SPONSORBROCHURE - FCZSW/Lekkervroeg.nl

SPONSORBROCHURE
zaalvoetbal
vereniging
o
e
v
t
l
b
a
al
a
Z
FCZS W
fczsw.nl
samen voor de winst
VOORWOORD
Voor u ligt het sponsorplan van zaalvoetbalvereniging FCZSW. Een plan met als doel de
belangen van u als sponsor te integreren in de visie van onze zaalvoetbalvereniging. Middels
uw hulp willen wij dan ook werken aan de verwezenlijking van onze gezamenlijke ambities. Op
die manier snijdt het mes aan twee kanten, wat een vruchtbare basis vormt voor hopelijk een
succesvolle samenwerking.
Als organisatie beschouwen wij sportsponsoring bij uitstek geschikt als communicatiemiddel
voor het bedrijfsleven. In een tijd waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke
thema’s zijn, kunt u via sportsponsoring blijk geven van uw betrokkenheid.
Voor een relatief nieuwe zaalvoetbalvereniging als FCZSW is steun vanuit de regio van essentieel
belang. De financiële middelen die gegenereerd worden door middel van sponsoring geven
ons de mogelijkheden om een vereniging met een stevig fundament op te zetten. Een vereniging
met een betrouwbare organisatie, die haar sponsoren op de juiste manier vertegenwoordigt en
zaalvoetbal op een hoog niveau óók in onze regio mogelijk maakt. Op deze manier werken de
sponsorgelden als een kloppend hart binnen de vereniging.
In dit plan schetsen wij een profiel van onze vereniging en zetten wij uiteen wat ons sponsorbeleid is. Uiteraard zijn er voor u als (potentiële) sponsor diverse mogelijkheden om via onze
vereniging naamsbekendheid te genereren. De betreffende mogelijkheden treft u onder het
kopje sponsorpakketten.
Met sportieve groet,
Bestuur FCZSW
Zaalvoetbal
FCZS W
INTRODUCTIE
1 Wie zijn wij?
2Jeugdplan
3 FCZSW en sponsoring
3.1Sponsorpakketten
3.2Hoofdsponsoring
3.3 Algemene sponsoring
3.4 Club van 100
3.5Sponsorovereenkomst
3.6 Uw bedrijfsnaam ook in onze opstelling?
3.7 Sponsoring en de fiscus (Belastingdienst)
4 Contact en woord van dank
1 WIE ZIJN WIJ?
FCZSW is al enige jaren als grote zaalvoetbalvereniging actief in de Zaanstreek. De selectie
speelt in de landelijke klasse van de KNVB. Het tweede en derde komen uit op het hoogste
niveau van de regionale competitie, de hoofdklasse. In totaal hebben we dertien herenteams,
één dames- en één B-juniorenteam (14-16 jaar). Onze clubkleuren zijn blauw/wit.
FCZSW is een gezellige, laagdrempelige vereniging met clubscheidsrechters. Voetballiefhebbers kunnen bij onze club terecht om zowel recreatief als prestatiegericht te zaalvoetballen. We
zijn momenteel bezig om ideale omstandigheden te creëren voor fanatieke voetballers die zo
hoog mogelijk willen spelen. Ook voetballers die gewoon lekker een balletje willen trappen
zitten bij ons helemaal goed.
Het gezamenlijke doel van het bestuur en de selectie is samenwerken om te groeien richting
een toekomst op het hoogst haalbare zaalvoetbalniveau in Nederland. Verder steken we veel
energie in onze recreanten, dames en jeugd.
2 JEUGDPLAN
Onze ambities stoppen uiteraard niet bij enkel seniorenteams! De jeugd is in onze ogen namelijk de belangrijkste bouwsteen van een club die structureel een rol wil gaan spelen in de
top van haar sport. We stellen ons daarom ten doel de komende twee jaar extra jeugdteams te
vormen, om zo aan een solide toekomst te bouwen voor onze vereniging.
