Bewaarnummer Bewaarnummer Seizoen 2014

Bewaarnummer
Seizoen 20142014-2015
1
Inhoud
onderwerp
pag.
Samenstellingen commissies
1. BESTUUR
2. JEUGDCOMMISSIE
2a Technische zaken & opleiding
2b. Klasse-coördinatoren
2c Toernooisecretariaat
2d Contactpersoon kaboutervoetbal
2e Werkgroep “Ouders graag gezien”
3. TECHNISCHE COMMISSIE
4. SPONSORCOMMISSIE
5. ACTIVITEITENCOMMISSIE
6. ACCOMMODATIE- EN BEHEERCOMMISSIE
6a Werkgroep onderhoud gebouwen en terrein
6b Beheerders/toezichthouders
7. COMMUNICATIE & PR COMMISSIE
8. WEDSTRIJDSECRETARISSEN
9. CONSUL KNVB
10. CLUBHUIS / KANTINE
10a Kantinebeheer
10b Kantinepersoneel
10c. Kantine Commissie
11. SUPPORTERSVERENIGING
12. STICHTING BELANGEN BERGHEM SPORT
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
Algemene mededelingen
1. Lidmaatschap & contributie
2. Reglement interne periodekampioen
3. Ongevallenverzekering KNVB
4. Adres KNVB Zuid 2
5a. Vertrouwenspersoon
5b. Commissie Normen en Waarden
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
Huisregels
1. Gebruik vergaderruimten
2. Gebruik velden en kleed-accommodaties
3. Kaderleden Berghem Sport
4. Gebruik platte kar NIET toegestaan
5. Noodzaak spelerspas
6. Indeling velden
1
10.
10.
10.
10.
11.
11.
12.
onderwerp
pag.
Trainingsschema
1. Junioren & Senioren
2. Winterperiode
13.
13.
15.
Informatie senioren
1. Competitie en beker
2. Afgelastingen
3. Social Media
16.
16.
16.
16.
Elftalindeling senioren en dames
1e.
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.
7e.
8e.
9e.
10e. / Veteranen (zaterdag)
Dames 1
Competitieindeling Berghem Sport 1
17.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
26.
27.
Informatie junioren
1. Mededelingen
2. Regiobeker
3. Zwaluwen Jeugdactie
4. Trainingsschema
5. Aanvangstijden
6. Toernooiplanning en vrienschappelijke wedstrijden
7. Reglement jeugdspelers
8. Grote Club Actie
9. F-pupillen en kabouters trainers gezocht
10. Kleding uitgifte seizoen 2014-2015
11. Wassen 7-/11-tal/team kleding
28.
28.
28.
29.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
31.
32.
11- en 7-tal indeling jeugd
A-1, B-1
B-2, B-3
B-4, C-1
C-2, C-3
C-4, D-1
D-2, D-3
D-4, D-5
33.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
2
onderwerp
pag.
E-1, E-2, E-3
E-4, E-5, E-6
E-7, E-8, E-9
F-1, F-2, F-3
F-4, F-5, F-6
F-7, F-8, F-9
F-10, F-11, F-12
Meisjes B-1, C-1
Meisjes D-6, E-1
Kabouters
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Sponsors Berghem Sport
50.
3
Samenstellingen commissies
1. Bestuur
~ Gerard Broers
Voorzitter, algemene zaken
~ Ellie de Groot (MMHC97K)
Algemeen secretariaat
~ Woppe Egelmeer (BVYX62G)
Penningmeester
~ Teun Brands (BVYW80P)
Voetbaltechnische zaken
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Email: [email protected]
2. Jeugdcommissie.
~ Roland de Waal (MMMW06L)
Voorzitter
Email: [email protected]
~ Leon v. Mierlo (BVLR707)
Secretaris & wedstrijdzaken Email: [email protected]
~ Erik Gijsbers (FWCZ78C)
Coordinator technische zaken
~ Fons Geraerdts (FWHV55I)
Coordinator opleidingen
~ Jos van der Kwartel (PKKP203)
Coordinator communicatie
~ Willy v.d. Oever (BVYW70M)
Beheer & materialen
2a. Technische Zaken & Opleiding.
~ Ronnie Kocken
hoofdopleidingen bovenbouw Email: [email protected]
~ Remco van der Zwaart (BKKH098)
hoofdopleidingen onderbouw Email: [email protected]
~ Michael van Doren (FKWS446)
hoofdopleidingen trainers
Email: [email protected]
2b. Klasse-coördinatoren
Klasse A John v.d. Bogaart (FGJH63P)
Klasse B John v.d. Bogaart (FGJH63P)
Klasse C vacant
Klasse D vacant
Klasse E Kees v. Veldhoven (MCYK48L)
Theo Beks (MJZX05F)
Klasse F Jan Gerrits (GDXL25B)
René van Gisteren (MFBT394)
4
Klasse M Tom vd. Camp (NXJG13O)
Keepers Leon Hoefnagels (BVYW68H)
Kabouters Leon van Mierlo (BYLR707)
2c. Toernooisecretariaat.
~ Willy v.d. Oever (BVYW70M)
~ Leon v. Mierlo (BVLR707)
Email: [email protected]
2d. Contactpersoon Kaboutervoetbal
~ Leon van Mierlo
2e. Werkgroep “Ouders Graag Gezien” (OGG)
~ Henk Boeijen Voorzitter
~ Perry de Louw
~ Yvonne Timmers
~ Ad van Vugt
~ Conny van Vugt
3. Technische commissie
~ Antwan vd Broek
~ Danny van den Heuvel
~ John Vos
~ Willy van den Hoogen
~ Jelco van Tooren
~ Eric Gijsbers
4. Sponsorcommissie
~ Peter Brands
~ Martijn v. Hoogstraten
~ Willy v.d. Oever
~ Nik van Orsouw
~ Piet van Schaijk
~ Theo Brands
voorzitter
algemene zaken
selectiezaken
advies &Sportlink
lagere senioren
jeugdafdeling
Voorzitter (interim)
Penningmeester
Secretaris
Beheer materialen
Acquisitie
Acquisitie
Beheer kleding
5. Activiteitencommissie
~ Vacant
Voorzitter
~ Leon van Mierlo
~ Peter Schoenmakers
~ Willy van de Oever
~ Marleen vd Ven
5
6. Accommodatie-/beheercommissie
~ Gerrit van Uden
voorzitter
~ Jan Gremmen
~ Cor Reijs
6a. Werkgroep onderhoud gebouwen & terrein
~ Frans van Leeuwen
~ Arnold den Brok
~ Adriaan Vos
~ Piet van Oss
~ Bert van den Heuvel
~ Bennie Netten
~ Willy Zwiers
~ Cor Reijs
6b. Beheerders / toezichthouders
~ Willy v.d. Oever
~ Arnold den Brok
~ Piet van Oss
~ Henk van Leur
~ Huub van Hoogstraten
~ Gerrit Bimbergen
~ Hans Broeksteeg
~ Theo van de Coolwijk
7. Communicatie & PR commissie
Website: www.berghemsport.nl
~ Vacant
Voorzitter
~ Frank van Leuken
website algemeen
~ Wessel Timmers
website jeugd
~ Jan vd Coolwijk
website Standen
~ Willy van den Hoogen
website KNVB info
Email: [email protected] of [email protected]
8. Wedstrijdsecretarissen
Senioren: Willy vd Oever
Jeugd: Leon v. Mierlo
9. Consul KNVB
~ Ad de Groot
6
10. Clubhuis / kantine
Sportpark “De Koppelsteeg”
10a. Kantinebeheer
~ Daniëlle Megens
Email: [email protected] of [email protected]
10b. Kantinepersoneel
~ Daniëlle Megens
~ Jeannette van Tooren
~ Piet van Schaijk
~ Kaylee Ulijn
~ Bart v/d Heuvel
~ Michelle Louwrenssen
~ Anika Broers
~ Henk van Leur
~ Frans en Gerrie Brands
~ Bep van den Berk
~ Demi van Vugt
10c. Kantine commissie
~ Gerard Broers
Voorzitter
~ Daniëlle Megens
~ Jeannette van Tooren
~ René van Gisteren
~ Marleen vd Ven
11. Supportersvereniging
~ Eric Reijs
Voorzitter
~ Marieke vd Heuvel
Secretaris
~ Peter Brands
Penningmeester
~ Harm van Hoeij
~ Mariëlle Roelofs
~ René van Gisteren
~ Stefan Gerrits
12. Stichting Belangen Berghem Sport
Hein Timmers
Voorzitter
Teun Brands
Secretaris
Gerrit Mulders
Penningmeester
7
Algemene mededelingen
1. Lidmaatschap en contributie
• Iedereen kan lid worden! Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
• Aan- en afmelden bij Frank Brands. Email:
[email protected] Bij veranderen van en naar een andere
club is een overschrijving nodig, tenzij dat langer dan 3 jaar is geleden.
De contributie per seizoen bedraagt:
• Voor senioren € 170,=
Voor junioren € 120,=
• Voor werkende leden € 16,= *
Voor rustende leden € 40,=
• Kabouters € 50,= met 2 maanden proef.
Senioren en junioren kunnen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor
gedeeltelijke terugbetaling van de contributie. Bijvoorbeeld door overmacht of in
de volgende gevallen:
§ Bij een zodanig ernstige blessure voor 31 december waardoor spelen in de
gehele resterende competitie onmogelijk is.
§ Bij een verhuizing over een afstand van minimaal 30 km. voor 31 december.
§ Zowel de situatie onder 1. als onder 2. moeten door de betreffende speler zelf
worden doorgegeven.
Definitieve beoordeling hiervan geschiedt door het bestuur van Berghem Sport.
Spelers van de E/F jeugd en kabouters krijgen de helft van de contributie terug als
zij voor 31 december hebben doorgegeven, dat ze stoppen.
Bij inschrijving als lid zijn eenmalig € 10,= aan inschrijfkosten verschuldigd.
* Nieuwe werkende kaderleden zijn in het eerste seizoen vrijgesteld van
contributie en gaan dus bij voortzetting van hun functie met ingang van het
tweede seizoen contributie betalen.
De contributie moet vóór de start van het seizoen via automatische incasso
worden betaald op rekening nr. 1065.95.741.
Niet betalen betekent niet spelen en dus achterhouden van de spelerspas!
Tussentijdse wijzigingen van banknummers doorgeven aan Woppe Egelmeer,
omdat anders de automatische incasso door de bank wordt geweigerd.
Stoppen met voetbal
Wat moet je doen als je stopt met voetballen?
Je vóór 1 juni schriftelijk afmelden bij Frank Brands (senioren), Leon van
Mierlo (junioren/jeugd).
De spullen van Berghem Sport (kleding, sporttas e.d.) inleveren bij je leider.
8
2. Reglement intern periodekampioen Berghem Sport:
Periode 1: de eerste 8 competitiewedstrijden
Periode 2: wedstrijd 9 t/m 15 (dus 7 wedstrijden)
Periode 3: de laatste 7 wedstrijden (16 t/m 22)
Wanneer elftallen minder dan 22 wedstrijden spelen in de competitie dan tellen
de wedstrijden 14 en 15 zowel in de 2e als in de 3e periode mee. Wanneer
elftallen meer dan 22 wedstrijden spelen, tellen de wedstrijden 23 en 24 niet mee.
De periode-kampioen krijgt 50 consumptiebonnen. Bij gelijk geëindigde elftallen
in een periode wordt de beloning gedeeld. Als een elftal een periode heeft
gewonnen komt deze niet meer in aanmerking voor nog een periode.
3. Ongevallenverzekering KNVB
Je bent bij ons verzekerd via jouw voetbalverzekering voor een persoonlijke
ongevallenverzekering voor een uitkering eveneens, ingeval van blijvende
invaliditeit tengevolge van een ongeval.
Verder ben je verzekerd voor medische kosten tot een maximum van € 500,- en
voor tandheelkundige kosten tot een maximum van € 1000,- per schadegeval. Je
kunt hier aanspraak op maken, als deze niet of slechts gedeeltelijk door je
ziektekostenverzekeraar zijn vergoed.
Wij wijzen je erop dat wij je schade in behandeling zullen nemen nadat er een
medische eindtoestand is bereikt, waarbij sprake is van blijvende invaliditeit of
medische c.q. tandheelkundige kosten die niet door je eigen verzekeraar worden
vergoed. Voor de goede orde wijzen wij je erop dat het schadeformulier
vergezeld dient te worden van alle nota's samen met een gespecificeerde
verklaring van je ziektekostenverzekeraar waarop vergoede c.q. niet-vergoede
bedragen staan vermeld.
4. Adres KNVB Zuid 2
Postadres:
Postbus 100
Bezoekadres: Susterderweg 31
6118 ZJ
046-4819400
Nieuwstadt
Nieuwstadt
5a. Vertrouwenspersoon
Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Dit is Mandy van
Rodijnen-Louters.
