Accreditatiepunten RvdK

Accreditatie
Module
Toegekende
beroepsregistratiepunten
BAMw
Oriëntatie
6
Visie en dilemma's
3
Houding en Gespreksvaardigheden
5
Praten met kinderen
3,5
Omgaan met agressie
3,5
Interculturele Professionaliteit
3
Rapporteren Basis
3,5
Verdiepend Rapporteren
3,5
Effectief samenwerken
3
Juridisch Personen- en Familierecht
7,5
Juridisch Jeugdstrafrecht
6,25
Ontwikkelingspsychopathologie voor het jonge kind
6
Onwikkelingspsychopathologie van het kind in de basisschoolleeftijd
6
Ontwikkelingspsychopathologie van de adolescent
6
Methode bescherming
8,5
CT
8,5
KBPS CT
3
Motiverende Gespreksvoering
6,2
Methode Gezag en omgang
6,5
LIJ module 1
6,85
LIJ module 2
6,85
LIJ module 3
6,85
Methode Schoolverzuim
3,2
Casusregie
10
Doorontwikkeling Strafadvisering
5
5
Wordt per uitvoering
aangevraagd
Gedrags Beïnvloedende Maatregel
Time- en stressmanagement
8,25
Zittingsvertegenwoordiging
Trainingsdag JSOAP
Praten tot ingrijpen
Doorontwikkelde Raadsmethode
Lij release 3.3
8,1
3
8,3
2,5
2
K&J/OG opl. 1,
K&J/OG herreg. 4,5
Een taal erbij
Startdag medewerker adviesteams
Verdiepend G&O Gespreksvoering
Communiceren met kinderen in context G&O
K&J/OG diagn. 2, K&J/OG
Ov.taken 2, K&J/OG Herr. 8
Wordt per uitvoering
aangevraagd
Adviesvaardigheden voor GD
Feedback geven
Toegekende
beroepsregistratiepunten
NIP/NVO
2
5,5
3,5