DEELSESSIE 9 Ouders van een kind met een (licht

DEELSESSIE 9
Ouders van een kind met een (licht) verstandelijke beperking
Hoe krijgen ouders zicht op hun kind: valkuilen en uitdagingen.
Drs. Anna Boom is gz-psycholoog en ouderbegeleider in KJP-dagbehandeling Aventurijn van
Intermetzo Zonnehuizen. Drs. Anna Boom is gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, EMDRtherapeut en docent en werkt bij Intermetzo Zonnehuizen en in eigen praktijk.
Toelichting:
Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich niet alleen trager, maar vooral ook
anders dan de meeste kinderen. Veel kinderen en jeugdigen met een (lichte) verstandelijke
beperking hebben functionele beperkingen in bijvoorbeeld taal, geheugen of gezondheid. Het
ontwikkelingsbeloop is daardoor moeilijk te voorspellen. Ouders brengen hun kind groot met
onzekerheid, verwarring, hoop en teleurstelling. Zij compenseren de beperking of hebben juist te
hoge verwachtingen.
Ouders hebben baat bij een herkenbare uitleg op maat. Door een waardevrije gespreksvoering over
‘gedoe’ in het dagelijks leven kunnen zij de worsteling met hun kind beter herkennen en duiden. Zo
krijgen ouders meer zicht op de aspecifieke ontwikkeling van hun kind en ontstaan realistische
verwachtingen op korte en lange termijn.
CV:
Anna Boom werkt al jaren als ouderbegeleider en behandelaar binnen de kinder- en
jeugdpsychiatrie. Binnen deze multidisciplinaire behandelsetting heeft zij ruime
ervaring in de behandeling van psychiatrische problematiek bij kinderen en
jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking. Ouders en naasten worden
nadrukkelijk in de behandeling betrokken om een blijvend effect te bewerkstelligen.
Anna Boom ontwikkelt methodiek, geeft training en bijscholing over
neuropsychiatrische mengbeelden, zwakbegaafdheid, LVB en ouderschap.
Contactgegevens:
Organisatie:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Website:
Telefoonnummer:
Praktijk Anna Boom
Anna Boom
[email protected]
www.praktijkannaboom.nl
06 – 20 61 94 70