Email: [email protected]
Bij haar kan ieder lid of vrijwilliger van de vereniging terecht, die te maken heeft
(gehad) met ongewenste omgangsvormen. Bijvoorbeeld in de vorm van agressie
en geweld, discriminatie, (sexuele) intimidatie en treiteren of pesten.
5b. Commissie Normen en waarden
Eventuele klachten over het gedrag van leiders, spelers, ouders of anderen kan
men ook kenbaar maken aan de commissie Normen en waarden. Die klachten
moeten schriftelijk worden ingediend.
Dat kan door het meldingsformulier (zie website) in een speciale bus in het
wedstrijdsecretariaat te stoppen of te mailen via de website naar die commissie.
9
Huisregels
1. Gebruik vergaderruimten
Om een goed gebruik van de vergaderruimten (bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat) te waarborgen, gelden de volgende huisregels:
~ De vergaderdata s.v.p. tijdig doorgeven aan het secretariaat (Ellie de Groot);
~ De bestuurskamer is primair bedoeld voor het bestuur en mag ook voor een
ander overleg worden gebruikt als één of meerdere bestuursleden aan dat
overleg deelnemen;
~ Ruim de tafels na afloop op (verwijderen kopjes, flessen, glazen e.d.);
~ Maak van de vergaderruimten geen magazijn (leg de administratie en ander
klein materieel in de wandkasten).
2.
~
~
~
~
~
~
~
~
Gebruik velden en kleedaccommodaties
De trainers worden verzocht niet langer te trainen dan aangegeven.
Gebruik trainingsvelden volgens schema.
Er gelden speciale regels voor het gebruik van het kunstgrasveld (deze staan
vermeld op een bord bij de toegang van dat veld)
Alcohol is alleen toegestaan door 18 jarigen en ouder in de kantine en op het
terras en dus niet daarbuiten!
In de kleedlokalen en gang mag ook niet gerookt worden. Evenmin mag
gerookt worden als mensen in functie zijn b.v. leiders in de dugout.
Veeg de kleedkamers na de training even uit, zodat het team dat erna komt,
ook in een schone kleedkamer zit.
Volg de aanwijzingen van de toezichthouders / beheerders personen altijd op!
Voor wijzigingen omtrent de trainingen, dag of aanvangstijd contact opnemen
met Willy vd Oever.
3. Kaderleden Berghem Sport
Het op een goede manier beheren van ons sportpak is een taak van ons allemaal
samen. De beheerders doen hun best alles rondom de velden in goede banen te
leiden. Dit lukt alleen als afspraken door eenieder worden nagekomen! En wat
bedoelen we dan met name?
• Zo dienen trainers/leiders gebruikte materialen zoals doeltjes/goals weer terug
te plaatsen en van het veld te verwijderen.
• Ook na gespeelde wedstrijden is het een afspraak de hoekvlaggen (na de
laatste wedstrijd) mee terug te brengen naar de beheerdersruimte.
• Tot slot is het zaak om samen met de beheerders zorg te dragen voor onze
ballen, zowel voor de trainingen, maar ook op de zondagen. Zorg dat melding
10
wordt gemaakt van kwijt geraakte ballen tijdens de training en neem voor
uitwedstrijden max. 3 ballen mee !!
Het is de taak van alle kaderleden om als een “goed huisvader” zorg te dragen
voor het retourneren van alle geleende spullen bij de beheerders. Waar we samen
deze afspraken nakomen, blijft ieder plezier houden in zijn bijdrage aan de club.
Bovendien kunnen we zo met elkaar de kosten voor materialen, vooral voor
ballen, drukken.
Alvast bedankt voor de medewerking en inzet voor de club.
4. Gebruik platte kar niet toegestaan.
Voor de huldiging van kampioenen is het niet toegestaan om met een platte kar
door het dorp te rijden. Berghem Sport is niet aansprakelijk voor de schade en
lichamelijk letsel, dat wordt veroorzaakt als men ondanks dit verbod toch van een
platte kar gebruik maakt. Andere vormen van vervoer, waarbij de veiligheid wel
gegarandeerd is, zijn uiteraard wel toegestaan.
5. Noodzaak spelerspas.
Spelers mogen niet spelen als er geen geldige spelerspas van de betreffende
speler aanwezig is op het moment dat de wedstrijd gespeeld wordt. Dit was al zo,
maar is door de controle door de scheidsrechters voorafgaande aan de wedstrijden
nog verder verscherpt.
Van spelers die de contributie of boetes nog niet betaald hebben en die geschorst
zijn, wordt de spelerspas ingehouden. Ook zij kunnen op dat moment niet spelen.
11
6. Indeling velden
VELD 2A
VELD 2B
FIETSEN
VELD 1A
VELD 1B
PARKEREN
12
Trainingsschema
MAANDAG
Veld:
1A
2A
3A
4A
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
D-1
Meisjes E1 / E-9
Meisjes C1
D-4
o.l.v.:
D. van Rooij,
J. Verhoeven
J. Strik,
D. Pansier
M. Geurden
J. Strik,
D. Pansier
Veld:
1B
2B
3B
4B
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 - 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
D-2
E-7 / E-8
D-6M
D-5
M. Zwinkels,
T. Gutte
T. vd Camp
F. van Gaal
o.l.v.:
Veld:
1A
3A
4A
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
7-/11-tal:
A-1
B-4
o.l.v.:
E. van Vugt, R. Smits
C-1
J. Wintjes, K. Dollevoet
Veld:
1B
3B
4B
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
7-/11-tal:
B-1
B-2
o.l.v.:
C-2
A. Hulshof,
M. van Orsouw
B. Hoefnagels
DINSDAG
Veld:
1A
3A
4A
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
2A
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
E-1 / E-2
E-4
D-3
o.l.v.:
N. van Orsouw,
B. vd Heuvel
F. Boeijen, A. van Toor
H. Zidani, W. van Oort
Veld:
1B
2B
3B
4B
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.00 uur
F-1 / F-3
7-/11-tal:
E-3 / E-5
C-4
E-6
o.l.v.:
J. Gerrits, H. Gutte
M. van Dijk, D. Bos
S. Yilmaz, J. vd Linden
Veld:
1A
2A
3A
4A
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 20.45 uur
19.30 - 20.45 uur
7-/11-tal:
Senioren 1
Senioren 2
Meisjes B1
C-3
R. Taihuttu
J. Nagel-van Duren,
S. Louwrenssen
H. Zidani, R. Bergers
o.l.v.:
M. Maas
Veld:
1B
2B
3B
4B
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
7-/11-tal:
Senioren 1
Senioren 2
Dames 1
o.l.v.:
M. Maas
R. Taihuttu
B-3
N. Jibodh
13
WOENSDAG
Veld:
1A
1B
3A
4A
Tijd:
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.00 - 15.00 uur
7-/11-tal:
F-2 / F-5
F-4 / F-6
kabouters
F-7 / F-8
A. de Groot,
P. van Schaijk
o.l.v.:
Veld:
1A
1B
Tijd:
15.00 – 16.00 uur
15.00 – 16.00 uur
7-/11-tal:
F-9 / F-10
F-11 / F-12
o.l.v.:
Veld:
1A
1B
3B
4B
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
Meisjes E1
D-2
o.l.v.:
J. Strik
D-6M
D-5
T. vd Camp
F. van Gaal
Veld:
2B
3A
4A
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
E-7
Meisjes C1
D-4
o.l.v.:
M. Zwinkels
M. Geurden
Veld:
1A
1B
3A
4A
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
B-4
7-/11-tal:
A-1
B-1
o.l.v.:
E. van Vugt, R. Smits
B. Hoefnagels
C-1
J. Wintjes, K. Dollevoet
Veld:
3B
4B
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
7-/11-tal:
B-2
C-2
A. Hulshof,
M. van Orsouw
o.l.v.:
DONDERDAG
Veld:
1A
2A
3A
4A
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
D-1
E-1 / E-2
E-4
D-3
o.l.v.:
D. van Rooij,
J. Verhoeven
N. van Orsouw,
B. vd Heuvel
F. Boeijen, A. van Toor
H. Zidani, W. van Oort
Veld:
1B
2B
3B
4B
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.00 uur
F-1 / F-3
7-/11-tal:
E-3 / E-5
C-4
E-6 / E-9
o.l.v.:
J. Gerrits, H. Gutte
M. van Dijk, D. Bos
S. Yilmaz, D. Pansier
Veld:
1A
2A
3A
4A
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 20.45 uur
19.30 - 20.45 uur
7-/11-tal:
Senioren 1
Senioren 2
Meisjes B1
C-3
R. Taihuttu
J. Nagel-van Duren,
S. Louwrenssen
H. Zidani, R. Bergers
o.l.v.:
M. Maas
Veld:
1B
2B
3B
4B
Tijd:
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
7-/11-tal:
Senioren 1
Lagere Senioren
Dames-1
o.l.v.:
M. Maas
B-3
N. Jibodh
VRIJDAG
Veld:
1A
1B
Tijd:
18.00 – 19.15 uur
18.00 – 19.15 uur
7-/11-tal:
E-8
E-9
o.l.v.:
J. Goorden
JW van Helvoirt
14
Winterperiode
Op initiatief van de jeugdcommissie en met instemming van het hoofdbestuur en
de technische commissie, is er een alternatief WINTER trainingsschema opgezet.
Het alternatieve winterschema voorziet erin dat er alleen op het hoofdveld kan
worden getraind (bij langere vorstperiode of sneeuw waarbij het hoofdveld
sneeuw vrij is gemaakt). De opzet van het schema voorziet erin dat er iets meer
teams tegelijk op het hoofdveld moeten trainen waarbij de selectie elftallen 2 keer
per week blijven trainen en de niet selectie teams 1 keer per week.
Daarbij is afgesproken dat een 3-tal mensen met elkaar overleggen per wanneer
het winterschema wordt ingezet of gestopt. Hierin zijn betrokken de consul, 1
afgevaardigde van de JC en 1 afgevaardigde vanuit de beheerderscommissie. Zij
overleggen wanneer dit van kracht is waarbij de consul de eindstem heeft. De
consul geeft het besluit en ingangsdatum van het wintertrainingsschema door aan
de webmaster die het publiceert op de Berghem Sport Website (waar iedereen de
info kan vernemen). Dus als er niets op de website staat is er ook niets veranderd
aan het op dat moment van toepassing zijnde trainingsschema.
Ik wil nogmaals benadrukken dat het hier NIET gaat om een keer een dag slecht
weer maar om een langere periode van vorst en/of sneeuw waarin we niet op de
natuurgrasvelden kunnen voetballen. Hieronder het alternatieve winterschema:
Maandag
Veld 1A
Veld 1B
17.30 – 18.30 uur
D-4 / D-5
18.30 – 19.45 uur
C-1
19.45 – 21.15 uur
A-1
17.30 – 18.30 uur
D-3 / D-6M
18.30 – 19.45 uur
A-2 / B-2
19.45 – 21.15 uur
B-1
Dinsdag
Veld 1A
Veld 1B
17.30 – 18.30 uur
E-1 / F-1
(team F-2 traint 1x in de zaal )
18.30 – 19.45 uur
D-1
19.45 – 21.15 uur
Senioren 1
17.30 – 18.30 uur
E-3 / E-5
teams E1, E2, E3 en E5 trainen 1x zaal
18.30 – 19.45 uur
C-3 / C-5
19.45 – 21.15 uur
Senioren 2
Woensdag
Veld 1A
Veld 1B
17.30 – 18.30 uur
E-6 / E-7 / E-8 / E-9
steeds twee teams die niet in zaal trainen
17.30 – 18.30 uur
D-3 / E-4
18.30 – 19.45 uur
C-1
19.45 – 21.15 uur
A-1
18.30 – 19.45 uur
C-2 / C-4
19.30 – 20.30 uur
B-1
Donderdag
Veld 1A
Veld 1A
17.30 – 18.30 uur
E-2 / ME-1
18.30 – 19.45 uur
D-1
19.45 – 21.15 uur
Senioren 1
17.30 – 18.30 uur
D-2
18.30 – 19.45 uur
MB-1
19.45 – 21.15 uur
Senioren 2
15
Informatie Senioren
Competitie en beker
Kijk voor de exacte datums en tijden op de daarvoor bestemde publicatieborden
bij Berghem Sport of Wielerhuis Jan Boeijen. Ook vind je het programma op de
website van Berghem Sport.
