VLARIP mentors

VLARIP mentors
The VLARIP mentoring project would not be possible without the commitment of the mentors and experts who share
their knowledge and experiences with the participants during the meetings.
We are very grateful that VLARIP after many years still can rely on engaged mentors:
 Erik Drijvers, REACH-coördinator BASF Antwerpen
 Geert Pollaris, Product EHS&R specialist 3M Europe & MEA
 Guy Van Hecke, Regulatory Affairs Specialist EOC Belgium
 Geert De Lathauwer, Regulatory Affairs Specialist EOC Belgium
 André Aarts, Manager Product Stewardship Eastman (former Solutia Europe)
 Dirk Danneels, REACH Initiative Director Honeywell
 Anja Vandevelde, Regulatory Affairs manager Christeyns
 Roger Van der Linden, Product Stewardship group manager Borealis
 André Roefs, SH&E Regulatory Affairs Agfa Gevaert
 Lieve Galle, SH&E Regulatory Affairs Agfa Gevaert
 Eddy Michiels, Management Systems and Corporate SH&E Agfa Gevaert
 Catherine Jakus, Regulatory Affairs manager JSR Micro
 Jo Vandormael, Regulatory Affairs manager Tessenderlo Chemie
We want also to thank the mentors who shared their experience & knowledge in one of the past projects:
 Erwin Annys, Director REACH / Chemicals Policy cefic
 Raf Bouckaert, HSEQ managar Bayer Antwerp, now HSEQ expert
 Patrick De Block, Business SHE Manager INEOS
 Eddy Erkens, Product Stewardship, ExxonMobil Chemicals Belgium
 Caroline Herman, Project Coördinator PFC Ajinomoto Omnichem
 Charles Petré, Regionaal coördinator milieu en veiligheid Solvay Benelux
Testimonials of mentors (only available in Dutch)
Erik Drijvers, REACH-coördinator BASF Antwerpen
BASF Antwerpen is het grootste chemische productiecentrum van België en de tweede grootste site van de BASFgroep wereldwijd. Momenteel zijn er ca. 3500 eigen medewerkers en dagelijks nog eens een 1200-tal medewerkers
van partnerfirma's actief. De productie van BASF Antwerpen NV omvat de volgende sectoren: basischemicaliën,
kunststoffen en hun voorproducten, kunstvezelproducten en veredelingsproducten.
7/10/2014
Erik Drijvers is reeds meer dan 20 jaar werkzaam bij BASF Antwerpen NV waarvan de laatste 13 jaar als
preventieadviseur. Sinds een 6-tal jaar is hij tevens aangeduid als centrale REACH coördinator voor het bedrijf. Hij
werkt hiervoor nauw samen met het moederbedrijf in Ludwigshafen en is ook lid van de werkgroepen
productveiligheid binnen essenscia en het VBO.
"BASF staat volledig achter het idee van VLARIP omdat zo’n project mee kan helpen in de communicatie met de
volledige productieketen, iets wat enorm belangrijk geworden is met REACH. Het uitbouwen van een netwerk om rond
productveiligheid algemeen van gedachten te kunnen wisselen ziet BASF dan ook als een belangrijke doelstelling van
VLARIP."
Geert Pollaris, Product EHS&R specialist 3M Europe & MEA
3M Europe NV is het coördinatiecentrum van 3M in Europa en is gelegen in Diegem bij Brussel. 3M is een Amerikaans
bedrijf met hoofdkwartier in St. Paul, Minneapolis en opgericht in 1902. De
activiteiten van 3M zijn: Consumer & Office (e.g. Post It), Safety, Security & Protection Services,
Electrocommunications, Industrial & Transportation (e.g. Scotch), HealthCare, Display & Graphics.
3M is een technologiegeoriënteerd bedrijf met een jaaromzet van ruim 27 miljard dollar, en maakt
deel uit van de Dow Jones Index.
3M is aanwezig in meer dan 60 landen en telt meer dan 79.000 werknemers.
Geertje Pollaris is bio-ingenieur (KU Leuven) en is werkzaam bij 3M sedert 1989. Zij is EMEA Product
EHS&R Specialist en heeft ervaring in Productie, Veiligheid, gezondheid en milieu (milieucoördinator)
en Productveiligheid (REACH).
