Coach of reisleider worden

Coach of reisleider worden
Een reis wordt meestal geleid door 2 coaches en 2 reisleiders.
De coaches kiezen voor hun eigen groep samen de reisleiders uit (uit degene die zich
hiervoor hebben aangemeld en/of uit de opgegeven deelnemers). Mochten er tussen de
deelnemers van de groep geen geschikte reisleiders zitten, kunnen de coaches
beslissen de reis zonder reisleiders te gaan maken en evt. verschillende
verantwoordelijkheden onder de deelnemers te verdelen.
De coaches zijn eindverantwoordelijk en samen met de reisleiders leiden zij de hele reis.
Wil je coach of reisleider worden?
Meld je dan aan voor een reis en kies voor de optie coach of reisleider.
Als je je aanmeldt voor :
– coach zal Stichting Eindhovenbouwt in gesprek gaan met je en samen met je kijken of
het coach zijn ook daadwerkelijk iets voor je is.
– reisleider zullen de coaches dmv een of meerdere gesprekken kijken of je hiervoor
geschikt bent. Ook zullen er gedurende de reisvoorbereiding evaluatie momenten zijn.
COACH
Elke reis wordt geleid door 2 coaches. Eindhoven Bouwt zoekt coaches die
eindverantwoordelijk willen en kunnen zijn voor een groep deelnemers en bij voorkeur
reiservaring hebben bij een dergelijke werkvakantie.
Als coach draag je zorg voor het welzijn van de groep en voor de veiligheid tijdens de
reis. Je helpt de jongeren hun talenten in te zetten en draagt zorg voor een goede
participatie en contact met het lokale project. Je vindt het belangrijk om de deelnemers te
helpen te groeien in hun geloof en je volgt Jezus Christus in je dagelijkse leven.
Taken coach: Zie ook draaiboek voor meer info





Werving / intake reisleiders
Betrokken bij voorbereiding van reis met de jongeren, bijv. bij geestelijke
voorbereiding, hulp bij organiseren akties, etc
(gedeeltelijk) Praktische zaken voor de reis oa:
 zorgen dat deelnemers op tijd hun geld hebben overgemaakt volgens de
termijndata genoemd op de site
 zorgen dat deelnemers op tijd hun kopieën hebben ingeleverd bij de
reisorganisator (zie datum op site)
 zorgen dat de taken die gedaan moeten worden verdeeld zijn (zoals
kinderwerk, moederprogramma, SB (Serious Business)
 etc
Organiseren van het deelnemersweekend i.s.m reisorganisatoren & coaches en
reisleiding alle groepen
Organiseren i.s.m reisorganisatoren van kennismakingsavond








