2013-2014 boekje einde schooljaar versie juni

Jaarthema: Milieu Op School (MOS) –
Vrije Kleuterschool Serskamp
09/369.24.27
Hier schittert elk kind!
[email protected]
‘WATER’
met
Mega Mosty
We blikken nog even terug op het voorbije
schooljaar…
Meer foto’s zien? Bezoek zeker
onze website:
http://www.sterrenkind.be
Geniet van een welverdiende vakantie!
Beste ouders,
Het is bijna niet te geloven, maar het schooljaar loopt op zijn laatste beentjes … !!
We blikken met een goed gevoel terug op wat voorbij is. Samen met uw kind(eren) hebben
we heel wat mooie momenten beleefd. Binnen ons MOS project (Milieu Op School) hebben
we dit jaar WATER in de kijker gezet.
We organiseerden een watervoettocht en binnen het thema ‘water’ brachten onze
kapoenen de prachtige voorstelling ‘EEN BOOT VOL VRIENDEN’.
Voor onze kleuters uit de 3de kleuterklas wordt het hoofdstuk ‘KLEUTERSCHOOL’
afgesloten. Hen wacht een nieuwe schoolpoort … een nieuwe ontdekkingstocht, nieuwe
uitdagingen… Onze deuren blijven echter voor hen openstaan … ook na 30 juni.
De vakantie staat nu voor de deur. Ik hoop dat de weergoden ons goed gezind blijven, zodat
we met z’n allen kunnen genieten van een deugddoende, zonovergoten vakantie!
Van harte,
Carla Peeters
Directeur
Dank je wel! …
Als schoolteam willen we alle grootouders en ouders danken voor de vlotte
samenwerking gedurende dit schooljaar.
Samen met de kleuters planden we heel wat buitenschoolse activiteiten. Ook
hier een woord van dank aan allen die ons om op het even welke manier
geholpen hebben (eetfestijn, vervoer, begeleiding kleuters, optreden, … )
Strapdag (stappen en trappen)
Ook dit jaar namen we deel aan de strapdag. Heel wat keuters kwamen –
samen met ouders/grootouders-met de fiets of te voet naar school. Hiervoor
kregen ze een ‘strapmedaille’.
Klasoverschrijdend Pietentraject
Pietenparcours, speculoos & marsepein maken, muzikaal pakket,
Pietendans
Op bezoek bij Sint en Piet
Watergewenning 3A
Watergewenning 3B
Carnaval op school
Watervoettocht - 2de en 3de kleuterklas
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we in de loop van de maand maart
een voettocht….ditmaal een watervoettocht. De kleuters lieten zich
hiervoor sponsoren. De opbrengst bedroeg 112 € en ging integraal naar
BROEDERLIJK DELEN.
Proficiat aan onze flinke stappertjes!
Het prachtige kleuteroptreden: “Een boot vol
vrienden”
Schoolreis Berenbos peuter + 1e kleuterklas
Jabbedoe 2A + 2B
Rollebolle 2A + 2B
Schoolreis …
Onder een stralende hemel vertrokken onze kapoenen uit de 3de kleuterklas op
vrijdag 16 mei met de bus naar Planckendael. Het werd een onvergetelijke dag
…
3A
Samen op de foto… Het ga jullie goed!
Onze Serskampse duiveltjes…
3A + 3B op bezoek in het eerste leerjaar!
Foto’s uit de klas van juf Stéphanie
Foto’ s uit de klas van juf Roxaan/Soraya
Foto’s uit de klas van juf Marianne
Foto’s uit de klas van juf Elke
Foto’s uit de klas van juf Marleen
Kerstmis….Ik heb een pakje voor jou en wil je er echt blij mee maken….
DANKJEWEL!
Vrienden van de Ark…”zie je dat Mega Mosty water drinken heel stoer is?!”
Plankendael: in de apenkooi
Even helpen om de pinguïns eten te geven.
Girafje geboren op Valentijnsdag : zoek het hartje….
We vervelen ons niet! Zelfs niet bij het wachten op de
bus….
De dierentuin-knutselaars.
We kunnen er niet genoeg van krijgen….nog een
apenkooi!
Foto’s uit de klas van juf Sofie
Bezoek aan het rust- en verzorgingstehuis - Wichelen
Ons eetfestijn
Op zondag 02 juni organiseerden we voor de 2de maal ons eetfestijn. De opkomst was zeer
groot…. En ook de zon was van de partij! Dankzij een sterke ploeg medewerkers:
vriendenkring, ouders en sympathisanten kunnen we terugblikken op een geslaagd
eetfestijn.
Een bijzonder woord van dank gaat naar onze sponsors, die onze school om op het even
welke manier gesteund hebben.
Oprechte dank namens het voltallig schoolteam en al onze kleuters!
