Invacare® Colibri_Brochure_NL-FR

Invacare
®
Colibri ™
W/
NIEU EAU
V
NOU
Gepattenteerd
demonteersysteem /
Système de
démontage breveté
LiteLock™
Non marking
banden /
Bandage non
marquant
RoHS 2
compliant
Een kleurrijke uitstap in alle veiligheid en eenvoud! /
Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !
De nieuwe microscooter Invacare Colibri is elegant, gebruiksvriendelijk
en kleurrijk. Dankzij het gepattenteerde LiteLock™ systeem is de Colibri
zonder gereedschap gemakkelijk demonteerbaar en eenvoudig op te bergen
in de koffer van uw wagen. Zijn kleine volume zorgt ervoor dat hij zeer
manoeuvreerbaar is en toegankelijk is tot elk klein hoekje van de kamer. De
Invacare Colibri is ideaal om zowel binnen- als buitenshuis te gebruiken.
Le nouveau micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d’utilisation
et coloré. Grâce à l’inédit système breveté Invacare LiteLock™, le Colibri est
démontable facilement sans outils et se range parfaitement dans le coffre
d’une voiture. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité et
permet l’accès aux petits espaces. L’Invacare Colibri est idéal pour une
utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés.
1
Invacare
®
Colibri ™
LiteLock systeem - Gemakkelijk te (de-)
monteren / Système LiteLock - facile à
démonter et à assembler
Verander elke dag de kleur van uw
scooter / Changer facilement les
couleurs de votre scooter
Het ingenieuze Invacare LiteLock™
systeem laat toe om de scooter
gemakkelijk te (de)monteren.
L'ingénieux système Invacare LiteLock™
permet un démontage simple du scooter
une fois le bloc batterie enlevé.
De Invacare Colibri is beschikbaar in
verschillende trendkleuren. De gekleurde
delen kunnen gemakkelijk en zonder
gereedschap vast- of losgeklikt worden.
L’Invacare Colibri est disponible avec
les dernières couleurs tendance. Les
parties colorées s’enlèvent facilement et
rapidement et se clipsent sans outils.
Opties / Options
Gemakkelijk te (de)monteren /
(Dé)montage facile
Het duurt slechts minder dan
1 minuut om de Colibri te
demonteren. / Moins d’une
minute est le temps nécessaire
pour démonter le Colibri.
Grote wielen en batterijen /
Grandes roues et batteries
Voor een grotere autonomie en
een nog betere performance.
Optioneel. / Pour une autonomie
plus élevée et une meilleure
performance. En option.
Meer comfort / Plus de confort
De zachte zit kan 360° pivoteren
en zorgt voor een aangename
rit. / L’assise rembourrée assure
une conduite relaxante tout en
douceur. Elle est également
pivotante sur 360°.
Technische gegevens /Données techniques
RoHS 2
1
compliant
Invacare Colibri
Invacare Colibri
Invacare Colibri
465 mm
1010 mm
400 mm
370 - 420 mm
44 kg (Batt. 12Ah)
49 kg (Batt. 18Ah)
40 mm 2
45 mm 3
6° / 10.5%
136 kg
200 W
385 mm
2 x 12 Ah
2 X 18 Ah
505 mm
2200 mm
© 2014 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.
11 km (Batt. 12Ah)
16 km (Batt. 18Ah)
8 km/h
Kleuren / Coloris
Sapphire Blue /
Bleu électrique
Sunstone Orange /
Orange vibrant
Jasper Red /
Rouge passion
Marble White /
Blanc givré
Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : [email protected]
www.invacare.be
Jade Green /
Vert python
1/ C onform de Europese Norm (2011/65/EC) betreffende
de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
(Restriction of the use of certain Hazardous
Substances - RoHS) / Conforme à la directive
européenne RoHS (2011/65/EC) sur la restriction de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques.
2/ Met kleine wielen / Avec petites roues (200x50mm)
3/ Met grote wielen / Avec grandes roues (210x65mm)
Alle informatie wordt juist geacht
ten tijde van druk. Invacare
behoudt zich het recht voor
productspecificaties te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre
d'information. Invacare se réserve
le droit de modifier sans préavis les
données techniques de ce produit.
Colibri - BE - 02/2014