Nieuwsflits

Nieuwsflits
BSO Timpantee
Oktober 2014
Een nieuw schooljaar! Daar zijn we weer!
Na een hele mooie zomervakantie starten we weer bij onze BSO in oud- Heusden. In de
eerste weken na de vakantie hebben we veel aandacht geschonken aan alle verhalen van
de kinderen. Ook mochten ze even alle energie laten gaan op ons buitenspeelplein.
Samen met onze sportman Amhed hebben de kids alle ontspannen spieren los gegooid
met leuke sportactiviteiten. Al snel komt de volgende schoolvakantie er al aan, daarvoor
kunt u hieronder uw kinderen alvast opgeven voor de vakantieopvang.
Herfstvakantie bij de BSO met als thema ‘Kriebelbeestjes’(4-7 jaar) en
‘Griezelen’ (7-13 jaar)
Deze vakantie staat in het teken van griezelen! We
hebben twee kiesdagen die gevuld worden met
een griezelspeurtocht of griezelhapjes maken. De
tweede dag gaan we knutselen voor Halloween of
heb jij geen fear? Dan kan je mee doen met de
Go4fearfactor!!
Alle kiesdagen zijn te vinden op de flyer bij de BSO
en de basisscholen.
Je zult je zeker niet vervelen! Doen jullie allemaal
mee?!
Het volledige programma is te zien op de website
www.mikz.nl
Aanmelden kan via [email protected]
Wanneer u extra vakantiedagen en/of schoolvrije dagen wilt reserveren kan dit kosteloos
tot 14 dagen vóór de betreffende dagen. Wanneer de extra vakantiedagen en/of
schoolvrije dagen minder dan 14 dagen tevoren worden aangevraagd zullen er € 10,00
aanmeldkosten per kind in rekening worden gebracht.
Afscheid en Welkom
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen voor de vakantie van een aantal lieve
kinderen van de BSO. Gelukkig kregen wij daar ook weer hele leuke lieve kinderen voor
terug!!
Een hartelijk welkom voor: Jasmijn, Kaat, Yashar, Rens, Jelte, Noa, Ruben en Esther
En we zwaaien naar: Evie, Eliza, Thijs, Tessa, Teuntje en Maes
Oudercommissie
Voor onze lokatie zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders
voor de oudercommissie. De lokale oudercommissie komt
op voor de belangen van ouders en kinderen en
onderhouden hiervoor nauwe contacten met de
regiomanager. Ongeveer 4 á 5 keer per jaar komt de
commissie bijeen en wordt de dagelijkse gang van zaken
binnen de verschillende locaties besproken. Het gaat dan
over allerlei beleidsmatige en praktische zaken rondom
openingstijden, Voedingsaangelegenheden en ook veiligheid en gezondheid. Daarnaast
draagt de oudercommissie haar steentje bij in het meedenken en organiseren van
activiteiten en thema-avonden voor ouders. Wilt u meer weten over de oudercommissie?
Informeer dan gerust bij de medewerkers van de locatie of neem contact op met de
oudercommissie via [email protected]
Aanmelden extra vrije dagen
Als uw kinderen een extra vrij schooldag/middag hebben wilt u dit dan zsm doorgeven?
Zo kunnen wij op tijd onze collega's inzetten.
Afmelden
Wilt u bij ziekte of afwezigheid van uw kinderen, uw kinderen bij
ons afmelden?
U kunt dan bellen naar 06 22 23 58 40
Herfst!
We gaan de herfst weer in en in deze periode kan het ook wat gaan regenen. Heeft u
thuis voor uw kind een paraplu of regenjasje? Zou u dit dan met uw kind mee kunnen
geven als uw kind naar de BSO moet, zodat alle kinderen zo goed als droog aankomen
op de lokatie.
Beweegspecialist:
Vanuit BBO (Bureau voor Beweeg Ontwikkeling) komt er elke week een beweegspecialist.
De dagdelen en specialisten die komen variëren maar hebben altijd hetzelfde doel.
De kinderen gaan – onderverdeeld in kleinere groepen – onder begeleiding van een
gekwalificeerde ‘beweegspecialist’ op een leuke en leerzame manier sporten. Dit gebeurt
op de locatie, bij voorkeur buiten.
Het programma kenmerkt zich door de afwisselende structuur. Aan bod komen onder
andere diverse balsporten en grondvormen van bewegen die bijvoorbeeld lijken op
atletiek. Uiteraard is er ook ruimte voor ‘sportief-vrijspelen’. Kinderen krijgen zo de kans
zich sportief uit te leven. Ze maken op een leuke en afwisselende manier kennis met
verschillende sporten, ontwikkelen (nieuwe) vaardigheden en door het gevarieerde
aanbod wordt gewerkt aan een brede bewegingsontwikkeling. Bovendien draagt het bij
aan de algehele fitheid en gezondheid van kinderen.
Op dinsdag is onze sportleraar Ahmed bij de lokatie Timpantee. Ahmed is er heel de
middag en bereid leuke sportactiviteiten voor.
Oudertevredenheidsonderzoek BSO Timpantee
Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat de cijfers van het oudertevredenheidsonderzoek
binnen en geanalyseerd zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de tevredenheid van de
ouders die de vragenlijst hebben ingevuld het afgelopen jaar iets is gestegen van een 7,2
naar een 7,4. Ondanks dat we dit een mooi cijfer vinden, streven wij natuurlijk voor
komend jaar naar een nog hoger cijfer.
Naast de vele complimenten en lovende woorden die ouders in toelichtingen gaven (waar
we heel blij mee zijn!) waren er natuurlijk ook aandachtspunten waar we door ouders op
gewezen werden. Uiteraard wordt elke reactie gelezen en serieus genomen, en waar
redelijkerwijs mogelijk zullen deze aandachtspunten opgepakt en opgelost worden.
Ouders geven met name aan tevreden te zijn over het gedifferentieerd aanbod. Hierin
geven ouders aan dat ze met name de flexibiliteit die Mikz bied rondom pakketten,
opvangmogelijkheden en het vragen van ruilingen of extra dagdelen erg prettig te
vinden. Ook lezen wij terug dat de Spetterende activiteiten die we voor de kinderen
organiseren positief worden ontvangen. Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar
de BSO gaat: “Onze kinderen gaan met plezier naar BSO Timpantee. Ze vinden de leiding
aardig en de activiteiten leuk” en “De leiding probeert altijd rekening te houden met onze
vragen of wensen”. Soms wordt de afstand vanuit Heusden vesting als probleem ervaren,
maar er zijn ook ouders die dit als positief ervaren: “Heerlijk om dat stukje na school
even te lopen….”
Opmerkingen of tips blijven welkom. Meld daarom altijd bij de medewerkers wanneer u
ideeën heeft of mogelijkheden tot verbeteringen ziet. We willen altijd met u meedenken.
Lees meer over het oudertevredenheidsonderzoek: http://mikz.nl/nieuws
Mikz op Facebook!!!
Na een uitgebreide proefperiode binnen Mikz zelf willen we het nu aan iedereen laten
weten: Mikz heeft een eigen Facebookpagina!
Neem een kijkje op onze Facebookpagina. Klik op
onderstaande link en like Mikz om zo op de hoogte te blijven
van de leuke activiteiten en nieuwtjes binnen Mikz.
https://www.facebook.com/mikz.nl?fref=ts
Voor uitgebreide informatie over de Facebookpagina
verwijzen wij u naar onze website:
http://mikz.nl/nieuws/eigen-facebook-pagina-mikz
……tot de volgende flits!
www.mikz.nl