Magazine

Nr. 1 • 2014 • 66e jaargang
Magazine
Dick Jol
Over leiderschap
Uitgelicht...
2014
fietsmarathon
een arrestantenafdeling
Wat is er veranderd?
3FM Serious Request
Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in leven
blijven en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor
preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven,
maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten
te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals,
donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor,
in alles wat we doen. www.nierstichting.nl
Voorwoord
Nieuwe kansen in 2014,
een keuze!
Januari, eerste maand van het jaar. Deze naam schijnt afkomstig uit de Romeinse
tijd. De Romeinse God Janus, God van alle begin die met twee gezichten zowel in het
verleden als in de toekomst kon kijken. Lijkt mij fantastisch om te kunnen, hoeven
we ook geen goede voornemens meer te bedenken bij het begin van een nieuw jaar.
We zijn inmiddels alweer bijna aan het
eind van de eerste maand in het nieuwe
jaar. In de hoop dat iedereen een goede
start heeft kunnen maken in 2014 maken
we ons op voor een jaar vol uitdagingen.
Namens het bestuur wens ik eenieder een
gelukkig en gezond 2014.
Dit jaar zal dan ook in het teken staan van
veranderingen en nieuwe kansen.
De verdere invulling van de reorganisatie,
de afronding van het LFNP en onderhandelingen voor een nieuwe cao, om maar
een paar zaken te noemen. Maar ook gaan
we verder bouwen aan onze interne organisatie.
Oude uitdagingen worden nieuwe kansen. Kiezen voor nieuwe kansen is een
keuze. Zo ook, blijven hangen in oude
gewoontes en uitdagingen immers wanneer je blijft doen wat je deed zal je blijven krijgen wat je kreeg.
Als dit is wat het is, wat wil je dan nu?
Als we denken en praten op een ‘oplossingsgerichte manier’ in plaats van een
‘probleemgerichte manier’ zijn we automatisch bezig met de toekomst en met
de dingen die we belangrijk vinden om
te bereiken. We zijn bezig om onszelf
en anderen te vertellen hoe we effectief
omgaan met de belemmeringen uit het
verleden.
Als we onszelf aanleren om op een dergelijke manier te praten en te denken, zullen we de effectiviteit naar onszelf en collega’s sterk verbeteren.
Ik wens alle collega’s veel wijsheid toe
komend jaar.
Geert Priem
ANPV Net even zorgzamer!
3
Inhoud
17
5
10
9
23
34
15
5
Dick Jol over leiderschap
16 Fotopagina
22 Uitnodiging algemene ledenvergadering
9
Prinses Beatrix opent nieuwbouw de Basis
17 Kies je eigen leidinggevende
10 Uitgelicht... een arrestantenafdeling
18 Politie werkt aan verbetering landelijke cijfers
23 Rondje Nederland fietsen?
15 ANPV boekt succes bij de OR- en
18 Josselin Valkenburg afgestudeerd
24 Zwaardere straf mogelijk bij meerdere delicten
19 De politie (collega’s) in Oekraïne
24 3FM Serious Request
20 Wat is er per 1 januari 2014 veranderd?
24 Voorlopig cursusprogramma 2014
OC-verkiezing van Stadsbeheer Rotterdam
15 Peter van der Spoel kandidaat / lijsttrekker
4
ANPV, Afdeling den haag
voor het Ambtenarencentrum
Bezoekadres op afspraak:
Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag.
070-3155106
Penningmeester:
J.E.C. (John) Brendel
06-51242226 | [email protected]
Lay-out en drukwerk:
Compact drukwerken | [email protected]
Voorzitter a.i.:
Geert Priem
06-19822665 | [email protected]
Communicatie:
Ronald Pronk
06-13138084 | [email protected]
Secretaris:
Fred Beckerman
06-12804278 | [email protected]
Redactie ANPV magazine:
J.J. (John) van Noortwijk
06-53156500 | [email protected]
ANPV Net even zorgzamer!
www.facebook.com/anpv.politiebond
@ANPV_DenHaag
Dick Jol over leiderschap
Door: Leen Spoor
De ANPV gaat in gesprek met Nederlands grootste en beste leider ooit. Op de sportvelden wel te verstaan. De roots van Dick Jol ligt in Scheveningen. Tussen de vissers en het
arbeidersvolk leerde hij het leven kennen. Met de mores van de straat. Die bagage bracht
de visserszoon mee naar het voetbalveld. Eerst als voetballer en later als internationaal
topscheidsrechter.
Wie is Dick Jol?
Dick Jol werd op 29 maart 1956 in Scheveningen geboren. Toen hij als voetbalscheidsrechter begin jaren negentig naam begon te
maken, werkte hij als magazijnchef, nadat hij
eerder banen had gehad als brood- en banketbakker, bijrijder, opperman in de bouw,
bedrijfsleider in de horeca en matroos op de
binnenvaart.
Hij voetbalde als amateur bij SVV Scheveningen, VIOS en RVC en als (semi-)prof in België
bij SC Menen, Berchem Sport en Kortrijk en
in Nederland bij NEC. Zijn debuut als fluitist
maakte hij in 1985 bij DEVJO 7 – Maasdijk 12.
In 1990 kwam hij op de nationale C-lijst, een
jaar later in de ‘B’ en in 1992 belandde hij in
de A-categorie.
Vanaf 1993 stond Jol negen jaar lang op
de internationale lijst van arbiters. In 2001
leidde hij de finale van het Champions
League-toernooi tussen Bayern München
en Valencia. In 2000 was hij arbiter bij het
WK voor clubteams in Brazilië en floot hij
de finale. Eveneens was hij actief op het EK
2000. In 1996 raakte hij in opspraak vanwege een vermeend weddenschap-schandaal. Jol werd beschuldigd van het gokken
op wedstrijden, Hij verweerde zich met succes, en kon in januari 2007 zijn loopbaan als
scheidsrechter voortzetten.
den en de spanningen rondom een potje.
Momenteel fluit ik nog wedstrijden van oudelftallen, sterrenteams, jubileumwedstrijden
enz. Het presteren op het hoogste niveau
is een groot onderdeel van mijn carrière
geweest. 19 jaar lang heb je een bepaald
ritme en gedisciplineerd leven. Dat mis ik
wel hoor... Soms was het lastig dat ik iedere
dag in een glazen huis leefde. Iedereen vindt
wat van je en let op wat je doet. Wat toen
niet kon kan nu wel. Dat is de andere kant. Ik
bedoel hiermee bijvoorbeeld het bezoeken
van een concert of iets dergelijks. Of relaxed
uit eten gaan en een keer weigeren een
handtekening te geven. Ik heb daar nu alle
tijd en ruimte voor. (red. in Zeist bevindt zich
het hoofdkantoor van de K.N.V.B. de voormalig werkgever van Dick Jol.)
Daarnaast ben je regelmatig terug te zien
op de Nederlandse televisie. Programma’s als Wie is de Mol, Ter land ter zee en
in de lucht en 71 graden Noord heb je aan
meegedaan. Is dat geweest om je vrije
tijd op te vullen?
Het is vooral erg leuk om te doen. Maar ook
prachtig dat je overal komt. Vrij recent nog
met het programma de Kamara’s. Of al wat
eerder met Wie is de Mol. Soms weiger ik
ook programma’s.. haha ik zal niet zeggen
welke. Een bekende Nederlander zijn brengt
natuurlijk veel voordelen mee, deuren die
doorgaans gesloten blijven, openen zich
wat makkelijker.
Even terug naar het voetbal. Wie vind je op
dit moment de beste scheidsrechter in de
wereld? En in de Nederlandse Eredivisie?
Nationaal doet Bjorn Kuipers het heel erg
goed. Die kun je wel om een boodschap sturen. Internationaal ben ik toch wel gecharmeerd van Italiaanse scheidsrechters, prachtig. De uitstraling en beleving van die gasten.
Ze dragen een bepaalde arrogantie met zich
mee en staan zwaar boven de spelers. Het is
topsport om internationaal te blijven presteren. In mijn periode zat ik in de groep met de
grote namen, Collina (Italie), Frisk (Zweden),
Merk (Duitsland). Je kunt op dat podium
geen steken laten vallen want dan lig je eruit.
Als we dit hierboven lezen dan heb je aardig wat voor je kiezen gehad. Mis je dat
niet enorm op dit moment?
Ik ben nu ongeveer vijf jaar geleden gestopt.