Afgelastingen
Voor up-to-date informatie betreffende trainingen en afgelastingen; kijk op
www.berghemsport.nl
Social Media
Ook Berghem Sport heeft een Facebook en Twitter account.
www.facebook.com/vvberghemsport
twitter.com/vvberghemsport
16
Elftalindeling
Elftalindeling senioren
Ook dit jaar is er weer het nodige gepuzzel aan de elftalindeling voorafgegaan en
is er in zo goed mogelijke overeenstemming een indeling gemaakt. Uiteindelijk is
de volgende elftalindeling tot stand gekomen:
Selectie 1 & 2
3e klasse
NAAM
Freek van Bergen
Anjo Bimbergen
Nicky Boeijen
Carlos Brands
Stan vd Broek
Stef van den Broek
Jordy van Buul
Joris Buys
Patrick vd Coolwijk
Frank Dappers
Jacky van Deutekom
Demi Dolleweerd
Jeffrey Duif
Tom van Erp
Rob van Erp
Wesley Geerlings
Mitch Gielis
Glenn Gijsbers
Sander vd Goor
Twan vd Heijden
Nicky Hoeks
Marijn Huibers
Gijs Kappen
Kevin van Lent
Davy Macek
Bob Manders
Robbert Megens
Maik van Orsouw
Sander Plank
Niels vd Rakt
KNVB nr
FVCV05L
FYPX473
FVBR60L
FQZN34V
FXLR23Q
GFGK81P
FLBX506
FYQD78M
BVYZ50V
FVBR59H
BVZB64H
FNHX63W
BVYZ52N
FLBX48Z
FJHM45V
FJQD96V
FLBK85D
FXKB36D
FYQZ82R
FJLQ96R
FWDZ84I
FFMW31V
BVYX73K
BXPS189
GKWZ60W
FHRC51S
FRQZ323
FJHM46W
GBKT108
FNFC58H
17
GEB.DAT
27-5-1994
11-6-1992
14-3-1994
10-3-1993
21-6-1994
21-2-1997
16-5-1991
27-7-1994
10-10-1985
12-5-1994
6-2-1988
14-11-1992
13-1-1984
17-1-1990
17-1-1990
8-2-1990
11-11-1991
9-2-1995
7-11-1994
27-5-1991
6-9-1993
27-7-1990
27-12-1984
27-7-1989
3-10-1994
29-7-1990
6-4-1992
21-8-1990
10-4-1995
1-1-1992
Selectie 1 & 2
3e klasse
NAAM
Joost van Ravensteijn
Andy van Schijndel
Martijn Schoenmakers
Mark Schoneveld
Patrick Sebregts
Nick Tiellemans
Jeroen vd Tillaar
Jan Verhoeven
Kevin Vullings
Joep Wintjes
Begeleiding 1e
Maikel Maas
Harm van Hoey
Ronnie Kocken
Ad vd Rakt
Roy Dappers (verzorger)
Begeleiding 2e
Ramon Taihuttu
Henk van Loon
18
KNVB nr
FFMW384
BVZB89S
GBKF22Z
FVBM64O
BXQB96L
FYLT82U
FNHX57X
FWCZ79D
FRQJ49Z
FXLV75T
GEB.DAT
4-6-1988
25-6-1986
31-7-1995
19-5-1994
11-4-1984
30-10-1995
23-5-1991
11-2-1995
4-2-1992
17-5-1993
BWHL81N
BVZC25B
PHFH13L
GBJT05N
GFQW222
15-3-1978
24-2-1966
9-10-1967
31-5-1957
13-10-1990
BVVL44X
BXPR38A
11-1-1970
5-10-1954
3e
4e klasse
NAAM
J. Egelmeer
M.Cholakh
W. Egelmeer
S. van Erp
M. Groenendijk
M.v.Hoogstraten
P v.Hoogstraten
S. Gerrits
K. Boeijen
N. v. Orsouw
E. Reijs
M. Reijnders
K. v Oostrom
R. de Ries
R. v/d Ven
P. Isidor
M. van Leur
aanvulling selectie
aanvulling selectie
Leiders/vlagger
L. de Poot
Klaas Ceelen.
Bas van Lanen
19
KNVB nr
BVYZ64S
FTQB246
BVYX62G
BYLT080
BDDX517
BVYW54A
FQXZ91O
BVYZ63R
FLBX43U
BVYW377
BVYY97Z
BXDY99E
BVZC30J
FRTJ76S
BVYX002
FRTJ84T
FJLQ92N
GEB.DAT
3-6-1986
25-6-1987
24-9-1982
15-1-1982
24-12-1970
16-5-1979
8-6-1979
18-3-1984
15-4-1991
16-3-1982
28-8-1977
10-8-1981
31-10-1989
21-4-1994
14-8-1980
2-1-1991
10-5-1988
BVYW458
BVYX09Z
BVYW56C
16-4-1981
12-6-1963
25-12-1978
4e
5e klasse
NAAM
S v Oorschot (k)*
Daan Heister
Teun Heister
Steven Huiberts
Paul Vogels
Jochem Gijsbers
Freek Ariëns
Niels v Orsouw
Gert-J v Berkom*
Max Theunisse
Ward de Bruijn
Nick Heister
Koen van Rooij
Jaap Schiks
Remco vd Zwaart
Bas Weijts
Jaap Buys
Niels v d Hurk
Ricardo v Schaijk
Joey v d Sloot
Leiders/vlagger
Marel Brands
Niels v Orsouw
20
KNVB nr
GBJT11Q
FVCV04K
FRPZ20Z
MCWX598
GMBM635
FJHM43T
FNFC56F
GKBX01C
FVFQ37W
GKFX06D
FRPZ22R
QGVV82L
LXDZ97B
FKXL419
BKKH098
BXFG43J
GJFB90T
GLFG26H
FTBX70W
LWTB66G
GEB.DAT
8-10-1992
10-6-1993
27-8-1991
12-3-1989
3-7-1990
25-9-1990
11-8-1991
14-6-1991
5-11-1990
13-8-1991
2-9-1992
10-9-1985
6-5-1989
27-6-1991
29-10-1978
9-1-1990
12-4-1990
17-1-1990
30-11-1992
1-4-1995
MSND49I
GKBX01C
26-1-1991
14-6-1991
5e
6e klasse
NAAM
Robin den Brok*
Mark den Brok
Bas Buiting
Jeffrey Dix
Bart v/d Heuvel
Joey den Brok
Roel v. Iperen
Quincy Kempen
Koen Wolf (k)
Pim v. Rodijnen
Jordy Boeyen
Ferry v.d. Sloot
Stef Schoenmakers
Frank Megens
Luke v. Vught
Loek Vos
Sijmen Verhagen
Addie Bloem*
Rens Eijsermans
Sjors Bloem
Leiders/vlagger
A. v. Vught
A. Ruijs
Wessel Timmers
Stein Ruijs
Mike Ploegmakers
21
KNVB nr
PWQK10D
GLMD805
FYNH426
FYQD76K
FXLV72Q
FJLQ97S
FSYT30E
GFZH97G
FVFR871
FRPL97H
GFLG39X
FSYT29A
GBKF232
FSYT315
FXLR20X
GBJS10U
PWQV384
PYJG66B
MBWK58X
FFMW34Y
GEB.DAT
19-1-1992
5-12-1990
8-11-1994
7-9-1994
25-1-1995
7-10-1989
15-10-1993
30-6-1994
26-3-1994
11-11-1992
13-8-1990
17-12-1992
30-3-1995
27-6-1993
20-10-1994
28-7-1995
8-3-1995
10-9-1984
30-11-1994
22-2-1990
BVYQ93Q
PZXQ40W
FWDH31C
GFQK68S
26-4-1965
4-10-1955
12-8-1994
4-11-1993
21-3-1991
6e
6e klasse
NAAM
S. Boeijen
K. v.d. Bogaard
R. Smits
R. Fransen
J. Gielis (K)
D. v.d. Heijden
P. v.d. Heijden
R. van Hoorn
A. Huibers
R. Megens
C. van Oostrum
Leo. v/d Putten
D.v.d.Putten
R. Reuvers
M. v. Tongeren
S. van Vugt
L. Veerman
L. den Brok
M. Pijnenburg
Leiders/vlagger
J. den Otter
C. Huibers
M.den Otter
T. Bokmans
KNVB nr
LYMS22O
MHWY855
GGCK140
FRRL76O
BVYZ390
MHWY866
FFFW035
FHRC37S
BVZB66J
FHRC53U
BVZC29F
BZDD58K
BZDF025
FXJH409
BVZC136
BVZB63G
PLGK06F
BVZB850
FYLP75A
GEB.DAT
24-9-1988
4-7-1988
7-3-1980
25-8-1989
24-8-1986
12-8-1988
11-5-1988
17-1-1988
27-3-1989
21-3-1988
21-2-1988
15-31985
20-8-1987
11-10-1989
22-2-1989
18-11-1987
13-1-1985
31-10-1986
21-2-1990
GBKP913
BVYW61A
MHWY833
BVYZ873
25-8-1963
22-6-1958
9-4-1989
10-8-1987
22
7e
6e klasse
NAAM
D. Arts
S. van de Berg
M. Theunisse (k)
J. van Hees
D. van Hees
G. van der Heiden
J. van der Heiden
C. van Hintum
L. van Hintum
R. Hoefnagels
K. van Ravensteijn
S. Reijs
E. van de Sande
M. van Schaik
D. van Schijndel
M. Tuncer
K.Coenen
M. van Stiphout
R. van Schaijk
Leiders/vlagger
Peter van de Heuvel
Bert van der Heijden
KNVB nr
GKLC85B
BWGG84S
LZMH50V
BVYX268
BVYX57i
NLDS703
BVYZ35K
BVYZ76X
GFQK66Q
FYNP167
FFMV535
FQZN41V
BVYZ25H
BZDD247
BXPX06P
FKWS398
BVZB98U
BYCR18Q
BVYX54F
GEB.DAT
20-11-1982
11-9-1986
13-2-1983
23-1-1983
18-8-1984
14-3-1984
8-2-1985
22-10-1981
19-2-1985
20-7-1982
14-6-1985
14-12-1984
21-11-1980
19-12-1981
10-3-1987
1-1-1984
27-2-1981
30-1-1986
10-12-1984
BVZB57H
BVYX99W
13-1-1958
27-12-1957
23
8e
6e klasse
NAAM
P. Brands
GJ. den Brok*
S. den Brok
T. van de Camp*
R. Cornelissen
J. Goorden
J. W. v. Helvoirt
K.v/der Heijden
N. Keijzers
E. Kevenaar
T. Megens
M. van Orsouw*
J. Reys
H. Somers
J. Theunissen
Marc v.der Leest
Paul de Jong
R. Brands
E. v. Grunsven
Geert Wildenberg
Gaby Janssen
John v. Ras
Leiders/vlagger
S. den Brok
KNVB nr
BVYY75R
BVYY82R
BVYY33D
BVYY43G
BXFD02L
PXVR70A
PDHZ27K
PDHY32D
BYCD22L
BXPP83A
BVYY70W
BVYX92P
BVZB55F
BVYW14W
FHVF26X
BVYY93V
BXVL47O
FGJB048
FSSX025
BYLT25V
FWGN647
BWGZ427
GEB.DAT
21-11-1977
2-3-1975
1-1-1971
2-6-1970
10-1-1986
13-12-1972
6-4-1970
14-7-1987
5-9-1973
10-10-1960
20-5-1978
29-1-1950
8-8-1979
1-10-1979
13-9-1974
24-1-1977
16-3-1984
26-7-1971
25-7-1972
1-3-1971
4-12-1974
5-5-1977
BVYY33D
1-1-1971
24
9e
6e klasse
NAAM
T. van Bakel
L. Bimbergen
F. den Brok*
Martijn Ruijs
M. Dominicus
E. v. Doleweerd (k)
A. van Erp
F. van Gaal
M. van Galen
H. de Groot
Stefan Heule
N. Kremer
R. Oliemeulen (k)
P. Reijnders
R. Rutten
D. van Schayk
R. Ultee
K. van de Wielen
Karel. Bimbergen.*
Leiders/vlagger
A. de Groot
KNVB nr
GFQC67N
BVZC28E
BVYY74Q
BWYD41M
BVZB71H
BVYY83S
BWYJ78Y
BWGW26O
BVYX213
GFQK61L
BZQH50V
FSYS398
LWZY89C
FYMX76O
BVYX53E
BVYY69S
BVYX02X
FKWS50F
BZDF36M
GEB.DAT
24-10-1976
29-7-1979
14-12-1977
26-6-1975
28-6-1969
15-8-1976
14-9-1978
19-2-1974
10-3-1981
2-12-1977
29-8-1974
24-10-1972
28-8-1983
23-11-1975
1-1-1977
20-3-1977
3-5-1982
18-12-1972
3-12-1969
FKXF60S
11-3-1948
10e
veteranen
NAAM
Rini van Aalst
Antwan v.d. Broek*
Bram v. Bergen
Antoine Bergers
John Duijs
Maurice Geurden *
Peter Gloudemans
Fons Geraedts
Jos v/d Kwartel
Eric Vos
Ton van Uden*
(Marcel v. Es)
Leiders/vlagger
Willem v Kreij
KNVB nr
BVYX06W
BVYX327
BYZM96E
BVYW16Y
FYMG653
BVZB75L
BZDC82I
FWHV55I
PKKP203
BWGG18B
BVYY03Y
BLKT48Q
GEB.DAT
30-6-1960
15-9-1965
9-11-1985
1-12-1962
3-3-1971
21-9-1967
20-7-1963
24-11-1970
3-5-1965
5-8-1963
10-6-1965
6-8-1963
BZDF44N
8-2-1973
25
Dames 1
3e klasse
NAAM
K.van Erp
M. van den Heuvel
W. Huibers
L. van den Hoogen
N. van den Hoogen
K. van de Kant
M. Loosschilder
M. Louwrenssen
S. Louwrenssen
L. Manders
M. van Dinther-Reijs
M. Roelofs
L. Verstegen-Smits
I. Theunisse
M. van de Ven
C. Ravestein-Wooning
D. Kersten
I. Vos
Leiders/vlagger
H. van Hoogstraten
L. van de Putten
KNVB nr
FRQF74J
GKQB72Z
FPMV619
NKKT31P
PKKP13R
MGJY09F
GDWN26F
LWBY78A
FYQD75J
LZBF67C
FFMW557
BXCV50F
BVYX56H
GKQV59Y
MDKZ16W
BKVL215
BWWK78P
GGKL90D
GEB.DAT
6-6-1990
16-10-1986
25-4-1992
1-6-1992
14-5-1995
7-10-1992
15-2-1987
8-10-1994
10-7-1972
12-12-1993
12-4-1985
18-10-1979
28-11-1979
7-12-1992
23-8-1990
3-9-1982
16-7-1985
22-12-1992
BVYW59F
BZDD58K
28-3-1952
15-3-1985
26
Competitieindeling
Berghem Sport 1 (Zuid 2, 3e klasse D)
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Club
sv Avanti '31
RKSV Avesteyn
Berghem Sport
Boekel Sport
RKSV DAW Schaijk
FC Uden
Festilent
RKSV Margriet
Nulandia
RKSV Rhode
RKSV Venhorst
RKSV Volkel
Adres
Avantilaan 2
Steen en Stokstraat 6
Osseweg 49
Waterval 9
Bossestraat 56
Artillerieweg 1
Boekelsedijk 3
Amsteleindstraat 21A
Duin en Daelseweg 12
Dommelpark 3
De Heikneuter 2
Eeuwsels 14
Plaats
Schijndel
Dinther
Berghem
Boekel
Schaijk
Uden
Zeeland
Oss
Nuland
Sint-Oedenrode
Venhorst
Volkel
Telefoon
073-5432137
0413-292289
0412-401514
0492-323175
0486-461354
0413-261713
0486-454367
0412-631957
073-5322393
0413-473416
0492-351772
0413-273336
Overige senioren en dames
Voor de overige senioren-/dames elftallen is de competitieindeling op de website
te vinden.
