5.B.1 Bruco Zegveld B.V. Scope 3 data inventarisatie 2014 eerste helft

Versie 6-10-2014 Definitief
2014
CO2 Inventarisatie Scope 3 - eerste half jaar 2014
Waardering:
BRUCO ZEGVELD B.V.
0 (n.v.t.), 1 (klein), 2
(middel), 3 (groot)
Dataverzameling en kwaliteit
Hoeveelheid
CO2
Eenheid
conversiefact
or
Rangorde
Score
Uitbesteding
Stakeholders
Risico
Invloed
Omvang
Upstream Activiteiten
(ingekochte goederen en diensten)
HEIFRA B.V.
Cat 1. Ingekochte goederen en diensten
Inhuur onderaannemers voor projecten
3
3
1
2
3 12
1
Primair - administratie
Inkoop van beton materiaal voor bestrating
3
2
1
1
2
9
2
Primair - facturen leverancier
Inkoop van zand & grond
2
2
1
1
2
8
3
Primair - facturen leverancier
Inkoop van kunststof (PVC leidingen)
2
2
1
1
1
7
6
Secundair - schatting
Cat. 2 Aangeschafte middelen
Inkoop wagenpark & materieel
1
3
2
1
0
7
Primair - facturen leverancier
Cat 3. Brandstof en Energie gerelateerde activiteiten die niet in scope 1 of 2 zijn meegenomen
NVT
Cat. 4 "Upstream" Transport & distributie
NVT
Cat. 5 Afvalstromen
Ongesorteerd bedrijfsafval
1
2
0
2
3
8
5
Secundair - schatting
Afvalwater
0
2
0
3
3
8
8
Primair - factuur leverancier
Cat. 6 Business Travel
Business Travel emissies zijn meegenomen in scope 2.
Cat 7. Woon-werkverkeer
Diesel (klasse gemiddeld)
1
2
1
2
0
6
7
Secundair - Schatting
Benzine (klasse gemiddeld)
1
2
1
2
0
6
7
Secundair - Schatting
Cat. 8 "Upstream" geleasede of gehuurde middelen
NVT
255.000
3.163
3.234
2.969
km
ton
m3
m
Ton CO2
Bron conversie factor
205
0,124
5,38
2,57
g CO2/km
ton CO2/ton
kg CO2/m3
kg CO2/kg
51,0
392,2
17,4
7,6
SKAO Handleiding 2.2
zie bronvermelding 2.
zie bronvermelding 1.
zie bronvermelding 3.
2,27
kg CO2/euro
88,2
zie bronvermelding 5.
26 m3
45 m3
0,17
298,00
ton CO2/m3
g CO2/m3
4,4
0,0
zie bronvermelding 4.
SKAO Handleiding 2.2
1.480 km
2.640 km
205,00
205,00
g CO2/km
g CO2/km
0,3
0,5
SKAO Handleiding 2.2
SKAO Handleiding 2.2
38.850 Euro
BRUCO ZEGVELD B.V.
HEIFRA B.V.
Document: Scope 3 emissies
Pagina 1
Versie 6-10-2014 Definitief
2014
CO2 Inventarisatie Scope 3 - eerste half jaar 2014
Waardering:
BRUCO ZEGVELD B.V.
0 (n.v.t.), 1 (klein), 2
(middel), 3 (groot)
1
3
Hoeveelheid
Rangorde
1
Score
2
Dataverzameling en kwaliteit
Uitbesteding
Stakeholders
1
Risico
Invloed
Cat. 9 "Downstream" Transport & distributie
NVT
Cat. 10 Verwerking van verkochte producten
NVT
Cat. 11 Gebruik van verkochte producten
NVT
Cat. 12 End of life bewerkingen van het product
De verwerking van beton na de levensduur
(20% van het gebruikte beton wordt verwerkt tot puin de
rest wordt hergebruikt)
Cat. 13 "Downstream" geleasede of gehuurde middelen
NVT
Cat. 14 Franchises
NVT
Cat. 15 Investeringen
NVT
Omvang
Downstream Activiteiten
(gerelateerd aan verkochte goederen en
diensten)
HEIFRA B.V.
8
4
Secundair - schatting
900 ton
CO2
Eenheid
conversiefact
or
14,00 kg CO2/ton
Ton CO2
12,6
Bron conversie factor
zie bronvermelding 1.
Bronvermelding; Om tot de hierboven genoemde inventarisatie te komen hebben wij diverse bronnen geraadpleegd. De transparante aard van de Stichting SKAO en de CO2 prestatieladder maakt het mogelijk om in te zien welke bronnen in eerdere scope 3
inventarisaties zijn gebruikt om de conversiefactoren van verschillende activiteiten te bepalen. Wij bouwen verder op deze informatie en waar nodig hebben wij gegevens gecombineerd om een representatieve conversie factor te krijgen. Hieronder vind u de lijst
met geraadpleegde bronnen. Alle informatie is direct of indirect via de de website van de SKAO verkregen.
1. SKAO handleiding CO2 prestatieladder versie 2.2 & CE Delft
2. SKAO handleiding CO2 prestatieladder versie 2.2 & DuboCalc Rijkswaterstaat
3. EpE Europe e.a. instellingen PVC final report LCA - 2004
4. SITA & ECOInvent database
5. ECOInvent database
BRUCO ZEGVELD B.V.
HEIFRA B.V.
Document: Scope 3 emissies
Pagina 2