“De jeugd heeft tenslotte de toekomst”
Daarnaast gaan onze selectiespelers de aankomende jaren jeugdclinics verzorgen. Wij willen
daarmee de regionale interesse voor het zaalvoetbal aanwakkeren en we kunnen kinderen
met allerlei verschillende achtergronden zo al vroeg spelenderwijs de basis van ons prachtige
spelletje bijbrengen. Hiermee denken we bovendien bij te dragen aan een positief en sociaal
multicultureel samenlevingsklimaat.
“Ondanks dat het zaalvoetbal enorm in de lift zit, zijn er in onze ogen (nog) te weinig mogelijkheden om je als (jeugdige) zaalvoetbalspeler te ontplooien. Wij hopen dat we over een aantal
jaar kunnen stellen dat wij als vereniging de basis hebben weten te leggen voor een cultuurverandering op dat gebied”.
Ralph Kerssens, voorzitter FCZSW
3 FCZSW EN SPONSORING
Wij denken dat u, door FCZSW te sponsoren, bij kunt dragen aan de groei van zowel onze
vereniging als uw bedrijf. We zullen er alles aan doen om uw wensen en verwachtingen naar
tevredenheid in te vullen naast het koesteren van onze eigen belangen.
Relatiemarketing is één van de belangrijkste zaken in ons sponsorplan. In onze ogen horen
bedrijf en vereniging elkaar aan te vullen bij het opbouwen van een positief imago. Aangezien
wij er alles aan doen om onze vereniging op een positieve wijze te presenteren, betekent dit
uiteraard ook een versterking voor het imago van u als sponsor.
Zoals gezegd zijn wij een ambitieuze zaalvoetbalvereniging, die met een maximale inzet een
plaats in de top van het Nederlandse zaalvoetbal wil innemen. Dit willen wij onder andere realiseren door de opleiding en doorstroming van een eigen jeugdafdeling. Om deze ambities
waar te kunnen maken zijn er bedrijven nodig die financiële middelen voor onze vereniging
willen inzetten. En dat is waarom we een beroep op u willen doen.
“Eén van de speerpunten in ons sponsorbeleid is dat een overeenkomst tussen onze vereniging
en uw bedrijf van wederzijdse toegevoegde waarde dient te zijn.”
3.1 SPONSORPAKKETTEN
Wij leggen u een aantal interessante mogelijkheden tot sponsoring voor. Uiteraard kan hiervan
worden afgeweken, want ook ‘een pakket op maat’ kan voor beide partijen een zeer interessante invulling geven aan de sponsoring. We hebben bovendien ruimte voor meerdere hoofdsponsors. Graag bespreken wij uw wensen en/of mogelijkheden en verkennen we samen hoe
we deze het beste kunnen realiseren.
3.2 HOOFDSPONSORING
€500,- per jaar*
Uw merknaam inclusief logo wordt gedrukt op de teamkleding en tassen van alle teams. Uw
logo, met link naar uw website, krijgt onder het kopje ´hoofdsponsor´ een prominente plaats
op onze nieuwe website www.fczsw.nl. U krijgt op onze website tevens de mogelijkheid tot een
korte bedrijfspresentatie.
Uw bedrijfsnaam neemt een prominente plaats in bij onze sponsoruitingen. Denk hierbij aan
krantenartikelen, social media, reclameborden, posters en spandoeken.
Uw logo neemt een prominente plaats in op de sponsorborden bij onze thuissporthallen.
U ontvangt vier toegangskaarten voor de jaarlijkse sponsorborrel, die wij op wisselende locaties en/of evenementen laten plaatsvinden.
3.3 ALGEMENE SPONSORING
€250,- per jaar*
Uw logo met link naar uw website krijgt onder het kopje ´sponsor´ een prominente plaats op
onze nieuwe website www.fczsw.nl. U krijgt op onze website tevens de mogelijkheid tot een korte bedrijfspresentatie. Uw bedrijfsnaam neemt een prominente plaats in bij onze sponsoruitingen. Denk hierbij aan krantenartikelen, social media, reclameborden, posters en spandoeken.
Verder neemt uw logo een prominente plaats in op de sponsorborden bij onze thuissporthallen.