27
Informatie Junioren
1. Mededelingen:
Het verenigingsnummer van de v.v. Berghem Sport is BBHV72A.
De eerste trainingen starten weer in week 34 (18-23 augustus) voor alle
jeugdelftallen / teams, m.u.v. de standaardelftallen / teams A1, t/m F1, die
beginnen op een eerdere datum. De spelers van deze teams zijn reeds
geïnformeerd.
De wedstrijdformulieren in de klassen A t/m D en Meisjes B1 en C1 zullen
ook het komende seizoen digitaal worden ingevuld. De E- en F- pupillen
maken wederom gebruik van het verzamelformulier, waarop zij de uitslagen
van hun jeugdteam invullen. Alleen de thuisspelende vereniging is hiervoor
verantwoordelijk.
De E- en F- pupillen behoeven geen wedstrijdformulier in te vullen; deze
teams maken gebruik van een uitslagenformulier. Hier is de volgende
werkwijze van toepassing:
a. bij thuiswedstrijden vullen zij direct na afloop de uitslag van de gespeelde
wedstrijd in; de tegenpartij controleert d.m.v. een paraaf.
b. bij uitwedstrijden is de werkwijze bijna identiek; nu heeft ons eigen
jeugdkader de controlerende taak.
De spelerspasjes van je teamspelers dienen de begeleiders/sters altijd bij zich
te hebben, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden! Als de spelerspasjes
ontbreken worden de jeugdspelers/sters uitgesloten van deelname aan de
wedstrijden.
De voetbalcompetitie seizoen 2014-2015 begint op:
o zaterdag 06 september: voor de jeugdelftallen A-1, B-1 C-1 en D-1.
o zaterdag 20 september: voor alle overige jeugdelftallen/teams.
Kijk voor competitieindelingen van elk team op: www.berghemsport.nl
Voor up-to-date informatie betreffende trainingen en afgelastingen; kijk op
www.berghemsport.nl
2. Regiobeker
In tegenstelling tot het vorige seizoen nemen alle jeugdelftallen/teams deel aan
een bekertoernooi. In een poule van 4 teams speelt men 3 wedstrijden. De
speeldata luiden :
- Voor de A-1, B-1 en C-1: woensdag 27, zaterdag 30 augustus en zaterdag 18
oktober.
- Voor alle overige teams: zaterdag 30 augustus, zaterdag 06 en 13 september.
In categorie A gaan zowel de poulewinnaars als de no's 2 door naar de volgende
beker-ronde.
28
Doorstroming bij de D1, E-1 en F-1 teams vanuit bekerpoules naar de
afvalrondes.
Idem als bij junioren categorie A: zullen uit de bekerpoules van deze teams de
no's 1 en 2 doorstromen naar de afvalrondes. Voor de overige teams blijft de
bestaande regeling gelden.
Pilot hoofdklasse E- pupillen 9 tegen 9 en beker.
Het spelen in de hoofdklasse E-pupillen met 9:9 wordt voortgezet. Bij
districtsbreed voldoende deelname zal er voor deze teams een eigen
bekertoernooi worden georganiseerd. Indien dit doorgaat, dan zal via een
afvalsysteem gespeeld worden tot een districtsfinale (en niet meer tot een
regiofinale); m.a.w. idem als bij de junioren.
Finales regiobeker pupillen.
Landelijk is bepaald, dat er op Koningsdag door ons district geen wedstrijden
meer mogen worden vastgesteld. De finales regiobeker pupillen zullen worden
vastgesteld op de eerste zaterdag, volgend op het laatste geplande volledige
competitieprogramma (zal zaterdag 09 mei 2015 zijn).
3. Zwaluwen-jeugdactie.
Ook dit seizoen zal door de jeugd weer worden gespeeld voor de gehandicapte
medesporter. Hiervoor is gekozen zaterdag 30 augustus 2014. Het is de
bedoeling dat op deze dag alle jeugdleden één euro bijdragen aan het Prinses
Margriet Fonds. Deze bijdrage moeten alle jeugdleden afdragen aan hun elftal /
team begeleider/ster. Vervolgens zullen alle kaderleden deze giften van de
jeugdleden afdragen aan de jeugdcommissie van de eigen sportvereniging,
waarna afdracht aan dit fonds plaatsvindt. Als jeugdafdeling dragen we deze
Zwaluwen jeugdactie een warm hart toe en hopen dat ook U dit initiatief zal
steunen.
4. Trainingsschema.
Het nieuwe trainingsschema, zoals dat het komende seizoen 2014-2015 in
werking zal treden, vindt U elders in dit Bewaarnummer. Gelieve hiervan goede
notie te nemen. Voor eventuele vragen/reacties kunt U contact opnemen met Erik
Gijsbers of Leon van Mierlo. De betreffende jeugdtrainers/sters kunnen zelf geen
wijzigingen van trainingstijden doorvoeren!
5. Aanvangstijden
Het komend voetbalseizoen zullen de aanvangstijden bij thuiswedstrijden voor
onze jeugdelftallen gelden, volgens onderstaand overzicht:
§ team A klasse: 15.00 uur
§ teams B klasse en Meisjes B1: 15.00 uur
§ C-1, C-4 en Meisjes C1: 13.00 uur
29
§
§
§
§
§
C-2 en C-3: 15.00 uur
D-2 tm D-5 en D6M: 13.00 uur
teams D-1, E-1 tm E-9 : 11.00 uur
team Meisjes E1: 11.00 uur
teams F klasse: 09.00 uur
Bij uitwedstrijden kan dit per vereniging verschillen; al naar gelang de wensen
van die betreffende vereniging bij de K.N.V.B.
6. Toernooiplanning / vriendschappelijke wedstrijden
Ter voorbereiding op de nieuwe competitie 2014-2015 zullen door de
jeugdelftallen/teams vriendschappelijke wedstrijden/toernooien worden gespeeld.
Een overzicht kunt U verkrijgen via de klasse-coordinator of in het postvak van je
elftal/team in het wedstrijd-secretariaat. Voor nadere info. kunt U contact
opnemen met Leon van Mierlo.
7. Reglement voor jeugdspelers
Binnen onze jeugdafdeling wordt aan de jeugdleden de mogelijkheid geboden
hun hobby, het voetbalspel, tot ontwikkeling te laten komen. In het jeugdplan is
ook een reglement opgenomen, waaraan ieder jeugdlid zich dient te houden, t.w. :
afmelden voor wedstrijden en trainingen bij de eigen trainer/begeleider;
luisteren naar trainers en begeleiders;
geen geweld in het veld tegen tegenstanders en medespelers;
geen geweld tegen de scheidsrechter;
geen geweld en/of vernielingen in de kleedlokalen;
geen geweld en vernielingen op en rond het sportpark;
alle jeugdspelers vanaf de E tot A klasse gaan na wedstrijden en trainingen
verplicht douchen.
als er problemen zijn maak dit bespreekbaar bij je begeleider/trainer of bij
iemand van de Jeugdcommissie;
voortdurend blijven stimuleren en enthousiast maken voor de teamgeest;
gemotiveerd zijn voor alle activiteiten uit het jeugdplan;
het schoolgebeuren staat altijd boven het voetballen;
het schoolgebeuren, afspraken maken met trainer/begeleider of met de
Technische coördinator;
draagt zorg voor de trainingsmaterialen;
draagt altijd een goede mentaliteit uit voor de vereniging.
Als jeugdorganisatie zullen we erop toezien dat deze regels worden nageleefd.
Alleen dan is het mogelijk iedereen een optimale sportbeoefening te kunnen
aanbieden.
30
8. Grote Club Actie
Het komende seizoen neemt onze jeugdafdeling vanzelfsprekend ook weer deel
aan de Grote Club Actie. Deze actie gaat van start op zaterdag 13september.
De Grote Club Actie is een financiële actie, met als doel financiën voor de jeugd
in te zamelen, om zodoende extra activiteiten e.d. voor de jeugdleden te kunnen
organiseren. Het is de bedoeling dat alle jeugdleden en kaderleden aan deze actie
zullen deelnemen. Ook andere belangstellenden binnen de Berghem Sport familie, die van deze actie mede een succes willen maken zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich vanaf zaterdag 30 augustus in verbinding stellen met de
jeugdcommissie. Voor elk verkocht lot ontvangen de verkopers ook dit jaar een
leuk zakgeldje.
9. F- pupillen en kabouters trainers gezocht!
Zoals wellicht bij velen bekend nemen alle F- pupillen naast het spelen van
wedstrijden op zaterdag, ook wekelijks deel aan jeugdtrainingen, die op
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur plaatsvinden. Doordat de F- klasse en
kabouterafdeling nog altijd groeiende is, zijn we voor het komende seizoen met
spoed op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers, die op een leuke en speelse
wijze trainingen kunnen verzorgen op deze woensdagmiddag aan deze
jeugdleden.
Het is in het belang van de jeugdspeler dat de groep niet te groot is, want deze
pupillen hebben voldoende aandacht nodig om de basiselementen van de
voetbalsport onder de knie te krijgen.
Meent U zich hierin te herkennen en heeft U interesse en voldoende vrije tijd om
deze trainingen te verzorgen, neem dan z.s.m. contact op met de coördinator van
de F- klasse: Leon van Mierlo.
10. Kleding uitgifte seizoen 2014-2015.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen is het ook weer gebruikelijk dat aan alle
begeleiders/sters van onze jeugdteams de elftal/team kleding wordt uitgereikt,
zodat ze tijdens de oefenwedstrijden zich in de voorbereiding op een juiste wijze
kunnen presenteren. Als jeugdcommissie hebben we hiervoor weer een tweetal
data gepland, t.w. ;
- vrijdag 15 augustus: voor alle A- t/m D- klasse elftallen van 18.00-20.30 uur
- zaterdag 16 augustus: voor alle E- en F- pupillen teams van 09.00-11.30 uur
“Jeugdkader noteer deze data in uw agenda.”
31
11. Wassen elftal / team kleding.
Gedurende het seizoen wordt wekelijks door alle jeugd teams gebruik gemaakt
van sportkleding (shirt, broek, kousen ), beschikbaar gesteld door de sponsorcommissie. Om een goede staat van deze sporttenue's te kunnen waarborgen, is
het noodzaak dat door ieder team deze kleding collectief wordt gewassen op een
vaste plaats. Het kan niet zo zijn dat elke ouder apart een sporttenue naar huis
meeneemt om te wassen. Er ontstaan dan kleurverschillen en deze tenue's zijn dan
niet meer te gebruiken. Als jeugdcommissie spreken we de wens uit dat door alle
jeugdkaderleden hieraan gehoor wordt gegeven!
