De Lazarij - VSPW Hasselt

INFO
www.vspwhasselt.be
Zijn er financiële tegemoetkomingen?
1 Er is een maximumbedrag per schooljaar voor het inschrijvingsgeld bepaald:
Het inschrijvingsgeld (niet het cursusgeld) is begrensd, dat wil zeggen dat je als cursist per schooljaar
nooit meer betaalt dan een bepaald bedrag.
● maximum € 460 inschrijvingsgeld voor een opleiding secundair volwassenonderwijs
● maximum € 575 inschrijvingsgeld voor een HBO-opleiding
■
2 Volledige of gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld:
Bijvoorbeeld:
● je bent werkloos
● je ontvangt een leefloon
● je hebt een handicap
● je bent minimum 66% arbeidsongeschikt
● je hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten
● je hebt een verminderd verdienvermogen van minstens 67 procent
● je bent ten laste van iemand uit één van voorgaande situaties
● je volgde de twee voorgaande jaren een opleiding in een Centrum voor Basiseducatie
● je hebt een VDAB-beroepsopleidingscontract
dan moet je een gedeelte of het geheel van het inschrijvingsgeld niet betalen.
Voor meer informatie over alle categoriën, de voorwaarden en attesten die je moet binnenbrengen: zie onze website.
■
3 VDAB opleidingscontract
Voor sommige opleidingen kom je in aanmerking voor een opleidingscontract indien je:
● voltijds werkloos bent (voor sommige opleidingen ook als je deeltijds werkloos bent) en ingeschreven
bent bij VDAB
● minimum 1 jaar uit het voltijds dagonderwijs bent of de wachttijd beëindigd hebt
Voordelen: terugbetaling van opleidingskosten, opvangkosten van kinderen, verplaatsingsonkosten
Voor meer informatie: VDAB - Limburg, Social Profit, Europalaan 37, 3600 Genk (089 30 14 20).
Campus
De Lazarij
■
leider in de kinderopvang, Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Begeleider-animator voor bejaarden en Zorgkundige: indien het diploma behaald wordt door de
combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (nog onder voorbehoud).
■
5 Premie Sociaal Fonds: voor de opleiding Begeleider in de kinderopvang, Begeleid(st)er in de
buitenschoolse kinderopvang, Jeugd- en gehandicaptenzorg, graduaat Maatschappelijk Werk en graduaat Orthopedagogie: een premie van maximum € 125 per schooljaar (nog onder voorbehoud)
■
6 Opleidingscheques worden aanvaard voor alle opleidingen en bijscholingen
Heb ik recht op educatief verlof?
Alle opleidingen geven in principe recht op educatief verlof indien je minimum 4/5 werkt in de privé-sector
Voor meer informatie over voorwaarden en uitzonderingen: zie onze website.
Wat met kinderbijslag?
Je behoudt je recht op kindergeld behalve voor de opleiding Vlaamse gebarentaal en voor de bijscholingen. Je verwittigt best het kinderbijslagfonds dat je een opleiding in CVO VSPW-Hasselt volgt.
RVA?
Ben je werkloos en heb je geen VDAB-beroepsopleidingscontract, dan vraag je aan de RVA toestemming om de opleiding te mogen volgen (dit kan via het document C94A).
Verantwoordelijke uitgever: Evi Lagaeysse, Blijde Inkomststraat 36, 3500 Hasselt
4 Terugbetaling van het inschrijvingsgeld door de onderwijsoverheid voor de opleiding Bege-
ijs
ERKEND
DIPLOMA/
CE RT IF IC AAT
Volwassenenonderw
gen
sociale & zorgopleidin
bijscholingen
Opleidingen en bijscholingen
Prijzen schooljaar 2014-2015
CVO VSPW ● vzw VOMIL
Campus De Lazarij
Blijde Inkomststraat 36 ● 3500 Hasselt ● T 011 25 49 75 [email protected]
www.vspwhasselt.be
€ 744 (per schooljaar)
Graduaat Orthopedagogie
€ 377
€ 464
€ 56
€ 522
€ 435
€ 435
€ 435
€ 174 (per schooljaar)
Begeleider-animator voor
bejaarden
Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang
Onthaalouderacademie
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Logistiek assistent
Verzorgende
Zorgkundige
Vlaamse gebarentaal
€ 78
Creatief agogisch werken
(onder voorbehoud)
Vb.: Introductie contextuele hulpverlening, Introductie systeemdenken, Interculturele vaardigheden,
Kracht en kwetsbaarheid... Voor info en afspraken, mail naar: [email protected]
Bijscholingen op maat
● Campus de Lazarij, Blijde Inkomststraat 36, 3500 Hasselt (op loopafstand van het station)
Lesplaats?
● identiteitskaart
● kopie behaald diploma of getuigschrift secundair onderwijs
● voorschot: € 100 voor opleidingen, € 50 voor bijscholingen
(uitgez.: € 150 voor opleiding Graduaat Orthopedagogie, € 100 voor bijscholing Gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken)
Wat meebrengen bij inschrijving?
1 semester
14 om 19 .0 0 u.
Woe ns da g 21 m ei 20
om 19 .0 0 u.
Di ns da g 1 ju li 20 14
us 20 14 om 19 .0 0 u.
Woe ns da g 20 au gu st
IN FO SE SS IE S
maandag, woensdag of
vrijdag
● tijdens de infosessies
● vanaf 22 mei 2014, alle werkdagen tussen 9.00 en 16.30 u. op het secretariaat
(niet in de periode tussen 5 juli en 17 augustus 2014)
Wanneer inschrijven?
PRAKTISCH
www.vspwhasselt.be
De prijs van de opleiding bestaat uit een gedeelte inschrijvingsgeld
en een gedeelte cursusgeld. Meer informatie over de opleidingskosten
vind je op onze website.
€ 189
2 semesters
Bijscholing zorgkundige
zie website
€ 116
1 semester
1 semester
4 semesters
6 semesters
4/5 semesters
4 semesters
2 semesters
5 semesters
4 semesters
4 (3) semesters
6 semesters
5 semesters
3 schooljaren
6 semesters
Totale
Opleidingsduur
Mentor op de werkvloer
zie website
zie website
vrijdag
dinsdag
woensdag of vrijdag
woensdag of vrijdag
woensdag
dinsdag en donderdag en
vrijdag (halve dag)
maandag of zaterdag
dinsdag of donderdag
maandag
maandag of vrijdag
maandag
woensdag en donderdag
Lesdag
€ 43
€ 184
€ 217
€ 217
€ 178
€ 148
€ 56
€ 188 (€ 176)
€ 239
€ 60
€ 310
Prijs
Semester 2
Februari- juni
EHBO
Spelen met bewegingen
€ 184
Gezinsbegeleiding en
gezinsgericht werken
Bijscholingen
€ 60
Aanvullende algemene
vorming
Secundair volwassenenonderwijs
€ 372
Graduaat Maatschappelijk
werk
Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)
Prijs
Semester 1
September– januari
Schooljaar 2014-2015