Excursie fotoverslag Oosterscheldekering

Fotoverslag excursie Oosterscheldekering
(Wandelexcursie met een bezoek aan een pijler van de Oosterscheldekering.
Daarna volgde een bezoek aan de getijdennatuur op het voormalige werkeiland
Neeltje Jans)
Onderleiding van de gidsen Jos Geluk, Edy Poot en Sylvia Tuinder (SLZ)