32
1111-/7/7-tal indeling jeugd
A-1 junioren
Bondsnr
Naam speler
GJFB89P
Mart Aarts
Kevin den Brok
Dave v. Gruythuysen
Erwin v.d. Hurk
Niels Klaassen
Dennis v.d. Leur
Jeroen Klaassen
Dani v. Oort
Indy Hoeks
Jurren T immers
Aaron Reuling
Cas Rommen
Wesley v. Rooij
Martijn Scholten
Millan T immers
Wouter v.d. Ven
Rens v. Vught
GKNZ64V
LWMX21Q
GLVJ257
LZTR45K
GJFS66X
LWJT63X
GLDQ047
GDYN15P
GKXQ56L
GFGK79U
GBJT09R
PZXP43K
GKNZ63U
GKNZ66X
GKNZ62T
GHYS819
1-1-1996
Geb.datum
30-11-'97
19-04-'97
31-07-'97
03-04-'97
30-12-'97
16-10-'97
30-12-'97
09-11-'97
06-01-'96
15-10-'96
29-01-'97
09-01-'96
30-09-'96
02-12-'97
21-07-'98
17-07-'97
27-07-'97
Trainer(s) Leider(s)
BVYY79V
Roy Smits
Eric v. Vugt
Maarten Huibers
Bondsnr
Naam speler
MBLS62R
Jesse Ceelen
Mitchell van Gaal
Jesse v. T ooren
Bjorn v.d. Bogaart
Huub Gremmen
Joep Hoefnagels
Marcel v.d. Hurk
Lars v.d. Kwartel
Davy v.d. Leur
Mike Louwrenssen
Koen van Mook
Mats v.d. Broek
Ruud van Schaijk
Valentijn Smits
GGCK140
BVYZ83X
B-1 junioren
LWBG66H
GHTT525
LXPK523
LZTR44J
LWNH11i
LWSW293
LWZK915
GMRM49F
LWBY79B
LWHR92H
GJDP848
LZTR51J
GMRM54D
07-03-'80
28-10-'68
28-06-'77
1-1-1998
Geb.datum
10-03-'99
28-01-'99
04-08-'98
18-04-'98
07-07-'99
16-08-'99
21-08-'99
29-08-'99
25-08-'99
20-09-'98
03-05-'99
03-02-'98
01-07-'98
19-09-'99
Trainer(s) Leider(s)
BVYZ27J
BZDF025
BVYZ34J
Boy Hoefnagels
Dennis v.d. Putten
Danny v.d. Heuvel
33
29-05-'86
20-08-'87
30-04-'85
B-2 junioren
Bondsnr
Naam speler
LYYF28F
T om Strik
T ygo Broers
Rick v.d. Heuvel
Hidde van Kemenade
Devon Gloudemans
Hoby v. Veghel
Luuk van Kreij
T ino v.d. Pol
T im Renders
Reg van Schaijk
Stan Strik
Danny Huijbers
Mick van Schaijk
MCFH60H
LZTR50S
GJKL90C
NLDC347
GMRM51A
LWHR93i
MBQN00N
MFBT43Z
LZWZ95K
LYYF34E
MBQT722
LYYF26D
1-1-1998
Geb.datum
10-04-'99
21-11-'99
18-06-'99
27-03-'98
27-07-'98
12-01-'98
02-11-'99
30-07-'99
10-09-'99
27-08-'99
08-02-'99
17-08-'98
17-06-'99
Trainer(s) Leider(s)
FJLQ97S
Emmerich v.d. Broek
Koen van Ravensteijn
Mark den Brok
Joey den Brok
Bondsnr
Naam speler
GLDQ036
Ryan van Aalst
Rob Bokkers
Coen Crombach
Julian Gijsbers
Stijn Gloudemans
Wessel v.d. Heuvel
Justin Kling
Mathijs van Lier
Remo de Louw
Jessie van Orsouw
Koen Ruis
Jorg T heunisse
Gerwin v.d. Wielen
BVYZ21D
FFMV535
GLMD805
B-3 junioren
LZFP82N
MBQN03G
LZJM35O
LWSW26Y
GJDP837
LYYF33D
GKLC96F
GHTT569
LYZM63U
LYYF30K
GMGZ42U
GMVV43E
19-01-'66
14-06-'85
05-12-'90
01-10-'89
1-1-1998
Geb.datum
08-09-'98
23-06-'99
30-04-'99
05-03-'98
16-10-'99
27-03-'98
21-12-'99
01-01-'99
03-08-'98
01-05-'99
11-05-'99
22-08-'99
19-01-'98
Trainer(s) Leider(s)
MDXN305
FLCG81U
Hubert Ruis
Newin Jibodh
34
09-12-'64
08-05-'72
B-4 junioren
Bondsnr
Naam speler
LWXX266
Mike Bimbergen
Jordi Dominicus
Lorenzo van Heeswijk
Sandesh Kasie
Pablo van Maren
Maikel Megens
Justin Reuvers
Juul van Schaijk
Jochem Spee
Stefan Smits
Chris T abor
T eun v.d. Velden
Damiën T abor
GMRM50J
GCBG03D
PWQV443
MBQM99E
MBQT733
MNRR873
MMHC98L
LZDM34F
LZVL89K
MMCM61K
NTYM19J
MMCM58O
1-1-1998
Geb.datum
03-10-'99
10-04-'98
06-06-'99
14-11-'99
13-08-'99
05-05-'99
22-07-'99
10-09-'99
03-10-'99
16-09-'99
19-07-'98
28-09-'99
22-10-'99
Trainer(s) Leider(s)
MLYD77P
Dennis van Maren
C-1 junioren
Bondsnr
Naam speler
MCYM812
Jens Boeijen
Roy Manders
Brian Loeffen
Wessel T heunisse
T hom v.d. Broek
Stijn Roefs
Paris Hoeks
Sebastiaan Smits
Mees Wildӧer
Mels Meijers
Milan v. Vugt
Rik Gutte
Abel Wildӧer
Bram v.d. Broek
MDGK499
MHLZ48Q
LXTG14Z
LZDM33E
MCZL696
MFBT408
LZTR52K
MDXW65K
MDCF47M
FYPP61V
LZTR46L
MDXW66L
LZTR49O
12-10-'64
1-1-2000
Geb.datum
05-11-'01
21-03-'00
17-02-'00
17-08-'00
05-09-'00
20-06-'01
18-11-'01
10-05-'01
12-09-'01
14-09-'01
08-08-'01
02-02-'01
12-09-'01
13-04-'00
Trainer(s) Leider(s)
PNPK235
FXLV75T
FYNH389
René Boeijen
Joep Wintjes
Kai Dollevoet
35
19-04-'64
17-05-'93
21-01-'95
C-2 junioren
Bondsnr
Naam speler
MHBT46Q
Wesley v. Gaal
Boyd Brands
Kay v. Leur
Bas Zandee
Sam Fasteneau
Bram v. Gisteren
Milan v. Brakel
Dean Hulshof
Steve v. Duijnhoven
Noë v.d. Linden
Daan Voskens
Giovanni Verstegen
Bram v.d. Wetering
T ara Dominikus
Rinus Gijsbers
Ryan Jibodh
LZKC137
MDXN21R
MBNQ03A
MJBD91G
MFBT372
MDXN26W
MHCR894
MCYB309
MCTW53A
MFGF67A
MBPX297
PDHY31C
NZQS05E
PMHN40Y
LZTQ43P
1-1-2000
Geb.datum
08-06-'01
26-01-'01
01-03-'01
30-04-'01
15-01-'01
03-04-'01
20-04-'01
07-04-'00
21-05-'00
01-10-'00
02-08-'00
06-09-'00
27-02-'00
03-04-'01
18-12-'01
21-08-'00
Trainer(s) Leider(s)
FJJN01U
Mike v. Orsouw
Alexander Hulshof
Bondsnr
Naam speler
MCWY93J
Justin v. Dijk
Jim de Rouw
Vince v. Rodijnen
Gian Bergers
Mathijs Rikken
Vince Martens
Erwin de Looijer
Jon Vervoort
Justin v.d. Heijden
Lucas v. Schaijk
Julian v.d. Heuvel
Wiley Putters
T hijmen v. Reijsen
Nadin Belkhicia
Jakub Szwak
FJHM46W
C-3 junioren
MSXB99P
MCTW55C
MFDW687
MFHV077
MJNQ99X
MHGQ14Z
MMFL553
NXQR03J
MHBT48S
MFBT36Z
MCWY92i
NPMF07H
MNGX335
PWFT26E
21-08-'90
31-10-70
1-1-2000
Geb.datum
05-10-'01
29-07-'01
05-10-'01
04-08-'01
14-05-'01
01-09-'00
02-04-'01
17-11-'01
03-11-'00
16-03-'01
07-09-'01
04-05-'01
21-12-'01
29-08-'00
03-05-'01
Trainer(s) Leider(s)
MMMW05K
BVYY148
FRTJ86V
Ronny Bergers
Hilel Zidani
Harm v. Rodijnen
Marco Reijnders
36
21-10-'67
15-03-'64
04-05-'70
02-09-'73
C-4 junioren
Bondsnr
Naam speler
MPBB862
Rico Janneman
Jay Megens
Aaron v. Maaren
Joey T immers
Remco Kroesk
Misiu Skowroivek
Ricardo v. Erp
Devin Bos
Aron Ulijn
T imo v.d. Heuvel
Niels v. Dijk
Mart v. Kreij
Nick den Brok
Max v.d. Wetering
Cas de Grijs
Robin Ulijn
MHYY76H
MBQN01E
MFWJ29U
MDXN29Z
PWQV513
MBQM98D
MJWG26M
LZBF65A
MNQV09O
MGYV156
MCTW59G
QGVV418
LZXL63M
LZTR53L
MFLP68S
1-1-2000
Geb.datum
03-04-'01
04-04-'01
21-12-'00
09-02-'01
23-08-'01
01-09-'00
27-08-'00
23-08-'00
08-10-'00
07-08-'00
27-10-'00
20-09-'01
28-07-'00
21-10-'00
08-06-'01
06-08-'01
Trainer(s) Leider(s)
BXDX69Y
BXDJ34i
Mari v. Dijk
Bas T immers
Dick Bos
D-1 pupillen
Bondsnr
Naam speler
MFBT41X
Bas v. Eldijk
Stan v. Rooij
Milan Boon
Jur v. Veldhoven
Zide Janssen
Justin v. T oor
Siem Duijs
Loet v. Schaijk
T ijn Heinemann
Guus de Waal
Mack Megens
Roos Manders
Rafael Megens
Scott Gloudemans
MHYY79K
MLXQ41Y
MHGQ152
MMGG18A
MMRX12U
MSXC00Y
MHLZ49R
MLYD75N
MJJC95X
MGYV20E
MLXQ42Z
MCTW58F
MKMB49S
26-07-'71
14-05-'60
1-1-2002
Geb.datum
08-06-'02
23-05-'02
17-08-'02
17-09-'02
28-05-'02
19-09-'02
10-11-'03
17-02-'02
11-02-'02
14-02-'02
26-08-'02
28-09-'02
14-01-'02
31-12-'02
Trainer(s) Leider(s)
LXDZ96A
FWCZ79D
GFGK81P
FVBR60L
Dennis v. Rooij
Jan Verhoeven
Stef v.d. Broek
Nicky Boeijen
37
13-08-'85
11-02-'95
21-02-'97
14-03-'94
D-2 pupillen
Bondsnr
Naam speler
MNJX41R
Joris v. Boxtel
Lars Gloudemans
Peter Hӧlzken
Brian Staal
Huib de Waal
Jordi v.d. Sluijs
T eun v.d. Broek
T hijn Kocken
Bernhard Janssen
Mart de Looijer
Reno v.d. Ven
Jens Wittenberg
Erik v. Galen
Daan v.d. Leest
MHYY66E
MJWG30T
MHYY64C
MJJG627
NNBM576
MLCK45V
MMJJ01W
PFPW73Q
PKKG30T
NKMB41K
QKSF34J
MLYD76O
NTGC01W
1-1-2002
Geb.datum
01-05-'02
11-10-'02
15-03-'02
07-06-'02
14-02-'02
25-06-'02
21-08-'02
26-10-'02
10-01-'02
10-09-'02
13-08-'02
16-07-'02
22-08-'02
27-08-'02
Trainer(s) Leider(s)
FXKB36D
PNLQ167
NLNM24M
PWQV384
Glenn Gijsbers
T on Kocken
Marco v.d. Ven
Sijmen Verhagen
09-02-'95
D-3 pupillen
1-1-2002
Bondsnr
Naam speler
MJWG29P
T wan Beks
Stijn Dahm
Conner T immers
Jur van Rodijnen
Stijn Houben
Quint van Veldhoven
Sem van Vugt
Sven Pansier
Bram Gloudemans
T homas de Wit
Luca Manders
Guus Elbers
Lucas Sonnenberg
T im Zandee
MHYY78J
MHYY77i
MLXQ454
MSXB98O
MJDB93i
MHYY69H
NTGB98V
MJSL64T
MNPD192
MSXB96M
MMNK147
NTGB96T
MLYD78Q
29-05-'69
