Woningmarktrapport - 2e kwartaal 2014

Woningmarktrapport - 2e kwartaal 2014
Gemeente De Friese Meren
Gemeente De Friese Meren
Aantal verkochte woningen naar type (NVM)
Aantal verkocht
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Hoekwoning
1e kwartaal 2013
Twee onder één kap
2e kwartaal 2013
3e kwartaal 2013
Vrijstaand
4e kwartaal 2013
Appartement
1e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014
Toelichting:
Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de
verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.
Meest verkochte woningtype in het tweede kwartaal van 2014
Twee onder één kap
Ontwikkeling woningprijzen
Transactieprijs in dzd. euro's
350
300
250
200
150
100
50
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Hoekwoning
1e kwartaal 2013
Twee onder één
kap
2e kwartaal 2013
Vrijstaand
3e kwartaal 2013
Appartement
4e kwartaal 2013
1e kwartaal 2014
Totaal
2e kwartaal 2014
Toelichting:
Ook de ontwikkeling van de woningprijzen is gebaseerd op NVM-cijfers. De prijzen van woningen zijn in het
tweede kwartaal van 2014 landelijk gezien gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder en ten opzichte van
een jaar eerder. Regionaal kan dit afwijken.
Gemeente De Friese Meren
Verschil tussen vraag- en verkoopprijs (in procenten)
In procenten
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Hoekwoning
Twee onder één
kap
1e kwartaal 2013
2e kwartaal 2013
Vrijstaand
3e kwartaal 2013
Appartement
4e kwartaal 2013
1e kwartaal 2014
Totaal
2e kwartaal 2014
Toelichting:
Bij de vraagprijs gaat het hier om de laatste vraagprijs. Daar komen vraag en aanbod samen. Een percentage
hoger dan nul betekent in dit geval dat de transactieprijs lager is geweest dan de vraagprijs.
Ontwikkeling looptijden
Looptijd in dagen
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Hoekwoning
1e kwartaal 2013
Twee onder één
kap
2e kwartaal 2013
Vrijstaand
3e kwartaal 2013
Appartement
4e kwartaal 2013
1e kwartaal 2014
Totaal
2e kwartaal 2014
Toelichting:
De verkooptijd van woningen wordt uitgedrukt in een looptijd in dagen. Voor geheel Nederland geldt dat in het
tweede kwartaal van 2014 een woning gemiddeld binnen 4 à 5 maanden verkocht werd.
Gemeente De Friese Meren
Ontwikkeling woningprijzen per m2
Prijs per m2 in euro's
2500
2000
1500
1000
500
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
Hoekwoning
4e kwartaal 2012
1e kwartaal 2013
Twee onder één
kap
2e kwartaal 2013
Vrijstaand
3e kwartaal 2013
Appartement
4e kwartaal 2013
Totaal
1e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014
Toelichting:
De prijsontwikkeling per vierkante meter laat soms een andere ontwikkeling zien dan de ontwikkeling van de
'totale' prijs. De prijs per vierkante meter sluit de invloed van de grootte van het pand (beter) uit.
Verkochte woningen naar woonoppervlakte
Percentage verkopen
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
tot 80 m2
2006
2007
80 tot 100 m2
2008
100 tot 120 m2
2009
2010
120 tot 140 m2
2011
2012
meer dan 140 m2
2013
Toelichting:
De gewenste woonoppervlakte van een woning is verschillend per type koper. In de verhouding tussen de
verschillende groepen wordt duidelijk waar meer vraag naar is, of van welke groep te weinig woningen
beschikbaar zijn in het aanbod of de voorraad.
Gemeente De Friese Meren
Aantal woningen in aanbod
Aantal in aanbod
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
Hoekwoning
4e kwartaal 2012
1e kwartaal 2013
Twee onder één kap
2e kwartaal 2013
3e kwartaal 2013
Vrijstaand
4e kwartaal 2013
Appartement
1e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014
Toelichting:
Sinds eind 2008 is de omvang van het aanbod landelijk gezien met circa 60% gegroeid. Sinds begin 2013 zien we
echter in Nederland over het algemeen een daling van het aantal in aanbod staande woningen.