Het ‘gepiep’ in Zeist mis ik absoluut niet.
Natuurlijk mis ik wel de mooie wedstrij-
ANPV Net even zorgzamer!
5
Wat maakt je eigenlijk een goede scheidsrechter?
Je moet lef hebben, durven een beslissing te nemen. Maar ook zo moedig zijn
om een verkeerde beslissing toe te geven.
Vaak moet je in een split second reageren..
Scheidsrechters die zelf gevoetbald hebben voelen situaties ook veel beter aan. Je
moet ook kunnen incasseren en niet alleen
maar uitdelen. Leuk voorbeeld is dat er een
seizoen was waarin ik een vetmeting had
ondergaan. Het percentage was toen iets
te hoog van mij.. Tijdens een beslissing in
de wedstrijd gebruikte een speler dit tegen
mij.. “Jol, het is niet meer wat het geweest is”.
Daar moest ik wel om lachen.
Dick waarom ben jij eigenlijk gestopt met
fluiten? De spelers en supporters liepen
vaak weg met je?
Laat ik het zo zeggen dat ik niet echt op 1
lijn zat met de technische staf van de K.N.V.B.
Ik had weleens een meningsverschil met de
scheidsrechtersbaas, Jaap Uilenberg. Hij
voelde zich bedreigd door mij. Uilenberg
vertelde mij op een moment dat ik niet
meer tot de 10 beste behoorde. Ik kreeg van
hem ook op papier mindere wedstrijden.
In een gesprek hierover heb ik tegen Uilenberg gezegd; laten we dit gesprek stoppen
je bent me er 1. Hij heeft verstaan je krijgt
me er 1. Maar ook steeds het gelazer in het
amateurvoetbal. Geweld op en rond de
amateurvelden. Ik opperde dat het gelazer
eens afgelopen moest zijn en dat het amateurvoetbal in het hele land maar eens plat
gegooid moest worden om een signaal af
te geven. Is het nu jaren later beter geworden? Absoluut niet. Mocht dit allemaal niet
zeggen.. Uiteindelijk werd ik monddood
gemaakt door de K.N.V.B. en hebben ze me
na een tijdje afgekocht.
6
ANPV Net even zorgzamer!
Hoe ben je aan de top geraakt en hoe
bleef je optimaal presteren?
Dat is allemaal vrij snel gegaan. Ik had geluk
met het promotiesysteem destijds. Ik promoveerde vrij snel van de ene naar de andere
groep, steeds op een hoger niveau. De wedstrijden werden ook steeds moeilijker maar
ik wist deze steeds in goede banen te leiden. Het ging me goed af en mijn mentoren
waren erg tevreden. Uiteindelijk haalde ik het
betaalde voetbal. Het lastigste is om te blijven
presteren. Je kunt 89 minuten de beste man
van het veld zijn maar in die ene minuut kun
je de mist ingaan en ben je de gebeten hond.
Ik zorgde altijd voor goede voorbereidingen,
verdiepte me in alles wat met de wedstrijd te
maken had. Zo kwam je goed voor de dag en
ging je lekkerder een wedstrijd in.
Binnen de politie zijn er veel jonge collega’s die wekelijks actief zijn als scheidsrechter. Werkzaam bij de politie Eenheid
Rotterdam werken zelfs twee betaald
voetbalscheidsrechters, Danny Makkelie
en Edwin de Graaf. Welke raakvlakken
zie jij?
Ik denk dat er een soort leiderschap in je
moet zitten. Als politieagent bezit je deze
eigenschap ook. Maar ook het leven in een
glazen huisje. Iedereen let op je en plaatst
een vergrootglas op wat je doet. Niet iedereen weet daar uiteindelijk mee om te gaan.
Het leven in een glazen huisje kun je ook als
topsport zien. Je moet scherp blijven op je
handelen. Leuk was ook dat ik door de politie Haaglanden werd uitgenodigd om te
speechen bij het afscheid van Gerard Bouwman als korpschef van Haaglanden, de huidige korpschef van de Nationale politie.
Word je geboren als leider of is dat iets
dat jijzelf aanleert?
Absoluut geboren. Je kunt je van alles aanleren maar een echte leider wordt geboren
met deze eigenschap. In mijn jongere jaren
merkte ik al dat ik deze eigenschap in mij
had. Met bijvoorbeeld de kerstbomenjacht
hier in Scheveningen liep ik altijd voorop.
Is Dick Jol weleens in aanraking geweest
met de politie? En zo ja op welke manier?
Haha. Ik heb in het verleden weleens iemand
een draai om zijn oren gegeven. Toen moest
ik naar het bureau hier in Scheveningen
komen. Iemand was tegen mijn autospiegel aangereden en niet echt meewerkend.
Ik heb hier toen een bekeuring voor gekregen die ik direct betaalde. Daarmee was het
ook klaar. En ik krijg weleens een bekeuring
op de mat voor te hard rijden. Soms vecht
ik het aan want ik vind het zeker niet altijd
terecht die bekeuringen. Alweer even geleden trof ik een bekeuring op de mat aan
omdat mijn hond los zou hebben gelopen.
Ik was hiervoor niet eens staande gehouden.
Ik ben dan ook in bezwaar gegaan. Ik zou
de hond los hebben laten lopen op een vrij
drukke straat. Ten eerste zou dat suïcide zijn
voor mijn hond en ten tweede is de hond
altijd aangelijnd. De verbalisanten hadden
mij herkend als Dick Jol en hebben daarom
maar de bekeuring per post toegestuurd.
Uiteindelijk werd ik uitgenodigd door de
kantonrechter. Na het voorlezen van mijn
bezwaar vroeg de Officier van Justitie om
vrijspraak bij de rechter. Ik reageerde door te
zeggen dat reken ik goed! De rechter zei ‘Hoho, mag ik ook nog wat zeggen’? De griffier
kwam niet meer bij van het lachen. Uiteindelijk hoefde ik de bekeuring niet te betalen.
Hoe kijk je tegen de Nederlandse politie
aan?
Ik heb toch wel moeite met het optreden
en soms ook met het gedrag van sommige
politieagenten. Vaak krijg ik het idee dat er
op willekeur wordt opgetreden. Vooral bij
ons hier in de wijk. Ik heb les gegeven op
scholen in wijken die als probleemgebied
zijn aangewezen. Er gebeurde ook regelmatig wat maar dit werd te vaak met pappen
en nat houden afgedaan. Trek 1 lijn in het
optreden. De ene politieman pakt wel door
en de ander niet. Die verschillen merkte ik
heel erg omdat ik op verschillende scholen
heb gewerkt. Het optreden wordt de politie
natuurlijk niet altijd gemakkelijk gemaakt.
Een voorbeeld: hier in de wijk staan regel-
matig diplomaten. Die gasten doen waar ze
zin in hebben. Het is lastig dat de politie hier
wel tegen op wil treden maar de mogelijkheden beperkt zijn.
vertegenwoordigd bent in een dergelijke
situatie. Er was voor ons ook niet echt een
CAO in die tijd. Later is er wel een CAO voor
scheidsrechters gekomen.
Als jij voor een dag politieman zou zijn
waar zou je dan tegenop willen treden?
Ik zou willen proberen het veiligheidsgevoel
te vergroten. Je mag best weten dat ik me
niet meer veilig voel op straat. Maar ook
asociaal gedrag zou ik aan willen pakken.
Ik heb weleens 112 gebeld omdat er hier in
de straat werd ingebroken. Het duurde ruim
20 minuten voordat de politie kwam. Inmiddels waren de inbrekers alweer weg. In het
verkeer erger ik me aan asociaal rijgedrag.
Ik zou hier keihard tegen optreden. Waar ik
wel moeite mee zou hebben is dat er weinig respect is voor het uniform. Ik
heb een aantal maanden in Japan
gefloten. Man! Wat een respect is
daar voor het uniform! Het lijkt me
eigenlijk wel wat om een dienst
mee te draaien met de politie. (Red.
in het voorjaar van 2014 gaat Dick
Jol mee op de surveillanceauto binnen de Eenheid Rotterdam).
Heb je in je lange carrière weleens spijt
gehad?
Ik weet niet of ik het spijt kan noemen
maar heb wel heel veel moeite gehad met
een moment tijdens de wedstrijd Ajax-Feyenoord in het jaar 2002. Nikos Machlas, de
Griekse spits van Ajax leek gevloerd te worden ergens in de 80e minuut. Feyenoord
stond 0-1 voor. Ik gaf een strafschop. Later
bleek het een schwalbe te zijn. Het heeft
Feyenoord het kampioenschap gekost dat
jaar. Daar ben ik goed ziek van geweest.
