Nieuwsbrief januari 2014 - Kinderdagverblijf de Droomengeltjes

Ook willen we vragen de bakjes bij de kapstok leeg te maken als u naar huis gaat, denk
aan knutselwerkjes, brieven, traktaties e.d.
Oproep oudercommissie
Elke kinderopvang organisatie heeft een oudercommissie nodig als klankbord.
De Droomengeltjes is op zoek naar geïnteresseerde ouders die mee willen denken.
Ouders die als gezamenlijk adviserend orgaan ons kinderdagverblijf gaan ondersteunen
bij het nemen van beslissingen. Het organiseren van leuke kinderfeesten en een
aanspreekpunt zijn voor collega ouders behoort o.a. tot het taken pakket van de
Oudercommissie. Wij willen samen met onze oudercommissie nagaan hoe wij onze
kinderen beter kunnen begeleiden naar de basisschool. Dit kunnen wij alleen doen als
wij gericht met ouders kunnen brainstormen over de kind-ontwikkeling en de uitvoering
hiervan.
NIEUWSBRIEF K INDERDAGVERBLIJF D E D ROOMENGELTJES
L EPELAARSINGEL 15 3083 KA ROTTERDAM 010-4100370
NIEUWSBRIEF J ANUARI - 2014
Beste ouder (s) en verzorger (s) van kinderdagverblijf De Droomengeltjes,
Voor u ligt de eerste uitgave van onze nieuwsbrief. De ‘De Droomengeltjes’ verschijnt
eens in het kwartaal om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de gang van
zaken op het kinderdagverblijf. De afgelopen drie maanden is er van alles gebeurd en
hebben we veel leuke dingen gedaan. Zo zijn er nieuwe kinderen gestart, leuke
collega´s aangenomen en de thema’s behandeld.
Op korte termijn hebben wij tenminste nog 1 ouder nodig die ons wil komen
ondersteunen in de oudercommissie. Dit houd in dat uw gemiddeld 5 keer per jaar
beschikbaar bent om ons bij activiteiten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld
gezamenlijk op een middag bij ons op kantoor. Het is mogelijk om uw kind(eren) dan op
een groep te laten staan.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van diversiteit en het omgaan daarmee. Onze
medewerkers hebben respect voor de verschillen tussen mensen en leren de kinderen
positief om te gaan met verschillen in leeftijd, sekse en sociaal -culturele achtergrond.
Wij zijn er tenslotte voor alle kinderen. Respect hebben voor elkaar, een onderwerp dat
onze voortdurende aandacht verdient.
Bent u geïnteresseerd?
Bel ons 010-4100370 of mail [email protected] of loop langs bij de
administratie en meld u aan.
De dagen worden korter, het wordt eerder donker en het wordt kouder. Omdat we elke
dag naar buiten willen, is het van belang dat de kinderen hierop goed gekleed zijn.
Goede winterjas of een winteroverall is dan heerlijk om zo ook met wat minder mooi
weer naar buiten te kunnen.
U heeft verbeterpunten?
Wij hebben u als partner nodig om te kunnen blijven groeien. Met een open
communicatie over en weer kunnen wij voortdurend verbeteringen aanbrengen en zo
aan de hoge eisen blijven voldoen voor uw optimale kinderopvang. Wij bieden een
veilige plek voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Voor al uw opmerkingen of
feedback kunt u mailen naar [email protected]
Agenda
21 juni 2014 Uitstapjes voor 2 en 2+ kinderen
12 september 2014 Nazomerfeest
4 november 2014 Fotograaf
Sluitingsdagen
21 april 2014 2e paasdag
29 mei 2014 Hemelvaartsdag
9 juni 2014 2e pinksterdag
24 december tot 1 januari 2015 Kerstsluiting
Alle medewerkers van KDV De Droomengeltjes wensen u veel leesplezier toe.
Afgesloten Thema’s
In de maand oktober hadden wij de thema ziek zijn, in november de thema
winter/Sinterklaas en in december kerst/ sprookjes gehandeld. Er zijn vele soorten
activiteiten uitgevoerd bij verschillende thema’s. Zoals bij de thema ziek zijn, speelden
we met de kinderen alsof ze ziek waren en naar de dokter/ziekenhuis gingen en prikjes
gingen halen, en niet bang waren van de medicijnen.
De fotograaf kwam ook langs voor de mooiste foto’s te maken van de kdv De
Droomengeltjes.
Thema winter/Sinterklaas; dit jaar was de Sinterklaas met zijn pieten langs geweest op
donderdag 5 december. We hebben een geweldige dag samen doorgebracht en leuke
cadeautjes van Sint gekregen.
Thema Kerst: Er zijn veel knutselactiviteiten gemaakt, zodat we
Een gezellige en sfeervolle kdv hebben.
