Open Klassekampioenschap Hobie Cat 2014 INSCHRIJFFORMULIER

INSCHRIJFFORMULIER
Open Klassekampioenschap Hobie Cat 2014
STUURMAN
NAAM
TELEFOON
M/V
NATIONALITEIT
LID WATERSPORTVERBOND
JA / NEE
LID HCKAN
JA / NEE
STARTLICENTIE
JA / NEE
EHCA/IHCA LID*
JA / NEE
* alleen van toepassing voor niet-Nederlandse deelnemers
BEMANNING
NAAM
TELEFOON
M/V
NATIONALITEIT
ZEILNUMMER
POLISNUMMER
MAATSCHAPPIJ
BOOTTYPE:
Hobie 16
Hobie Wild Cat
Hobie 14
Hobie Tiger
Hobie Dragoon
Hobie FX One
.
De ondergetekende verklaart mede namens de bemanning:
.
.
zich in te schrijven voor het Open Klasse Kampioenschap Hobie Cat;
temminste te beschikken over een W.A. verzekering met Noordzee-dekking van minimaal EUR 1.200.000
en de betreffende polis bij inschrijving te tonen;
.
zich te onderwerpen aan de voor wedstrijdserie geldende ISAF Racing Rules of Sailing 2013-2016,
de Hobie Cat class rules, de Notice of Race OKK Hobie Cat 2014 en de Sailing Instructions OKK Hobie Cat 2014
.
de organiserende instantie en het wedstrijdcomité te vrijwaren voor elke aansprakelijheid wegens:
.
.
.
schade aan het vaartuig, en/of
de aan boord en/of aan de wal aanwezige goederen, en/of
letsel aan opvarende(n) en/of aan derden
welke direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn van deelname aan de wedstrijdserie, dan wel het verblijf op
of het transport naar en van de betreffende lokatie.
PLAATS:……………………………………………………………………………………….
DATUM:……………………………………………………………………………………….
HANDTEKENING STUURMAN:…………………………………………………………
IN TE VULLEN DOOR WEDSTRIJDCOMMITIE
datum inschrijving
inschrijfnummer deelnemer
Stuurman
………….KG
Bemanning
………….KG
Crew Gewicht