueel benaderd
te willen worden om meer toelichting te geven op hun respons. De afgelopen weken hebben
alle directieleden met een aantal ouders gesproken. Dit contactmoment werd door zowel de
ouders als de directieleden zeer gewaardeerd, waarvoor hartelijk dank!
Deze week zijn de directieleden bij elkaar gekomen om de eerste uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek door te nemen en met elkaar te bepalen hoe het vervolg eruit gaat
zien. Dit vervolg willen we ook weer samen met de ouders, leerlingen en leerkrachten vorm
geven: IK JIJ WIJ!
Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de uitkomsten van
onze tevredenheidsmetingen.
 Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen staan voor de deur. Van 22 januari tot en met 1 februari is er
landelijk weer veel aandacht voor het belang van voorlezen. En dat is mooi, want plezier
krijgen in lezen begint al heel jong. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Daarom onder
deze nieuwsbrief, tien gouden voorleestips. Ook voor ouders van oudere kinderen.
 De jarigen zijn:
Mathijs Gilsing uit groep 3 wordt op 1 februari 7 jaar!
Quentin Kwappenberg uit groep 6 wordt op 5 februari 9 jaar!
Luuk Salemink uit groep 4 wordt op 6 februari 8 jaar!
Idre Arentsen uit groep 4 wordt op 10 februari 8 jaar!
Jeske Hagen uit groep 3 wordt op 10 februari 7 jaar!
De volgende LS komt uit op vrijdag 7 februari.
Tip/ingezonden stuk:
Leer noten lezen en muziek maken in de Bootcamp!
Zit uw zoon of dochter in groep 4 of hoger? En wil hij of zij graag snel en op een leuke
manier noten leren lezen en muziek leren maken? Dan is de Bootcamp notenlezen echt iets
voor uw kind! Deze toegankelijke en betaalbare cursus wordt wekelijks na schooltijd gegeven
op het Rhedens.In 8 lessen werken we met instrumenten, maar ook met de nieuwste digitale
programma’s. Daarnaast gaan we zingen, bewegen en spelletjes doen, zodat uw kind zijn of
haar muzikale gehoor en ritmegevoel ontwikkelt. Kortom: een korte cursus als perfecte
voorbereiding voor het bespelen van een instrument.
Schrijf in via http://www.riqqrheden.nl of [email protected] want de cursus start al vanaf 13
maart!
Kosten: slechts € 57,50 voor 8 lessen.
Start: vanaf 13 maart 2014