Wist u dat bij de Elmo´s;
Rüya op 5 december ook jarig was! En nu naar de basisschool
gaat? Efe ,Yamina en Lea ook naar de basisschool gaan?
Shiven altijd leuke verhaaltjes vertelt over de auto van mama
en papa? Oliwia van Smurfen houd, en dat ze elke keer mee naar de opvang neemt?
Xiona goed kan zingen en dansen? Nando samen met zijn broertje hand in hand naar
de opvang komen? Brajan en Oktawian goed bij de Elmo’s kunnen spelen, en goed
naar hun zin hebben? Sahil van puzzelen houd? Amyra K3 liedjes heel goed kan
zingen? Nai Jaeley stoer kan dansen? Zanoah Dora heeft gekregen van Sinterklaas?
Floris van zijn knuffel Noen oe houdt? Sierra, Adam, Alicia en Cassedy nieuw zijn op
de Elmo’s?
Wist u dat bij de pino’s:
Valeriya al heel goed kan praten en van verven houdt? Sofia nieuw kindje is bij de
Pino’s, en erg lief is en graag bij de speelkeukentje speelt? Boaz van klimmen houdt en
graag met de blokken speelt? Batuhan het erg leuk vindt om met auto’s te spelen en
heel veel rondjes achter elkaar kan draaien? Elif alles met haar knuffel Tommy wilt
doen en heel veel kleuren weet? Jaina-lee erg veel van kroelen houdt en altijd erg
vrolijk is? Givano, Maichel en Dylan spelen voortaan bij de Pino’s, Givano bijna tot 10
kan tellen en heel goed kan zingen? Maichel van kroelen houdt en heel goed kan
opruimen? Dylan graag danst en er van houdt om met zijn grote zus en baby’s te
kroelen?
Wist u dat bij de Bertjes;
Aiden heel goed kan dansen als hij het liedje Zwarte pieten style hoort? Iliyano heel
goed kan verstoppen in kasten en goed kan helpen? Alexia graag danst en heel goed
kan meezingen? Lorin heel mooi kan lachen en erg behulpzaam is? Kenji en Kishaira
zijn nieuwe kindjes van de Bertjes groep.
Themamiddag op 19 november CJG( Centrum Jeugd en Gezin) voor
slaapproblemen.
Echt jammer dat er geen ouders hebben aangemeld voor de themamiddag! Het was
een groot teleurstelling, jammer dat we het themamiddag moesten afbellen. Nu hangt er
een idee doos, bij de ingang deur. Graag horen wij jullie interesse, wat betreft thema’s,
leuke tips, zodat wij beter aan de slag kunnen gaan.
Kerstviering vond plaats op 17 december 2013 en het begon
Met een warme kerstontbijt en in de middag gingen we een
kerst dvd kijken op de beamer, de kinderen vonden
het superleuk!
Nieuwe Collega’s;
Tugba Celikkaya, is getouwd, heeft een kind en heeft hiervoor gewerkt op
verschillende kinderopvang centra’s, Tugba werkt bij de Bertjes.
Yasemin Dilsiz-Yer is getrouwd, heeft een kind en heeft ook hiervoor gewerkt bij
diverse kinderopvang centra’s.
Wat is er verandert in 2014?
De gezonde, verse en gevarieerde maaltijden die wij vanaf het begin bij onze
kinderdagverblijf serveren tijdens de lunch, is een doorslaand succes, daarom zijn we
overgestapt naar de 5x warme maaltijd.
Vanaf februari 2014 wordt de kdv De Droomengeltjes een erkende leerbedrijf.
Vanaf maart 2014 starten we met de VVE ( vroege voorschoolse educatie)
Nieuwe kinderen; Kishaira, Givano en Kelly.
Wist u dat bij de Innie&Minnie;
Megan al bijna 1 jaar wordt spannend he! Rana al heel groot is en goed kan kruipen?
Kelly onze nieuwe baby is?
Jarige kinderen:
December
05-12-‘09 Rüya (4 jaar)
08-12-’10 Floris ( 3 jaar)
10-12-’11 Boaz ( 2jaar)
Januari
22-01-’13 Megan (1jaar)
Nieuws:
Voortaan betalen met IBAN, alle bankrekeningnummers worden langer, dus ook die
van u. Dit rekeningnummer heet IBAN ( International Bank Account Number) Vanaf
februari 2014 is alleen nog een IBAN-betaling mogelijk. Na die datum kunnen
betalingen met het negencijferige nummer niet meer verwerkt worden.
Wijzigingen
We willen u vragen om wijzigingen in de planning door te geven aan kantoor. Hetzij via
de mail ([email protected]) hetzij telefonisch (010-4100370).
Mocht u iets structureels willen wijzigen kunt u terecht bij de leidsters voor een
wijzigingsformulier dat u dan invult en retourneert naar kantoor.