Dit zijn acties die 3M reeds voor REACH heeft ondernomen:
 Impact van REACH in kaart gebracht
 Oprichting Europees REACH Coordinatie Centrum
 Pre-registratie REACH relevante stoffen
 Registratie van REACH stoffen (inclusief Chemical Safety Report)
 REACH-IT systemen gedefinieerd en gëïmplementeerd
 Notificatie van SVHC en communicatie mbt voorwerpen
 C&L notificaties
“De REACH regelgeving is een zeer uitdagende activiteit maar helpt bedrijven risico’s mbt geproduceerde en
geïmporteerde chemische stoffen gestructureerd in kaart te brengen. Als VLARIP meter hoop ik andere bedrijven te
kunnen helpen deze uitdaging op een pragmatische manier aan te gaan en op die manier ook zelf op de hoogte te
blijven van de meest uitdagende aspecten van REACH.”
7/10/2014
Geert De Lathauwer, Regulatory Affairs Specialist EOC Belgium en Guy Van Hecke, Regulatory Affairs Specialist EOC
Belgium
De EOC group is een wereldwijde producent van compounds, latices, emulsies, adhesives en surfactants.
De belangrijkste productieplants zijn gesitueerd in Oudenaarde en Evergem, waar in totaal ongeveer 330 medewerkers
werkzaam zijn.
De EOC group is sinds twee jaar actief bezig met REACH. De REACH Task force bestaat uit 2 personen:
Geert is 12 jaar werkzaam binnen het bedrijf, eerst in de R&D-afdeling van EOC Surfactants, het bedrijf binnen de
groep waarop REACH het meeste impact heeft, waar hij een ruime praktische ervaring opgebouwd heeft in REACH en
product stewardship. Recentelijk is hij overgestapt naar de groep Product Safety en Regulatory Affairs.
Guy is 25 jaar werkzaam binnen de groep waarvan 18 jaar binnen de latexafdelingen en is reeds enkele jaren
toegevoegd aan de REACH task force. Hij houdt zich hoodzakelijk bezig met de praktische en administratieve aspecten
zoals costing ea.
"EOC staat achter het VLARIP initiatief omwille van de mogelijkheid tot uitwisselen van ideeën en visies tussen de
verschillende partners in de supply chain en het verbeteren van de aspecten rond productveiligheid."
André Aarts, Manager Product Stewardship Solutia Europe
Solutia is een Amerikaanse onderneming met verschillende vestigingen en fabrieken in Europa, waaronder Gent en
Antwerpen. Solutia’s regionaal hoofdkwartier is in Louvain-la-Neuve. Solutia is gekend door de Saflex® film voor
gelaagd glas, maar is ook de belangrijke speler op wereldvlak voor andere films voor beglazing (CPFilms®), hulpstoffen
voor de rubberindustrie (Crystex®, Santoflex®), en gespecialiseerde vloeistoffen (Therminol®, Skydrol®). Voor meer
informatie zie http://www.solutia.com/.
André Aarts is al meer dan 30 jaar werkzaam bij Solutia (tot 1997 een afdeling van Monsanto) waarvan de laatste 20
jaar als Product Stewardship manager. Hij is tevens de centrale REACh coordinator binnen de firma en werkt hiervoor
nauw samen met zijn collega’s in andere landen en werelddelen. Hij is lid van de werkgroepen productveiligheid
binnen essenscia en het VBO.
“De objectieven van REACh zijn volledig in lijn met de milieu- en veiligheidsengagementen van Solutia, met name
‘producten op de markt brengen die veilig bij verantwoordelijk gebruik’. Ook een project als VLARIP past in haar
engagementen wat betreft product stewardship en communicatie met alle belanghebbenden.”
7/10/2014
Dirk Danneels, REACH Initiative Director Honeywell
Honeywell Performance Materials and Technologies is een Amerikaans bedrijf met hoofdkwartier in Morristown (New
Jersey). De wereldwijde omzet bedraagt 4.8 miljard dollar en bestrijkt verschillende domeinen zoals fluor gebaseerde
organische en anorganische fijnchemicalien, LGW fluorkoolwaterstoffen, technische polymeren, producten voor de
elektronische industrie en katalysatoren. De commerciële activiteiten voor Europa, het Midden Oosten, Afrika en Indië
worden geleid vanuit het kantoor in Haasrode (Leuven). Een grote Europese productie-afdeling bevindt zich in
Hannover (Duitsland) waar waterstoffluoride en een ganse reeks afgeleide producten vervaardigd worden.
Dirk Danneels is 25 jaar werkzaam bij Honeywell in verschillende rollen in productontwikkeling, technische marketing
en commercieel management. Voor de laatste zes jaar is hij verantwoordelijk voor het wereldwijde REACH project
binnen Honeywell. Via Cefic werkt hij mee aan het ontwikkelen van de REACH Guidance documenten en sinds 2009 is
hij eveneens Secretary General van de "European Wax Federation".
