Biologische producten

Krachtens artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad aan de marktdeelnemer te
verstrekken bewijsstukken
Nr. Bedrijf :
Documentnummer: CEEB-1402555-nl pagina 1 / 2
Marktdeelnemer : AD DELHAIZE/DESSEL
Marktdeelnemer Nr : 23776
Naam en adres van de marktdeelnemer:
AD DELHAIZE/DESSEL
DESSEL FOOD & CONVENIENCE (DFC) NV
Vrijheid 90
2370 ARENDONK
Naam, adres en codenummer
van de controlerende
autoriteit/het controleorgaan
CERTISYS bvba
Schermlaan, 85
B – 1150 Brussel
België
BE-BIO-01
Voornaamste activiteit : Bereider
Biologische producten
7 granen brood
Bol tradition 500 g
Boulot brood 600g + 200g
Boulot wit
Duo brood
Integraal tarwebrood
Multigranen brood
Multigranen piccolos
Noten desem
Pompoen roggebrood
Roggedesembrood
Spelt/kurbis
Geldigheidsperiode:
Controledatum: 1/7/2014
van 1/07/2014 tot 1/10/2015
Dit document is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en
Verordening (EG) nr. 889/2008. De marktdeelnemer onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de
in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 16/07/2014 , Bolinne
Handtekening namens de controlerende autoriteit die/het controleorgaan dat het bewijsstuk afgeeft:
Tom Nizet
De authenticiteit van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu nummer: 1402555
Krachtens artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad aan de marktdeelnemer te
verstrekken bewijsstukken
Nr. Bedrijf :
Documentnummer: CEEB-1402555-nl pagina 2 / 2
Marktdeelnemer : AD DELHAIZE/DESSEL
Marktdeelnemer Nr : 23776
Biologische producten
Speltbrood
Square broodjes
Tradition stokbrood
Trio brood
Volkoren brood
Geldigheidsperiode:
Controledatum: 1/7/2014
van 1/07/2014 tot 1/10/2015
Dit document is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en
Verordening (EG) nr. 889/2008. De marktdeelnemer onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de
in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 16/07/2014 , Bolinne
Handtekening namens de controlerende autoriteit die/het controleorgaan dat het bewijsstuk afgeeft:
Tom Nizet
De authenticiteit van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu nummer: 1402555