Tekst advertentie

ZGT is het gastvrije ziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo. Ruim 200 medisch specialisten en
3.500 medewerkers leveren hoogwaardige zorg op maat aan zo’n 250.000 patiënten per jaar. Wij zijn
NIAZ geaccrediteerd en hechten als opleidingsziekenhuis veel waarde aan opleiding, onderwijs en
onderzoek. Maak kennis met ZGT en bekijk onze website op www.zgt.nl
De Klinische Farmacie ZGT heeft een vacature voor een
Ziekenhuisapotheker in opleiding (m/v)
De Klinische Farmacie verzorgt de beide ziekenhuislocaties van de ZGT in Almelo en Hengelo en
ongeveer 1600 bewoners in diverse instellingen voor intramurale zorg. Er is een
samenwerkingsverband met de Saxenburgh Groep in Hardenberg en de Regionale Apotheek
Vechtdal. De dienstverlening is sterk regionaal gericht. ZGT beschikt over een gecertificeerde
bereidingsafdeling met een landelijk netwerk van afnemers. De farmaceutische patiëntenzorg is sterk
ontwikkeld met een grote betrokkenheid vanuit de Klinische Farmacie in het dagelijkse
medicatieproces rondom de patiënt. EVS/ETR is integraal ingevoerd. Deze periode ligt het accent op
een verdere uitbreiding van activiteiten in het kader van de VMS thema’s 4 en 8. Daarnaast zal eind
2014 een poliklinische apotheek in Almelo worden geopend. Er werken momenteel ruim 125 mensen
in de ziekenhuisapotheek, waarvan 6 ziekenhuisapothekers, 3 ziekenhuisapothekers in opleiding,
2 openbare apothekers en een projectapotheker.
De vakgroepen Klinische Farmacie van de ZGT (Almelo/Hengelo) en het Medisch Spectrum Twente
(MST Enschede) verzorgen gemeenschappelijk de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Hierdoor is een
meer dan volwaardige opleidingssituatie ontstaan met een totale gezamenlijke opleidingscapaciteit
van 5 kandidaten. MST heeft de topklinische status, ZGT is in de fase van accreditatie daarvoor. Het
MST neemt daarnaast deel in Santeon, een vereniging van samenwerkende topklinische
ziekenhuizen. Zowel de Klinische Farmacie ZGT als die van het MST oefent alle taken uit van de
ziekenhuisfarmacie.
Profiel ziekenhuisapotheker in opleiding
U bent apotheker. U heeft een brede belangstelling voor alle aspecten van het vak van
ziekenhuisapotheker. U heeft inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats die de
ziekenhuisfarmacie daarbij kan innemen. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerking zijn
uw kerncompetenties. U bent een teamspeler met collega ziekenhuisapothekers, unithoofden en
medewerkers. Daarnaast heeft u het vermogen tot het uitvoeren van onderzoek en het publiceren van
resultaten. Ervaring als projectapotheker in een ziekenhuisapotheek en/of promotie strekken tot
aanbeveling.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Salariëring zal plaatsvinden volgens
FWG 65.
Informatie
Voor meer informatie over de functie of de ontwikkelingen van de Klinische Farmacie ZGT kunt u
contact opnemen met dhr. H.G.J. Oldenhof, ziekenhuisapotheker en medisch manager of
mevr. P. Brummelhuis-Visser, ziekenhuisapotheker en opleider (per telefoon 074-2905666 of email
[email protected] resp. [email protected] ). Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22
oktober a.s. richten aan ZGT, afdeling personeelszaken, postbus 546, 7550 AM Hengelo.