Alternatieve cursusgids periode 2 2014

Alternatieve Niveau
2 en 3 Cursussengids
Periode 2
UTRECHT, AUGUSTUS 2014
Gemaakt door de Onderwijscommissie van de
Utrechtse Biologen Vereniging
1
Voordat je begint met lezen…
De alternatieve studiegids is anders dan de reguliere studiegids van het departement Biologie. De
informatie in deze gids is afgestemd op die in de reguliere, maar het kan gebeuren dat ze minder up
to date is. Kijk dus vooral ook naar de reguliere studiegids op de site van de Universiteit. De directe
link er naartoe is als volgt:
http://www.uu.nl/faculty/science/nl/informatievoorstudenten/bachelor/studenten/opleidingen/biol
ogie/studiepunt/naslag/studiegids/Pages/default.aspx
Wil je meer weten over de veranderingen in het onderwijsmodel van de komende jaren, kijk dan op:
www.uu.nl/studenten/onderwijsmodel
2
Voorwoord
Lieve Biologen,
Na twee lange maanden zomervakantie te hebben gevierd, althans voor degenen die zich gelukkig
konden prijzen zonder herkansing, is het dan nu weer tijd om allereerst al je avonturen te delen met
je medebiologen en vervolgens fris en fruitig weer aan de gang te gaan met de studie. Al is het
natuurlijk wel verstandig om even uit te zoeken hoe je je wekker ook alweer in moest stellen en op
google maps te kijken wat de snelste route naar de uithof is.
In twee maanden tijd kan er natuurlijk een hoop gebeurd zijn, maar zoals gezegd; je studie is nu
gewoon weer begonnen! Je hebt de cursussen voor de eerste periode van dit nieuwe studiejaar
gekozen en tracht uiteraard om ze met een naar jouw mening goed resultaat af te ronden en de
opgedane kennis mee te nemen tijdens de rest van je leven. En terwijl je nog weg kwijnt bij de
gedachten aan die mooie zomervakantie en je zenuwachtig staart naar de drukke agenda voor de
aankomende maanden, willen we je toch alvast verblijden met de alternatieve studiegids voor
periode 2. Want als je dan toch je studie weer oppakt, dan kun je maar beter de allerleukste
cursussen kiezen!
Ook deze gids staat weer bomvol informatie over alle cursussen die de opleiding biologie te bieden
heeft. Bovendien zal er voor sommigen van jullie een verrassing staan op de pagina met uitleg over
de studieadviespaden. Het feit is namelijk dat onze studie momenteel maarliefst 12
studieadviespaden kent! Schrik niet, kijk vooral even naar de overzichtelijke tabel op pagina acht,
met daarin de bijbehorende cursussen gesorteerd per studieadviespad, en lees ook vooral de uitleg
die erbij staat. Wanneer je dit twee-stappen-plan volgt zal je angst als sneeuw voor de zon
verdwijnen en kan je de welbekende stukjes van je lieve medestudenten over de verschillende
cursussen lezen.
Kijk de gids rustig even door, geniet ervan en maak een weloverwogen keuze. En voor eventuele
vragen, suggesties en opmerkingen ben ik in de UBV kamer haast niet te onderscheiden van het
meubilair!
Groetjes,
Koen Vriends
3
Toelichting
Beste student,
Het kiezen van de juiste cursussen voor de volgende periode blijft altijd moeilijk. Voor veel studenten
biedt deze alternatieve studiegids dan ook een helpende hand. Veel van jullie kennen de gids
inmiddels, maar voor degene waarbij hij wat minder bekend is volgt hier een korte uitleg over wat de
alternatieve studiegids precies is.
De alternatieve studiegids lijkt in principe erg veel op de gewone studiegids: over elke cursus staat
een stukje tekst waarin beschreven wordt wat deze cursus precies inhoudt. Het grote verschil met de
gewone studiegids is dat deze stukjes geschreven zijn door studenten. Deze studenten hebben het
vak vorig jaar gevolgd en delen op deze manier hun ervaringen met jullie. Zij beschrijven het verloop
van de cursus, de onderwerpen die aan bod komen en geven bijvoorbeeld aan hoe zwaar zij het
vonden om de desbetreffende cursus te volgen. Dit is natuurlijk wel de mening van één enkele
student, maar het geeft je in ieder geval een beeld van hoe het vak in elkaar zit. Dit kan je helpen bij
je beslissing.
Bij iedere cursus wordt ook het slagingspercentage van de cursus vermeld. Deze slagingspercentages
berusten op de studenten die het vak in een keer halen. Daarnaast worden sinds kort ook
gemiddelde beoordelingen die uit de OAC-B onderwijsenquêtes zijn gekomen onder elke cursus
vermeld. Dit geeft een algemeen beeld van hoe de cursus wordt beoordeeld door studenten. Let wel
op, sommige cursussen zijn maar door een relatief klein deel van de deelnemers beoordeeld. Jij kunt
helpen om deze cijfers nog betrouwbaarder te maken door ook de enquête in te vullen!
Volg je deze periode cursussen bij Biologie? Of volg je een cursus bij een andere studie waar meer
biologen over zouden moeten horen? En wil jij een nieuw stukje schrijven voor de gids van volgend
jaar? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar [email protected] met daarin het vak waarover jij
een stukje zou willen schrijven. Je kunt natuurlijk ook iemand van ons aanspreken!
Ben jij een ouderejaars bioloog en wil je beginnen aan je scriptie/onderzoeksproject? Ook hiervoor
kun je bij ons terecht. Kijk achter in deze alternatieve studiegids voor meer informatie!
Heel veel succes met het maken van je keuze en natuurlijk veel plezier bij het volgen van je
cursussen!
De onderwijscommissie van de UBV,
Brigit van Brenk
Denise Groeneweg
Emma van Deelen
Iris Hameleers
Jonas Jonker
Linde Berg
Louise Franssen
Loutje Hoekstra
Mark Bouwmeester
Marloes Leeflang
Milou Arts
Pim van Caspel
Yeszamin Onderwater
4
Inhoudsopgave
Voordat je begint met lezen…
1
Voorwoord
2
Toelichting
3
Inhoudsopgave
4
Blokjesrooster
5
Voorwaarden voor het volgen van niveau 2 & 3 cursussen
5
De Onderwijscommissie van de UBV (OcUBV)
7
Periode 2
- Niveau 2 –
- Niveau 3 -
- timeslot A + D -
9
9
9
Periode 2
- Niveau 2 - Niveau 3 -
- timeslot B + C -
12
12
13
Periode 2
- Niveau 3 -
- fulltime -
16
16
Periode 2
- Niveau 3 -
- timeslot A + D of B + C -
17
17
Cursussen buiten Biologie
18
Dankwoord
20
5
Blokjesrooster
6
Voorwaarden voor het volgen van niveau 2 & 3 cursussen
Er zijn voorwaarden voor het volgen van niveau 2 & 3 cursussen. De regels hiervoor staan genoemd
in de Onderwijsexamen regeling (OER).
