DOPPEN TROMMEL

DOPPEN TROMMEL
Type BSS
Voor het sorteren van product op lengte zoals:
-
Wortelen
Bonen
Komkommers
Beschrijving:
Deze machine is geschikt voor het
sorteren voor het sorteren van
langwerpige producten met het doel de te
korte stukken eruit te halen. Deze
machine is uitgerust met een draaiende
trommel gevuld met doppen om de te
korte stukken in op te vangen. Door de
vooraf ingezette maat zullen alle kleinere
stukken in de doppen blijven steken en
mee getransporteerd worden naar boven.
Bij een bepaalde gradenhoek zullen zij uit
de doppen op een uitvoerband vallen en
afgevoerd worden. Deze afvoerband kan
zowel aan de uitworp of invoerkant uitwerpen.
Blauwwater 14, 5951 DB Belfeld / Postbus 760, 5900 AT Venlo
T +31 (0)77 475 20 02 F +31 (0)77 475 19 90 I www.marcelissen.nl E [email protected]