3.4 CLUB VAN 100
€100,- per jaar*
Om sponsoring laagdrempelig en daarmee voor iedereen mogelijk te maken, hebben wij een
´Club van 100´ opgericht. Tegen betaling van €100 per jaar wordt de naam en/of het logo
van de sponsor op de website vermeld. Wij nemen voordat het nieuwe sponsorjaar ingaat
contact met u op, waarbij wij vrijblijvend de mogelijkheid geven uw bijdrage voort te zetten.
* De bedragen worden jaarlijks in overleg met het bestuur van FCZSW vastgesteld.
3.5 SPONSOROVEREENKOMST
Indien gewenst en wanneer wij tot een sponsoringafspraak en samenwerking komen, kan dit
op verzoek worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Op deze manier maken we voor
beide samenwerkingspartners volstrekt duidelijk wat we hebben afgesproken. De sponsorovereenkomst zal in tweevoud ondertekend worden door u en een vertegenwoordiger van ons
bestuur.
Pas nadat alle administratieve formaliteiten zijn afgerond ontvangt u van onze vereniging een
gespecificeerde factuur op het door u aangegeven factuuradres. Indien wenselijk voor uw
boekhouding vermelden wij uw referentie-/ordernummers.
De Sponsorcommissie zal de lopende sponsoring regelmatig evalueren en actief naar mogelijkheden zoeken om de naamsbekendheid van haar sponsoren nog beter naar buiten te
brengen.
3.6 UW BEDRIJFSNAAM OOK IN ONZE OPSTELLING?
Met trots kunnen wij u als vereniging melden dat onderstaande relaties
al enige jaren samen met ons voor de winst gaan:
HOOFDSPONSOREN
Klaver Giant Groep • ZITO/TEER • Regio College
Breakdown Sloopsupport • Drukkerij Zaansprint
ALGEMENE SPONSOREN
Trepo Sports • Impresos • Rodi Media
Inmiddels kunnen wij daar de volgende bedrijven aan toevoegen:
NIEUWE HOOFDSPONSOREN
Lebare Mobile Telecom • Lekker Vroeg Horeca & Sport
Succes Schoonmaak • Tip Top Pro-Cleaning
NIEUWE ALGEMENE SPONSOREN:
Van Til Recruitment • Hoogland Parketvloeren
Mirck Optiek
3.7 SPONSORING EN DE FISCUS
Graag willen wij u tot slot wijzen op de fiscale voordelen van het sponsoren van onze mooie
vereniging.
Aftrekbaarheid BTW
Sponsoring wordt gezien als een fondswervende activiteit en zolang het bedrag dat met fondswervende activiteiten wordt verkregen beneden de € 31.765,- blijft, is FCZSW niet BTW-plichtig.
Aftrekbaarheid kosten sponsoring
Ongeacht de rechtsvorm van uw bedrijf -natuurlijk persoon (inkomstenbelasting) of rechtspersoon (vennootschapsbelasting)- kunt u de voor de sponsoring betaalde bedragen gewoon als
kosten boeken. Deze zorgen dus voor een lager resultaat, waardoor u minder belasting hoeft
te betalen.
FCZSW
4 CONTACT
Wij hopen dat u met dit sponsorplan een duidelijk beeld heeft gekregen van de sponsormogelijkheden bij onze vereniging en dat wij uw
interesse hebben gewekt om ook úw steentje bij te dragen. Mocht u
naar aanleiding van deze sponsorbrochure onverhoopt toch nog suggesties, vragen en op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen via [email protected] of bellen met onze PR-functionaris Remco
van Garderen via 06-12930346.
4.1 WOORD VAN DANK
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in of uw steun
aan onze relatief nieuwe vereniging. Wij hopen dat onze ambities u
aanspreken en dat we u spoedig mogen verwelkomen binnen de club.
Deze sponsorbrochure is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks
onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden tegenkomen, dan vernemen wij dat graag.
Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur FCZSW
Ralph Kerssens
Voorzitter/penningmeester
Remco van Garderen PR-Functionaris
Dirk Woord
Ledenadministratie
Mario Schouten
Wedstrijdsecretaris
Harry Raven
Evenementencoördinator
WWW.FCZSW.NL
Zaalvoetbal