In het artikel uit de OER dat de toelating tot het onderwijs van niveau 2 en 3 bepaalt, staat:
art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis
1. Toegang tot de cursussen (practica, werkcolleges en toetsen) van het verdiepende niveau
(niveau 2) van de opleiding heeft de student die van het eerste jaar van de opleiding
onderdelen met een studielast van tenminste 45 studiepunten heeft behaald.
2. Toegang tot de cursussen (practica, werkcolleges en toetsen) van het gevorderde niveau
(niveau 3) van de opleiding heeft de student die van de keuzeonderdelen van de opleiding op
verdiepend niveau (niveau 2) van het 2e jaar onderdelen met een studielast van tenminste 15
studiepunten heeft behaald.
3. Toegang tot de cursussen Afstudeeropdracht (scriptiecursus) en Onderzoeksproject heeft de
student die tenminste 120 studiepunten van de major van de opleiding heeft afgerond met een
voldoende eindcijfer, waarvan het verplichte deel van de major (67½ studiepunten) geheel
moet zijn behaald.
4. Vanwege gewetensbezwaren kan de student verzoeken om deel te nemen aan de cursus
Biologie van dieren (niveau 1) waarbij van de cursus de verplichte dissectiepractica worden
vervangen door een andere opdracht.
5. Aan de niveau 2 cursus gedragsbiologie kan eerst worden deelgenomen nadat een voldoende is
behaald voor de niveau 1 cursus Biologie van dieren met dissectie en de cursus Evolutie en
biodiversiteit.
6. De cursus Biologie van dieren met dissectie is verplicht voor alle cursussen van niveau 2 en 3
met practica waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren.
7. Onverminderd het bepaalde in het vijfde en zesde lid wordt in de Universitaire
Onderwijscatalogus (en de studiegids) bij elke cursus aangegeven welke voorkennis vereist is om
daaraan met goed gevolg te kunnen deelnemen.
De volledige OER kan je inzien en downloaden op de website van de Universiteit:
http://www.uu.nl/faculty/science/nl/onderwijs/bachelor/studenten/opleidingen/biologie/studiepun
t/naslag/oer/Pages/default.aspx
7
De Onderwijscommissie van de UBV (OcUBV)
De onderwijscommissie van de UBV is de commissie die service op onderwijsgebied levert aan alle
Utrechtse biologiestudenten. De commissie heeft ook jou een heleboel te bieden! Aan wat voor
services kun je zoal denken?
-
Tentamenbundel voor eerstejaars
Tentamenbank op de UBV-site
Stagebank op de UBV-site
Alternatieve studiegidsen
Alternatieve mastergids
Studie-informatie
De producten van de OcUBV kun je vinden op de website van de UBV: www.ubv.info onder het kopje
onderwijs. Ook over de commissie zelf staat informatie op de website. Klik hiervoor vanaf de
hoofdpagina door naar het kopje commissies.
Ook organiseren we een Studeren In Het Buitenland Avond, een vakgroepentocht, een eerstejaars
keuzevakkenborrel en bijlesdagen voor herkansingen van struikelvakken. Dus wil je je graag
oriënteren op het buitenland, meer weten over de verschillende onderzoeksgroepen bij biologie in
Utrecht of kun je wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van je cursussen of het studeren voor je
herkansing? Kom dan naar één van onze activiteiten!
Voor meer algemene informatie en nieuws op onderwijsgebied kun je ook altijd een email sturen
naar [email protected] of bellen naar de UBV-kamer (030-2536741). Natuurlijk kun je ook een
onderwijscommissie- of bestuurslid aanspreken, vragen staat vrij!
Zin om te helpen met het maken van deze gids?
Wil je in een commissie, maar er niet al te veel tijd aan kwijt zijn?
Kom de OcUBV versterken!
Hoe? Zoals hierboven: mail/bel/spreek iemand aan
NB: Wil je een bijdrage leveren aan de tentamenbank? Vraag je docent of je het tentamen mee mag
nemen voor de tentamenbank en geef het aan de vice-voorzitter van de UBV. Hier heeft iedereen
profijt van!
8
Studieadviespaden
De Bachelor Biologie kent momenteel 12 studieadviespaden. Een studieadviespad is een cluster van
cursussen in een bepaalde richting en bevat cursussen van zowel niveau 1, 2 als 3 met toenemende
complexiteit en specialisatie. Vaak is het zo dat bepaalde cursussen binnen een studieadviespad een
ingangseis vormen voor een cursus met een hoger niveau uit hetzelfde studieadviespad. Het is
verstandig om deze ingangseisen regelmatig te checken want ze kunnen worden aangepast. De
verschillende cursussen binnen een studieadviespad worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd
zodat er geen onnodige overlap is tussen cursussen. Bovendien wordt de verwerving van voldoende
academische vaardigheden bij de verschillende (combinaties van) studieadviespaden gegarandeerd.
Uiteraard kun je meerdere studieadviespaden combineren, maar afhankelijk van het aantal
cursussen dat je bij biologie volgt, de grootte van de studieadviespaden en de gekozen combinatie is
het niet altijd mogelijk om alle cursussen uit de gekozen studieadviespaden te volgen. Er wordt
zoveel mogelijk geprobeerd om in elke periode voor alle interessegebieden een cursus aan te bieden
en om veel voorkomende combinaties van studieadviespaden zo studeerbaar mogelijk te maken.
Mede hierdoor is het blokjesrooster aan veranderingen onderhevig en kunnen er verschuivingen
plaatsvinden, zowel in periode als in timeslot. Wees dus altijd flexibel in je keuzes en probeer
meerdere studiepaden uit te stippelen. Het volgen van studieadviespaden is niet verplicht maar is
wel aan te raden omdat het je een goede basis geeft voor bepaalde masterprogramma’s. Maar let
op, het volgen van een studieadviespad is geen garantie om toegelaten te worden tot een bepaalde
master. Zorg dus dat je ruim van tevoren uitzoekt wat de toelatingseisen zijn voor de masters waar jij
in geïnteresseerd bent.
Hieronder staan de studieadviespaden genoemd met de bijbehorende cursussen uit periode 2.
Meer informatie over de studieadviespaden vind je in de reguliere studiegids.