26-08-'66
08-03-'95
Geb.datum
23-03-'03
19-03-'03
08-01-'03
05-07-'03
06-05-'03
30-08-'03
25-03-'03
10-01-'03
01-09-'03
23-01-'03
12-08-'03
11-06-'03
15-12-'03
25-12-'03
Trainer(s) Leider(s)
FNFC55E
BZDC82i
Wesley van Oort
Hilel Zidani
Peter Gloudemans
38
02-11-'92
20-07-'63
D-4 pupillen
Bondsnr
Naam speler
MHYY619
Cas van Hintum
Sjoerd Bergers
Dani Merken
Stijn Langstraat
Sem The
Ken Martens
Danny Bol
Sem Ruijs
Nick van Vliet
Stan de Groot
Lucas van Berkom
Ries van Zuijlen
Mischa Bekkers
MMJJO2X
NLNM23L
NKMB43M
MSXB97N
MJNQ98W
NKMB47Q
PFZR14K
NXJG20Y
NXJZ99D
MHPP26U
PKKN55V
OLMF935
1-1-2002
Geb.datum
28-02-'03
27-01-'03
17-12-'03
17-10-'03
01-08-'03
21-06-'03
15-12-'03
23-10-'03
21-07-'03
23-12-'03
23-10-'03
11-07-'03
25-07-'02
Trainer(s) Leider(s)
Leon van Berkom
D-5 pupillen
Bondsnr
Naam speler
MLXL42A
Mike Gloudemans
Finn Ceelen
Bram Oomen
T hijs Lambrechts
Jarno van Gelder
Sjoerd Rhoode
Wes Steinvoort
Kevin van Gaal
Hugh van Linder
T homas Droppert
T im van Uden
Sven van Lier
Luca van Erp
T heo Reuvers
MMRX09U
MLXL39E
NKMB42L
PWQB11R
NPJR474
MNJX39W
NTGC03Y
QDYL159
NTGC04Z
MLNP49Z
NNGD46Q
MHYY72D
MLYD80U
1-1-2002
Geb.datum
06-01-'03
23-06-'03
29-12-'03
12-04-'03
27-01-'03
14-11-'03
05-06-'03
11-02-'03
01-02-'03
22-05-'03
27-11-'03
25-10-'03
16-03-'03
29-06-'03
Trainer(s) Leider(s)
BWGW26O
NYZS77P
Ferry van Gaal
Eric van Uden
Marco Oomen
39
19-02-'74
E-1 pupillen
Bondsnr
Naam speler
MNJX38V
Koen Hendriks
Tye Boon
Robin Geraedts
Luc Brands
Raúl Konings
Steef den Brok
Lars Weisz
Thomas v.d. Camp
Tygo Vos
Siemen Hooiveld
MLXQ395
MMKH85H
NPJR496
BW6F71H
NKLZ85D
MLXQ409
NKLZ77C
NQGG03L
NRKW18G
Geb.datum
14-03-'04
04-04-'04
11-05-'04
07-01-'04
26-05-'05
08-02-'04
17-06-'04
27-07-'04
05-03-'04
10-09-'05
Trainer(s) Leider(s)
GKBC01C
LWSW25X
LWBG66H
Niels v. Orsouw
Rody Fransen
Mitchell v. Gaal
14-06-'91
E-2 pupillen
1-1-2004
Bondsnr
Naam speler
PNLQ27B
Timon den Brok
Isis v.d. Heuvel
Jim Kolen
Tijn de Poot
Koen Romijnders
Tim Steenvoorden
Milan v.d. Ven
Ryan den Bekker
Tim Vulders
NKMB46P
PNLQ248
NBHQ633
NRKW15D
NLDC358
NXJG18T
MTYC606
MLXQ465
30-06-'95
28-01-'99
Geb.datum
17-06-'04
02-07-'04
26-06-'04
18-11-'04
18-11-'04
15-01-'04
06-09-'04
30-03-'04
16-08-'04
Trainer(s) Leider(s)
FXLV27Q
FYQZ82R
Bart van den Heuvel
Sander van de Goor
25-01-'95
E-3 pupillen
1-1-2004
Bondsnr
Naam speler
NXJG16R
Less v. Gaal
Imre Doğar
Daan v. Summeren
Niels Dahm
Djevani Cromberge
Dave Hoes
Jur v.d. Ven
Finn Reijnders
Stijn Pasnagel
PKKN65Y
MVCT75P
NLGJ18R
NZLX79X
NXJG22Q
NZFN23M
NRKW13B
NRKW21C
07-11-'94
Geb.datum
03-08-'05
20-03-'05
09-03-'05
11-01-'05
09-09-'05
16-07-'05
05-06-'05
04-07-'05
04-06-'05
Trainer(s) Leider(s)
FWKN21K
Joep Gerrits
Semsi Doğar
Joeri T heunisse
40
26-01-'94
E-4 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NTGC052
Stefan v.d. Akker
Rick Verharen
Peymand Shiran
Ben van Toor
Den van Deutekom
Tim Damen
Milan Boeijen
Stef v.d. Berk
Kars Wittenberg
Ole Brands
MMNK125
PGPQ27U
PDHY27F
MMCW87E
PDHY28G
PBPS72T
NKMB44N
QKHN02Z
MLXL38D
1-1-2004
Geb.datum
22-08-'04
22-04-'04
25-03-'04
14-12-'04
20-05-'04
10-05-'04
08-10-'04
07-06-'04
20-06-'04
08-02-'04
Trainer(s) Leider(s)
BVYW66F
PQKK74J
Frank Boeijen
Antwan van Toor
E-5 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NXQR06M
Sven Zeegers
Ziggy v. Hoek
Jelle F ӧlker
Max Lansdaal
Mart v. Duijnhoven
Casper den Brok
Melih Gurau
Kai Gutte
Thijn Kremers
NQBD31G
PKKP03K
PFPT34Y
NLDC37A
PNLQ329
NKMB45O
NRKW23E
NRKW22D
06-09-'70
14-05-'70
1-1-2004
Geb.datum
18-08-'05
15-06-'05
24-08-'05
26-02-'05
26-01-'05
07-12-'05
01-03-'05
13-07-'05
16-08-'05
Trainer(s) Leider(s)
BVYZ976
Heino Gutte
Jorrit F ӧlker
24-05-'70
E-6 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NKLZ819
Osman Yilmaz
Brent Theunissen
Mart Buijs
Sem v.d. Linden
Sebastiaan v. Rossum
Jari Huibers
Stan Theunisse
Niels Vasterink
Vince v. Boxtel
Cas de Kok
NPJJ777
NNBM587
NLGJ19S
NLGJ20W
NXJG21P
PGPQ21O
PWQV23U
PKKG40W
NPJR50A
1-1-2004
Geb.datum
07-11-'04
23-08-'04
31-03-'04
26-05-'05
12-03-'05
07-02-'05
26-08-'05
28-10-'04
08-07-'05
26-05-'04
Trainer(s) Leider(s)
QDVB73M
NNNG38L
Edward van Rossum
Jurgen v.d. Linden
Suleyman Yilmaz
41
30-04-'69
31-01-'74
E-7 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PWQK53L
Nick van Wichen
Joep Voolstra
Thijn van Bokhoven
Stef Zwinkels
Erfan Zorlueri
Joppe van Hintum
Dinand van Oss
Jip van Dinther
Collin Geraads
QKHM79S
NTGB97U
PWQV18W
PSKW59W
PDHY30L
PKKN57X
MMCW86D
PSDR075
1-1-2004
Geb.datum
07-12-'05
19-11-'04
28-03-'04
17-09-'04
29-07-'05
27-12-'05
18-12-'04
24-09-'04
01-03-'04
Trainer(s) Leider(s)
Marco Zwinkels
Erwin v. Bokhoven
E-8 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NZLM91A
Tim Verhoeven
Just Bergers
Quintin van Linder
Wouter Martens
Jarno vd Wiel
Brent Bergers
Ali Can Erdogan
Sem Gutte
Rishie Kasie
Tom Goorden
PKKP06N
QDYK96T
PFZR15L
NTGCO2X
PKKP04L
MLYD79R
NRKW27i
QLFG70U
NRKW31F
1-1-2004
Geb.datum
04-08-'04
24-08-'05
05-08-'04
28-09-'05
17-04-04
06-05-'05
27-06-'04
17-08-'05
27-09-'04
05-04-'05
Trainer(s) Leider(s)
FRPZ18U
PXVR70A
Twan Gutte
Bianca Bergers
Jeroen Goorden
15-10-'75
E-9 pupillen
1-1-2004
Bondsnr
Naam speler
PDVY03V
Daan Pansier
Tristan van Helvoirt
Teun vd Heijden
Daan Janssen
Jules Vos
Sander van Geenen
Koen van Maasacker
Jelle v. Krevel
Lex van Schaijk
Jens Kusters
NZFN15L
MHPP28W
PKKN53T
NXQR05L
QLFG69Q
PNLQ28C
NRKW14C
PWQK55K
NRKW29K
13-12-'72
Geb.datum
28-11-'05
18-09-'05
03-05-'04
05-09-'05
20-04-'05
29-09-'04
25-08-'05
29-10-'05
22-04-'05
30-12-'05
Trainer(s) Leider(s)
PDHZ27K
Jan Willem v. Helvoirt
Dennis Pansier
42
16-04-'70
F-1 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NRKW28J
Wessel de Groot
Justin Broers
T hijs van Ravensteijn
Juul Overheul
Giel Hameleers
T imo Geraedts
Chris v.d. Heuvel
Jorgos v. Zuijlen
T jerk Fliermans
NRKW24F
PNLQ34B
NRKW20L
NRKW26H
PDVY05X
PKKG38R
PKKG29P
PKKG41N
1-1-2006
Geb.datum
05-01-'06
02-06-'06
30-04-'06
24-09-'06
23-02-'06
16-12-'06
10-03-'06
13-05-'06
29-04-'06
Trainer(s) Leider(s)
FWHV55i
Fons Geraedts
Mynco Fliermans
Bondsnr
Naam speler
PNLR803
Milan van Loon
Stijn van Heeswijk
Waylon van Zuijlen
Ramazan T uncer
Job Kenter
Sanne Zwinkels
Koen de Kok
Jesse v.d. Berg
Sem van Buren
Jayden Vos
F-2 pupillen
PDVY134
PKKG67Z
PSKW54R
PWQV11P
PWQK41D
NRLD04J
PKKG32L
PKKG37Q
QKVL445
24-11-'70
1-1-2006
Geb.datum
10-08-'06
07-08-'06
13-05-'06
21-09-'06
04-08-'06
01-06-'06
09-02-'06
31-01-'06
16-02-'06
21-03-'06
Trainer(s) Leider(s)
BVYY982
Jules van Heeswijk
F-3 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PDVY06Y
Finn v.d. Heuvel
Lard den Brok
Jayden Klijnen
Kevin Eijkemans
Just Roelofs
Finn v. Westerlo
Xavi Schel
Wessel van Gelder
Stan Verharen
NXQR02i
PWWS11L
PDVY10B
PDVY004
NXGR07N
PDVY093
PWQB08R
PWQK57M
24-02-'75
1-1-2006
Geb.datum
19-03-'07
16-08-'07
10-10-'06
24-05-'07
11-09-'07
17-06-'07
26-07-'07
20-07-'07
23-07-'07
Trainer(s) Leider(s)
T ryfon Roelofs
Werner Eijkemans
43
25-08-'70
F-4 pupillen
Bondsnr
Naam speler
NSNJ44M
Mick Duijs
Joelle Merken
Paul v.d. Heuvel
Fer v. Schaijk
Rik v. Schaijk
Bram de Poot
Rick Odinot
Kai Strijbosch
Rick den Brok
PWQK32B
PNLQ35C
PNNR11L
PNLQ237
NRKW25G
PDVY02U
PSDQ99X
PSDR18D
1-1-2006
Geb.datum
17-07-'06
25-07-'06
08-03-'06
21-07-'06
21-07-'06
14-08-'06
02-07-'06
29-03-'06
28-12-'06
Trainer(s) Leider(s)
BVYY69S
BVYY33D
Dave v. Schaijk
Patrick den Brok
20-03-'77
F-5 pupillen
1-1-2006
Bondsnr
Naam speler
PWQV85G
T hijs Brinkman
Kyano van Deutekom
Lorenzo Krol
T ygo van Dijk
Sam v.d. Heuvel
Bob Pasnagel
Olivier T eunis
Ryan Ceelen
Raf v.d. Vorst
