SSP Evaluatierapport Middelburg groep 1 voorjaar

Evaluatie enquête Study Support 1e pilotgroep
Mei 2013.
In dit document wordt een korte conclusie gegeven over de afgenomen enquête bij de deelname aan
de activiteiten van het Study Support. De enquête is voorgelegd aan alle participanten van de Study
Support activiteiten en is ontworpen om zoveel mogelijke-uniforme-manier van evalueren te
hanteren. De uitkomsten van de enquête zijn met elkaar vergeleken en hier zijn scores van
berekend. In het Excel bestand kunt u de uitkomsten vinden. Verder is hieronder een korte conclusie
te vinden en de toelichting van elke deelnemer betreft de activiteiten.
Conclusie en aanbevelingen
De enquête is ingevuld door 13 deelnemers. De enquête wordt per onderwerp bekeken en
geëvalueerd. In totaal zijn er 9 onderdelen.
1: Ontwerp
3: Leerdoelen
5: Deelneming
7: Planning
2: Uitvoering
4: Talentontwikkeling
6: Begeleiding
8: Evaluatie
9: Extra toelichting per deelnemer
Ontwerp
Uit analyse blijkt, dat de deelnemers van deze activiteit over het algemeen tevreden waren over het
ontwerp van de opdrachten. Uit antwoord blijkt dat de activiteiten interessant waren maar minder
vernieuwend. Ook vonden meerdere studenten dat de activiteiten in ochtend meer toegevoegde
waarde hadden dan de activiteiten in de middag. Een aantal deelnemers vond het
middagprogramma op 8 mei (uitvoeringsdatum evenement) minder interessant.
Uitvoering
De uitvoering van de opdrachten vonden de deelnemers leuk en leerzaam. De activiteiten waren
duidelijk opgesteld, hierdoor wisten de deelnemers goed wat hun te wachten stond. Een aantal
leerlingen was wel van mening dat de locatie ( de zaal )waar de activiteiten plaatsvonden te klein
was. De score voor dit onderdeel was ruim voldoende.
Leerdoelen
Uit analyse blijkt, dat de deelnemers over dit onderdeel tevreden waren. Veel deelnemers gaven aan
dat de activiteiten de groepscohesie hebben bevorderd. Zo hebben ze goed geleerd om samen te
werken, het respectvol omgaan met elkaar, het nakomen van afspraken en het leren van makkelijker
contact leggen met de participanten. Deelnemers gaven ook aan dat ze het erg leuk vonden om te
werken met de kinderen tijdens de Pest mij maar toer van Henk Pieterse op 8 mei.
Talentontwikkeling
De deelnemers waren over het algemeen tevreden over het onderdeel talentontwikkeling. Uit de
toelichtingen van de deelnemers valt niet veel te zeggen met betrekking tot het verbeteren van hun
taalvaardigheden, maar wel werd er aangegeven dat het organiseren en samenwerken is verbeterd.
Ook vonden ze dat door deelname aan de activiteiten de mogelijkheid om iets te doen wat zij leuk
vinden werd vergroot.
Deelneming
De scores op het onderdeel ‘ Deelneming’ waren boven het gemiddelde. De deelnemers hadden een
prettig gevoel binnen de groep, hierdoor werd er enthousiast meegedaan met de activiteiten en alles
uit de activiteiten gehaald.
Begeleiding & Planning
Uit analyse blijkt dat de onderdelen begeleiding en planning het hoogst scoren. De deelnemers
waren zeer tevreden over de manier hoe er werd begeleid en gepland met betrekking tot de
activiteiten. De deelnemers vond de planning van de activiteiten duidelijk en flexibel. De begeleiders
waren goed op de hoogte van de activiteiten, dit zorgde voor duidelijkheid bij de activiteiten,
hierdoor waren de deelnemers goed op de hoogde van wat de bedoeling was per activiteit.