Feyenoord thuis. In de verdediging bij Feyenoord stonden van Gobbel, Fraser, de
Wolf en Heus. Je moest een leopardtank
meebrengen om daar doorheen te komen.
Dat sprak me aan maar je moet natuurlijk
wel objectief blijven. Er was een corner op
het doel van Feyenoord. De bal werd afgeslagen en iedereen liep in de richting van
het andere doel. Ik ook. Achter me hoorde
ik ineens “boem” “boem”. Ik keek achterom
en daar lagen 2 spelers van de tegenpartij gestrekt. Fraser en de Wolf daar vlakbij
in de buurt maar mijn assistenten hadden
niets gezien. De Wolf en Fraser keken mij
aan en begonnen gluiperig te lachen.. Niets
gebeurd scheids hoorde ik ze roepen.. Maar
er was ook een wedstrijd waarin de Wolf de
donkerste rode kaart ooit kreeg van Jol. De
Wolf was de gehele wedstrijd aan
het etteren met Langerak, speler
van FC Dordrecht. Op een gegeven moment deelde de Wolf toch
een kegel uit. De enkelbanden van
Langerak lagen zowat op de bar
van de business club. John kreeg
4 wedstrijden schorsing en ging in
beroep hiertegen. Zei dat het geen opzet
was maar hij niet echt uit kwam met zijn
passen… John kreeg er uiteindelijk nog 2
wedstrijden schorsing bij.
“Ik heb toch wel moeite met het
optreden en soms ook met het
gedrag van sommige politieagenten”
In 1996 werd je beschuldigd van het gokken op voetbalwedstrijden. De K.N.V.B.
stelde je buiten functie. Uiteindelijk heb
je de zaak tegen je werkgever gewonnen
en keihard sportief revanche genomen.
Wat heeft deze periode met jou gedaan
als mens?
Ik heb 6 maanden in een ‘grot’ geleefd. Wat
een verschrikking! Je leert wel mensen kennen in zo’n periode. Je leert wie je vrienden
zijn. Je bent besmet voor velen en jouw
dood is de ander zijn brood. Dat ik mijzelf
terug heb geknokt zegt genoeg. Die hele
zaak gaf me nog veel meer motivatie om
maximaal te presteren. En dat is gelukt.
Binnen de politie organisatie spelen wij
als vakbond een belangrijke rol op het
moment dat een collega wordt beschuldigd van bijvoorbeeld plichtsverzuim of
buiten functie wordt gesteld. Wij staan
deze collega vanaf het begin af aan al bij
met emotionele en juridische ondersteuning. Hoe ben jij destijds bijgestaan door
je werkgever?
Helemaal niet. Ik heb zelf advocaten in moeten schakelen en ondersteuning moeten
zoeken. Het is o zo belangrijk dat je goed
Wat gaf je nou de meeste kick in je tijd als
scheidsrechter?
Moeilijke wedstrijden tot een goed einde leiden. Moeilijke wedstrijden leiden heeft ook
met voorbereiding te maken. Als ik bijvoorbeeld de return wedstrijd in de Champions
League van Manchester United kreeg, wist ik
precies wat er zich de eerste wedstrijd had
afgespeeld. Spelers vergeten (onderlinge)
situaties in wedstrijden niet en nemen dat
mee naar een volgende wedstrijd. Door
daarop in te spelen voorkom je een hoop.
Andersom hebben spelers ook een goed
geheugen. Tijdens een wedstrijd van PSV
tegen FC Groningen werd ik door een speler
uitgemaakt voor “kankerhond”. Meteen eraf
met een rode kaart, wegwezen. Hij kreeg 5
wedstrijden schorsing.. Later dat seizoen
floot ik die jongen weer en kwam hij zijn
excuses maken. Ik wist niet eens meer wie
het was. Ik kijk naar het shirt en het rugnummer en niet naar de speler in dat shirt.
Anders ga je mensen op voorhand veroordelen en dat kan niet.
Met welke voetballer had jij raakvlakken
als scheidsrechter?
Voor John de Wolf had ik altijd wel sympathie. Met bikkelaars win je de oorlog nou
eenmaal sneller. Ik floot een wedstrijd van
Heb je weleens angstige momenten
gekend?
Jazeker. De wedstrijd Ierland- Engeland op
15 februari 1995. De wedstrijd moest een
positieve bijdrage leveren aan het vredesproces in Noord-Ierland. Voorafgaand aan
de wedstrijd was er hoog bezoek van de
royalty’s. De wedstrijd had uiteindelijk niets
met vrede te maken. Bij de volksliederen
begon de ellende al.. Bij het afspelen van het
Engelse volkslied, “God saves the Queen”,
zongen de Ieren mee. Echter maakte zij
er een andere versie van; “God fucks the
Queen”. Nog voor de aftrap “where the dolls
dancing”. Nadat Ierland op voorsprong
kwam ging het mis. Het stadion werd afgebroken door Engelse hooligans. Er was iets
misgegaan met de kaartverkoop waardoor
alles en iedereen naast elkaar zat in dat
stadion. Een echt drama werd een feit. Talloze supporters vluchtte het veld op. Bloedende kinderen, opa’s en oma’s lagen op
het veld. Het leek wel een scene uit M.A.S.H.
Het stadion werd afgebroken en complete
reclameborden en stoelen kwamen op het
ANPV Net even zorgzamer!
7
pen en kreeg me daar toch op zijn donder
van de zigeunerbaas. Er bleef niets meer
over van die gast haha. Het lullige was wel
dat ik na het leegdrinken van mijn glas bier
ik door een volle kantine, langs al die voetballers naar buiten moest om veilig bij mijn
auto te komen..
veld terecht. Ik heb de wedstrijd per direct
gestaakt en zijn we de kleedkamers ingevlucht. Uiteindelijk is er 1 dode gevallen en
ruim 70 gewonden. Er volgden honderden
aanhoudingen. Op het vliegveld terug naar
huis kwam Mrs. Mary Robinson, de eerste
vrouwelijke president van Ierland naar me
toe. Ik kreeg de complimenten over mijn
snelle handelen. Ze overhandigde mij een
prachtige magnumfles Whisky. Die heb ik
nog steeds thuis staan, onaangeroerd. Het is
een prachtig souvenir van een zeer gedenkwaardige avond. Vier dagen later floot ik
gewoon weer NEC-RKC..
Je hebt in Nederland ook weleens een
wedstrijd gestaakt? Dit haalde meteen
de politiek. Waarom werd deze wedstrijd
gestaakt?
Dat was een wedstrijd van FC Twente tegen
Feyenoord. In verband met kwetsende
spreekkoren. Maar ook de wedstrijd FC Den
Bosch – Feyenoord vanwege kwetsende
spreekkoren en discriminatie.
Vind je dat je op zulke momenten je
maatschappelijke verantwoording moet
pakken? Het is nogal wat om een wedstrijd te staken..
Absoluut. Het is een maatschappelijk probleem geworden. Nu wordt er steeds harder
opgetreden hiertegen. Ook door de clubs.
Dat is natuurlijk een goede zaak. Maar niet
alleen de supporters kunnen voor problemen zorgen. Laatst nog de tragische dood
Uiteindelijk zaten er 110.000 mensen in dat
stadion.
Haalde je na alle internationale grote
wedstrijden nog wel voldoening uit de
wedstrijden in de Eredivisie? Hoe deed je
dat?
Toen ik internationaal gestopt was werd dat
makkelijker. In mijn topjaren was het weleens lastig om na een buitenlands avontuur
op zaterdagavond Helmond Sport – Top
Oss te fluiten voor 500 supporters. Het is
de kunst om dan niet op de automatische
piloot te handelen en om geen onderscheid
te maken.
Wat vind je de mooiste wedstrijd die je in
Nederland hebt gefloten?