Studieadviespad
Afkorting
Celbiologie
CB
Ecologie en natuurbeheer
Educatie, communicatie
en management
EN
ECM
Bijbehorende cursussen
Niveau 2
Metabolisme
Mol & cel technieken
-
Evolutiebiologie
Gedragsbiologie
Mariene Biologie
Microbiologie
Neurobiologie
Ontwikkelingsbiologie
Plantenbiologie
Theoretische biologie
Toxicologie
EV
GB
MW
MB
NB
OB
PB
TB
TX
Gedragsbiologie
Mol & cel technieken
Gedragsbiologie
Mol & cel technieken
Mol & cel technieken
Metabolisme
Niveau 3
Tropische ecosystemen en klimaat
Didactiek
OCEP
Wetenschapper in beleid
Mariene wetenschappen 3
Gentherapie, Kanker en aids
Computationele biologie
Wetenschapper in beleid
9
Periode 2
- timeslot A + D -
- Niveau 2 –
Moleculaire & cellulaire technieken (B-B2MGOT14)
Deze cursus wordt dit jaar voor het eerst gegeven. Er zijn dus nog geen studenten die het hebben
gevolgd en hun ervaringen kunnen delen. Kijk voor de inhoud van de cursus in de reguliere studiegids.
Gentherapie, kanker en aids (B-B2GKA05)
GKA wordt volledig verzorgd door Adri Thomas. In een reeks boeiende colleges zal hij alle stof de
revue laten passeren. Als je voorheen niet al vrolijk werd van Adri, dan wordt je het nu wel, want
college geven kan hij als de beste! Daarbij zijn de onderwerpen die aan bod komen meer een
persoonlijke hobby dan zijn werk, hij vertelt het dus met veel enthousiasme. Dat mag ook wel, want
meer dan hoorcolleges ga je bij deze cursus niet krijgen, meestal twee per week. Hierbij vliegt de
primaire literatuur je om de oren en er zit veel diepgang in. Ik heb de colleges zelf vaak nog eens
teruggeluisterd om de grote hoeveelheid informatie goed op te kunnen nemen.
De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen gentherapie en kanker uitgebreid aan
bod, het tweede deel gaat volledig over AIDS. Na elk deel volgt een pittig tentamen. Heel mooi
hierbij is dat in ieder tentamen gegarandeerd de vraag: ‘waar staat de afkorting DNA voor?’
terugkomt (als je dat dus niet weet, ga je schamen en zoek het even op). Ook dit is wel vrij typisch
voor Adri, want: ‘je kan deze cursus toch niet afronden en dan niet weten wat DNA betekent?!’.
Mooie dingen. Naast deze tentamens ga je een essay schrijven over een medicijn in de richting van
GKA. Je hebt hier de hele periode voor en hij hoeft pas op de laatste dag ingeleverd te worden, dus o
wee als je aan komt met ‘ik had te weinig tijd’!
Adri’s bevlogenheid, de diepgang en de up-to-date-heid maken dit een hele leuke cursus, ook voor
de wat minder moleculair onderlegde biologen zoals ikzelf.
Beoordeling(door 34 van de 69 deelnemers): 7.7
Slagingspercentage(voor de herkansing): 71%
- Niveau 3 Wetenschapper in beleid (B-B3WBEL09)
Wetenschapper in beleid valt onder het studiepad Educatie, Communicatie en Management (ECM).
Het kan echter ook een handige cursus zijn voor het studiepad Organismen, Ecosystemen en
Biodiversiteit, omdat het aansluit bij de master Environmental Biology, specialisatie Ecology and
Natural Resource Management.
De cursus word gegeven door Pita Verweij en zij is ook de coördinator van de cursus. Daarnaast zijn
er enkele gastcolleges, gegeven door onder andere Jos Dekker, voorheen docent en coördinator van
de cursus. De colleges van Pita zijn goed te volgen en niet erg moeilijk. Ze verteld wel vrij langzaam,
waardoor ze soms niet alles kan vertellen en het lastig is je concentratie vast te houden. In de
colleges word o.a. gekeken naar wat nou eigenlijk natuur is en wat het beleid omtrent natuur is. Voor
de cursus is sinds dit jaar geen uitgeprint dictaat meer. Alles staat op blackboard en als je het op
papier wilt, moet je het zelf uitprinten. Zelf gebruikte ik deze informatie vooral als voorbereiding op
college en om dingen terug te lezen. Over de in college behandelde stof krijg je tentamen.
Naast de colleges en het tentamen moet je in het tweede deel van de cursus met een groep van 5
personen werken aan een project. Hier krijg je heel erg veel tijd en het is van belang dat je met elkaar
een goed plan maakt. Tijdens het project ga je kijken naar een zelf gekozen onderwerp/thema. Je
10
bedenkt een goede probleemstelling en aan de hand van deelvragen ga je het onderwerp evalueren.
Je schrijft over het algemeen dus geen artikel, maar een evaluatieverslag. Ik vond het persoonlijk wel
leuk om te doen en omdat het schrijven van een evaluatieverslag net iets anders in z’n werk gaat leer
je dingen op een andere manier te bekijken en moet je er dus ook anders over schrijven. Aan het
einde van de cursus wordt het project gepresenteerd aan alle medestudenten.
Het cijfer van de cursus wordt bepaald door je tentamencijfer en het gemiddelde van het
projectplan, project en de presentatie. Het tentamen is niet erg moeilijk, je moet vooral duidelijk zijn
in je redenatie en gebruik maken van alles wat je hebt geleerd tijdens college. Het cijfer van je
project is uiteindelijk meer dan de helft van je eindcijfer. Dit maakt het project erg belangrijk, maar
het geeft je ook de mogelijkheid een super mooi cijfer te halen voor de cursus. Al met al is het een
leuke cursus die niet erg moeilijk is als je gewoon goed meedoet en genoeg tijd in je project steekt.
Beoordeling(door 14 van de 31 deelnemers): 6.3
Slagingspercentage(voor de herkansing): 100%
Milieuveranderingen door de tijd / Environmental change (B-B3ENVCH)
‘Environmental change through time’ is een cursus die interessant is voor iedereen die
geïnteresseerd is in paleoecologie en klimaatverandering. De nadruk ligt op planten, maar voor bijv.
mariene biologen is deze cursus ook aan te raden. Ik volg het studieadviespad Gedragsbiologie en
zelfs voor deze richting zijn heb ik dingen geleerd die ik kan toepassen op mijn interessegebied.