Meest te koop staand woningtype:
Vrijstaand
Ontwikkeling vraagprijzen van het aanbod
Vraagprijs in dzd. euro's
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Tussenwoning
3e kwartaal 2012
Hoekwoning
4e kwartaal 2012
1e kwartaal 2013
Twee onder één
kap
2e kwartaal 2013
Vrijstaand
3e kwartaal 2013
Appartement
4e kwartaal 2013
1e kwartaal 2014
Totaal
2e kwartaal 2014
Toelichting:
De vraagprijs van het aanbod is in de afgelopen jaren landelijk gezien afgenomen. De prijzen van het aanbod
dalen nog steeds door de ruime koopwoningmarkt. In het tweede kwartaal van 2014 is de gemiddelde vraagprijs
in Nederland met 0,6% afgenomen in vergelijking met een kwartaal eerder.
Gemeente De Friese Meren
Bouwvergunningen
Aantal bouwvergunningen
250
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
Huur
2012
2013
Koop
Toelichting:
Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een signaal voor naderende nieuwbouw. Landelijk gezien wordt
ongeveer een derde van de vergunningen afgegeven voor de bouw van huur en twee derde voor koopwoningen.
Cijfers bijgewerkt t/m 2013
Gemiddelde WOZ-waarde woningen
WOZ-waarde (* €1000)
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toelichting:
De figuur geeft de waarde van het onroerend goed weer op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken
(WOZ). Het gaat om objecten met in hoofdzaak een woonfunctie. Landelijk is de gemiddelde woningwaarde tot
2010 toegenomen. Daarna is deze gedaald. In 2013 bedroeg de (voorlopige) woningwaarde €223.000.
Cijfers 2012 zijn nader voorlopig, cijfers 2013 voorlopig
Gemeente De Friese Meren
Koopwoningvoorraad
Meting o.b.v. BAG
Woningvoorraad
15800
15600
15400
15200
15000
14800
14600
14400
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Toelichting:
Ten opzichte van 2012 is de voorraad van koopwoningen in Nederland in 2013 flink afgenomen, namelijk met 6%.
De grote afname is geen werkelijke afname, maar het gevolg van de trendbreuk die is ontstaan, omdat het CBS
vanaf 2013 de woningvoorraad baseert op de BAG, waarbij andere definities worden gebruikt. De BAG is een
meer betrouwbare informatiebron, maar kan op gemeentelijk niveau tot sterke dalingen of stijgingen leiden in
vergelijking met 2012.
* Cijfers op basis van Basisregistratie Adressen en Gebouwen, bijgewerkt t/m 2013
Woningvoorraad naar eigendom en woningtype
Sociale huur appartement
Sociale huur
eengezinswoning
Particuliere huur
appartement
Particuliere huur
eengezinswoning
Koop appartement
Koop eengezinswoning
0%
10%
20%
2008
30%
2009
40%
2010
50%
2011
60%
2012
70%
80%
2013*
Toelichting:
De koopwoningvoorraad in Nederland beslaat ongeveer 55 procent van de totale woningvoorraad. 31 procent van
de voorraad is in handen van woningbouwcorporaties en 13% bestaat uit particuliere verhuur. Ook deze
gegevens zijn vanaf 2013 verkregen via de BAG, waardoor ook hier grote verschillen tussen 2012 en 2013
kunnen ontstaan. De verhoudingen wijken per gemeente sterk af.
* Cijfers op basis van BAG, bijgewerkt t/m 2013
Gemeente De Friese Meren
Voorraad woningen naar bouwperiode en type
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Eéngezinswoningen
Meergezinswoningen
Toelichting:
De verdeling van de woningvoorraad naar bouwperiode kan per gemeente sterk verschillen.
Op landelijk niveau is de verdeling over de bouwperioden vrijwel gelijk voor ééngezins- en meergezinswoningen.
Cijfers bijgewerkt t/m 2013, zowel huur als koop
Koopwoningvoorraad naar bouwperiode
2001 en later
9%
Vóór 1906
7%
1991 - 2000
22%
1981 - 1990
12%
1906 - 1930
12%
1931 - 1944
3%
1960 - 1970
11%
1971 - 1980
19%
1945 - 1959
5%
Toelichting:
Van de ruim 7,4 miljoen woningen die Nederland rijk is, is een derde gebouwd in de periode 1965 - 1985. Eén op
de 10 woningen dateert van vóór 1925 en 7,5% is niet ouder dan 10 jaar.