Dit schooljaar kozen we als jaarprioriteit : Milieu Op School (MOS) -WATER
Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het
schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De school wordt bestuurd door de VZW ‘Katholieke scholen regio Tussenbeke’.
Deze VZW is verantwoordelijk voor de organisatie van het Vrij Onderwijs in de volledige
gemeente Groot-Wichelen en op de Donklaan.
Voorzitter van deze VZW is : de heer Ruys Robert
Doornweg 29
9260 Wichelen
Tel : 052/42.30.93
De raad van bestuur van deze VZW bestaat verder nog uit volgende leden :
MEVR. EDIERS FRANCINE
DE HEER VAN COPPERNOLLE STEFAAN
DE HEER VAN DE ROSTIJNE ROGER
DE HEER VAN DUN ALFONS
ANDERE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ZIJN :
E.H. Tirez Herman
E.M. Ballegeer Godelieve
Schoolraad
In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak
in het dagelijks onderwijsgebeuren binnen de school, waarvoor het schoolbestuur de
eindverantwoordelijkheid draagt.
De schoolraad van onze school is samengesteld uit volgende leden :
Namens het personeel
Nobels Sofie
Pieters Stephanie
Namens de ouders
Bressinck Barbara, mama van Stichelmans Florence (2A) en Charlotte (peuterklas)
Heirman Annelies, mama van De Meyer Lowie (2B)
Namens de lokale gemeenschap
De Cock Yolande
Rasschaert Eric
Adviserend lid
Carla Peeters
Medezeggenschapscollege
Voorzitter: Patrick De Smet
Secretaris: Karine Van De Vondel
Afvaardiging leerkrachten: Stephanie Pieters
Afvaardiging lokale gemeenschap: Yolande De Cock
Vriendenkring
Voorzitter :
De
-
Flor De Saedeleir
Wanzelesteenweg 2
9620 Serskamp
09/369.95.95
overige bestuursleden van onze Vriendenkring bestaan uit :
Baeten Geert
Bonte Jörgen
De Wilde André
Jacobs Eric
Thienpont Nick
Jaarlijks organiseert de Vriendenkring een eetfestijn dat telkens doorgaat de eerste zondag
van de maand juni.
De opbrengst gaat integraal naar de kleuterschool. Zo beschikken wij o.a. over een
speeltuin met heel wat speeltuigen waarop de kleuters hun hartje kunnen ophalen en dit te
midden van nog heel wat ‘groen’.
Tijdens het schooljaar worden ook heel wat activiteiten gesponsord door deze
‘Vriendenkring’ o.a. St-Maartenfeest, theater, busvervoer tijdens schooluitstappen,
Paasklokken, Paasmarkt, verjaardagsfeestjes voor de kleuters,…
Dan zijn er ook nog de occasionele activiteiten waarbij de Vriendenkring zijn diensten
aanbiedt vb kerstmarkt, grootouder/ouderfeest,…
Scholengemeenschap
Onze school vormt een scholengemeenschap (O.L.V.-ter Schelde) samen met de volgende
scholen:
-
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Berlare
-
VBS St-Jozef Overmere
-
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Schellebelle
-
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Wichelen
Inschrijvingen
Kleuters die voor het eerst naar school komen, kunnen worden ingeschreven :
- op de school :
•
alle schooldagen tijdens de schooluren liefst na afspraak
•
tijdens de vakantie:
o de eerste week van juli
o vanaf WOENDAG 21 AUGUSTUS : van 09u00- 12u00 en van 13u30 - 16.00 uur of
na afspraak bij de directie : GSM 0478/37.74.85
Voorwaarden bij het inschrijven van kleuters.
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van twee jaar
en zes maanden bereiken.
Kleuters onder de 3 jaar worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun
inschrijving :
de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart
Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school worden toegelaten, zelfs niet op
proef, ook al heeft de kleuter de leeftijd van twee jaar en zes maanden overschreden.
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in
de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdata.
Bij het inschrijven dient ook een bewijs van geboortedatum worden voorgelegd (kopie is
voldoende). Bij voorkeur SIS-KAART meebrengen
Nieuwe uurregeling vanaf volgend schooljaar
De school is open vanaf 08.00 uur. Er is dan toezicht op de speelplaats.
’s Namiddags is de school open vanaf 13.00 uur.
In de voormiddag:
van 8.35 uur tot 11.45 uur.
De speeltijd in de voormiddag is voorzien van 10.15 tot 10.30 uur.
Op woensdag is het school tot 12.10 uur
Middagpauze:
Het middagtoezicht loopt van 11.45 tot 13.10 uur.
Kinderen die thuis eten worden ten vroegste tegen 13.00 uur op school verwacht.
