Pedagogische studiedag: 4 maart e studiedag: 4 maart 2015

Pedagogische studiedag: 4 maart 2015
Milieu
Neus met kleuters in de natuur (KO)
Trek met je kleuters de natuur in! Met het kabouterpad vertrek je vanuit de
leefwereld van de kleuter. Kleuters stellen steeds opnieuw vragen en
verwonderen zich steeds over andere dingen. Het kabouterpad wijst hen de
weg: grappige kabouters nodigen de kleuters uit om met alle zintuigen de
wereld van het bos te verkennen en te beleven. Er zijn gekke, droevige, blije,
stoere, zeemzoete, dorstige,
d
kleddernatte, aardige, treurige
urige en ... vele andere
kabouters. Tijdens de workshop ga je op zoek naar je favoriete kabouter en leer
je hoe je met de kleuters de natuur kan ontdekken.
Leer composteren op school (iedereen)
Het lespakket “composteren met kinderen” maakt leerlingen
leerlinge uit het
kleuter- en lager onderwijs vertrouwd met composteren. Composteren
wordt hier vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het lespakket start
vanuit de leefwereld van kinderen. Via hulpmiddelen leer je
bodemdieren bekijken en ga je op stap in de natuur.
n
Op de studiedag
duik je samen met een Vlaco-lesgever
lesgever in de wereld van het composteren.
Ga voor duurzame scholen, straffe scholen (iedereen)
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes,
door ieder van ons. Werk
Werk maken van een duurzaam schoolbeleid is niet enkel het
werk van de directie. Hoe betrek je de leerlingen, de leerkrachten, ondersteunend
personeel en onderhoudspersoneel bij het maken van duurzame keuzes? Hoe komen
we samen tot frisse ideeën, triggerende acties en beleidsbepalende beslissingen waar
iedereen achter staat en waarmee we ons als school kunnen profileren? Maak van
jouw school een straffe en vooral duurzame school!
Pak je afval aan: de bron van nieuw leven (iedereen)
Wil je die grote afvalberg
alberg op school aanpakken? Hoe begin je er aan?
Afval op school is niet alleen een zorg van het personeel maar biedt
ook een educatieve waarde in de klas. Organiseer met je leerlingen
een bezoekje aan een containerpark of een verbrandingsinstallatie!
Dankzij
zij tal van instrumenten maak je het klasbezoek interessant. In
deze workshop gaan we aan de slag met deze instrumenten en
themakoffers zoals de recyclagekoffer en het minister-jekkes-spel.
Maak straffe kost met duurzame voeding (iedereen)
Al te vaakk wordt het thema voeding eenzijdig vanuit de
gezondheidshoek benaderd. Het thema leent zich nochtans
uitstekend tot een verruiming
rruiming naar andere thema’s als transport,
eerlijke handel, water, afval, klimaatverandering, enz. In deze
sessie verbreden we je kijk
ijk op dit zeer actuele thema en snap je
waarom V.L.E.E.S. duurzame voeding samenvat.
envat. We bieden je
hulpmiddelen
en aan om er educatief mee aan de slag te gaan.
1
Milieu
Verken het landschap met de landschapskoffer (5-6 LO)
Goede omgevingseducatie begint in de eigen omgeving.
De
landschapskoffer is hier een prima instrument voor. Hij biedt een
ruime waaier aan activiteiten en boeit, door de afwisseling, van het
begin tot het einde. De werkbundel ‘Venster op het landschap’ geeft
informatie, tips en suggesties voor de leerkracht. Wil je deze koffer
beter leren kennen dan kan je terecht op deze workshop. Deze
wordt praktisch opgevat. Onder leiding van een ervaren gids,
proberen we actief de landschapskoffer uit.
Ga op pad in de natuur met de boskoffer (1-2 LO)
Wil je met je kinderen de natuur ontdekken, dan is de boskoffer het ideale
instrument. Dit veldwerkmateriaal laat kinderen toe volop te onderzoeken en te
experimenteren, het bos te ontdekken en te beleven.
De bijgevoegde
werkbundel met werkbladen geeft informatie, passende lesdoelen en suggesties
voor de leerkracht. Je vindt er heel wat mogelijkheden om vakoverschrijdend
te werken: taal, wiskunde, LO, wereldoriëntatie, muzische vorming en sociaal
leren. In deze workshop proberen we, onder leiding van een ervaren gids, de
boskoffer actief uit gericht op leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar.
Ga op pad in de natuur met de boskoffer (3-4 LO)
Wil je met je kinderen de natuur ontdekken, dan is de boskoffer het ideale
instrument. Dit veldwerkmateriaal laat kinderen toe volop te onderzoeken en te
experimenteren, het bos te ontdekken en te beleven.
De bijgevoegde
werkbundel met werkbladen geeft informatie, passende lesdoelen en suggesties
voor de leerkracht. Je vindt er heel wat mogelijkheden om vakoverschrijdend
te werken: taal, wiskunde, LO, wereldoriëntatie, muzische vorming en sociaal
leren. In deze workshop proberen we, onder leiding van een ervaren gids, de
boskoffer actief uit gericht op leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar.
Word een energiedetective met de energiekoffer (4-6 LO)
Met de energiekoffer voeren leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar
een energieonderzoek uit op school. Als echte energiedetectives
onderzoeken ze de verwarming, de verlichting, de ventilatie en het
sluipverbruik in klassen, gangen, refter, leraarskamer en andere
lokalen. Daarvoor leren ze gebruik maken van de minimummaximumthermometer, de infraroodthermometer, energiemeters,
lampentester, CO2-meter, lichtmeter e.d.m. Al deze toestellen
maar ook een handleiding, infofiches, werkbladen en energiebaden
vind je in de MOS-energiekoffers. In de workshop leer je werken met
deze koffer en wat je moet doen als het licht uitgaat.
2
Milieu