BIO CERTIFICAAT - MEM Benelux BV

Certificaatnr: 777880
KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD
AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN.
BIO CERTIFICAAT
De marktdeelnemer:
MEM Benelux Im- en Export Broker
Agency B.V.
MEM Benelux Im- en Export Broker Agency B.V. \\ Zadelmakerstraat 53, 2984 CC RIDDERKERK,
Nederland
Skalnummer 028575 \\ Certificaatnummer 777880\\ NL-BIO-01
Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr 834/2007 en
Verordening (EG) nr 889/2008 voor
1.
G Groot- en detailhandel
46 Groothandel
De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen
vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of
voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.
Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelijk blijven,
van 22 oktober 2014 tot 31 december 2015 zoals is gedefinieerd in de bijlage.
M. van Brakel, directeur
Zwolle, 22 oktober 2014
NL-BIO-01
laatste controledatum: 09 september 2014
Postbus 384
T 038 426 81 81
[email protected]
8000 AJ Zwolle
F 038 426 81 82
www.skal.nl
Certificaatnr: 777880
Bijlage
MEM Benelux Im- en Export Broker Agency B.V. \\ Zadelmakerstraat 53, 2984 CC RIDDERKERK,
Nederland
Skalnummer 028575 \\ Certificaatnummer 777880 \\ NL-BIO-01
Deze marktdeelnemer is gecertificeerd voor navolgende producten of voortbrengingsprocessen:
Bij certificaatnummer 777880
46 Groothandel
nummer
omschrijving
categorie
46.20.1 import van biologische producten
van buiten de EU
Biologisch
46.3 Groothandel in voedings- en
genotmiddelen
Biologisch
nummer
omschrijving
categorie
70340
Biologische kokosproducten
Verwerkt >95%
biologisch
omvang
omvang
1