Evaluatie
De uitvoering van de evaluatie is goed verlopen. De deelnemers vonden dat er een duidelijk
feedbackmoment was n.a.v. de activiteiten. Een aspect dat vaak naar voren kwam, was dat
deelnemers benadrukten dat de activiteiten voor herhaling vatbaar zijn. De meeste deelnemers
zouden het met plezier overdoen.
Individuele reflecties
Na het beantwoorden van de vragen op het evaluatieformulier werden de deelnemers verzocht om
in eigen worden samen te vatten hoe ze de deelname aan het project hebben ervaren.
Dit zijn hun reacties:
Kamel
Ik vond het een best leuk project. Het was leuk om de kinderen te helpen en dat motiveerde ons. Ik
vond de zaal te klein maar op de markt ging het wel. De kinderen genoten ook van de dag en door de
T-shirts waren we goed te herkennen. De samenwerking verliep zonder enig probleem. Voor
herhaling vatbaar.
Curven
Het was erg leerzaam en leuk. De samenwerking verliep prima. Het was goed georganiseerd en de
mensen waren erg aardig. Het was leuk om de kinderen te helpen en leerzaam om te zien hoe
iedereen samenwerkte.
Brian
Mijn verwachtingen waren niet hoog maar ik moet toegeven dat ik het heel leuk vond en het mijn
verwachtingen ten boven ging. Heb veel dingen geleerd, zoals het plannen en organiseren. Ik zou het
best nog een keer willen doen.
Daley
Ik heb veel geleerd van het project. Het organiseren en het samenwerken met mijn klasgenoten was
een leuke en leerzame ervaring. 8 mei was een geslaagde dag. Het was leuk om te zien dat alles wat
we hebben gedaan op dinsdag ochtend niet voor niets was. Het was een leerzame dag voor iedereen.
Ayoub
Het was een zeer leerzame ervaring. Vond het fijn om met mensen bezig te zijn. Heb veel geleerd
zoals het samenwerken en organiseren. Kortom vond het een heel interessante dag die ik zo over zou
doen!
Francis
Het was een erg leuke en leerzame ervaring. De clinics waren erg interesant en gezellig. Het was erg
motiverend om wat voor die kinderen te doen. De sfeer in de zaal was leuk en grappig. De
organisatie had alles goed geregeld. Grote markt kon wel wat leuker maar Henk is een goede man!
Laila
Ik vond de opdrachten maken en de activiteiten verzinnen het leukst. Het was een leerzame dag.
Mehmet Yigit
Ik heb ongeveer 10 weken meegedaan met het Study Support project met ongeveer 20 anderen. Ik
vind dat ik er veel van heb geleerd. Ik heb geleerd beter samen te werken, plannen van evenementen
en ik heb geleerd hoe erg pesten kan zijn!
Hosni
Ik vond het leuk om deel te nemen aan het project omdat het boeiend en leerzaam was. Er zaten
creatieve dingen tussen. Ik was tevreden met de begeleiding en alles was mij goed duidelijk. Een
geslaagde dag.
Joris
Het was een leuke ervaring om mee te maken. Ik raad de pest mij maar tour iedereen aan. Ik heb
geleerd om goed samen te werken en te organiseren. Het was erg leuk om Henk Pieterse te
ontmoeten. Kortom 8 mei was een geslaagde en leuke dag.
Casper
Na het project vond ik dat de ochtend erg geslaagd was. De middag vond ik overbodig. Wat was wel
jammer. Veder was alles goed verlopen. De kinderen vonden het een erg leuke dag.
Davey
Ik vond het een leuk project, omdat je er leerde organiseren van activiteiten. Iets wat ik voorheen
nog niet wist hoe het moest. Veder vond ik het niet heel erg leerzaam, maar wel leuk om te doen.
Het was jammer dat ik er niet bij kon zijn vorige week tijdens de presentatie.
Lars
Ik vond het een leuk project. We hebben kinderen laten sporten en laten voelen wat respect is. Het
was een erg leerzame en sportieve dag.