In deze cursus wordt klimaatverandering in het verleden, heden en in de toekomst besproken. Om
een klimaatreconstructie te maken van het verleden of een predictie te doen voor de toekomst zijn
er verschillende proxies beschikbaar. Rike Wagner (cursus coördinator) vertelt in haar colleges over
de relatie tussen de morfologie van de cuticula van planten en het CO2 gehalte in de atmosfeer. Zij is
erg enthousiast over haar vakgebied en wist mij altijd mee te slepen in haar colleges. Ze maakt ook
regelmatig grapjes waardoor je je aandacht er gemakkelijk bij kunt houden. Bij dit onderdeel hoorde
ook een practicum waarbij je zelf aan de hand van cuticula van Betula nana een CO2 reconstructie
moest maken. Hiervan moest een verslag in het Engels geschreven worden. Timme Donders vertelt
in zijn colleges over hoe je aan de hand van afzettingen van diatomeeën een klimaatreconstructie
kunt maken. Ook hierbij hoorde een practicum waarbij je leerde hoe je aan de hand van welke
diatomeeën je aantreft een uitspraak kunt doen over de condities in die periode. Naast diatomeeën
geeft Timme ook colleges over pollen en hoe deze gebruikt kunnen worden om een reconstructie van
de vegetatie te maken. Ook hierbij hoort een practicum waarbij je slides van een sediment core
moest analyseren en bepalen welke pollen er aanwezig zijn. Aan de hand van een
computerprogramma kon dan een vegetatie reconstructie gemaakt worden. Hiervan moest ook een
verslag geschreven worden in het Engels. Naast de colleges van Rike en Timme worden er een aantal
gastcolleges gegeven. Verder moet er een korte presentatie gegeven worden over een onderwerp
wat je zelf aan de hand van een lijst mag kiezen. Al deze onderwerpen hebben te maken met
klimaatverandering en/of paleoecologie.
De cursus wordt geheel in het Engels gegeven, wat ik zelf een pluspunt vindt omdat dit niet bij veel
andere cursussen het geval is. Bij deze cursus wordt geen boek gebruikt, dus de colleges volgen en
goeie aantekeningen maken is belangrijk om het tentamen te halen. Aan de hand van alleen de
hand-outs kun je niet veel afleiden omdat er heel veel bij verteld wordt, nog een argument om er
geen te willen missen. Er worden vrij veel colleges gegeven en door de practica ben je best veel uren
op de Universiteit. Maar als je de colleges volgt en serieus meedoet aan de practica (die overigens
11
verplicht zijn) is het tentamen goed te doen en ben je naast de contacturen nauwelijks tijd kwijt aan
zelfstudie. Behalve natuurlijk voor het schrijven van de verslagen.
Het leukste aan deze cursus vond ik het enthousiasme van de docenten. Niet alle colleges en practica
zijn even interessant, maar de docenten weten je toch te motiveren. Verder is dit een cursus waarbij
niet alles feiten en regels uit het hoofd geleerd moeten worden, maar is de stof meer praktijk gericht.
Hierdoor lijkt het niveau soms wel een beetje laag. Kortom, een cursus die interessant is voor
iedereen die geïnteresseerd is in klimaatverandering en een goed beeld wil krijgen van
paleoecologisch onderzoek.
Beoordeling(door 7 van de 28 deelnemers): 7.4
Slagingspercentage(voor de herkansing): 89%
Didactiek (N.N.B.)
Didactiek wordt dit jaar voor het eerst in de nieuwe vorm gegeven. Het is voor het eerst een niveau 3
cursus en inhoudelijk en qua opzet zullen er dus verschillen zijn met vorig jaar. Kijk voor de actuele
aanpassingen in de reguliere studiegids.
Bij de cursus didactiek ontdek je wat zich allemaal afspeelt in het onderwijs. De cursus is ook niet
voor niets onderdeel van het educatieve studiepad. Maar ook voor studenten die dit studiepad niet
volgen is het een laagdrempelige mogelijkheid om een kijkje te nemen in het onderwijs van ons
vakgebied biologie.
De docenten zijn Frans Kranenburg en Christine Knippels. Hierbij heeft Frans een redelijk abstracte
benadering van de cursus, terwijl Christine veel concreter is. Dit zorgt ervoor dat er in de manier van
lesgeven veel variatie zit. Gedurende de cursus passeren vele onderwerpen de revue zoals leerstijlen
en leertheorieën, de vakdidactiek van biologie en een stukje geschiedenis van het biologieonderwijs.
De docenten maken dit aantrekkelijk door gebruik te maken van verschillende werkvormen en
proberen de colleges zo interactief mogelijk te houden. Deze variatie is fijn omdat veel van de stof
die geleerd dient te worden toch redelijk droog en taai is.
Aan het einde van de cursus heb je een schriftelijk tentamen waarbij het belangrijk is dat je de
vergaarde kennis goed kan toepassen. Naast de eindbeoordeling zit er in de cursus ook nog een
ontwerpopdracht verweven. Hierin ga je met een drietal een les van 50 minuten ontwerpen, waarbij
je creativiteit flink op de proef gesteld wordt.
Al met al is het een cursus met veel variatie, wat erg fijn is. Naar mijn mening heeft de cursus wel een
iets te abstracte insteek, om dat ik het liefst zo concreet mogelijk ben. Mocht je de educatieve kant
op willen binnen de biologie is dit wel een aanrader, omdat je een stuk kritischer naar onderwijs gaat
kijken door de hoeveelheid aan theoretische informatie die je aangeboden wordt tijdens de cursus.
Beoordeling(door 10 van de 25 deelnemers): 7.4
Slagingspercentage(voor de herkansing): 65%
12
Periode 2
- timeslot B + C -
- Niveau 2 Gedragsbiologie (B-B2GEBI05)
De cursuscoördinator van Gedragsbiologie is Marie-José Duchateau en zij geeft een gedeelte van de
colleges. De rest van de colleges wordt gegeven door een aantal zeer verschillende docenten, die uit
allerlei velden van het gedragsonderzoek komen. Omdat de docenten allemaal een iets andere
achtergrond hebben, krijg je een goed idee van de breedte van gedragsonderzoek, en blijft de
informatie erg afwisselend en uitdagend. Verder zijn er een paar gastcolleges van diverse instellingen
zoals de Antwerpen ZOO en stichting AAP, die erg interessant zijn. De hoorcolleges volgen losjes de
lijn van het boek dat je moet aanschaffen aan het begin van de cursus, waarbij voornamelijk steeds
terugverwezen wordt naar de vier vragen van Tinbergen. Een aantal van de colleges behandelt
echter informatie die niet in het boek terug te vinden is en het is dus van belang dat je bij die colleges
aanwezig bent. Naast de hoorcolleges zijn er ook een aantal werkcolleges, die over het algemeen niet
als erg verdiepend worden ervaren, maar wel verplicht zijn. Het is belangrijk om bij de colleges
aanwezig te zijn, omdat daar exact de tentamenstof vertelt wordt. Er wordt gezegd dat er tevens
goed uit het boek geleerd moet worden. Ervaring leert echter dat het boek over het algemeen erg
onhandzaam is en onprettig leert, en dat de informatie die ter sprake komt tijdens de hoorcolleges
alles omvat wat geleerd moet worden voor de twee deeltentamens.
De deeltentamens zijn redelijk uitdagend; er wordt verwacht dat je niet alleen de stof kent, maar dat
je ook aan de hand van de stof kan redeneren. Verder is het belangrijk om de terminologie te
hanteren in je antwoorden zoals die aangedragen wordt in de hoorcolleges. De tentamens zijn echter
wel goed te doen als je de colleges volgt en de stof voor de tentamens goed hebt herhaald.