PDVY112
QKHM95U
NXQR04K
PKKG34N
PWQV79H
QBMF87W
QKHM99Y
PXSM70W
01-01-'71
Geb.datum
26-09-'07
22-10-'07
02-06-'07
25-06-'07
21-03-'08
24-10-'07
08-10-'07
15-12-'07
30-05-'07
Trainer(s) Leider(s)
BXDY40Y
Armand v.d. Heuvel
Mark Pasnagel
Sjoerd v.d. Vorst
19-01-'72
F-6 pupillen
1-1-2006
Bondsnr
Naam speler
PWQK51G
Sil v. Gruijthuijsen
Joey van T oor
Michiel v. Bakel
Jessin Janssen
Mart Kosterman
Sven de Rouw
Nick Manders
Wessel v.d. camp
PKKN59Z
PWQK34D
NRKW16E
PWQV89K
PWQK48K
PDVY145
PDVY04W
Geb.datum
Trainer(s) Leider(s)
44
19-07-'06
29-03-'06
25-01-'06
15-08-'06
16-12-'06
15-05-'06
27-11-'06
21-04-'06
F-7 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PWRR07B
Wessel Verharen
Daan Peek
Mick van Ham
Joris van Mourik
Jelle Janssen
Sem Robbers
Stan Manders
Gies van Dinther
Bram v.d. Leest
QKVL19Z
PXSM51H
PXSM33D
PWPK38H
PXSM61K
PWQB09S
QLFG63K
PSDR02Y
1-1-2006
Geb.datum
23-07-'07
04-03-'06
12-06-'07
11-04-'06
29-12-'06
19-02-'07
04-01-'07
06-11-'07
04-06-'07
Trainer(s) Leider(s)
Alwin v.d. Leest
Bert Janssen
F-8 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PSKW64U
Eberm Khalil
Ray van Maren
Cas T hé
Gijs Roode
Cemil Yilmaz
Syp v. Buren
Stan v.d. Camp
Rick Peels
Wessel Brouwer
PDVY123
PXSM42F
PXSM37H
PKKG39S
PWQV13R
NXJG13O
PDVY156
PKKP12Q
1-1-2006
Geb.datum
07-02-'07
13-07-'07
18-02-'07
27-06-'07
15-01-'07
25-05-'07
20-08-'07
25-09-'07
10-09-'07
Trainer(s) Leider(s)
BVYY02X
Bondsnr
PWQV07O
QBMF73P
NJYC89G
PXSM29G
QKVL24X
Michel van Maren
25-04-'68
F-9 pupillen
1-1-2006
Naam speler
Geb.datum
Jesse Brands
Luuk Boeijen
Daan den Brok
Fem v.d. Geer
Julian Montfort Barrera
T ygo Steenvoorden
Javelin de Ronde
Trainer(s) Leider(s)
BVYY74Q
Frank den Brok
45
10-09-'07
31-03-'07
13-10-'07
18-02-'06
04-01-'08
03-09-'07
19-11-'07
F-10 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PNLQ33A
Milan Timmers
Stijn Ouwens
Daan van Ravensteijn
Willem Elbers
Yoran van Loon
T hijs Buuts
Jens T heunissen
Brent Keijzers
Bunyamin Gurcu
QKVL26Z
QKVL205
PXSM24B
PNLQ26A
PKKG28O
PNLQ30H
QGVV73J
PKKG33M
1-1-2006
Geb.datum
11-12-'07
25-07-'07
20-11-'07
06-01-'08
11-03-'08
02-03-'08
05-04-'08
17-01-'08
18-04-'08
Trainer(s) Leider(s)
FHVF26X
T oine Buuts
Jӧrgen T heunissen
F-11 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PNLQ156
Mart van Gaal
Mels Gutte
Sam van Lier
Cas Crab
Jesse de Groot
Joran v.d. Heijden
T om van Griensven
Mikai van T ooren
Keano v.d. Sloot
PKQD60V
PXQF578
PWQV616
PNLQ259
PSKW63T
PNLQ38F
QGVV67K
QKVL32Y
13-09-'74
1-1-2006
Geb.datum
22-02-'08
15-04-'08
19-09-'07
02-02-'08
04-06-'08
26-04-'06
23-03-'08
24-04-'08
29-08-'08
Trainer(s) Leider(s)
Raymond v.d. Heijden
F-12 pupillen
Bondsnr
Naam speler
PNLQ134
Luuk de Poot
Jort Fliermans
Rens de Poot
Julian Permis Levyssohn
Finn Kuijpers
Sanne Kleintjes
Bram Verharen
T hijs Rutten
Pleun van Krevel
Dean Schuurmans
PQBJ705
QDYL62L
PNLQ19A
PWQV73B
PTYT58N
QGVV72i
QLFH19G
QLFG57L
PVSL12D
1-1-2006
Geb.datum
21-04-'08
25-02-'08
25-05-'08
27-01-'08
30-06-'08
31-03-'08
24-07-'08
23-09-'07
15-02-'08
08-03-'08
Trainer(s) Leider(s)
Mynco Fliermans
Frank Kuijpers
46
24-11-'70
Meisjes B-1
Bondsnr
Naam speler
MHYY65D
Rosan v. Ballegooij
Inge v. Galen
Mandy Huibers
Nikki v. Deutekom
Demi v. Vugt
Naomi Vasterink
Charissa Roelofs
Romy v.d. Elzen
Dian v.d. Wielen
Evi v. Hees
Daisy v.d. Putten
Anouk Louwrenssen
Lois v. Veldhoven
Lisanne v.d. Camp
Daniek v. Hoeij
Senne Doğar
Evi v.d. Wetering
PZXR816
QKSF28K
QKSF25H
LVZN42T
MFBT383
PKKP21S
NQRG57J
NTYL097
NXJM35S
MNVP11S
NKLZ82A
PHHB84R
QKHN16C
PWWS13K
QKHN14A
PZXR85A
1-1-1998
Geb.datum
01-01-'97
15-12-'98
17-08-'98
03-06-'99
26-05-'98
18-12-'98
14-01-'99
27-09-'99
22-11-'99
07-12-'99
29-02-'00
26-03-'00
16-06-'00
13-09-'00
18-03-'99
20-07-'00
15-12-'98
Trainer(s) Leider(s)
BVZB88R
FYQD75J
Jolanda Nagel v. Duren
Sabine Louwrenssen
Meisjes MC - 1
Bondsnr
Naam speler
PWQV306
Jill Kuijpers
Silke Hendriks
Noa v. Duynhoven
Kyara v. Aalst
Elke v.d. Broek
Sam Voolstra
Joy de Groot
Sam v. Gaal
Famke Hendriks
Bente Geurden
Senna v. Erp
Indy v. Ballegooij
Nina Verhoeven
Jennifer Nederkoorn
Jewel Putters
Mayssa Boujdi
PNLQ29D
PYQM99Y
PKKP05M
PNLQ215
PWQB00T
NXJG23R
MNJX37U
PWPZ97Y
PKKP08P
PNLQ189
PWPZ992
NXJG12N
PWQV33X
PWQB04N
QLHM61S
05-06-'79
10-07-'72
1-1-2000
Geb.datum
10-11-'00
06-02-'01
24-01-'02
06-07-'01
30-07-'01
19-08-'01
07-01-'02
03-09-'01
09-09-'01
22-09-'01
10-03-'01
03-09-'01
29-07-'02
19-09-'01
27-08-'01
05-11-'01
Trainer(s) Leider(s)
BVZB75L
Maurice Geurden
47
21-09-'67
Meisjes D6-M
Bondsnr
Naam speler
MLCK47X
Marlieke v. Oss
Evi v.d. Camp
Maud Boeijen
Maud v.d. Wetering
Kris Wouters
Meike Hendriks
Merel Verhoeve
Imke Geurts
Daantje Broers
Britt Lourenssen
Senna v. T ooren
Liza Laurenssen
Nina Ostendorf
Puck van Gaal
Bridget Bergers
NTGB99W
PKKP19X
PWQB01K
PNLQ36D
PNLQ318
NTGC007
PKKG36P
PNLQ123
QHSR33B
PKKG31K
QKSF23F
QKVL423
NKRV987
QLFG65M
1-1-2002
Geb.datum
25-01-'02
21-04-'02
15-09-'02
20-09-'02
15-11-'02
08-06-'03
31-01-'03
02-02-'03
18-01-'04
12-08-'03
23-10-'03
17-02-'03
15-05-'03
10-06-'03
26-02-'03
Trainer(s) Leider(s)
NXJG13O
T om v.d. Camp
Meisjes E-1
Bondsnr
Naam speler
QKSF31G
Anouk Arts
Inge Ulijn
Kaira Hoeks
Demy v.d. Bogaart
Fenne Strik
Imke v. Oss
Aya Boujdi
Luna Pansier
Alae Boujdi
Ruby v.d. Heijden
QKHN43i
QHSR42D
PZXN81K
PZXN93P
QLFG75P
QKSF32H
QLFG72M
OLHM58W
QLFG81i
15-12-'71
1-1-2004
Geb.datum
03-01-'03
05-12-'05
16-09-'04
28-05-'03
16-07-'04
02-03-'04
07-07-'04
03-02-'05
07-07-'04
14-08-'05
Trainer(s) Leider(s)
BXKT053
John Strik
25-07-'68
48
Kabouters
Bondsnr
Naam speler
PWQV58A
Xavi Louwers
Nick Bimbergen
T im Huibers
Bask v.d. Vorst
Ensar Aslan
Djayden Klatt
Kayra Simsek
Rolf v.d. Camp
T hijs de Kok
Maik v. Grunsven
Nick Opstal
Peet Guelen
Collin Siebers
Bram T immermans
Ivo de Groot
Jur v.d. Akker
Jur v. Schaijk
Vince v. Veen
Lars den Brok
Sam Lecluijze
Djani Schel
Milan v.d. Heijden
Chelsey Jibodh
Mel Reijnders
Dilano Kramer
Niels v. Lieshout
Niek Cornelissen
Djay van Mun
T hijs v.d. Wiel
PWQV68D
QJKH03G
PXSM17B
QJKH06J
QJKH08L
PZXN52C
QJKH12M
QBMF33D
QBMF39J
PNLQ20E
QBMF54K
QBMF63M
QBMF92U
QDYL88X
PZNN62F
QGVV68L
QJKH15P
PWQB13T
QDYM32H
QGVV53D
QJKH16Q
QKVL294
QKLV375
QLFG59N
QLFG58M
QKLV342
va sept 2008
Geb.datum
08-10-'08
27-01-'09
29-06-'09
20-05-'09
24-03-'09
14-05-'09
14-05-'09
21-10-'09
30-11-'08
26-12-'08
18-02-'09
09-03-'09
26-02-'09
06-07-'09
04-07-'09
20-08-'09
08-02-'09
30-01-'09
28-02-'09
23-09-'08
25-06-'09
05-12-'09
22-10-'08
10-11-'08
07-04-'10
09-06-'09
20-08-'10
08-05-'09
Trainer(s) Leider(s)
BVYW81G
FKXF60S
Piet v. Schaijk
Ad de Groot
Henk v.d. Camp
Henk Boeijen
49
02-09-'46
11-03-'48
Sponsors Berghem Sport
Naam
Hoofdsponsors
Autobedrijf John Boekelder
De Merx
Hoofdsponsor jeugd
Rabobank
Stersponsors
Bakkerij Boeijen
Boschman Autoschade
De Molen Banden
Goessen Podomed
Meubi-trend Oss B.V
Kusters Precision Parts
Overige sponsors
A.K.B. Bouwkombinatie B.V.
Albert Heijn
Arno Auto's
A&R Zonweringspecialist
Assurantiekantoor F. Van Ballegooy
Autobedrijf de Keijzer
Autobedrijf Vos Oss
Autoschadeherstelbedrijf A. v/d Sloot
B & B Instalatietechniek
B.M.P. Catering Elzenburg
Bartjes Minigraafwerkzaamheden
Bato Makelaars Oss
Bergers Sr. Oss B.V.
Berghem Sport 9e elftal
Bert Knipping Grondverzetbedrijf
Betsie's Boetiek
BHK Langens Betonboringen VOF
Bloem Tuinmeubelen
Bloembinderij Maike
Boeijen Vastgoed
Boer Bens
Bouwbedrijf Alexander Robbers B.V.
Bouwbedrijf F.C. Boeijen B.V.
Bouwbedrijf van Griensven B.V.
B.P.A. Beheer B.V.
Brabants Isolatiebedrijf
BrabantZorg
Broers SHB
Buro OTTO
Buts-Meulepas B.V.