Cijfers bijgewerkt t/m 2013, alleen koop
Gemeente De Friese Meren
Aantal nieuwbouwwoningen
Aantal woningen
60
50
40
30
20
10
0
EGW
MGW
TOT
EGW
Aanbod nieuwbouw
koopwoningen
MGW
TOT
Aantal verkochte
nieuwbouwwoningen
2009
2010
2011
2012
EGW
MGW
TOT
Aantal opgeleverde
nieuwbouwwoningen
2013
Toelichting:
Het totaal aantal nieuw aangeboden en het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nam afgelopen jaar landelijk af.
Bij eengezinsnieuwbouwwoningen was er in beide gevallen echter sprake van een stabilisering.
Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen nam in 2013 met ongeveer een derde af.
Cijfers bijgewerkt t/m 2013
Prijs nieuwbouwwoningen
€ 450.000
Vraagprijs/Transactieprijs
€ 400.000
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€EGW
MGW
TOT
EGW
Prijs aanbod nieuwbouw
koopwoningen
MGW
TOT
Prijs verkochte
nieuwbouwwoningen
2009
2010
2011
2012
EGW
MGW
TOT
Prijs opgeleverde
nieuwbouwwoningen
2013
Toelichting:
Landelijk gezien stegen de aanbiedprijzen van nieuw aangeboden eengezinsnieuwbouwwoningen in het
afgelopen jaar en daalden deze voor meergezinswoningen. De prijzen voor zowel verkochte eengezins- als
meergezinsnieuwbouwwoningen namen af, net als in 2011. Voor opgeleverde nieuwbouwwoningen zien we
eveneens een prijsdaling.
Cijfers bijgewerkt t/m 2013
Gemeente De Friese Meren
Aantal personen naar huishouden
Alleenstaand
Personen in huishoudens
Ouder in
eenouderhuishouden
Samenwonend zonder
kinderen
Samenwonend met
kinderen
Thuiswonend kind
Overig lid huishouden
Personen in institutionele
huishoudens
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Toelichting:
Iedere staaf geeft het aantal personen aan dat voldoet aan deze categorie. In stedelijk gebied is de groep
alleenstaanden over het algemeen veel groter, terwijl in minder stedelijk gebied samenwonenden met en zonder
kinderen de overhand hebben.
Stand per januari 2014
Bevolkingsopbouw
70-80 jr
8%
80-90 jr
4%
> 90 jr
1%
< 10 jr
12%
10-20 jr
13%
60-70 jr
14%
20-30 jr
9%
50-60 jr
14%
30-40 jr
10%
40-50 jr
15%
< 10 jr
10-20 jr
20-30 jr
30-40 jr
40-50 jr
50-60 jr
60-70 jr
70-80 jr
80-90 jr
> 90 jr
Toelichting:
Een mensenleven bestaat uit verschillende fasen met verschillende woonbehoeften. Om de doorstroming te
bevorderen dient er meer aandacht te zijn voor de opbouw van de bevolking. Landelijk is de groep 40-50-jarigen
het grootst. De komende 10 jaar zal het aantal huishoudens tussen 40 en 50 jaar naar verwachting echter het
sterkst afnemen.
Stand per juli 2013
Gemeente De Friese Meren
Bevolkingsontwikkeling
Aantal inwoners
52500
52000
51500
51000
50500
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2013
50000
Toelichting:
De grafiek geeft de verwachte omvang van de bevolking weer, in de periode 2013-2040. Naar verwachting zal
rond 2040 het maximum aantal inwoners in Nederland worden bereikt.
Geactualiseerd: december 2013
Prognose bevolking naar leeftijd
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2013
0%
65 jaar of ouder
Toelichting:
De grafiek geeft de huidige en toekomstige verhoudingen weer tussen jonge en oudere mensen op de totale
bevolking. In Nederland groeit de categorie 65 of ouder, als gevolg van de vergrijzing, van 17% in 2013 tot ruim
een kwart van de bevolking in 2040.
Geactualiseerd: december 2013
Gemeente De Friese Meren
De Friese Meren
Verhuizingen vanuit De Friese Meren naar..
70%
0%
20%
7%
40%
60%
80%
100%
Aandeel in verhuizingen
1
De Friese Meren
70%
7%
2
Heerenveen
6%
3
Súdwest Frieslân
5%
4
Groningen
4%
5
Leeuwarden
7%
6
Overig
Toelichting:
Waar verhuizen mensen uit de gemeente naartoe? De grootste groep verhuist binnen de eigen gemeente.
Bovenstaande figuur geeft weer naar welke gemeenten men nog meer verhuist.