Absoluut de klassiekers. Dus de wedstrijden
tussen Feyenoord en Ajax. Die wedstrijden
leefde overal en iedereen krijgt er wat van
mee. Of je nu wel of geen voetballiefhebber bent. Je moet in die wedstrijden 200%
scherp zijn op alles wat er gebeurt. Anders
slaat het door op de tribunes en uiteindelijk
buiten het stadion en krijgt de politie het
druk. Voor de wedstrijden is er altijd een veiligheidsoverleg met de politie en besturen
van de clubs. Tijdens een van deze
klassiekers zat de burgemeester
van Rotterdam bij het overleg. Het
eerste wat hij mij vroeg is of ik de
wedstrijd toch wel uit zou laten
spelen.. De afscheidswedstrijd van
Ajacied Jaap Stam in de zomer van
2008, was ook een bijzondere wedstrijd voor mij. Jaap had een elftal samengesteld van spelers met wie hij heeft samengespeeld. Davids, Bergkamp, Seedorf, Maldini,
Inzaghi, Nesta enz. Een prachtige avond. Dit
was ook meteen mijn allerlaatste wedstrijd
op het hoogste niveau.
“Bloedende kinderen, opa’s en oma’s
lagen er op het veld, er viel 1 dode
en er waren tientallen gewonden”
Ik kan me ook nog een wedstrijd
herinneren in het begin van mijn
carrière. Ik floot een wedstrijd
ergens in Dordrecht. Ik weet even
niet meer welke elftallen maar ik
kan mij herinneren dat een groot
gedeelte van de familie Pruijmboom meevoetbalde.. Een elftal met woonwagenbewoners. In die wedstrijd gaf ik een aantal
gele kaarten aan die Pruijmbomen. Tijdens
het noteren daarvan schreef ik maar kenmerken van ze op.. Tattoo op linkerbeen, tattoo in nek.. Ik wist die gasten niet uit elkaar
te houden. Afijn, na afloop het scheidsrechters loop ik het hok in om de gegeven kaarten uit te schrijven. Toen werd er ineens op
de deur gebonkt en stapte er een metershoge kamper het hok in. Of ik ‘effe’ de gele
kaarten wilde vergeten. ‘Opzouten of je
komt er ook op te staan’! riep ik naar hem
en hij vertrok meteen weer uit mijn hok. Na
het omkleden kwam ik in de bestuurskamer
terecht. De voorzitter van de vereniging,
een echte zigeunerkoning, onthaalde mij in
de bestuurskamer. De metershoge kamper
werd door hem de bestuurskamer ingeroe-
8
ANPV Net even zorgzamer!
van Richard Nieuwenhuizen, de vlaggende
voetbalvader die geschopt en mishandeld
werd door jeugdspelers. Verschrikkelijk!
Tegen dit soort daders moet keihard opgetreden worden. Je kunt al een hoop voorkomen door als amateurvereniging strenger te
zijn met het toelaten van leden. Weet wie je
in huis hebt en haalt. Desnoods een bewijs
van goed gedrag als vereiste instellen.
Aan welke voetbalwedstrijd heb je de
mooiste herinneringen?
Toch wel de Champions league finale in
2001 tussen Valencia en Bayern Munchen.
Tienduizenden supporters.. Een veld vol
met grote namen.. Prachtig. Maar ook aan
mijn deelname aan het WK voor clubteams
in Zuid-Amerika. We kwamen vanuit ons
hotel aanrijden naar het stadion. Wat een
gebouw! Je kon er niet omheen zo groot.
Als afsluiter nog wat korte vragen…
Je kunt me wakker maken voor?
Broodje bal met mayo..
Ik kan heel erg slecht tegen?
Onrecht..
Het grootste verdriet had ik?
Na het overlijden van mijn moeder..
Het mooiste voetbalstadion in NL?
De kuip. Een echte voetbaltempel..
Het mooiste stadion buiten NL?
Old Trafford van Manchester United..
Favoriete sportmerk?
Adidas.
Prinses Beatrix opent
nieuwbouw de Basis
“Professionele hulp voor geüniformeerden blijft hard nodig”
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opende op onlangs het nieuwe gebouw van
Stichting de Basis. In 1984 opende zij ook al het oude pand van de Basis. Daarmee bevestigt zij de band die bestaat tussen het Koninklijk Huis en de geüniformeerde wereld in
Doorn. De Basis biedt hen professionele diensten op het vlak van preventietrajecten en
(na)zorg bij ingrijpende gebeurtenissen. “Het taboe rond de kwetsbaarheid van deze
beroepsgroep is echter nog niet verdwenen.”
In Doorn is het trainings- en nazorgcentrum
van de Basis gevestigd. Daarnaast beschikt
zij over diverse regiokantoren met een
landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde maatschappelijk werkers. “De Basis
heeft dan ook ruime ervaring met zorg aan
geüniformeerden”, zei directeur- bestuurder
Hugo van de Kamp tijdens zijn openingstoespraak. “Zo voeren wij bijvoorbeeld het
hulpverleningsloket voor de politie uit en
staan we al vele jaren in de frontlinie van
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.”
Volgens Van de Kamp doen geüniformeerden in opdracht van de samenleving een
stap naar voren als het moeilijk en gevaarlijk wordt. “Zij mogen daarom rekenen op
aandacht, erkenning en gespecialiseerde
zorg op die momenten dat zij dat nodig
hebben. Hulp vragen en ontvangen zou
dan ook heel normaal moeten zijn. Net zo
normaal als de constatering dat het werken
aan veiligheid soms negatieve sporen achterlaat. Gelukkig zie ik dat het taboe rond de
kwetsbaarheid van geüniformeerde medewerkers afneemt, maar het is nog niet verdwenen.”
Stichting de Basis biedt training, coaching
en (individuele) hulpverlening voor (oud)
medewerkers van defensie, brandweer,
ambulancezorg, openbaar vervoer en
politie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op
natuurlijk herstel en ondersteuning vanuit de eigen directe omgeving. Daarvoor
werkt zij onder meer samen met de ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie,
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van
de Kamp ziet graag dat de samenwerking
tussen deze ministeries wordt versterkt,
om de ondersteunende voorzieningen in
het veiligheidsdomein dichter bij elkaar te
brengen. “In binnen- en buitenland werken
de geüniformeerde beroepsgroepen steeds
meer samen. Dan licht het in lijn om ook de
rechtspositie, regelingen en voorziening te
harmoniseren.”
Het nieuwe pand van stichting de Basis in
Doorn speelt in op de behoefte aan kortdurende programma’s, de aanwezigheid van
verschillende doelgroepen en activiteiten
tegelijkertijd en de mogelijkheid om te herdenken. Een betekeniswand in het gebouw
is daarvoor via een muur van natuursteen
verbonden aan de gedenkplaats buiten het
gebouw.
Naast stichting de Basis zijn in het nieuwe
pand ook het Programma Professionele Weerbaarheid van de politie, de Stichting Waardering Erkenning Politie, Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, het
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, Stichting het Veteraneninstituut en Stichting het
Veteranenplatform gevestigd.
ANPV Net even zorgzamer!
9
Uitgelicht...
een arrestantenafdeling
dit tijdens het functioneringsgesprek ook
aangegeven. Het toeval was dat ze dit ook
op haar lijstje had staan, om me te vragen
of ik daar interesse in had. En zo is het balletje gaan rollen. Ik heb daarna bijna 2 jaar
via het beveiligingsbedrijf bij de arrestantenverzorging gewerkt. Toen was het geldpotje leeg en ben ik gevraagd om in dienst
van de politie te komen. Die kans heb ik
met beide handen aangepakt. “Zorgen” is
zeker mijn ding.
Miranda Melaard
Mijn naam is Miranda Melaard en ben
inmiddels 40 zomers jong. Wat kan de tijd
snel gaan als je het naar je zin hebt. Ik ben
bijna 13 jaar werkzaam op de arrestanten afdeling. Hiervoor was ik werkzaam
in de zorg en ben au-pair in Zwitserland
geweest. In mijn vrije tijd tuinier ik graag,
sta graag in de keuken om te koken en af
en toe schilderen of wat knutselen.
Werken bij de arrestantenafdeling.. Hoe
ben je daar zo terecht gekomen?
Ik ben altijd werkzaam geweest in de
gezondheidszorg. Maar 15 jaar geleden
moest ik daar noodgedwongen mee stoppen vanwege een hernia in mijn rug. Ik
wilde het onregelmatig werken echter niet
opgeven. (Ik ben geen kantooruren type.)
Dus heb ik de Gouden Gids opengeslagen
en gezocht naar een beveiligingsbedrijf.
