Vesteda Groep bv - Congres SharePoint

Breakoutronde 1:
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Introductie
Sonja Dam, Online Communicatie Specialist bij Vesteda
Projectleider Nieuw intranet
2
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Opdracht
‘Ontwikkel een nieuw intranet’
Reden:
1. De technische ondersteuning verdwijnt (leverancier failliet)
2. Organisatie in verandering, nu weer opbouwen, intranet is daar middel in
3
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Hoe verbind je een organisatie die meerdere vestigingen heeft die ver
uit elkaar liggen en veel medewerkers heeft die vaak onderweg
werken?
4
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
VestedaNet
5
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Projectaanpak
6
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Strategie – metafoor 1
7
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Strategie – metafoor 2
8
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Strategie – doelstelling en stappen
Wat is het doel van het intranet?
Vesteda-medewerkers doen hun werk snel en efficiënt want ze zijn altijd op de
hoogte, betrokken en voortdurend met elkaar in gesprek.
Strategie – belangrijkste stappen
•
•
•
•
•
•
Gebruiksvriendelijk
Uitstekende zoekfunctionaliteit
Actuele informatie
Decentrale nieuwsvoorziening
Samenwerking en interactie
Stapsgewijs meegroeien met de organisatie
9
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Concept – ontwerpprincipes
•
•
•
•
•
De mens is altijd gekoppeld aan de content
Informatie is juist en actueel OF staat niet op intranet
Content is op maat: gepersonaliseerd en in context
Social zit in het DNA van het intranet
Zoekfunctionaliteit en navigatie zijn eenduidig en eenvoudig
10
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Interactieontwerp
11
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Grafische uitwerking
12
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Roadshows
13
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Beheerorganisatie
14
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Eindgebruiker
1
2
3
Rol:
Handelingen:
Afronding:
Eindgebruiker
Informatie vinden
Reageren en liken
Profiel bewerken
Verzenden en
opslaan
15
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Decentrale redactie
1
2
3
Rol:
Handelingen:
Afronding:
Hoofdredacteur
Redacteur
Key user
Content editen / beheren
Nieuwsitems plaatsen
Agendaitems plaatsen
Publiceren
16
Vesteda
Vesteda
verbindt
verbindt
de organisatie
de organisatie
metmet
Sharepoint
Sharepoint
Content
Contentcreatie
• Kickoffsessie met redactieleden: samen doen
• Cursus webredactie
• Herschrijven content
Contentinvoer
• Training Sharepoint key users en redactieleden
• Invoer CMS
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda intranet: portal
18
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda intranet: Actueel
19
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda intranet: Wie & waar
20
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda intranet: Wat & hoe
21
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vesteda intranet: Direct regelen
22
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Menustructuur
23
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Leermomenten
• Maak keuze CMS pas nadat het Concept &
Design is vastgesteld
• Betrek alle partijen zo vroeg mogelijk
• Betrek de organisatie zo veel mogelijk
• Stel budgetten van tevoren vast, zodat je zo
min mogelijk concessies hoeft te doen
• Sharepoint heeft ook minpunten
• Communiceer datum livegang zo laat
mogelijk
• Stel een projectleider aan: omvangrijk
project
24
Vesteda verbindt de organisatie met Sharepoint
Vragenronde
Zijn er nog vragen?
25