* Cijfers betreffen jaar 2012, zowel huurders als kopers
De Friese Meren
Verhuizingen naar De Friese Meren vanuit..
58%
0%
20%
27%
40%
60%
80%
100%
Aandeel in verhuizingen
1
De Friese Meren
58%
5%
2
Heerenveen
5%
3
Súdwest Frieslân
3%
4
Groningen
2%
5
Leeuwarden
27%
6
Overig
Toelichting:
Waar komen de mensen die de gemeente binnenkomen vandaan? Vrijwel altijd is ook hier de grootste groep
afkomstig uit de gemeente zelf.
* Cijfers betreffen jaar 2012, zowel huurders als kopers
Gemeente De Friese Meren
Bevolking naar etniciteit
5%
2%
93%
Autochtoon
Allochtoon westers
Allochtoon niet-westers
Toelichting:
Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking is van buitenlandse afkomst. 21 procent van de
Nederlandse bevolking is van allochtone afkomst. 55% van hen heeft een niet-Westerse achtergrond.
* Stand per januari 2014
Werkgelegenheid (in dzd. personen)
0,23
1,4%
4,22
25,1%
4,59
27,3%
7,79
46,3%
Nijverheid & Energie
Commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening
Landbouw
Toelichting:
Werkgelegenheidcijfers zijn niet voor iedere gemeente even goed gedocumenteerd. Een gebied met een
krachtige economie en groeiende werkgelegenheid trekt meer mensen aan.
* Stand per eind december 2013
VERANTWOORDING
In dit rapport zijn grafieken opgenomen die gebaseerd zijn op informatie die uit verschillende bronnen
afkomstig is. Wanneer de informatie bij de NVM vandaan komt of beschikbaar is, is aangegeven in welke
applicatie de informatie gevonden kan worden.
Grafiek Aantal verkochte woningen naar type (NVM)
Grafiek Ontwikkeling woningprijzen
Grafiek Verschil tussen vraag- en verkoopprijs (%)
Grafiek Prijsontwikkeling prijs per m2
Grafiek Verkochte woningen naar woonoppervlakte
Grafiek Ontwikkeling looptijden
Grafiek Aantal woningen in aanbod
Grafiek Ontwikkeling vraagprijzen van aanbod
Grafiek Bouwvergunningen
Grafiek Gemiddelde WOZ-waarde woningen
Grafiek Koopwoningvoorraad
Grafiek Woningvoorraad naar eigendom en woningtype
Grafiek Voorraad woningen naar bouwperiode en type
Grafiek Koopwoningvoorraad naar bouwperiode
Grafiek Aanbod nieuwbouwwoningen
Grafiek Verkochte nieuwbouwwoningen
Grafiek Aantal personen naar huishouden
Grafiek Bevolkingsopbouw
Grafiek Bevolkingsontwikkeling
Grafiek Prognose bevolking naar leeftijd
Grafiek Verhuizingen vanuit.. naar..
Grafiek Verhuizingen naar.. vanuit..
Grafiek Bevolking naar etniciteit
Grafiek Werkgelegenheid (in dzd. personen)
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse
Bron: CBS, jaarcijfers 2013
Bron: CBS, jaarcijfers 2013
Bron: CBS jaarcijfers 2013
Bron: ABF Research, 2013
Bron: CBS, jaarcijfers 2013
Bron: CBS, jaarcijfers 2013
Bron: Monitor Nieuwe woningen, jaarcijfers 2013
Bron: Monitor Nieuwe woningen, jaarcijfers 2013
Bron: CBS, per januari 2014
Bron: CBS, per juli 2013
Bron: CBS, december 2013
Bron: CBS, december 2013
Bron: CBS, jaarcijfers 2012
Bron: CBS, jaarcijfers 2012
Bron: CBS, per januari 2014
Bron: CBS, per december 2013
Aan dit document is de hoogst mogelijke zorg besteed. De grafieken zijn tot stand gekomen op basis van
informatie die beschikbaar is bij de NVM en andere gerenommeerde partijen. Aan de informatie kunnen geen
rechten ontleend worden.
Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit document, neemt u dan contact op met NVM Research, tel. 0306085260 of email: [email protected] U kunt ook rapporten van andere gemeenten downloaden via het NVMportaal: www.nvm.nl
De NVM behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Dit document bevat vertrouwelijke informatie, welke
uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan
een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg
en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt,
geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM
zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk
bevoegde Nederlandse rechter.