"De interesse in het VLARIP project is vooral gebaseerd op de noodzaak om in een complex project zoals REACH vanuit
zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te benaderen en via een uitwisseling van ervaringen met alle spelers in de
keten tot een vlotte implementatie van REACH te komen."
Anja Vandevelde, Regulatory Affairs manager Christeyns
Christeyns is een detergenten en biocide producerend bedrijf met een afzetmarkt (vnl. industriële wasserijen) over
volledig Europa. Op dit ogenblik is de firma zich ook aan het positioneren in enkele landen buiten Europa zoals Turkije,
Rusland. De Groep Christeyns heeft ca. 450 werknemers verspreid over 16 landen. Er zijn 3 productiesites, gesitueerd
in Gent (België), Vertou (Frankrijk) en Bradford (England).
Het regulatorische gedeelte van Reach wordt volledig gestuurd vanuit de hoofdzetel in Gent. Christeyns is onder
Reach-definities een producent van een 10-tal vetzuren en perazijnzuur. Verder positioneren ze zich als een formulator
in de Reach wetgeving.
Anja Van De Velde is afgestudeerd in 2003 als bio-ingenieur en sindsdien werkzaam als Regulatory Affairs Officer in
Christeyns. Zij is geregistreerd toxicologe in Nederland en zal binnenkort haar Europese registratie bekomen. Als
toxicologe heeft zij ervaring met het werken in het consortium dat perazijnzuur als actieve substantie onder de biocide
wetgeving registreert. Tot slot, is zij preventie-adviseur en milieucoördinator van de Gentse Christeyns-site.
7/10/2014
"Christeyns verwacht dat VLARIP hen een beter inzicht zal geven hoe REACH efficiënt in praktijk te brengen en dit in
samenwerking met bedrijven met analoge problemen."
Roger Van der Linden, Product Stewardship group manager Borealis
Borealis is een internationaal bedrijf dat verschillende producten maakt. Ze maken diverse kunststoffen waaronder
polyethyleen en polypropyleen, basischemicaliën en meststoffen die ze op wereldwijde basis maken en verkopen. Hun
Reach ervaring dateert van bijna 10 jaar terug toen de Reach teksten nog zeer vaag waren. Met een core team van
5 mensen zijn ze toen gestart met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving. Dat core team is nog altijd functioneel
maar ondertussen uitgebreid tot een 20-tal mensen.
Roger Van der Linden is sinds 1974 actief in de polymeer industrie. Hij bekleedde diverse technische en management
functie in bedrijven als Exxon, Raychem, Mobil en Neste. De laatste jaren is hij Group Manager voor product
stewardship bij Borealis waar hij ook het team leidt dat de Reach wetgeving implementeert in het bedrijf. Roger is al
meer dan 10 jaar voorzitter van essenscia polymers. Hij is tevens actief in een aantal organisaties
op nationaal en internationaal niveau zoals CEFIC en PlasticsEurope.
“Het VLARIP peterschapsproject laat ons toe om de hele waardeketen van onze producten te bekijken. Het is essentieel
dat we in contact treden met collega’s, partners, klanten en leveranciers. Het succes van het project zal afhangen van
de personen en firma’s die eraan deelnemen. Hoe meer partners met elkaar spreken hoe vlotter het zal gaan”.
André Roefs, SH&E Regulatory Affairs Agfa Gevaert, Lieve Galle, SH&E Regulatory Affairs Agfa Gevaert
Agfa-Gevaert is een toonaangevend bedrijf in de printing&imaging industrie met hoofdzetel in Mortsel. AgfaGevaert biedt communicatie oplossingen aan voor alle industriële markten. Best bekend zijn nog altijd de fotografische
systemen voor grafische en medische klanten.
Agfa is wereldwijd actief in een 40-tal landen. In REACH termen is Agfa-Gevaert zowel manufacturer,
importer als downstream user van stoffen en mengsels.
André werkt voor Agfa-Gevaert te Mortsel sinds 1977 en heeft de dienst SH&E Regulatory Affairs vervoegd midden
2010. Hij heeft een jarenlange ervaring in research met betrekking tot het ontwerpen van mengsels voor toepassing in
de fotografische en de drukindustrie en vervolgens de instandhouding ervan in productie. Dit heeft geleid tot zijn
interesse in de wereldwijde aanmelding van nieuwe stoffen, de regelgeving met betrekking tot nanomaterialen en het
veilig gebruik van chemische stoffen binnen productie.
