Regeling Meedoen - Scouting Ewijk

22 januari 2014
Regeling méédoen 2014
Wilt u graag een computercursus volgen? Of uw zoon op voetbal laten
gaan? Maar heeft u hiervoor niet voldoende geld? Vraag dan een
tegemoetkoming aan voor maatschappelijke kosten (ook wel Regeling
méédoen geheten).
Kom ik in aanmerking?
Deze regeling is er voor alle inwoners van de gemeente Beuningen van 18 jaar en
ouder die een inkomen tot maximaal 110% van de relevante bijstandsnorm hebben.
Het maakt niet uit of u een uitkering ontvangt of een ander inkomen heeft.
Een paar voorbeelden: een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm is voor personen
van 21 tot 65 jaar een netto inkomen dat (inclusief vakantietoelage) vanaf 1 januari
2014 niet meer bedraagt dan:
- € 1.489,99 per maand voor een gezin
- € 1.341,- per maand voor een eenoudergezin met ten laste komende kinderen
- € 1.043,- per maand voor een alleenstaande
Uw vermogen (geld en spullen die veel waard zijn) mag niet hoger zijn dan:
€ 11.700,- voor een gezin of een alleenstaande ouder met ten laste komende kinderen
en € 5.850,- voor een alleenstaande.
Voor personen van 18 t/m 20 jaar en van 65 jaar en ouder gelden andere inkomensnormen.
Voor de maatschappelijke participatie van kinderen t/m 17 jaar bestaat een aparte
regeling. De vakbalie kan u hierover informeren.
Waarvoor geldt deze regeling?
De Regeling méédoen is bedoeld voor kosten die gemaakt zijn voor sportieve of
culturele activiteiten of voor het volgen van een cursus.
Denk daarbij aan:

de contributie van de voetbal- of leesclub

een bezoek aan een museum, schouwburg of bioscoop

een abonnement bij de bibliotheek of het zwembad

een abonnement op een dagblad

een vrijetijdscursus

een computercursus of een internetaansluiting

rolstoeldansen of peutergym

activiteiten van een vereniging voor allochtone Nederlanders of van buurt- en
wijkcentra.
Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen
Bezoekadres: Van Heemstraweg 46, Beuningen
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 677 80 78
E-mail: [email protected], Internet: www.beuningen.nl
Bankrelatie: BNG 28.50.01.078, Postbanknummer: 858271
Hoeveel geld kan ik krijgen?
De tegemoetkoming is maximaal € 100,- per volwassen gezinslid en kan ieder
kalenderjaar opnieuw worden aangevraagd. Daarnaast gelden de volgende regels:

Aanvragen worden per jaar bij elkaar opgeteld tot het maximum bedrag.

Persoonsgebonden kosten (bijv. lidmaatschap sportclub) moeten per volwassen
gezinslid aangevraagd worden.

Kosten gemaakt voor het hele gezin (bijv. internetabonnement) kunnen
verdeeld worden over de volwassen gezinsleden.
Hoe kan ik het aanvragen?
U kunt ook een aanvraagformulier invullen bij uw bezoek aan het gemeentehuis. De
aanvraagformulieren vindt u in de informatiewand in de hal van het gemeentehuis. Als
u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u ook kopieën van bewijsstukken
van uw inkomsten inleveren.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de
gemeente via [email protected] of via telefoonnummer 14 024. Wij zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Langskomen? Maak een afspraak
Natuurlijk kunt u ook langskomen op het gemeentehuis. Maak hiervoor altijd een
afspraak. Dit kan:


Via www.beuningen.nl
Via (verkort) telefoonnummer 14 024
Een aantal zaken kunt u direct online regelen. Kijk hiervoor op www.beuningen.nl.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Regeling Meedoen
pagina 2