Afstudeeropdracht Ontwikkelen van oevers in Amsterdamse wateren

Afstudeeropdracht:
Natuurlijke (voor)oevers langs grote wateren en kansrijke ontwikkelingslocaties in Amsterdam
Opdracht
Deltatechnologie is een belangrijk onderwerp en werken aan veiligheid én natuur is daarbij een mooie uitdaging.
Natuurlijke (voor)oevers bieden hiervoor veel mogelijkheden. Amsterdam heeft veel kansrijke oevers langs grote
wateren, denk aan IJburg en het IJ. Maar welke oevers bieden concrete kansen en zijn als zodanig te ontwikkelen?
Deze opdracht richt zich daarop. Je inventariseert kansrijke projecten inclusief knelpunten. Je beschrijft, typeert en
beoordeelt locaties en stelt hier een factsheet voor op. De resultaten uit het factsheet zet je om in een kansenkaart.
Welke oevers (oevertypen) nemen we in beschouwing en welke partners zijn daarbij betrokken en/of hebben
daarbij een belang. Dit afstudeerproject vraagt een slimme verkenning van wat al bedacht is en wat bij partners
leeft. Je kijkt naar haalbaarheid, met ook een eerste financiële check. De kunst is om initiatieven en ideeën af te
tappen en daarvoor de juiste personen te benaderen.
Wij vragen
Een enthousiaste student die dit als afstudeeropdracht oppakt of afgestudeerde waarvoor dit een uitdagende
werkervaringsopdracht is.
• Je hebt een passende hbo-opleiding met een academisch denkniveau of je hebt een wo-opleiding met een
sterk pragmatische werkwijze.
• Je hebt affiniteit met zowel de groene als technologische aspecten van het onderwerp.
• Je werkt zelfstandig, hebt een ‘hands on’ mentaliteit en bent sterk productgericht.
• Je bent ook communicatief sterk, enthousiasmerend en taal- en schrijfvaardig.
• Je durft met een ‘andere bril’ naar onderwerpen te kijken, je ziet waar kansen zich voordoen en weet die te
verzilveren. In samenspraak met projectpartijen weet je projecten te genereren en waar nodig stimuleer je
dat.
Wij bieden
Vanaf de start van het nieuwe studiejaar (september 2014) bieden wij een afstudeer- dan wel werkervaringsplek in
een stimulerende, prettige en collegiale omgeving in een dynamische organisatie. Ton Denters, beleidsadviseur
Ingenieursbureau Amsterdam en Geert Timmermans, specialist Groen, Dienst Ruimtelijke Ordening verzorgen de
begeleiding. Je krijgt voor deze afstudeeropdracht/werkervaringsplek een stagevergoeding die afhankelijk van je
leeftijd maximaal is € 4,63 bruto per uur is (CAO gemeente Amsterdam).
Organisatie
Vanuit de ruimtelijke sector van de gemeente Amsterdam begeleiden Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) en de
dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) deze afstudeeropdracht. IBA is het onafhankelijk ingenieursbureau van de
gemeente en werkt aan toonaangevende projecten in Amsterdam én daarbuiten. We begeleiden grootstedelijke
projecten van idee tot en met de uitvoering en richten ons op engineering, advies en regie. DRO zorgt voor een
samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio. De dienst ontwikkelt ruimtelijke visies en strategieën op
planologisch gebied en ontwerpt stedenbouwkundige plannen en adviseer het gemeentebestuur. Voor meer
informatie over het Ingenieursbureau Amsterdam, kijk op de website www.IBA.amsterdam.nl
Belangstelling?
Bel voor meer informatie over deze afstudeeropdracht met Ton Denters: (020) 251 1308 of met Geert
Timmermans, (020) 255 19 45. Je reactie kun je tot 16 oktober 2014 mailen naar [email protected]