7/10/2014
Lieve is reeds 20 jaar werkzaam bij Agfa-Gevaert te Mortsel, waarvan de laatste 9 jaar als verantwoordelijke voor oa
ELINCS-registraties. Haar nieuwere taak als REACH coördinator voor de Agfa-Gevaert groep ligt dan ook in lijn met de
opvolging van ELINCS door REACH.
"Uitwisseling van ervaring rond REACH leidt tot een soepele implementatie ervan. Dankzij deze implementatie wordt
veilig omgaan met allerhande producten een automatische manier van denken van eenieder, iets wat de Agfa-Gevaert
groep reeds jaren hoog in het vaandel draagt."
Catherine Jakus, Regulatory Affairs manager JSR Micro
JSR micro nv is een dochtermaatschappij van een Japans bedrijf. JSR micro is gevestigd in Haasrode bij Leuven en is de
enige Europese vestiging. De activiteiten zijn vooral gericht op de halfgeleider industrie, met het leveren van speciale
lakken voor het produceren van geïntegreerde schakelingen, daarnaast is JSR micro ook actief in de Life sciences met
producten voor scheiding en zuivering van pharmaceutische preparaten en producten gebruikt in de IVD (in vitro
diagnostics) applicaties Ook de energiesector is een pijler voor JSR micro NV met het op de markt brengen van LIC
(Lithium ion capacitoren)voor een efficiënte energie beleid. JSR micro importeert 95% van de producten/artikels
die het hier op de markt brengt, vanuit Japan Acties i.v.m. chemical policy
- Opmaken van een procedure voor REACH an CLP compliance van alle mengsels die geïmporteerd worden
- Opvolgen van tox en ecotox testen voor nieuwe chemicaliën
- Opmaken van een inventaris van alle stoffen en preparaten die JSR op de markt brengt
Opvolgen van polymeer problematiek
- Opvolgen van de volumes van de stoffen die geïmporteerd worden
NONS registraties
REACH registratie (<10T/y)
- Implementatie van een soft systeem voor
Opmaken van SDS (volgens annex II)
Classificatie en etiketering van stoffen volgens CLP
Classificatie en etiketering van mengsels volgens DPD
- Opvolgen van REACH SVHC issue voor artikels die geïmporteerd worden
- Opvolgen van de RoHS voor EEE produkten
Als regulatory affairs manager bij JSR micro nv heeft Catherine Jakus ervaring op het vlak van registratie van nieuwe
stoffen onder NONS,het omzetten van die regsitraties onder REACH en het behandelen van import van stoffen en
preparaten . Zij is ook verantwoordelijk voor classificatie & labelling van eindproducten en bijhorende
veiligheidsinformatiebladen volgens CLP of DPD en de implementatie van CLP.
7/10/2014
Jo Vandormael, Regulatory Affairs manager Tessenderlo Chemie
Tessenderlo Group is een internationale, gediversifieerde chemische groep actief in chemie, specialiteiten en
kunststofverwerking. De groep telt 8130 medewerkers op meer dan 100 sites in 21 landen wereldwijd.
De Westlimburgse platformen bestaan uit 3 sites met zo’n 1400 medewerkers. Tessenderlo Chemie Ham produceert
minerale meststoffen, veevoederadditieven en basischemicaliën. Tessenderlo Chemie Tessenderlo produceert
chloralkali en derivaten evenals organische tussenproducten. LVM is producent van monovinyl chloride, grondstof voor
de productie van PVC.
Jo Vandormael is sinds 1989 actief bij Tessenderlo Chemie waarvan de laatste 3 jaar in Regulatory Affairs. Zijn
hoofdtaak is de rol van Reach Coördinator voor Tessenderlo Groep. Hij maakt deel uit van de commissie
productveiligheid van essenscia.
“Reach verruimt onze kijk op productveiligheid met meer aandacht voor de totale levenscyclus van chemische stoffen.
Het VLARIP project kan ons helpen een beter inzicht te krijgen in de noden van onze downstream gebruikers in het
kader van Reach en bijdragen aan de ontwikkeling van efficiënte communicatiekanalen tussen verschillende sectoren.
Tessenderlo Group - Business Group Plastics Converting bestaat uit een 10-tal kleine filialen die veel gelijkenissen
vertonen met KMO’s. Wat Reach betreft hebben beide zeer vergelijkbare verplichtingen, aangezien het Reach proces op
legal entity niveau speelt. Het lijkt dan ook nuttig synergieën betreffende Reach implementatie te ontwikkelen.”
7/10/2014