Ik ben daar aangenomen en was daar een
jaartje werkzaam als receptioniste/ telefoniste, tot ik een functioneringsgesprek
kreeg. Ik was toevallig in het uitgaansleven, een paar weken daarvoor, een oudcollega tegen gekomen, en we raakten
in gesprek. Hij werkte bij de arrestanten
verzorging in Rotterdam. Ik heb hem toen
best wel uit staan te vragen omdat dat vak
me zeker wel interesseerde. Dus heb ik
10
ANPV Net even zorgzamer!
Zijn je verwachtingen waargemaakt tot
nu toe?
Mijn allereerste dienst zal ik nooit vergeten. Ik kwam op het oude bureau op de
Nassauweg in Dordrecht binnen en stond
met met mijn neus voor een hek, een
groot groen hek. Dit hek, zou me later die
dag verteld worden, moest ik symbolisch
als scheidslijn zien. Alles wat aan de ene
kant van dat hek gebeurde moest ik ook
aan die kant laten. Niets mee naar huis
nemen. Slik, wat zou me te wachten staan.
Ik liep als “nieuwe” bewaarder mee, met
een collega die het vak al jaren uitvoerde.
En van lieverlee werd het me duidelijk. Dit
is mijn ding. Een uitdaging om de “gasten”
rustig te krijgen en te houden. Scherp te
zijn en dit te blijven. En één te zijn, met je
team. Mijn verwachtingen zijn zeker waargemaakt, Ik ben inmiddels nu zelf iemand
die het vak al jaren uitoefent, en heb heel
veel gezien en meegemaakt. En het blijft
leuk om elke dag weer op diverse dingen
te moeten inspringen. Er is geen dag hetzelfde.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Ik heb tot voor kort in de OC van het BAT
gezeten. We hebben daar veel bijeenkomsten bijgewoond over de aanloop naar de
reorganisatie . Ik ben naar veel bijeenkomsten geweest. Wat me stoorde was, dat er
heel veel gesproken werd, maar aan het
einde van de dag wist je eigenlijk nog niet
waar je aan toe was. Het was wel duidelijk
dat de hogere schalen het moeilijker zouden krijgen dan de lagere schalen. En dat
we allemaal in spanning gewacht hebben
op de matchingsbrief. Gelukkig valt het
voor mij mee. Het is nu wachten op het
bericht van mijn bezwaar. Omdat ik toch
wel iets meer doe dan erin staat.
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Onder andere bijvoorbeeld het sneller herkennen van agressie. Dat je al aan de ogen
van een arrestant kan zien dat deze door
het lint gaat, hij of zij heeft niets meer te
verliezen. Dat zijn momenten waar je door
de jaren heen je ervaring met “mensen
lezen” goed kan gebruiken . En de agressie is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. We hebben de nodige cursussen
en opleidingen gehad. Zo hebben we ook
een aangepaste rijopleiding gehad, zodat
we ook de transporten kunnen rijden in
de weekenden als ondersteuning voor de
collega’s in de andere districten. Ook is
de training met geweldsmiddelen uitgebreider geworden de afgelopen jaren. We
hebben nu ook een blok IBT op de afdeling, zo kunnen we de schildprocedure
e.d. ook in de cellen oefenen. En natuurlijk
hebben we de 3 daagse weerbaarheidstraining gehad. Hierbij werd het wel heel
duidelijk dat de dingen die ik al jaren in de
praktijk toe paste ook een naam hebben,
en die “tools” het alleen maar makkelijker
en duidelijker gemaakt hebben. Zo kun je
bijvoorbeeld stapsgewijs de tegenpartij
zonder al teveel druk bewust maken van
zijn/haar gedrag of zelfs zijn/haar gedrag
om laten draaien in positieve zin. Daar is
me ook duidelijk geworden wat stress met
je hart kan doen. Het kan uren duren voor
je hart zonder oefeningen weer in een
normaal ritme zit. Met een ademhalingsoefening en de juiste mindsetting kan je
het hart zelf binnen korte tijd weer in een
normaal ritme krijgen. Dit zijn zowel dingen die in je werk als privé handig zijn.
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken voor ..
een lange autorit.
Mijn favoriete vakantiebestemming is ..
Alaska.
Ik eet graag ..
Surinaams.
Ik zou nog weleens ..
willen motorracen.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
een B&B runnen.
Zijn je verwachtingen waargemaakt tot
nu toe?
Ik wist in het begin niet helemaal wat ik van
de arrestantenafdeling moest verwachten,
omdat ik niet uit de politie- of beveiligingswereld kwam. Maar ik had niet verwacht
dat de arrestantenafdeling zo veelzijdig en
leerzaam zou zijn. Ik heb het er ontzettend
naar mijn zin.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Het blijft nog een beetje onduidelijk allemaal. Ik hoop binnenkort wat meer duidelijkheid te krijgen.
Mariëlle Vinke
Mijn naam is Mariëlle Vinke en ik ben 23
jaar. Vanaf december 2011 werk ik bij de
arrestantenafdeling. Sinds een paar maanden woon ik samen in Dordrecht. Voordat
ik bij de politie kwam heb ik mijn diploma
voor de middelbare hotelschool gehaald.
Werken bij de arrestantenafdeling.. Hoe
ben je daar zo terecht gekomen?
Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter
dat ik niet verder wilde in de horeca. Ik heb
de opleiding afgerond maar ben ondertussen wel gaan zoeken naar wat me dan wel
aansprak. Zo kwam ik er al snel achter dat
de politie bij me paste. Ik zag de vacature
voor arrestantenverzorger en binnen een
paar dagen kreeg ik de uitnodiging om op
gesprek te komen!
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Ik heb veel ervaring opgedaan, leuke en
minder leuke. Elke dag is leerzaam en elke
dag zit vol met verrassingen, iets wat me
ontzettend aanspreekt in dit vak. Natuurlijk zijn er wel eens dingen gebeurd die een
negatieve herinnering hebben gevormd.
Zo heb ik een keer tijdens een confrontatie met een arrestant een behoorlijke
schouderblessure opgelopen. Ook kan ik
behoorlijk onder de indruk zijn van mensen die worden ingesloten om vervolgens
sociaal beoordeeld te worden. De verhalen die mensen met zich meedragen, zijn
soms erg heftig. Maar dit soort momenten nemen het leuke niet weg. Ik vind het
nog steeds speciaal en fijn als mensen
hier weggaan, en zeggen: “ik ben hier wel
goed behandeld, jullie zorgen goed voor
iemand die hier ingesloten is”. Verder hebben wij op onze afdeling een hecht team
en werken we heel goed samen.
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken voor ..
eigenlijk niets.
Mijn favoriete vakantiebestemming is ..
Curaçao.
Ik eet graag..
tapas of sushi
Ik zou nog weleens ..
een wereldreis willen maken.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
in de gezondheidszorg willen werken.
De waardevolste personen in mijn leven ..
zijn mijn ouders en mijn vriend.
Justin Schless
Justin Schless is 20 jaren jong en nu ongeveer 2 jaar werkzaam bij de arrestantenafdeling in Dordrecht. Ik ben in 1992 geboren en woon sinds een paar weken op
mijzelf. Ik sport graag in de sportschool
en af en toe met mooi weer buiten een
rondje hardlopen. Voordat ik bij de poli-
ANPV Net even zorgzamer!
11
tie ging werken heb ik mijn VWO diploma
behaald.
Werken bij de arrestantenafdeling.. Hoe
ben je daar zo terecht gekomen?
Toen ik in 2010 mijn eindexamen VWO
behaald had, heb ik 2 weken op het HBO
gezeten, Forensisch Laboratorium Onderzoek. Ik zag al vrij snel dat dit niks voor mij
was: teveel scheikunde en chemie. Deze
opleiding heb ik daarom ook gestopt,
waarna ik bij de politie gesolliciteerd heb
voor niveau 4 hoofdagent. Uit het rapport bleek geen niveau 4 maar niveau 3 te
komen waardoor dit helaas niet doorging.
Met dit rapport ben ik vervolgens in 2011
wél aangenomen bij de arrestantenzorg
te Dordrecht. Ik kreeg hier een aanstellingsbesluit van max. 3 jaar waarbinnen
ik alsnog de opleiding in zou gaan aan de
hand van nieuwe testen. Inmiddels heb ik
in februari 2013 nieuwe testen gedaan na 2
jaar een zeer leuke en leerzame periode bij
de arrestantenzorg te Dordrecht gewerkt
te hebben. Per 21 mei 2013 ben ik met
de opleiding voor niveau 3 agent begonnen, waar ik een erg leuke, maar ook fysiek
zware kennismakingsweek heb gehad.
