brochure - Van den Dijssel

Voordelen van SUPAFIL CAVITY WALL, het isolatiemateriaal van de toekomst:
Uw energiefactuur laat
u toch niet
koud?
Uw erkend SEI installateur:
inblaaswol - laine à insuffler
AL
L AT E U R A
É
INS
RÉ
UR
ER
Isoleren blijft de beste manier om de energiekosten te doen dalen. Bovendien heeft
het plaatsen van een nieuwe, zuinige verwarmingsketel weinig zin als uw woning
niet degelijk geïsoleerd is. Daarom moedigt de overheid isoleren aan met aantrekkelijke premies.
G
T
VERDIEN UW INVESTERING NOG
SNELLER TERUG MET EEN PREMIE
www.supafil.knaufinsulation.be
KE
N
TE
•Snelle terugverdientijd door hoge energie- en kostenbesparing
•Gegarandeerde constante isolatiewaarde tijdens de gehele levensduur van de woning
•Binnen één dag is de spouwmuur geïsoleerd
• Geen breekwerk nodig, het uitzicht van de gevel blijft intact
•Duurzaam product, 100% recyclebaar
•De isolatie houdt de woning warm in de winter en koel in de zomer
•Brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)
•Vochtwerend, zowel van binnen als naar buiten
•Schimmels en bacteriën krijgen geen kans
•Zowel voor renovatie als nieuwbouw
•Optimale verdeling in de spouw, zonder kans op inzakken
D I
LA
N S TA L
U vindt een overzicht op www.energiesparen.be voor Vlaanderen of op
www.leefmilieubrussel.be voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1 JOURNÉE
26%
26%
26%
26%
26%
26%
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
111JOURNÉE
1DAG
DAG
DAG
W/
m.K
26%
λD=
Om de kwaliteit van het geleverde werk te garanderen, mogen enkel ATG
gecertificeerde en erkende installateurs de spouwmuur na-isoleren. Alleen zo
kunt u ook aanspraak maken op (verhoogde) premies. U herkent een
Supafil Erkend installateur (SEI) aan het bovenstaande logo.
Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet.
De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar we kunnen
er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en
overname van fotomateriaal, geheel of gedeeltelijk, vereisen altijd de uitdrukkelijke
toestemming van Knauf Insulation.
SUPAFIL CW 09/2014
TOT 26%
ENERGIEBESPARING
EN 14064-1-S1-WS-MU1
BINNEN 1 DAG
GEÏSOLEERD
PREMIES
BESCHIKBAAR*
*De premies worden bepaald op regionaal
niveau en kunnen nagekeken worden op
www.supafil.knaufinsulation.be
Na-isoleren met SUPAFIL CAVITY WALL inblaaswol.
Meer comfort, minder energieverbruik.
0,0
UITSTEKENDE
ISOLATIEWAARDE
34
Knauf Insulation
.K
/m
4W
BINNEN 1 DAG
GEÏSOLEERD
PREMIES
BESCHIKBAAR*
*De premies worden bepaald op regionaal
niveau en kunnen nagekeken worden op
www.supafil.knaufinsulation.be
UITSTEKENDE
ISOLATIEWAARDE
3
É
λd
TOT 26%
ENERGIEBESPARING
,0
=0
SUPAFIL CAVITY WALL is gemakkelijk en snel te verwerken, en laat geen vuil na. Toch is het
na-isoleren van spouwmuren vakwerk dat door een erkend SEI specialist moet gebeuren. Hij zorgt ervoor dat SUPAFIL CAVITY WALL perfect verdeeld wordt zodat u er het
maximale rendement uit haalt.
SUPAFIL CAVITY WALL heeft een
uitstekende isolatiewaarde (λD =
0,034 W/m.K). De RD-waarde
geeft het thermisch isolerend vermogen van een materiaallaag aan.
Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter
de isolatiekwaliteit. SUPAFIL CAVITY WALL voldoet aan de strengste
Europese installatie richtlijnen. In
België is SUPAFIL CAVITY WALL een
officieel ATG erkend product voor
het na-isoleren van spouwmuren.
1,5
50
1,8
60
2,1
70
2,4
80
2,6
RD-waarde
0,034
0,034
0,034
1 1JOURNÉE
DAG
Supafil Cavity Wall is een superisolerende, onbrandbare wol, die uit 80% gerecycleerd glas bestaat. SUPAFIL CAVITY WALL wordt specifiek geproduceerd voor
het na-isoleren van spouwmuren.Het is snel en makkelijk te verwerken door een
erkend vakman. SUPAFIL CAVITY WALL zorgt voor een optimale vulling en verdeling in de spouw zonder vochtdoorslag en kans op inzakken. Zo blijven geluid
en koude buiten en warmte binnen. Bovendien draagt SUPAFIL CAVITY WALL bij
tot een gezond en dus zeer comfortabel binnen­klimaat. Kortom, SUPAFIL CAVITY
WALL biedt u niets dan comfort en verlaagt uw energiefactuur.
Isolatiewaarde
Knauf Insulation biedt u met SUPAFIL CAVITY WALL een topproduct om bestaande,
maar ook nieuwe spouwmuren optimaal te isoleren. Deze hoogwaardige glaswol is
snel te verwerken, vereist geen breekwerk en haalt de hoogste isolatiewaarde. Zo
gaat er voortaan geen warmte meer verloren langs de muren.
26%
26%
26%
SNELLE VERWERKING DOOR
EEN ERKEND SEI SPECIALIST
UR
N
TE
KE
Veel oudere huizen werden gebouwd in een tijd dat er van energiecrisis geen sprake
was. Het dak isoleren en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas zijn gangbare renovaties. Maar wist u dat via niet-geïsoleerde muren liefst een kwart van alle
warmte in huis verloren gaat? Dat voorkomt u door de muren te isoleren. En spouw­
isolatie is van alle mogelijke alternatieven de meest voordelige oplossing.
MEER COMFORT,
MINDER ENERGIEKOSTEN
ER
SUPAFIL CAVITY WALL
BLAAST UW WONING
EXTRA ENERGIE­
BESPARING IN
L AT E U R A
RÉ
INS
AL
G
T
inblaaswol - laine à insuffler
D I
LA
N S TA L
Eerst wordt
onderzocht of de
spouw geschikt is
voor het inblazen
van isolatie.
Beschadigde
gevels moeten
eerst hersteld
worden.
De erkendE SEI
installateur zal de
juiste spuit­mond
kiezen en, op
kruispunten van
de voegen, gaten
in de muur boren
volgens een specifiek
boorpatroon.
Via deze gaten
wordt SUPAFIL
CAVITY WALL in
de spouw geblazen, van beneden
naar boven.
Tot slot worden de
boorgaten weer gedicht met authentiek
cement, waardoor
het uitzicht van de
gevel ongewijzigd
blijft.
voor
90
isolatiedikte in mm
na