Eindverantwoordelijke tijdens en voor de reis
Verzorgen dagindeling en reisindeling samen met reisleiding (SEB zet de grote
lijnen uit van de reis)
Evt Mee denken in afspraken project voor en tijdens de reis
Ondersteuning geven aan reisleiders om hun verantwoordelijkheid zo goed
mogelijk vorm te geven, zodat zij de groep goed leiding kunnen geven.
Stimuleren en vertrouwen geven aan reisleiders
Evalueren samen met reisleiders elke dag tijdens de reis
(gedeeltelijk) Praktische zaken tijdens reis
Contact/aanspreekpunt OEZ en SEM
Profiel coach
o Je onderschrijft de visie en missie van Eindhoven Bouwt
o Je gelooft in Jezus Christus
o Je hebt een stevige en open persoonlijkheid
o Je wilt je voor 100% inzetten voor je groep
o Je staat van nature boven een groep, maar kan er ook goed onderdeel van uitmaken
o Je bent goed gemotiveerd om het project te dienen o Je bent (bij voorkeur) 30 jaar of
ouder
Vaardigheden coach
o Je hebt reiservaring, liefst naar ontwikkelingslanden
o Je bent in staat om te luisteren en aandacht te geven aan iedere deelnemer van een
reis.
o Je hebt aantoonbare ervaring in het leiding geven (aan jongeren)
o Je hebt goede communicatieve vaardigheden
o Je hebt een goede kennis van groepsprocessen en weet hier op een goede en leuke
manier mee om te gaan
o Je bent vriendelijk voor alle deelnemers en reisleiders, maar je kan ook op bepaalde
momenten ingrijpen op een goede en leuke manier
REISLEIDER
Als reisleider ben jij de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
gemaakte afspraken. Je stimuleert de deelnemers hun gaven en talenten in te zetten op
de voor hen uitgekozen taken en plekken waar ze aan het werk gaan. De coaches
overleggen regelmatig met je en samen zet je de koers uit. Ook neem je een aantal
praktische taken van de coach over. Welke taken dat zijn, bepaal je in onderling overleg.
Het is belangrijk dat het goed klikt tussen jou en de coach, zodat jullie samen
gemotiveerd zijn er met de groep en het project iets moois van te maken. Belangrijk is
dat je Jezus Christus volgt in je dagelijkse leven.
Taken reisleider: Zie ook draaiboek voor meer info
o Betrokken bij voorbereidingen met de groep
o (gedeeltelijk) Praktische zaken voor de reis
o Voorbeeldfunktie naar de deelnemers toe voor en tijdens de reis
o Organiseren samen met reisorganisatoren en coaches deelnemersweekend
o Verzorgen dagindeling en reisindeling (SEB zet grote lijnen uit)
o Medeverantwoordelijke tijdens de reis
o Groepsbegeleider op reis
o Evalueren samen met coaches elke dag tijdens de reis
o (gedeeltelijk) Praktische zaken tijdens de reis
o Contact/aanspreekpunt met tolken (bouw en kinderwerk)
Profiel reisleider
o Je onderschrijft de visie en missie van Eindhoven Bouwt
o Je gelooft in Jezus Christus
o Je hebt een stevige en open persoonlijkheid
o Je wilt je voor 100% in te zetten voor je groep
o Je bent goed gemotiveerd om het project te dienen
o Je bent 20 jaar of ouder
Vaardigheden reisleider
o Je hebt enige reiservaring
o Je kunt goed organiseren
o Je hebt goed contact met de jongeren om je heen
o Je bent in staat om te luisteren en aandacht te geven aan iedere deelnemer
o Groot bewustzijn van veiligheid en kwaliteit
o Je hebt goede communicatieve vaardigheden, je spreekt goed Engels
COACH EN REIS LEIDERS BESP REKINGEN
De besprekingen zijn belangrijk en verplicht.
Een belangrijk onderdeel van deze besprekingen is hoe de coaches samen met de
reisleiders de groep zo goed mogelijk leiding kunnen geven. Dat betekent dat de
coaches samen met de reisleiders een duidelijk beeld schetsten van hoe zij leiding willen
geven (het optimale plaatje/ de gewenste situatie). Belangrijk hierin zijn de sterke en
zwakke punten en je gaven en talenten. Hieraan zal dan ook aandacht worden besteed
tijdens deze besprekingen.
Ook is hier het traject voor de reis belangrijk in. Het levert al enige informatie op over
waar de leiders goed in zijn, waar ze minder goed in zijn, wat ze willen delegeren, etc.
Tijdens de reis kunnen de coaches mbv deze informatie de reisleiders beter
ondersteunen en hun reisleiderschap beter evalueren.
Het is daarom essentieel dat coaches en leiders in de Oekraïne dagelijks een moment
hebben om te overleggen en voor elkaar te bidden.
Naast bovenstaande zullen ook onderwerpen aan bod komen als veiligheid op reis,
teambuilding, gezond blijven in het buitenland en andere praktische zaken.
Heb je vragen over het leiden van een reis, neem dan contact op met Eindhoven Bouwt:
via [email protected]
TAKEN TE VERDELEN DO OR R EISLEIDERS EN C O ACHES
Tijdens de voorbereiding: Zie ook draaiboek voor meer info









organisatie en planning van acties
zorgen dat iedereen van de groep zijn reissom op tijd betaald volgens
de termijndata op de site en mee helpt extra projectgeld in te zamelen
zorgen dat de deelnemers de gewenste kopieën op tijd inleveren bij de
reisorganisator
organisatie, invulling en planning toerustingsdagen/deelnemersweekend
opzet reisprogramma (SEB zet grote lijnen uit)
opzet stille tijd, avondinvulling en stukjes bij het eten (reisorganisator organiseert
ook één of twee avondinvullingen)
in elkaar zetten evt van bundel met woordjes hongaars/programma/stilletijd etc
zorgen dat de deelnemers op tijd (volgens data op site) hun gegevens &
gewenste kopieën (paspoort/verzekering etc) hebben ingeleverd bij
reisorganisator
Vervoer:
• Ophalen busjes (dag voor vertrek)
• eten en drinken onderweg
• wegenkaarten en vignets (oostenrijk bij anwb kopen) regelen
• route uitzoeken en eventueel uitwerken
• Chauffeurs en pauzes
• etc
Tijdens de reis: Zie ook draaiboek voor meer info







Eventueel busverdeling
Slaapzaal jongens en meiden onderweg
Kamerindeling ter plekke
Programma overdag
Uitstapjes
EHBO
etc