Inschrijfformulier Jeugd

R.K.V.V. Neerbeek
Inschrijfformulier jeugdleden
pasfoto
verplicht
toevoegen bij
kinderen vanaf
10 jaar i.v.m.
spelerspas
Achternaam : ____________________ Voorletters: ___________ M/V
Roepnaam: ___________________ Nationaliteit : ________________
Geb. datum : _________ Geb. plaats : ___________
Indien 14 jaar of ouder, een kopie van je identiteitskaart/paspoort toevoegen
Straatnaam : ____________________________ Huisnummer : ______
Postcode : __________ Plaats :________________________________
Telefoon : _____________________ Mobiel : ____________________
Email : ___________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN) : ____________ ten name van : ___________
Contributie informatie :
Junioren A/B: 105 euro Pupillen C/D: 90 euro Pupillen E/F: 75 euro
Pupillen MF: 60 euro
Ben je de afgelopen 3 jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?
- Junioren (A/B/C) eerst een overschrijvingsformulier door oude vereniging laten invullen *
- Pupillen (D/E/F/mini-F) eerst een pupillenverklaring door oude vereniging laten invullen *
* Voor genoemde formulieren zie onze website www.vvneerbeek.com
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
VV Neerbeek te Neerbeek om van de genoemde rekening de
verschuldigde contributie af te schrijven.
Datum : ________ Handtekening ouder/voogd : ___________________
Het volledig ingevulde formulier (en eventuele bijlagen) inleveren bij:
Suzan Paijmans-Stenzel
Laathofstraat 29
6191 GD Neerbeek