printversie - KU Leuven

VORMING STUDIE(TRAJECT)BEGELEIDERS, en andere geïnteresseerden
planning Academiejaar 2014-2015
AANBOD OP MAAT EN OP VRAAG
Jaargang 5, nr.7 augustus 2014
1.
2.
‘Hoe pak je S(T)B aan in een multicampus-faculteit?’. Workshop *
’Succes verzekerd !’. Werken met de map ‘[email protected]’
VAST AANBOD
SEMESTER 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2014
‘Motiverende gesprekstechnieken’.
‘Kennismakingssessie voor startende studie(traject)begeleiders en DSV-medewerkers’
‘Advising is teaching’., deel 1: theoretische verdieping
‘Gewapend voor de examens’. Infosessie examenombudsen
‘Klim eens in je pen!’. Intervisie Omgaan met schrijfvaardigheden
‘Uitgestroomd?’. Workshop rond uitstromende studenten
‘Succes verzekerd !’. Werken met de map ‘[email protected]’
8. ‘Aan de weg timmeren’. Workshop rond loopbaanleren en studenten
9. ‘Tussen de regels?’. Workshop complexe gesprekstechnieken
10. ‘Leren uit cijfers’. Workshop datagebaseerd (her)oriënteren
SEMESTER 2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vrijdag 5 en 12 september 2014, 9-12u
Dinsdag 7 oktober 2014, 12-14u
Dinsdag 21 oktober 2014, 12-14u
Dinsdag 18 november 2014, 13u30-17u en 14u45-17u
Maandag 24 november 2014,12-14u
Maandag, 4 december 2014, 12-14u
Maandag 15 december 2014,12-14u
Maandag 12 januari 2015,12-14u
Donderdag 22 januari 2015, 9u30-12u30
Woensdag 28 januari 2015, 12-14u
2015
‘Kennismakingssessie voor startende studie(traject)begeleiders en DSV-medewerkers’
‘Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement’. Workshop
‘Advising is teaching’. Deel 2: de praktijk
‘Van protocol naar kwaliteitsstandaarden binnen S(T)B’. International Seminar
‘Geslaagd of gebuisd?’. Ronde tafel: omgaan met blok en examens
'Wat mag, wat mag niet, wat moet?’. Workshop deontologie
’Succes verzekerd !’. Werken met de map ‘[email protected]’
Maandag 23 februari 2015, 12-14u
Dinsdag 10 maart 2015, 14-17u
Donderdag 19 maart 2015, 12-14u
Donderdag 23 april, 2015, 9-13u
Donderdag 7 mei 2015, 12-14u
Maandag 18 mei 2015, 12-15u
Donderdag 28 mei 2015,12-14u
* groen = deze activiteit kadert in de reeks ‘Op nieuwe wegen? Naar kwaliteitsstandaarden voor S(T)B-ers’
Kalender vorming S(T)B-ers 2014-15
versie def augustus 2014
[email protected]
1