Meer informatie over de initiatieven versie 2014 (pdf)

Eis 3.D.1
Versie 1.0
3.D.1 Bewijs van
inschrijving initiatief en
beschrijving initiatief
Eis 2.B.4
Eis 3.D.1
Versie 1.0
Actieve deelname initiatief Multilease
Dit document beschrijft de actieve deelname van ons bedrijf aan de volgende initiatieven.
Het Nieuwe Rijden
Het Nieuwe Rijden is een initiatief van het Instituut van Duurzame mobiliteit en levert al snel
zo'n tien procent brandstofbesparing / CO2-reductie op. Dat is niet alleen financieel
aantrekkelijk, maar ook nog eens goed voor het milieu! Behalve een positief effect op het
brandstofverbruik en de CO2-emissie heeft Het Nieuwe Rijden ook positieve effecten op de
uitstoot van overige emissies, de verkeersveiligheid, ongevalschades, comfort,
ziekteverzuim, het onderhoud van voertuigen, de levensduur van voertuigcomponenten en
op geluidhinder. De Multilease medewerkers zijn geïnformeerd over de 12 rijstijltips van Het
Nieuwe Rijden en hebben trainingen gevolgd van Het Nieuwe Rijden en Duurzame
Technieken in de Automobiliteit. Periodiek wordt het brandstofverbruik
van de medewerkers Inzichtelijk gemaakt en worden de prestaties tegen elkaar afgezet.
Cleaner Car Contracts
Cleaner Car Contracts is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu waar koplopers uit de
leasebranche laten zien dat wagenparken veel sneller zuinig en minder milieubelastend
kunnen zijn dan volgens Europese regels nodig is. De sector heeft gezamenlijk een
doelstelling geformuleerd. Het doel voor 2012 was dat Multilease auto’s aan zou kopen met
een gemiddelde CO2-uitstoot onder de 120 gram. De gemiddelde instroom in 2012 van het
eigen wagenpark van Multilease was 102,4 gram per kilometer. Het doel voor 2013 was dat
Multilease in 2013 auto’s aan zou kopen met een gemiddelde uitstoot onder de 120 gram
CO2 uitstoot. De gemiddelde instroom van alle nieuwe personenauto’s in 2013 was 102,6
gram per kilometer. De gemiddelde instroom in 2013 van het eigen wagenpark van
Multilease was 67,6 gram per kilometer.
Utrecht Elektrisch
De gemeente Utrecht heeft in mei 2012 het programma “Utrecht elektrisch” gelanceerd met
als doel de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, de C02-uitstoot verminderen en een
bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke en leefbare stad voor bewoners en bezoekers.
Multilease draagt dit initiatief een warm hart toe en is de eerste geweest die van dit
programma gebruikt heeft gemaakt. Op deze wijze biedt Multilease haar medewerkers de
mogelijkheid om op kantoor elektrische voertuigen op te laden.
In 2013 heeft Multilease met haar eigen wagenpark ruim 25.000 km volledig elektrisch
afgelegd.
Eis 2.B.4
Eis 3.D.1
Versie 1.0
Groen Rijden
Groen Rijden is een uniek concept waar de Multilease medewerkers gebruik van kunnen
maken. Tegen aantrekkelijke condities kan een medewerker de huidige (eigen) auto
vervangen voor een modern en schoner alternatief.
De Multilease medewerker bespaart niet alleen in autokosten zoals reparatie, onderhoud en
verzekeringen, maar spaart ook het milieu! Het aantal medewerkers dat een Groen Rijden
leasecontact heeft afgesloten is in 2013 t.o.v. 2012 met 49% gestegen.
Slim Werken, Slim Reizen
Multilease heeft het nieuwe werken volledig doorgevoerd. Het nieuwe werken heeft
invloed op het huidige mobiliteitbeleid en onderzoekt de mogelijkheden van
mobiliteitbudgetten, tevens neemt de organisatie actief deel aan het initiatief “Stichting Eco
Transferium De Wetering”.
In de tweede helft van 2013 is het platform ‘Ecotransferium de Wetering’ opgericht. Het
platform heeft een visie uitgewerkt op integrale mobiliteit voor bedrijventerrein De
Wetering. Ook zijn er bijbehorende 'business cases' uitgewerkt. De oorspronkelijke visie
heeft betrekking op het nieuwe NS-station Leidsche Rijn Centrum. Dit station biedt een
mooie kans voor een Ecotransferium waarin iedere duurzame mobiliteitsvorm beschikbaar
is: trein, elektrische (deel)auto, scooter of fiets. Deze flexibele mobiliteitsmiddelen worden
gecombineerd met een ‘hotspot’, een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
waar flexwerkplekken aanwezig zijn. Het transferium heeft vele voordelen: een betere
bereikbaarheid, lagere kosten, een lagere CO2 uitstoot en een verhoogde aantrekkelijkheid
van het gebied als vestigings- en verblijfslocatie. Het initiatief voor de Stichting
Ecotransferium is genomen op de Wetering. Het is echter de bedoeling om deze vraag naar
nieuwe mobiliteitsdiensten uit te breiden naar andere bedrijventerreinen in de regio
Utrecht.
Stichting Duurzaam Repareren
Duurzaamheid is een belangrijke grondslag voor de manier waarop Multilease werkt.
Multilease wil een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch en maatschappelijk
gebied. De huidige wet- en regelgeving binnen de automotive branche wordt steeds scherper.
Het aansluiten bij “Duurzaam Repareren” is daarop een mooie, doelbewuste stap. Duurzaam
repareren biedt een mooie combinatie van maatregelen die leidt tot minder verontreiniging,
goed werkgeverschap en kostenbeheersing.
Eis 2.B.4