Na de tentamens heb je twee weken waarin de inleiding van een projectvoorstel geschreven moet
worden. Dit doe je in een klein groepje onder leiding van één van de docenten, gericht in het veld
van de begeleider. Op het eerste gezicht lijkt de opdracht een beetje vaag, maar wees niet bang om
je begeleider om een richtlijn te vragen. Nadat het projectvoorstel geschreven is moet je het
presenteren, een ander projectvoorstel beoordelen, of kritische vragen stellen over een van de
projectvoorstellen van een andere groep. Het hele project helpt zeker aan het schrijven en kritisch
lezen en beoordelen van artikelen.
Gedragsbiologie is een erg interessante cursus en ik kan het zeker aanraden, maar het vergt wel de
nodige aandacht, en is niet voor spijbelveelplegers.
Beoordeling(door 34 van de 64 deelnemers): 6.8
Slagingspercentage(voor de herkansing): 72%
Metabolisme (B-B2META09)
Metabolisme is een niveau 2 vak dat door Henriëtte Schlupmann en Fons Cremers gegeven wordt.
De werkvormen zijn niet-verplichte hoorcolleges en werkcolleges. Je cijfer bestaat uit twee
deeltentamens en een presentatie over een metabolische aandoening.
Het eerste deel van de cursus, wat erg moleculair gericht is, wordt gegeven door Fons. De rest van de
cursus, die dieper ingaat op verschillende metabolische pathways, wordt door Henriëtte gegeven. De
colleges van Henriëtte gaan nogal snel, en zijn door de grote hoeveelheid verschillende stoffen en
enzymen die genoemd worden moeilijk bij te houden.
Bij de werkcolleges maak je vragen en berekeningen uit een bundel waar achterin ook de
antwoorden staan. De uitwerkingen van berekeningen zijn vaak moeilijk te begrijpen, daardoor is het
13
aan te raden om naar werkcolleges te gaan. De werkcolleges zijn zeer representatief voor de
tentamenvragen en zijn dus zeker het maken waard. Daarnaast mag bij het tweede tentamen een
zelfgeschreven spiekbrief van 1 A4tje worden meegenomen. Door dit alles lijkt het bezoeken van
colleges tamelijk overbodig, maar vergis je niet: er is heel veel stof om te leren, en de om het
tentamen te halen moet je veel parate kennis hebben (of klein kunnen schrijven).
De cursus is qua inhoud erg interessant voor moleculair gerichte biologen. De opzet van de cursus is
matig, maar zelf tijd erin steken buiten de geroosterde uren levert veel op, waardoor een goed cijfer
halen ook bij wat gemiste colleges prima te doen is.
Beoordeling(door 16 van de 52 deelnemers): 5.3
Slagingspercentage(voor de herkansing): 47%
- Niveau 3 Mariene wetenschappen 3 (B-B3MSCI05)
Vorig jaar heette deze cursus nog Marine Sciences 2 en het overkoepelende thema van de cursus is:
“Oceans of the Future”. De cursuscoördinator was Francesca Sangiorgi tot het vorige collegejaar.
Vanaf dit jaar is dat Appy Sluijs. Toch geven zij gedurende de cursus maar een gedeelte van de
cursus. Veel colleges worden gegeven door gastdocenten.
Elke week staat in het teken van een ander thema maar het thema klimaatverandering en welk effect
dat heeft op de oceanen staat centraal. Gedurende de cursus kijk je naar de hoofdgroepen
fytoplankton, de evolutie er van, overige micro-organismen, koralen maar ook naar overige
elementen in de zee en proxy die je daaruit kan opmaken. Dit gedeelte sluit je af met een tentamen
aan het eind van het blok. Ook het tentamen is opgebouwd in delen die overeenkomen met de
gastsprekers. Let wel, elk deel wordt apart beoordeeld en je mag maar voor één deel/week onder
een 5 scoren. Dit maakt het tentamen wel pittig. Er is geen boek of dictaat en omdat niet elke docent
even veel op zijn slides heeft staan is het verstandig om altijd aanwezig te zijn!
Naast de colleges is er een doorlopend project. Deze doe je in een groep van ongeveer vijf personen.
Het is de bedoeling dat je een literatuuronderzoek uitvoert en uiteindelijk je onderzoek presenteert.
Je moet elke week bijhouden wie wat die week heeft gedaan, ook voor die verslagen krijg je punten.
Dit betekent dat je gedurende de hele cursus buiten de colleges zelf nog bezig zult zijn en daarnaast
nog moet leren. Ook is er ergens in de cursus nog een symposium waarbij je een beeld krijgt wat je
nu als marine wetenschapper later kan.
Persoonlijk vond ik het een hele leuke en interessante cursus. Het is dan ook niet vreemd dat ik de
Marine kant op wil gaan.
Beoordeling(door 15 van de 44 deelnemers): 7.9
Slagingspercentage(voor de herkansing): 69%
Computationele biologie (B-B3COMB10)
Computational biology is een moeilijke cursus met een niet al te hoog slagingspercentage, dus als je
op zoek bent naar een eenvoudige 7,5 ECTS kun je beter verder zoeken. Maar als je geïnteresseerd
bent in het beschouwen van biologie aan de hand van wiskundige of (vooral) programmatische
modellen, is dit dé cursus om te volgen. Het wordt gedoceerd door Paulien Hogeweg, die deze cursus
al vele jaren geeft en veel kennis weet over te brengen. Nu en dan verwacht ze de nodige
achtergrondkennis die volgens mij niet alle studenten hebben, maar als je Theoretische ecologie hebt
14
gevolgd moet je in principe goed in staat zijn ook deze cursus tot een goed einde te brengen. Zonder
kan ook, maar dan wordt het wel heel erg zwaar!
De cursus bestrijkt verschillende modelformalismen en vele voorbeelden daarbij en zit vol
interessante inzichten die vaak de eerste intuïtie tegenspreken. Elk jaar worden nieuwe papers
besproken, wat het vak heel actueel maakt, al worden ook meer klassieke, belangrijke modellen
behandeld. Het geeft een breed computationeel overzicht in verschillende vakgebieden van de
biologie, zoals evolutie, immunologie, ontwikkeling en ecologie.
Op dinsdag- en donderdagochtenden heb je lange hoorcolleges (in het Nederlands, tenzij er
internationale studenten zijn, wat vaak het geval is) met slechts een enkele pauze, gevolgd door 's
middags computerpractica die tot 5 uur doorgaan. Dit zijn dus zware dagen. Op de computerpractica
behandel je opdrachten over de onderwerpen die in de hoorcolleges besproken zijn, waarbij je vaak
zelf mag modelleren of modellen mag aanpassen. Deze opdrachten worden vaak op
maandagochtenden door de masterstudenten besproken.
Er is geen boek of dictaat, wat het studeren lastig maakt. Je zult het moeten doen met de slides van
de hoorcolleges en de wikispace, geschreven door student-assistenten. Maak dus voldoende
aantekeningen tijdens de colleges en zorg dat je zoveel mogelijk direct begrijpt door het te vragen.