Na de middag:
van 13.10 tot 15.30 uur
De speeltijd in de namiddag is voorzien van 14.25 tot 14.40 uur
Voormiddag:
namiddag
08u35 – 09u25
13u10 – 14u00
09u25 – 10u15
14u00 – 14u25
10u15 –10u30 pauze
14u25 – 14u40 (pauze)
10u30 – 11u20
14u40 – 15u30
11u20 – 11u45
11u45 – 12u10 (op woensdag)
Onze visie ivm klasverdeling
Klasverdeling
Wie maakt de klasgroepen?
Het samenstellen van klasgroepen is geen eenvoudige taak.
De directie, leerkrachten en zorgcoördinator stellen de groepen voor het volgende
schooljaar samen op basis van hun kennis van de kleuters en de - door het team - bepaalde
criteria.
(bv. de leerkrachten van de 1ste kleuterklas helpen bij het samenstellen van de groepen voor
de 2de kleuterklas)
Hoe worden de klasgroepen gemaakt?
We streven ernaar om binnen een leerjaar gelijkwaardige groepen te vormen.
Daarvoor hanteren we drie criteria :
1.
2.
3.
Gaan de kinderen zich goed voelen in deze klasgroep?
Is er een gezond evenwicht tussen jongens en meisjes?
Is er een gezond evenwicht tussen sterke en minder sterke kleuters?
Wanneer worden de klasgroepen gemaakt?
Op het einde van het schooljaar wordt de klasverdeling voor het nieuwe schooljaar
gemaakt. In de loop van de vakantie worden de nieuw ingeschreven leerlingen aan de
lijsten toegevoegd. Tijdens de personeelsvergadering in augustus wordt de definitieve
verdeling vastgelegd. Deze verdeling wordt kenbaar gemaakt aan de ouders op de
opendeurdag voor de start van het nieuwe schooljaar.
Worden de klasgroepen elk schooljaar door elkaar gegooid?
In principe worden de klasgroepen alleen gewijzigd als het nodig is.
Inspraak van de ouders?
Het samenstellen van de klasgroepen is de taak van directie, zorgcoördinator en
leerkrachten.
Keuze van juf of meester?
De directie bepaalt, op basis van inzicht en ervaring, welke klasgroep bij welke leerkracht
terecht komt.
Aangezien we meerdere kleuterklassen hebben van één geboortejaar krijgen de klassen
naast een cijfer ook een letter toegewezen. Bv. 1A, 1B, 2A, 2B,…
Deze letters hebben een administratieve functie en hebben niets te maken met het niveau
van de klassen. Kleuters van een A-klas kunnen een volgend schooljaar in een B-klas zitten.
Menggroepen
Op onze school kiezen wij ervoor om de klasverdeling van de kleuters aan te passen aan het
aantal kleuters. We streven enerzijds naar klassen met een ongeveer gelijk kleuteraantal en
anderzijds proberen wij ook het doorschuiven van kleuters in de loop van een schooljaar tot een
minimum te beperken. Door de verschillen in geboortejaren leidt dit vaak tot het vormen van
klassen met menggroepen. Deze vorm van klasindeling biedt ook heel wat voordelen.
Kalender van de vakantiedagen en
studiedagen voor het schooljaar 2014-2015
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 01 september 2014 en eindigt op dinsdag 30
juni 2015.
Voor het komende schooljaar zijn de vakantiedagen als volgt bepaald :
Facultatieve verlofdag
woensdag 24 september 2014
Pedagogische studiedag
dinsdag 14 oktober 2014
Herfstvakantie
van maandag 27 oktober t.e.m.
zondag 2 november 2014
Facultatieve verlofdag
maandag 10 november 2014
wapenstilstand
dinsdag 11 november 2014
Kerstvakantie
maandag 22 december t.e.m.
zondag 4 januari 2015
Pedagogische studiedag
woensdag 28 januari 2015
Krokusvakantie
van maandag 16 februari
t.e.m. zondag 22 februari 2015
Paasvakantie
maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april 2015
Feest van de arbeid
vrijdag 01 mei 2015
Facultatieve verlofdag
woensdag 13 mei 2015
O.H. Hemelvaart
donderdag 14 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015
Pinkstermaandag
maandag 25 mei 2015
Opendeurdag
Graag nodigen we u en uw
kleuter uit op onze
OPENDEURDAG
ZONDAG 31 augustus 2014
van 10 tot 12 uur
Van harte welkom !
uitnodiging
Vrije kleuterschool STERRENKIND—Dorpstraat 53—9260 Serskamp
09/369.24.27 of 0478/37.74.85
De info avond voor de OUDERS (behalve 3A + 3B)
gaat door op
donderdag 28 augustus 2014
19u00 : voor de nieuwkomers : visie op kleuteronderwijs (door de directie (herhaling vorig schooljaar) —
gaat door in de zaal.
19u30 : info over de klaswerking (door de juffen) — gaat door in de klas van uw kind
De info avond voor 3A + 3B gaat door op woensdag 10 september om 19u00 in de klas
van uw kind.