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Mijn verwachtingen waren vooral een
hoop basisvaardigheden van het politie-
12
ANPV Net even zorgzamer!
vak te leren. Deze verwachtingen zijn meer
dan waargemaakt. Naast het brood, koffie en thee uitdelen doen we veel meer,
zoals arrestanten vervoeren van de plek
van aanhouding naar het cellencomplex
te Dordrecht, DNA executies, bewaking op
de rechtbank enz. Je bent 38 uur per week
in contact met arrestanten waardoor ik, in
mijn geval, erg goed aan mijn competenties heb kunnen werken op deze afdeling.
Ook ben ik na deze 2 jaar al grotendeels
thuis in de politiesystemen, wat denk ik
een groot voordeel is in de opleiding.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Ik volg de reorganisatie eigenlijk niet heel
erg. Ik krijg er uiteraard wel een hoop van
mee, maar ik laat het vooral gebeuren. Ik
zie vanzelf wat het allemaal wordt.
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken voor ..
een gezellig feest.
Mijn favoriete vakantiebestemming is ..
Turkije.
Ik eet graag ..
Italiaans.
Ik zou nog weleens willen ..
rijden in een DTM wagen.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
ergens anders werken.
De waardevolste personen in mijn leven ..
zijn mijn familie en vriendin
Jan Smit
Jan Smit is 41 jaren jong en sinds augustus
2003 werkzaam bij de arrestantenafdeling
in Dordrecht. Ik ben in Alblasserdam geboren en woon nu in Papendrecht samen
met mijn vrouw en dochter van 5 jaar. Ik
sport graag en winkelen vind ik het ergste wat er is. Voordat ik bij de politie ging
werken heb ik mijn LTS niet afgemaakt en
van alles gedaan. Ik ben isolatiemonteur
geweest, Heftruckchauffeur, Parketteur en
beveiliger.
Werken bij de arrestantenafdeling..
Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
In 2002 zonder succes gesolliciteerd bij
de Politie. Ik heb toen gesolliciteerd bij
het toenmalige ANVD beveiligingsbe-
drijf. Ik ben daar toen aangenomen voor
projecten. Later kwam ik er achter dat de
ANVD personeel leverde aan de arrestantenafdeling van politie Zuid-Holland Zuid.
Ik heb me daarvoor opgegeven en na de
screening en wat gesprekken mocht ik aan
de slag op de Arrestantenafdeling in Dordrecht op de Nassauweg. Na een jaar voor
de ANVD gewerkt te hebben op de arrestantenafdeling kwamen er wat vacatures
vrij. Daar toen met goede moed op gesolliciteerd en uiteindelijk aangenomen.
Zijn je verwachtingen waargemaakt tot
nu toe?
Nog niet helemaal, ik ben er trots op dat
ik bij de politie werk en soms mensen kan
helpen. Zelf heb ik het gevoel nog niet
alles uit mezelf gehaald te hebben van
wat ik denk dat er nog in zit. De reorganisatie die langzaam gestalte begint te
krijgen doet hier geen goed aan. Ik wacht
de reorganisatie af en daarna zien we wel
verder.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Een klein beetje. Er is nog heel veel onduidelijk en er is nog veel onzeker. Daardoor
heb ik voor mijzelf uitgemaakt dat het
nu nog niet veel zin heeft om me ergens
druk om te maken, dit doe ik tegen die tijd
wel als er iets gaat veranderen wat ik niet
leuk vind. Verder vang je op de werkvloer
regelmatig signalen op van collega`s, als
er zaken spelen die onrust veroorzaken.
Op die manier kun je ook redelijk up to
date blijven. Als er onduidelijkheden zijn
zoeken we het op.
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Dat je altijd op je hoede moet zijn en niets
aan het toeval moet overlaten en dat je
met elkaar heel veel kunt bereiken. Ook is
het voor sommige collega`s soms best lastig om feedback te krijgen, daarentegen is
het ook wel lastig om feedback te geven,
zeker als je soms zelf moeite hebt met de
manier waar op je dit het beste kunt brengen, de verschillen tussen de collega`s en
de handvatten die daarbij horen maken
dit soms erg lastig.
En niet te snel moeten oordelen over
anderen. Daarnaast vaker spiegelen bij
jezelf om je bewust te worden van je non-
verbale communicatie. Als je daar met je
collega`s eerlijk en open over kunt praten,
kun je je behoorlijk verder ontwikkelen en
veel van elkaar leren.
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken ..
als je problemen hebt.
Mijn favoriete vakantiebestemming is ..
Griekenland.
Ik eet graag ..
een broodje Döner.
Ik zou nog weleens willen ..
draaien met Edwin Evers.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
timmerman zijn geworden.
De waardevolste personen in mijn leven ..
zijn mijn vrouw en mijn dochter.
Lotte van der Helm
Lotte van der Helm is 20 jaren jong en
ongeveer 1,5 jaar werkzaam bij de arrestantenafdeling in Dordrecht. Ik ben in Dordrecht geboren en woon nog lekker thuis.
Ik sport en winkel graag. Het liefst in Rotterdam. Voordat ik bij de politie ging werken
heb ik mijn VWO diploma behaald.
Werken bij de arrestantenafdeling.. Hoe
ben je daar zo terecht gekomen?
Mijn moeder werkte al op de afdeling en
kwam regelmatig met leuke verhalen thuis.
Ze vertelde dan wat ze op het werk meemaakte. Ik werd hier erg enthousiast van.
Ik ben iemand die heel erg graag mensen
helpt en ook een steentje bij wil dragen aan
het de verbetering van de samenleving.
Daarom ben ik bij de politie gaan solliciteren.
Zijn je verwachtingen waargemaakt tot
nu toe?
Grotendeels wel. Het is een hele grote
organisatie. Maar het is niet altijd een
even georganiseerde organisatie. Ik dacht
dat dit bij de politie juist het geval zou zijn.
Gevoelsmatig wordt er ook niet altijd even
goed samengewerkt tussen de verschillende disciplines binnen de politie. Samen
zouden we veel meer kunnen bereiken.
Het neemt niet weg dat het werk inhoudelijk heel erg leuk is.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Ik verdiep mij daar wel in. Onze functie zal
blijven bestaan dus daar maak ik me niet
zo heel erg druk om. Wel zal het spannend
worden wie waar geplaatst gaat worden.
Wij zijn natuurlijk samen gegaan met Rotterdam. We hebben laatst een presentatie
gekregen over onder andere de LFNP en
over de reorganisatie. Ik hoop dat er ook
mogelijkheden komen om door te stromen. De recherche lijkt me wel een heel
erg leuke afdeling, haha...
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Dat zijn veel leuke ervaringen. Maar ook
een aantal minder leuke dingen. Vrij
recent ben ik door een dronken arrestant
de cel ingetrokken. Hierdoor realiseer je
je wel hoe kwetsbaar je bent als je alleen
over de afdeling loopt. Gelukkig zijn er
altijd collega’s in de buurt om in te springen op zo’n moment. Ook krijg ik weleens
opmerkingen naar mijn hoofd die niet
vrouwvriendelijk zijn. Wat wel leuk was,
is dat een arrestant een serenade bracht
en me ten huwelijk vroeg of een arrestant
die dacht dat ik op een poster afgebeeld
stond in een blad uit de leesmap. Wat een
grap!
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken voor ..
een vakantie naar een zonnig oord.
Mijn favoriete vakantiebestemming ..
Indonesië.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
iets willen doen met de studie voedingsdeskundige waar ik op dit moment aan
bezig ben.
De waardevolste personen in mijn leven ..
zijn mijn ouders.
ANPV Net even zorgzamer!
13
Werken bij de arrestantenafdeling.. Hoe
ben je daar zo terecht gekomen?
Mijn vader werk bij de politie in Dordrecht
en gaf mij een tip over een vrije functie bij
de arrestantenafdeling. Ik bedacht me geen
moment en solliciteerde bij de arrestantenafdeling.
Dennie Schipper
Dennie Schipper is 29 jaren jong en ongeveer 2 jaar werkzaam bij de arrestantenafdeling in Dordrecht. Ik ben in Waalwijk
geboren en woon samen met mijn vriendin Pascalle. Ik fiets graag en mag graag
een potje gamen (xbox360). Voordat ik
bij de politie ging werken heb ik eerst 6
jaar bij de landmacht gewerkt, eerst als
soldaat en daarna als plaatsvervangend
groepscommandant bij de 14 afdeling
veldartillerie. Na 6 jaar ben ik weg gegaan
bij de landmacht en voor justitie gaan
werken via g4s. Ik zat bij justitie in het
IBT(internbijstandsteam) dat worden ingeschakeld bij strafplaatsingen en opstanden van gedetineerden.