Het voordeel van dit systeem is de weinige zelfstudie, wat naast de zware dins- en donderdagen best
prettig is. Het cijfer wordt bepaald door een presentatie over enkele artikelen en een tentamen.
Ik vond dit een moeilijke maar zeer interessante en bevredigende cursus die je vooral leert om op
een heel andere manier over dingen te denken. Veel studenten vinden het lastig en het moet je een
beetje liggen, maar in principe vind ik het een echte aanrader.
Beoordeling(door 5 van de 12 deelnemers): 6.8
Slagingspercentage(voor de herkansing): 33%
Oriëntatie op de communicatieve en educatieve praktijk (OCEP) (B-B3OCEP05)
Let op, deze cursus wordt deze periode voor de laatste keer gegeven. Vanaf dit jaar zullen er
een aantal communicatieve en educatieve cursussen anders worden vormgegeven. Kijk voor
de actuele aanpassingen in de reguliere studiegids.
De cursus OCEP werd afgelopen jaar gegeven door twee docenten. OCEP-veteraan Ad Mooldijk en
Werner Pauchli, die het vak voor het eerst gaf. Beide zijn prettig om naar te luisteren en willen je
graag helpen. Als je goed met ze overlegd zijn ze flexibel maar ook streng doch rechtvaardig. Ze doen
ook echt moeite je te leren kennen tijdens de cursus. Een punt van kritiek op de cursus is dat de tijd
op de universiteit vaak wat traag gaat. De colleges die gegeven worden op de universiteit zijn soms
langdradig en naar onze mening onnodig lang. Inhoudelijk is de stof en de werkvormen wel te
koppelen aan de praktijk. En gelukkig zijn er wel veel andere werkvormen die iets leuker zijn. Een erg
goed punt aan de cursus is de feedback en reflectie die je krijgt en moet geven. Dit is een ietwat saai
onderdeel van de cursus maar je haalt er veel leermomenten uit. Zeker na de eerste ‘simulaties’
(oefenlessen) die je gaat doen krijg je gelijk al veel feedback die handig is voor het vervolg van de
cursus. Welke richting je ook kiest in de cursus, je start al redelijk snel met de stage.
D had gekozen voor de Educatieve stage en mocht op de stageschool zijn schema vrijwel geheel naar
eigen inzicht invullen, zolang het maar paste in het schoolrooster. Vanuit de universiteit was de
bedoeling dat je een CE-product maakt waarover je uiteindelijk een productverslag schrijft. Denk
hierbij aan een reeks practica of lessen over een bepaald onderwerp. Daarnaast moet je een
leerverslag schrijven na aanleiding van je leerdoelen, die je voorafgaand aan de stage hebt opgesteld.
15
Y had gekozen voor de Communicatieve stage en belande bij het Natuur en Milieu Centrum Utrecht.
In tegenstelling tot de Educatie waar iedereen naar een school gaat liggen de soorten stages bij
Communicatie erg ver uit elkaar qua onderwerpen. Bij het NMC was er de opdracht om een
tentoonstelling te maken, maar dit kan per stage sterk verschillen. Uiteindelijk moet ook hier een CEproductverslag en leerverslag uit voortkomen. Zowel de stage als de verslagen zijn niet altijd leuk
maar wel erg leerzaam. Als je bij deze cursus de richting Communicatie kiest heb je wel vaak het idee
dat de colleges echt meer bedoeld zijn voor de groep met de richting Educatie. Grote delen van de
cursus volg je apart maar deze delen lijken voor de richting Communicatie toch wat minder in elkaar
te zitten. Wel zit er een kleine maar interessante schrijfcursus bij. Ook de theorie die je moet
gebruiken in je verslagen zijn vaak wat meer toegespitst op Educatie.
Het bijgeleverde dictaat is acceptabel, er staan een boel dingen in die je kunt gebruiken maar het
blijft soms wat onduidelijk waardoor je wel bij de hoorcolleges aanwezig moet zijn (deze zijn ook
allemaal verplicht). De cursus heeft geen tentamen maar wel twee verslagen waarop je cijfer wordt
gebaseerd en met het halen van de deadlines ben je zeker evenveel tijd kwijt als met het leren voor
een tentamen. Over het algemeen is het een gestage cursus (wel afhankelijk van je stage) met aan
het eind ineens een drukke periode. Alle deadlines halen en goed bijhouden en plannen is belangrijk.
Wij hebben de cursus als zeer leerzaam ervaren waarbij we vooral veel aan de stages hebben gehad.
De hoorcolleges op de universiteit zijn we iets minder tevreden over wegens de soms wat slepende
lessen en het mindere nut voor mensen die de Communicatie richting gekozen hebben.
Beoordeling(door 6 van de 18 deelnemers): 6.8
Slagingspercentage(voor de herkansing): 100%
Tropische ecosystemen en klimaat (B-B3TREK11)
Zoals de naam al doet vermoeden duik je volledig in het tropisch regenwoud tijdens deze cursus.
Vrijwel alle aspecten van een tropische ecosysteem komen aanbod. De colleges beginnen met
kleinere factoren zoals de fysiologie in een plant en eindigen uiteindelijk met grote stromingen
binnen een tropisch ecosysteem zoals regen, licht en andere (a)biotische factoren. Naast het
regenwoud wordt er ook nog gekeken naar mangrovebossen en zeegrassen en andere ecologische
gebieden die grote raakvlakken hebben met het tropisch regenwoud.
Sinds twee jaar is Marijke van Kuijk de cursuscoördinator. Zij geeft de meeste colleges, maar ook
komen er verschillende gastsprekers langs die hun vakgebied binnen de tropische sferen uitlichten.
Bijvoorbeeld de Amerikaanse Bill Laurance; hij geeft een reeks hoorcolleges over de problematiek in
de tropische regenwouden. Laurance kan heel goed een verhaal vertellen en weet je als luisteraar te
boeien, maar niet alle gastsprekers zijn even fijn om aan te horen. Over het algemeen is het niveau
van de hoorcolleges niet heel hoog en is het allemaal goed te volgen (misschien iets te goed voor een
niveau 3 cursus). Tijdens de cursus wordt geen boek gebruikt en ook geen reader. Je leert dus van je
aantekeningen en de slides. Het is handig om je aantekeningen duidelijk en vooral uitgebreid op te
schrijven, omdat er naast de slides, waar niet heel veel informatie opstaat, veel verteld wordt.
