info - Kringgroep De Noordzee Oostende

Provinciaal Kampioenschap - Goed om weten
Algemene zaken
 Het reglement en de deelnamevoorwaarden zijn terug te vinden op de VVDH Website bij de
pagina’s van de Commissie Africhting
 Het Provinciaal Kampioenschap is een interne manifestatie, hierdoor kan er enkel met VVDH
gebrevetteerd personeel gewerkt worden of uit de VVDH zusterverenigingen (RCBA, SV, VDH,…)
o Keurmeesters moeten VVDH keurmeester zijn of interne keurmeester in een VVDH
zustervereniging (RCBA, SV, VDH,…)
o Pakwerkers moeten VVDH Allround pakwerkers zijn.
o Spoorleggers moeten naast hun KKUSH brevet ook VVDH gebrevetteerd zijn, tevens dienen
zij VVDH lid te zijn.
 Keurmeesters dienen 3 maanden voor aanvang van de wedstrijd doorgegeven te worden aan het
secretariaat van de CA, ander Technisch Personeel zoals pakwerkers en spoorleggers zodra deze
bekend zijn
 Bij het sluiten van de inschrijvingen en ten laatste 8 dagen voor de wedstrijd dienen de deelnemers
gemeld te worden bij het secretariaat van de CA, [email protected]
Sponsoring en voorwaarden
 Royal Canin, hoofdsponsor van de VVDH, voorziet sponsoring door middel van hondenvoer voor
elke deelnemer, 1x 12 kg, 3x 3 kg, aangevuld met zakken van 1 kg per deelnemer
 Als tegenprestatie voorziet de organiserende kringgroep 1 pagina reclame in de catalogus en mag
er op en rond de prijzentafel geen ander merk hondenvoeding tentoongesteld worden
 Voor het verkrijgen van deze sponsoring en alle verdere vragen over sponsoring kan met terecht bij
[email protected] of [email protected]
 De Commissie PR en de Commissie Africhting laten een gezamenlijke affiche maken waarop alle
Provinciale Kampioenschappen vermeld staan. Er worden geen affiches per kringgroep gesponsord.
Belangrijk










De geleider - hond combinatie speelt in de klasse die ze op de dag van de wedstrijd heeft
Bij het sluiten van de inschrijving moet de geleider eigenaar of mede-eigenaar van de hond zijn
De geleider moet lid zijn van de VVDH sinds 1 januari van het betreffende jaar
00-leden mogen niet deelnemen
De geleider neemt deel in de provincie waar de kringgroep gelegen is
Maximum 2 honden per geleider
Interne manifestatie, dus enkel het gele werkboekje wordt ingevuld
Het document “VVDH Interne Wedstrijden-alles” is een hulpmiddel voor het
wedstrijdsecretariaat, het intern formulier dient ondertekend door de keurmeesters terug
gestuurd te worden naar het secretariaat van de CA
Er dienen geen KMSH doorschrijfformulieren ingevuld te worden voor interne VVDH
manifestaties
Er mogen interne keurformulieren gebruikt worden - deze kunnen bekomen worden via het
secretariaat van de CA
Vragen? Eén adres: [email protected]