14
ANPV Net even zorgzamer!
Zijn je verwachtingen waargemaakt tot
nu toe?
De arrestantenafdeling is een professionele
organisatie met een goede werksfeer. De
taken die bij onze werkzaamheden horen
zijn: Transport van verdachten, DNA afnemen, foto’s maken van verdachten, vingerafdrukken rollen, eten en drinken verstrekken, zorg dragen voor medicatie, geleiden
van bezoek denk hierbij aan recherche,
advocaten, reclassering, bezoek derden,
het fouilleren van verdachten etc. Velen
van ons zijn vuurwapendragend wat onze
inzetmogelijkheden nog breder maakt.
Volg je de reorganisatie een beetje?
Ja en ik wil niet negatief doen over de reorganisatie maar onze functie omschrijving
is wat kort door de bocht vind ik zelf. Vele
taken zoals DNA executie en Transportdiensten worden hier niet in vermeld en ook het
foto/dacty onderdeel ontbreekt. Om deze
redenen ga ik zeker bezwaar maken. Ik vind
dat als alles op de schop gaat het wel goed
moet gebeuren. Een positief puntje aan
de reorganisatie is dat er ineens veel meer
functies zijn wat doorgroeien binnen de
organisatie in mijn huidig vakgebied wel
aantrekkelijker maakt. Verder gaan we wel
zien wat er gebeurt.
Welke praktijkervaringen heb je opgedaan binnen de arrestantenafdeling?
Cel procedures uitvoeren met niet meewerkende arrestanten. Regelmatig DNA
afnemen van verdachten hoort ook bij mijn
werkzaamheden. Schieten op de schietbaan met een Walther P5. Sommigen op
onze afdeling zijn vuurwapen dragend. Dit
omdat wij ook op transport gaan met verdachten. Deze transporten vinden plaats
met een opvallend politievoertuig (arrestantenbus).
Kort maar krachtig..
Je kunt me wakker maken voor een ..
chicken long cheese.
Mijn favoriete vakantiebestemming is ..
Turkije.
Ik eet graag ..
buiten de deur samen met mijn vriendin.
Ik zou nog weleens willen ..
duiken in Australië.
Als ik niet bij de politie zou werken zou ik ..
waarschijnlijk terug in militaire dienst
gegaan zijn.
De waardevolste personen in mijn leven ..
zijn mijn vriendin en onze dochter.
ANPV boekt succes bij de OR- en OC-verkiezing
van Stadsbeheer Rotterdam. Gefeliciteerd!
De opkomst was van stadsbeheer veilig was
niet erg hoog. Slechts 26 %.
De OR-zetel zal bezet worden door Sylvia en
de OC-zetel door Hulya.
Van alle bonden kwam onze ANPV-poster toch
wel het beste uit de bus, heel professioneel!
Sylvia van der Waal
Hulya Tekin
De ANPV heeft 1 zetel in de OR en 1 zetel in
de OC.
De ANPV is de enige politiebond binnen de
OR Stadsbeheer geworden.
Binnen de OC Stadsbeheer, zijn zowel de
ANPV, als de ACP en de NPB met 1 zetel vertegenwoordigd.
Helaas moest de ANPV het afleggen tegen
Abvakabo en ‘Stadsbeheer beter’. Dit zijn typische gemeentebonden. Er moet nu opgebokst worden tegen ‘Schoon en Heel’.
Leuk is wel dat Sylvia van der Waal en
Hulya Tekin stemmen hebben gekregen van
‘Schoon’. (ROTEB)
Peter van der Spoel kandidaat / lijsttrekker voor het Ambtenarencentrum bij
verkiezing Verantwoordingsorgaan Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Door het bestuur van het Ambtenarencentrum is Peter van der Spoel (ANPV)
lijsttrekker geworden op de kandidatenlijst voor de verkiezing van het,
nieuw in het leven geroepen, Verantwoordingsorgaan van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds.
Het nieuwe verantwoordingsorgaan telt
48 leden. Zestien leden komen uit de
werkgeverswereld en de overige 32 uit
de gelederen van de werknemers. De
32 zetels van de werknemers worden
nog eens gesplitst in 19 voor de actieven en 13 voor de gepensioneerden.
Peter van der Spoel is geplaatst op grond
van zijn inmiddels enorme ervaring en
zijn relatief jonge leeftijd. Afgelopen jaren
heeft hij behoorlijk wat ervaring kunnen
opdoen in het pensioengebeuren, als
lid deelnemersraad, verantwoordingsorgaan en fractievoorzitter dit jaar voor
het Ambtenarencentrum. Bovendien
was hij ANPV-vertegenwoordiger in het
CGOP om de afspraken uit de CAO 2006
na zeven jaar om te zetten in regelgeving
waardoor we het letterlijk hebben kunnen invoeren. En ook nog met betrekking
tot de BackOffice voor de IB inzake WAO
en levensloop waar we letterlijk wetten
hebben gemaakt om arbeidsvoorwaardengeld via verlof of cash bij de leden te
krijgen. De reservering van 750 miljoen
in de laatste CAO door het maken van
de factsheets en het voorkomen dat de
andere vakorganisaties dit weg zouden
geven was ook een mooi moment.
Verwacht mag worden dat de verkiezingen in maart 2014 zullen plaatsvinden.
Via onze web-site en de gebruikelijke
nieuwsbrieven, maar ook in het volgende magazine, zullen wij u blijven
informeren.
De verkiezingen zullen digitaal gehouden worden via uw persoonlijke ingang
bij het ABP. Ook het ABP zal u te zijner
tijd uitvoerig informeren.
ANPV Net even zorgzamer!
15
Gerard Linneman
bestuurder van het jaar
Kees Wijnen : Goldie Award
voor bijzondere verdienste
J. Been
40 jaar lid
J. M. Haakman
40 jaar lid
M. J.M. Sijm
25 jaar lid
Kies je eigen leidinggevende
Een uniek proces !
De volgende grote stap in het kader van de realisatie van de Nationale Politie is inmiddels in gang
gezet. De sollicitatie – en benoemingsprocedure voor leidinggevenden (de top 1200) heeft een
aanvang genomen.
In het kader van de benoemingsprocedure voor de top 1200 leidinggevenden
hebben de bonden een afspraak gemaakt
met de werkgever hoe de selectieprocedure in dit proces zou moeten gaan lopen.
Eén van de kernpunten in dit proces is de
wijze waarop de werknemersparticipatie
gestalte zou moeten krijgen. Overeenstemming is bereikt over de samenstelling en de
individuele bevoegdheid van de leden van
de selectiecommissie. Concreet houdt dit
in dat elke commissie bestaat uit 5 leden
(2 leidinggevenden aangewezen door
de werkgever en 3 medewerkers namens
de werknemers) met daarnaast
een onafhankelijk, dus neutrale
voorzitter zonder stemrecht. Elke
commissie dient in unanimiteit te
komen tot een voordracht van 3
leidinggevenden die passend zijn
op de vacature die is open gesteld. Met
andere woorden: elk lid van de commissie
heeft een vetorecht.
gen werden door de bonden in de maand
januari vele tientallen bijeenkomsten op
locatie georganiseerd om te komen tot de
aanwijzing van de selecteurs. Elke bond
had een aantal eenheden geadopteerd om
daar het proces in goede banen te leiden
en zorg te dragen voor de aanmelding van
de selecteurs. Dit gebeurde in samenspraak
met lokale kaderleden van elke bond die
als “regionaal kernteam” de feitelijke werkzaamheden in handen hadden.
Namens de ANPV was onze vice-voorzitter
Hans Schoones de coördinator voor de een-
Ook Hans Schoones had bewondering
voor de leden van de regionale kernteams
en de medewerkers. “In een korte tijd is er
veel werk verzet waarvoor niets dan respect
voor de leden van de regionale kernteams.