Naast de hoorcolleges ga je in een aantal werkcolleges een model uitwerken in Excel. Schrik hier niet
van, want het is vooral invullen in Excel en je hoeft niet zelf een heel model te ontwikkelen. Het
model beslaat een tropisch bos en uiteindelijk ga je dit gebruiken als basis voor een grote casus waar
je zelf de onderzoeksvraag van verzint. De assistentie van twee studenten was prima bij de
werkcolleges, maar bij het maken van je eigen model schiet dit tekort, omdat je dan wat formules
aan het model toevoegt. Uiteindelijk maak je aan de hand van de output van je model een uitgebreid
verslag inclusief materiaal & methode, resultaten, discussie etc.
16
Beoordeling(door 24 van de 54 deelnemers): 6.7
Slagingspercentage(voor de herkansing): 63%
Periode 2
- fulltime -
- Niveau 3 Onderzoeksproject (B-B3ONSCR en B-B3ONST)
Wanneer je voor deze cursus kiest, kun je het schrijven van de scriptie combineren met een
ministage. Je mag zelf bepalen hoe je de tijd indeelt, zolang je maar ongeveer vijf weken aan beide
onderdelen besteed. Zelf heb ik ervoor gekozen om eerst vijf weken fulltime aan het onderzoek te
werken, om vervolgens de resterende vijf weken aan het schrijven van mijn scriptie te besteden. Bij
nader inzien is het wellicht slimmer om deze werkzaamheden wat meer af te wisselen, want vijf
weken van 9:00 tot 17:00 aan een scriptie werken kost erg veel geestelijke inspanning. De meeste
studenten zullen tijdens het onderzoeksproject iemand (bv. een aio) assisteren bij zijn/haar
onderzoek. Ik mocht echter een eigen onderzoek verrichten, namelijk naar de evolutie van
corbiculate bijen (zoals honingbijen en hommels). Dit onderzoek deed ik op het moleculaire
laboratorium van Roy Erkens, omdat ik de DNA-sequentie van een bepaald gen wilde verkrijgen voor
verschillende soorten bijen. Het werk was erg gevarieerd, namelijk van het vangen van bijen tot het
sequencen van DNA tot het analyseren van de data achter de computer. Helaas bleek het
onderzochte gen niet geschikt, waardoor ik geen bruikbare onderzoeksresultaten verkreeg. Dit zeg ik
om aan te geven dat je niet teleurgesteld moet zijn wanneer er geen harde conclusies uit je
onderzoek komen. Het doel van het Onderzoeksproject is daarentegen om ervaring op te doen met
onderzoek en dat doe je wel degelijk. Bij het Onderzoeksproject hoort ook het houden van een
presentatie voor je werkgroep. Hierin zullen de resultaten van je onderzoek besproken worden.
Afhankelijk van je begeleider dien je ook een verslag in te leveren van het verrichte onderzoek. Naast
het onderzoek werk je aan je scriptie. Deze thesis is geen uitgebreide uitwerking van het onderzoek,
maar je moet eerder als een losstaand geheel zien. Het is echter wel mogelijk om je eigen
onderzoeksresultaten erin te verwerken. Ik vond deze cursus zeer leuk en leerzaam. Aangezien het
onderwerp van de scriptie gerelateerd is aan het onderzoek, was ik extra gemotiveerd om aan mijn
scriptie te werken. Een bijkomend voordeel is dat de benodigde wetenschappelijke literatuur zowel
betrekking heeft op de scriptie als op het onderzoek, waardoor het lezen een veel leukere bezigheid
wordt. Daarnaast ben je tijdens deze cursus veel op jezelf aangewezen: je zult zelf tijdig contact op
moeten nemen met je begeleider(s), je moet een degelijke tijdsplanning aanhouden en je dient
creatief te zijn met het bedenken van oplossingen. Het is daarmee een uitstekende voorbereiding op
de onderzoeksprojecten tijdens je master. Het Onderzoeksproject is dus echt een aanrader, zeker
wanneer je het leuk vindt om onderzoek te verrichten. Graag wil ik nog als tip meegeven dat je veel
uren aan het onderzoek kwijt kunt zijn. Houdt daarom een strakke planning aan, zodat je scriptie niet
in het gedrang komt.
17
Periode 2
- timeslot A + D of B + C -
- Niveau 3 Scriptiecursus (B-B3AFST05)
Deze cursus is de laatste verplichte cursus die je in je bachelor zal doen. Dat maakt hem er echter
niet minder belangrijk op: het is de parel op de kroon die je bachelor is. Een mooi resultaat voor je
bachelor kan zich terug betalen in wellicht een stagemogelijkheid bij de vakgroep waarbij je je
scriptie hebt geschreven, maar boven alles leidt een goed resultaat tot een goed gevoel. De
inschrijfprocedure voor dit vak is iets anders dan dat je gewend bent bij andere vakken. De
inschrijving gebeurt eerst via Osiris, maar daarna zal je van de cursuscoördinator een e-mail krijgen
met een formulier waarop je je eerste drie voorkeuren voor een vakgroep moet aangeven.
Vervolgens zal er wat gepuzzeld worden om zoveel mogelijk mensen aan hun wensen tegemoet te
komen. Er zijn altijd vakgroepen die veel populairder zijn dan andere, zoals gedragsbiologie. De kans
dat daarvan je eerste keuze wordt gehonoreerd is lager dan bij andere vakgroepen en sta er dus niet
van te kijken als je niet wordt ingeloot. Na het eerste college zal je kennis maken met je begeleider.
Afhankelijk van je begeleider en zijn/haar manier van kijken zul je een onderwerp krijgen of een
onafgebakende richting. Dit is vaak ook af te stemmen aan je eigen voorkeur. Er zijn een paar
verplichte colleges die gegeven worden door de coördinator. Daarnaast is het boek “een leesbare
scriptie” verplicht voor de cursus en er is ook een werkcollege waarin je bibliotheekinstructie krijgt.
Dat heb je vaak al in je tweede jaar gehad maar het is zeer verfrissend om het allemaal nog een keer
te horen. Je leert effectiever te zoeken naar literatuur (Web of Science, Scopus etc.) en je leert je
gevonden literatuur beter te bewaren en te organiseren (RefWorks). Dan de scriptie zelf nog
schrijven, je zou het haast vergeten maar daar gaat het uiteindelijk om. Reken er op dat je veel meer
dan de 20 uur per week die er officieel voor staan mee bezig zal zijn. Het is wel te combineren met
een andere cursus zolang die niet te zwaar is. In uitzonderlijke gevallen loont het ook om je andere
vak te laten vallen om al je aandacht te kunnen richten op je scriptie. Je scriptie schrijven is dus geen
makkelijke taak, maar wanneer je eenmaal klaar bent houd je er een zeer goed en voldaan gevoel
aan over. Dat maakt alle tegenslagen die je tegenkomt, lange dagen, en RSI helemaal goed!