Adres
Plaats
Telefoon
Singel 1940-1945 320
OSS
0412-402707
Burg. van Erpstraat 25
BERGHEM
0412-401347
Postbus 2604
UTRECHT
0412-673333
St. Willibrordusstraat 47
BERGHEM
0412-401273
Reggestraat 29
OSS
0412-650649
Rustvenseweg 2
REEK
0486-479797
N.C.B.-laan 83
VEGHEL
0413-362516
Vorstengrafdonk 41
OSS
0412-696969
Saksenweg 31
OSS
0412-624652
Postbus 171
OSS
0412-473152
Willibrordusstraat 45
BERGHEM
0412-401489
OSS
06-51209126
Marktplein 8
LITH
06-54900479
Hoogheuvelstraat 72
OSS
0412-641165
Galliersweg 51
OSS
0412-624670
Maaskade 39a
Kantsingel 22K
OSS
0412-623555
Osseweg 2
BERGHEM
0412-401155
Ploeg 56
BERGHEM
0412-404052
OSS
0412-628129
Spaanderstraat 50
Wilhelminasingel 22a
BERGHEM
06-13905772
Kruisstraat 25
OSS
0412-624866
Hunnenpad 6
OSS
0412-624703
Het Reut 331
BERGHEM
0412-760149
Zevenbergseweg 38a
BERGHEM
0412-402039
Marktplein 8a
LITH
0412-481702
HERPEN
0486-414600
Past. V. Teteringenstraat 1c
BERGHEM
0412-402667
St. Willibrordusstraat 37
BERGHEM
0412-401661
MEGEN
06-53459668
Berghemseweg 2c
Kapelstraat 20
Koolwijksestraat 6
HERPEN
0412-401000
Zevenbergseweg 9
BERGHEM
06-12739373
Stationstraat 3
BERGHEM
0412-401590
GEFFEN
073-5322454
Halve Morgensstraat 1
BERGHEM
06-53450363
Julianastraat 10b
Papendijk 35
BERGHEM
0412-401312
Postbus 273
VEGHEL
0413-362951
Sportstaat 12
BERGHEM
0412-403330
Burg. van Erpstraat 20a
BERGHEM
0412-402999
OSS
0412-648390
Alanenweg 1
50
Naam
Overige sponsors
Buul van Dijk Schilderwerken
Cafetaria New York
Cafetaria 't Bikkeltje
De Grijs Industrieel Onderhoud
De Kapper
Den Brok Bestrating
DepostBode
Dominicus Installatieservice
Drukkerij Druk-inn B.V. Oss
Drukkerij Theunisse
Electro World Smits en van Zon
Erik van der Burgt Timmerwerken
Four2Go
G & B Werken
GAM Coating B.V.
Groothandel Anbergen
H.V. Timmerwerken
Heesen Yachts
Hendriks SGR
Hendriks van Bergen & Smulders
Henk Heijmans Sport en Recreatie
Heurkens Bouwmaterialen
Holland Herstel Groep
Hotel Berghem
Houthandel van der Heijden Heesch B.V.
HVR Show Equipment
IJzervlechtersbedrijf Van der Putten
Installatietechiek Gutte
Jan Boeijen Tweewieler-specialist
Jani cage
Jans wonen
Jero airco & koudetechniek
John Dollevoet Garagedeuren
John van Oijen Grond- en Zaagwerken
Jos Megens Afbouw V.O.F.
Jures Techniek B.V.
Juwelier van Osch
Kennes Verhuurt
Louis van Schaijk Graszoden
MB Mado Bikecenter
Megens Cleaning & Dienstverlening
Megens Timmerwerken
M.J. van Riel B.V.
Mulder Belastingen & Administraties
Adres
Plaats
Vlasgaard 9
OSS
Telefoon
0412-634111
St. Willibrordusstraat 7
BERGHEM
0412-401695
Wilhelminasingel 48a
BERGHEM
0412-401987
Berghemseweg 19
HERPEN
0412-403779
Hooghuisstraat 26
OSS
0412-642981
Wanmolen 13
BERGHEM
06-46276657
Postbus 537
OSS
0412-696565
Laanderhof 108
Tubantenweg 6
Dr. Ariënstraat 27
Weth. V. Eschstraat 276
BERGHEM
629279480
OSS
0412-650122
BERGHEM
0412-401875
OSS
0412-623674
Molenweg 6
BERGHEM
0412-402225
Osseweg 38a
BERGHEM
0412-402729
Maanstraat 9
BERGHEM
06-53340412
OSS
0412-633000
OSS
0412-640151
BERGHEM
06-54784611
IJsselstraat 29a
Roëllstraat 46
Burg. van Erpstraat 64
Rijnstraat 2
OSS
0412-665544
Wilhelminasingel 14-16
BERGHEM
0412-401010
Kerkstraat 60
BERGHEM
0412-646074
OSS
0412-690630
BERGHEM
0412-402888
Frankenweg 21
Burg. van Erpstraat 101
Frontstraat 1A
Burg. van Erpstraat 99
Bosschebaan 72
De Hammen 2
Basaltstraat 2
UDEN
0413-335326
BERGHEM
0412-402025
HEESCH
0412-452718
RAVENSTEIN 0486-412777
OSS
0412-636201
Wisboom 4
BERGHEM
0412-652448
St. Willibrordusstraat 25
BERGHEM
0412-401229
Angelenweg 70
OSS
06-19870287
Schoolstraat 1a
HERPEN
0486-416159
Angelenweg 87
OSS
0412-473365
BERGHEM
0412-403361
Laanderhof 96
Handelsweg 5
KERKDRIEL 0418-631153
Haargetouw 28
BERGHEM
0412-404900
Saksenweg 18
OSS
0412-633546
BERGHEM
0412-402330
Spaanderstraat 72
Spaanderstraat 24
OSS
0412-651051
Wanmolen 18
BERGHEM
06-11002586
Burg. van Erpstraat 20
BERGHEM
0412-404656
Haargetouw 3
BERGHEM
06-13614994
Snijderstraat 41
Zevenheuvelenweg 23
Laanderhof 14
51
OSS
06-54968949
TILBURG
013-4582121
BERGHEM
0412-401337
Naam
Overige sponsors
Njoy your free time
(handelsonderneming D. Bos)
Notariskantoor De Vree & Van
Drongelen
Ons Eethuys
Ontstoppingsbedrijf J. van Melis en Zn.
Padifood
P. Arts Spoorwerken B.V.
Pebbels-Nexxt
Pedro van Heumen Sportprijzen en
Graveerwerken
Pehavo Technische Groothandel
Peter Geurts autoschadehersteller
Plusbouw Wanden - Plafonds
Potec B.V.
Primera van Alebeek
Princen BouwProcesBegeleiding
Rabobank Oss en omstreken
Ravestein B.V.
Restaurant De Platanus
Riooltechniek de Kleyn
Rob en Erica van Oorschot
Veevoerhandel & Ruitershop
Rue de Rosa Sfeervol Wonen
Ruijs Reizen
Schuurmans Auto's
Sioss Straal- en Spuitbedrijf
Slagerij H. van Orsouw
Snackbar Peter Loeffen
Snackbar Silly's
Spierings Schoen- en Sportmode
Sportcentrum Berghem
Stoltz Oogzorg
Stucadoorsbedrijf Arts - Oss
Stucadoorsbedrijf J. van Erp
Stucadoorsbedrijf P. van Tooren
Supportersvereniging Berghem Sport
't Venneke damesmode
T. van Hintum Rolluiken en Zonwering
Specialist
Tegelwerken Van de Stappen B.V.
Tegelzetbedrijf R.M.B.
Th. van Casteren Makelaardij &
Taxatieburo
Tijssen Elektrowerken B.V.
Tijssen Service en Onderhoud
Adres
Plaats
Telefoon
Veldstraat 10
BERGHEM
0412-403212
Burg. van Erpstraat 16
BERGHEM
0412-487111
Rijksweg 36
SCHAIJK
0486-461226
Bilderdijk 18
OSS
0412-622874
Havenstraat 11
OSS
06-54662556
Koepelweg 6
BERGHEM
0412-402114
Wilhelminasingel 48
BERGHEM
0412-454010
OSS
0412-642780
OSS
0412-622025
HEESCH
06-53537911
Vlasstraat 1
Dommelstraat 12
Wijststraat 33
Koolzaadweg 17
BERGHEM
06-21881484
Angelenweg 147
OSS
0412-405185
BERGHEM
0412-401892
St. Willibrordusstraat 36
De Hammen 40
Raadhuislaan 26
Waalbandijk 11
RAVENSTEIN 0486-412829
OSS
0412-673333
DEEST
0487-512034
BERGHEM
0412-401347
OSS
0412-651651
BERGHEM
0412-401258
Palmstraat 31
OSS
0412-651529
Het Wargaren 5
LITH
0412-481125
Galliersweg 9-3
OSS
Burg. van Erpstraat 27
Iman v.d. Boschstraat 15
Julianastraat 27
Batavenweg 3
't Dorp 34
Orseleindstraat 16
Julianastraat 28
Dorpstraat 9a
OSS
0412-644004
HEESCH
0412-451212
OSS
0412-632182
BERGHEM
0412-404411
GEFFEN
073-5321958
Osseweg 38a
BERGHEM
0412-403234
St. Willibrordusstraat 3
BERGHEM
0412-402299
Saksenweg 39
OSS
0412-633296
Het Reut 436
BERGHEM
0412-628168
Zevenbergseweg 35
BERGHEM
0412-405193
Osseweg 69
BERGHEM
0412-401514
Past. van Teteringstraat 1b
BERGHEM
0412-403431
Saksenweg 50
OSS
0412-402596
Alanenweg 9
OSS
0412-623620
Veldstraat 35
BERGHEM
0412-403735
SCHAIJK
0486-416082
Kanaalstraat 37
OSS
0412-622778
Landweerstraat Zuid 93u
OSS
0412-403777
Past. V. Winkelstraat 39b
52
Naam
Overige sponsors
Timmers-Gems
TOR verhuur
Transportbedrijf Th. van de Camp & Zn
B.V.
V.d. Berg Zonnewering
V.O.F. Nooren Optiek
Van de Goor Accountancy
Van de Wiel Beheer B.V.
Van den Berk vloeren
Van den Broek Milieu B.V.
Van den Heuvel Makelaars
Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Van der Heijden vloeren
Van der Krabben Makelaardij B.V.
Van Gaal reclame
Van Hintum Schilderwerken
Van Munster
Van Orsouw warmtesystemen
Van Osch Gehakt- en Vleessnacks B.V.
Van Schaijk Autoservice
Van Schaijk Tegelwerken B.V.
Van Tilburg Mode en Sport
Van Uden (Jeans)
Van Uden Vloeren, wanden en plafonds
Van Zandvoort Bandenservice
Vishandel Ad van der Zalm
Vogels groenten en fruit
Vos Oss Motoren v.o.f.
VST Elektro Van Schaijk Techniek
W. v.d. Camp en Zn B.V.
Transportbedrijf & Containerverhuur
Waalboss Accountants
Wiro Reclame
Zandee Flexibility Oss
Zantech VOF Metaalbewerking
Adres
Plaats
Osseweg 48
Angelenweg 76
Spaanderstraat 96
Telefoon
BERGHEM
0412-405131
OSS
06-53848026
BERGHEM
0412-401232
Burg. van Erpstraat 91
BERGHEM
0412-401648
Spaanderstraat 72
BERGHEM
0412-405090
OSS
0412-645655
Zevenbergseweg 2a
BERGHEM
0412-402224
Dennenweg 13
BERGHEM
06-51380362
Friezenweg 18
OSS
0412-643546
Oostwal 241
OSS
0412-405022
Kantsingel 16R
Industriepark 8
SCHAIJK
0486-461855
Scheldestraat 30
OSS
0412-657016
Kruisstraat 21
OSS
0412-632928
Dommelstraat 30
Schoolstraat 13
Zoggelsestraat 7
Wisboom 26
Veilingweg 3
OSS
0412-642150
BERGHEM
0412-401947
HEESCH
0412-451695
BERGHEM
0412-401736
ZALTBOMMEL 0418-540328
Osseweg 43b
BERGHEM
0412-405315
Joeri Gagarinstraat 1
BERGHEM
06-55131903
Laar 8
NISTELRODE 0412-611288
Gementstraat 8
BERGHEM
0412-401115
Zevenbergseweg 1a
BERGHEM
0412-403495
Broekstraat 2
BERGHEM
0412-403038
St. Willibrordusstraat 16
BERGHEM
0412-401403
Industrielaan 15
OSS
0412-644655
Obrechtstraat 23
OSS
06-51614927
Clausstraat 1
BERGHEM
0412-403155
Randmeer 18
OSS
0412-401605
Weth. V. Eschstraat 2
OSS
0412-632905
Hoessenboslaan 10
BERGHEM
0412-401944
Rabarberveld 33
BERGHEM
06-26916922
OSS
0412-641575
Lekstraat 26
53
Verder wensen wij alle spelers/speelsters, leiders,
begeleiders,
trainers,
commissie-/werkgroepleden,
supporters, vrijwilligers en verder natuurlijk alle
betrokkenen bij Berghem Sport, waaronder natuurlijk ook
ouders een heel sportief en gezellig voetbalseizoen toe!
namens bestuur berghem Sport
54