Schoolbijdrage 2014 - Nutsschool Morgenstond

Nutsschool Morgenstond
Zweeloostraat 61, 2545 VC Den Haag
Telefoon : (070) 366 34 45
E-mail
: [email protected]
Internet : www.nutsschoolmorgenstond.nl
Rekening : NL18ABNA0240576241
Aan de ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen
van Nutsschool Morgenstond
Den Haag, september 2014
Betreft: Schoolbijdrage 2014-2015
Geachte ouder/verzorger,
Nutsschool Morgenstond organiseert gedurende het schooljaar verschillende festiviteiten
en activiteiten (zie website). Om dit mogelijk te maken vraagt de school alle ouders een
Schoolbijdrage. Er zijn geen andere inkomstenbronnen waaruit de kosten voor deze
festiviteiten en activiteiten betaald kunnen worden. We zijn volkomen afhankelijk van uw
bijdrage. Dit betekent dat, indien er onvoldoende inkomsten zijn uit de Schoolbijdrage,
omdat niet alle ouders de Schoolbijdrage hebben betaald, dit tot gevolg zal hebben dat één
of meerdere activiteiten zullen worden geannuleerd.
De Schoolbijdrage is voor schooljaar 2014-2015 vastgesteld op € 60,00 per jaar per kind.
Wanneer uw kind niet het gehele schooljaar de school bezoekt, wordt naar verhouding de
Schoolbijdrage vastgesteld. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus
worden niet meegeteld.
Indien u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u voor één kind compensatie voor
een bedrag dat de Ooievaarspas vertegenwoordigt. Het compensatiebedrag is dit jaar
vastgesteld op € 50,00. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor houders van een
Ooievaarspas € 10,00 bedraagt. Voorwaarde voor deze compensatie is dat u de pas op
school moet laten scannen bij de administratie.
Voor de school is het van groot belang om inzicht te hebben over hoe hoog de inkomsten
zijn uit de Schoolbijdrage. Deze bijdrage dient daarom direct na ontvangst van deze brief
te worden overgemaakt op de rekening van de school, NL18ABNA0240576241 op naam
van Stichting Lucas Onderwijs - Nutsschool Morgenstond, onder vermelding van
Schoolbijdrage 2014-2015 gevolgd door de naam van uw kind.
Het is ook mogelijk de Schoolbijdrage contant te betalen bij de administratie.
Ik reken op uw volledige medewerking in het betalen van de Schoolbijdrage aangezien de
activiteiten die wij in de loop van het schooljaar organiseren een grote bijdrage leveren in
het plezier waarmee uw kind naar school komt en het schooljaar ervaart.
Met vriendelijke groet,
Nutsschool Morgenstond
E.F.G. Veninga, directeur