18
Cursussen buiten Biologie
Naast al deze leuke cursussen bij Biologie is het ook mogelijk om je profileringsruimte te vullen met
cursussen die door andere studies worden aangeboden. De mogelijkheden zijn oneindig en de
deuren van de universiteit staan wagenwijd voor je open! Maar dit maakt het uiteraard ook lastig om
juist die ene leuke cursus te vinden die zo perfect aansluit op de rest van je Bachelor. Om het voor
jullie iets makkelijker te maken staan er in elke studiegids een aantal cursussen buiten Biologie. De
stukjes worden geschreven door biologen uit Utrecht en de cursussen sluiten goed aan op je huidige
studie. Dit is natuurlijk geen compleet overzicht van de grote diversiteit aan cursussen die je zou
kunnen volgen, en als een cursus niet in deze gids staat kan het evengoed een leuke cursus zijn. Maar
hopelijk brengt het jullie op ideeën! En vraag gerust aan je studiegenoten of zij iets buiten de deur
hebben gevolgd, wie weet hebben ze nog een goede aanrader! Check voor je een cursus wilt gaan
doen wel altijd goed de reguliere studiegids van de desbetreffende studie voor toelatingseisen en om
na te gaan of de cursus dit jaar weer op dezelfde wijze gegeven wordt.
Orgaansystemen (…..) – Biomedische Wetenschappen
Orgaansystemen is een cursus bij Biomedische wetenschappen, maar wordt door veel biologen
gevolgd. Je kunt deze cursus zien als een pittige niveau 2 cursus die verder gaat op de stof van
Biologie van dieren uit het eerste jaar. Het wordt gegeven door Astrid Freriksen, Harold van Rijen en
Maarten van Emst. Maarten van Emst was naar mijn mening de minst gestructureerde docent,
waardoor enkele dingen soms wat onduidelijk waren. Gelukkig kon je alles terug zoeken in het boek.
Harold geeft op dezelfde manier les als Astrid maar hij heeft zeer veel interactieve momenten in zijn
colleges ingebouwd.
De cursus is verdeeld in 3 grote delen en elke docent heeft zijn eigen deelonderwerp. Astrid
behandelt het ademhalingsstelsel, Harold behandelt de bloedsomloop en Maarten behandelt de
nieren. Deze drie onderdelen worden ieder apart afgesloten met een meerkeuze toets, vervolgens
worden ze ook nog aan elkaar geweven met behulp van een presentatie over hartfalen. Aan het eind
van de cursus is ook nog een groot tentamen waarin alle onderdelen apart worden getoetst.
Uiteindelijk telt de eindtoets voor 60% van je eindcijfer de overige 40% bestaat uit het gemiddelde
van de drie hoogste cijfers van je tussentoetsen en presentatie.
Elk onderdeel bestaat uit hoorcolleges over fysiologie, een microscopie practicum, een anatomie
practicum en werkcolleges, sommige blokken hadden ook nog een extra practicum fysiologie. De
informatiedichtheid in de colleges is zeer hoog dus opletten en goed uitwerken is een must! De
anatomie practica vond ik erg leuk, we mochten met humaan materiaal werken en het was zeer
leerzaam om te zien hoe mensen van binnen in elkaar zitten. Deze practica gaven ook veel inzicht in
pathologische afwijkingen door de vele pathologische preparaten bijv. kanker, rokerslongen,
hoefijzernieren of gerepareerde vaten. De werkcolleges waren nogal tijdrovend om te maken en
bespreken maar zijn wel goede oefening voor de tentamenvragen op de eindtoets. Tijdens de extra
fysiologie practica hebben we een ECG en een spirogram gemaakt.
De cursus was best zwaar, er zijn veel contacturen en alle practica en werkcolleges moeten worden
voorbereid. Verder heb je elke twee weken een toetsmoment waardoor je dus continue bezig bent
met leren, tentamens maken en naar colleges gaan. Het is een erg leerzame cursus die vergelijkbaar
is met Biologie van dieren maar dan met een tentamen dat iets makkelijker te halen is.
19
Personolized Genetics (…..) – Biomedische Wetenschappen
De cursus Personalized Genetics is een nieuwe cursus die bij de studie Biomedische Wetenschappen
(BMW) gegeven wordt. De cursus richt zich op de genetica, maar pakt het op een andere manier aan
dan cursussen als moleculaire genetica of genoombiologie. In plaats van de theoretische kennis van
het genoom centraal te stellen, is er bij Personalized genetics een geheel andere invalshoek gekozen.
Vooral de ethische gewaarwording omtrent het testen op verschillende genetische aandoeningen
staat centraal. Ethiek wordt soms als oninteressant bestempeld, maar omdat het over de vraag gaat
of je zelf een genetische test zou doen is het erg persoonlijk. Dit maakt het voor mij bijzonder
interessant.
De cursus wordt gecoördineerd door Marc van Mil, een docent bij BMW die dit jaar ook docent van
het jaar is geworden. De colleges (die verplicht zijn) worden niet gegeven door Marc, maar door
gastsprekers. Van klinische genetica tot onderzoek, een breed scala aan onderwerpen kwam aanbod.
Zelfs de eerste vrouw die haar genoom geheel heeft laten sequencen heeft de tijd genomen voor ons
te spreken. Sommige sprekers waren beter dan anderen, maar over het algemeen waren de
gastsprekers prettig om naar te luisteren. De veelvuldige aansporing tot het stellen van vragen door
Marc, die altijd aanwezig was, zorgde voor een zeer interactieve vorm van college.
Het cijfer tijdens de cursus bestaat uit meerdere onderdelen. Zo wordt er tijdens het eerste deel van
de cursus verplicht op dinsdag- en donderdagochtend in groepen samengewerkt aan een groot essay
met als hoofdonderwerp een genetische aandoening. Het verplicht aanwezig zijn klinkt misschien
stom, maar op deze manier blijf je goed op de hoogte. Het essay werd afgesloten na 5 weken door
het geven van een interactieve presentatie van 2 uur. Een nieuwe werkvorm voor mij, maar het
beviel goed!
De colleges die we daarna kregen gingen over de ethiek rondom het testen op genetische
aandoeningen. Naar aanleiding daarvan moest je een individueel essay schrijven. Erg fijn om op die
manier je eigen mening op papier te zetten! Bij de cursus werd niet gebruik gemaakt van een boek,
waarschijnlijk omdat er geen tentamen was. Buiten de ingeroosterde uren was je nagenoeg altijd vrij.
Het enige waar je veel mee bezig bent is nadenken over wat je gehoord hebt tijdens de cursus en dit
integreren in je essays. Al met al zou ik deze cursus zeker aanraden aan mensen die genetica
interessant vinden en dit graag eens van een andere kant zouden benaderen.
20
Dankwoord
De Onderwijscommissie wil de volgende personen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het tot
stand komen van deze gids:
Ariane Scholman
Daan Verhagen
Erik Schild
Koen Vriends
Maarten Geurts
Mardie Vermunt
Marrieke Bos
Milou Arts
Renske Jongen
Sietske van Bentum
Tijmen van Loon
Vincent Oostelbos
Yaro Laenen
Bedankt!