Ook het aandachtige gehoor wat ik mocht
ontmoeten van Middelburg tot Sittard
was bemoedigend. Een positief ingesteld
publiek maakte het voor mij persoonlijk prettig om op deze wijze
een bijdrage te mogen leveren aan
dit proces”
“Het was een ‘hell of a job’, maar
plezierig om aan mee te werken"
Een uniek proces zoals dat nog nooit binnen de Nederlandse Politie heeft plaatsgevonden. Derhalve ook een prachtige kans
voor medewerkers om hier op in te spelen
en zich beschikbaar te stellen voor de selectiecommissie. En mogelijk een blauwdruk
om in het vervolg de selectieprocedure binnen de Nederlandse Politie op deze wijze in
te richten.
De vakbonden hebben de taak op zich
genomen om landelijk zorg te dragen voor
de aanlevering van kandidaten voor deze
commissies. Elke medewerker, ongeacht
het wel of niet lid zijn van een vakbond en
ongeacht de functie, leeftijd en dergelijke
kon hiervoor in aanmerking komen. Om een
zo breed mogelijke belangstelling te krij-
heden Zeeland/West-Brabant, Oost-Brabant
en Limburg. Maar liefst 13 bijeenkomsten
werden er in 7 dagen georganiseerd waarin
een zeer uitgebreide toelichting werd gegeven op het gehele proces. Er was sprake van
een grote belangstelling van medewerkers
en men was positief over het hele proces.
Ook de lokale kaderleden die zitting hadden in het “regionale kernteam” waren vol
enthousiasme.
ANPV kaderlid John Wolters (eenheid Limburg) daarover: “Het is een knappe prestatie dat we dit in een zo korte termijn
geklaard hebben. Het was een ‘hell of a job’,
maar voor mij plezierig om aan mee te werken. Medewerkers hebben zich op een professionele wijze opgesteld ten opzichte van
de organisatie. Ik ben dan ook vol lof over
het hele proces. Ook de interne samenwerking binnen ons regionale kernteam was
uitstekend”
Op 2 maart zullen de vacatures
voor de teamchefs B en C opengesteld gaan
worden waarbij het volgens de planning zo
moet zijn dat dit hele proces eind juni afgerond is waarna de nieuwe leidinggevenden
per 1 september op hun nieuwe werkplek
aan de slag kunnen gaan.
John Wolters
ANPV Net even zorgzamer!
17
Politie werkt aan verbetering landelijke cijfers
De nationale politie werkt aan verbetering van haar informatievoorziening.
De systemen en de manier waarop
daarmee wordt gewerkt, wordt zoveel
mogelijk gestandaardiseerd. Zo komt
er onder andere een Gegevensautoriteit bij de politie die definities, kaders
en richtlijnen gaat opstellen voor het
invoeren en genereren van gegevens
uit de politiesystemen. Ook wordt de
gebruiksvriendelijkheid van de systemen sterk verbeterd. Dat schrijft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie)
aan de Kamer in reactie op een rapport
van de Inspectie Veiligheid en Justitie
over de betrouwbaarheid van politiegegevens.
De Inspectie concludeert op basis
van een steekproef in 2012 dat er bij
de optelling van cijfers uit de voormalige regionale korpsen een risico is
op onzuiverheden. Dit is eerder ook
al door de politie zelf onderkend. Het
onderzoek is in november 2012 ten
tijde van het voormalige regionale
bestel uitgevoerd. De conclusies hebben betrekking op de situatie van de
voormalige 26 korpsen die systemen
en registratiemethoden verschillend
ingericht hadden. Doordat niet alle
korpsen de cijfers op dezelfde wijze
bijhielden of optelden was er kans op
onzuiverheden in de landelijke cijfers.
Mede daarom is sinds 2011 het Aanvalsplan Informatievoorziening politie
gestart. De nationale politie werkt verder aan noodzakelijke standaardisatie
van systemen en de manier waarop
met de systemen wordt gewerkt. De
nationale politie heeft o.a. een Landelijke Service Module in ontwikkeling,
waarmee automatisch wordt geregistreerd welke meldingen er bij 09008844 binnenkomen en hoe snel ze
worden opgenomen en afgehandeld.
Ook in de meldkamer waar de meldingen van 112 binnenkomen, werkt de
politie aan meer eenduidige werkprocessen.
Binnen de nationale politie is de verantwoordelijkheid voor de informatiefunctie eenduidig en centraal belegd bij
de Chief Information Officier (CIO). De
monitoring van en sturing op de kwa-
liteit van cijfers worden de komende
jaren in de politieorganisatie geborgd.
Er wordt toegewerkt naar landelijk
uniforme definities, registratie, aggregatie en sturing op zowel systemen,
procedures als registratiegedrag van
medewerkers. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat de kwaliteit van de
politiecijfers verder wordt verbeterd.
Het doorvoeren van de verbetermaatregelen is een meerjarig verandertraject en wordt door de politie gefaseerd
uitgevoerd.
De informatievoorziening in de keten
krijgt verder een impuls via het programma Versterking Prestaties in de
Strafrechtketen. In de samenwerking
met het Openbaar Ministerie wordt
onder andere een nieuw, gebruiksvriendelijk systeem ingevoerd, waarmee de voortgang van een aangifte
(van intake tot afhandeling door het
OM) kan worden gevolgd. Ook in
ketenverband wordt gewerkt aan de
standaardisatie van definities, registratie en bundeling van gegevens van de
totale keten.
Josselin Valkenburg afgestudeerd
Josselin Valkenburg, student toegepaste psychologie, heeft gedurende enkele maanden haar
afstudeerstage bij de ANPV gedaan.
Hiertoe heeft zij onderzoek gedaan naar de zorg binnen de politie, specifiek gericht op het
inschakelen van zorg bij symptomen van PTSS. Hiervan heeft zij een uitgebreide rapportage
opgesteld en verbeteradviezen aangereikt.
Zij is uiteindelijk afgestudeerd met ruim voldoende, waarvoor onze felicitaties.
Op 8 januari 2014 heeft zij, met koffie en gebak, afscheid genomen.
18
ANPV Net even zorgzamer!
De politie (collega’s)
in Oekraïne
Eind december heb ik een bezoek gebracht aan de collega’s in Oekraïne. Dit was bedoeld in het kader van een PTSS-onderzoek binnen
diverse politieorganisaties in Europa. Hierdoor zou er gesprekken plaatsvinden met enkele psychologen van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Na diverse wijzigingen is op de laatste dag besloten dat dit geen doorgang kon vinden. De reden was een verbod om in
dit verband ‘geheime’ informatie aan buitenlandse mogendheden te verstrekken. Uiteindelijk mocht ik wel vragenlijsten en interviews
afnemen bij collega’s.
Op mijn – duidelijk uitgestippelde en opgelegde – tocht langs diverse politielocaties
heb ik enkele collega’s van verschillende
niveaus mogen spreken en bevragen.
Met betrekking tot psychische klachten
was de algemene trend dat dit onderwerp
niet besproken wordt. Voor diegenen die
überhaupt stellen ergens last van te hebben wordt slechts één behandeling voorgeschreven, te weten: ‘meer sporten’. Desondanks heb ik toch wat bruikbaar materiaal
kunnen bemachtigen. Tijdens de gesprekken kwamen uiteraard meer onderwerpen
ter sprake. Eén van de meest besproken
onderwerpen betrof dan ook de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.
Onderstaand een kort overzicht van deze
onderwerpen.
• De zittende voorzitter van de politievakbond is reeds driemaal opgepakt en
vastgezet totdat telkenmale een rechter
een uitspraak had gedaan. Reden: hij is
de voorzitter van de vakbond.
• Een politiechef van een bepaalde unit
vertelde dat alle materialen en meubi-
•
•
lair van zijn afdeling door hemzelf dan
wel met behulp van vrienden is betaald
immers slechts de salarissen worden
betaald uit de algemene middelen.
Er worden een soort ondernemingen
opgezet die gelden genereren om de
overige zaken te financieren.
Bij een verkeersafdeling vertelt een collega mij dat hij het tot daar aan toe vindt
dat hij zijn privé auto moet gebruiken
voor surveillance maar heeft er moeite
mee dat er niets is geregeld om zijn
brandstof vergoed te krijgen.
Een chef van ‘Special Forces’ geeft een
relaas van de rechtszaak waar hij al jaren
in verwikkeld is. Het betreft een zaak
tegen een voormalig hoofd aan wie
alle collega’s maandelijks een percentage van hun salaris dienden af te dragen in ruil voor een soort baangarantie.
Op klaagschriften bij Hoofd politie, de
Minister of de Officier van Justitie wordt
slechts geantwoord dat dit verkeerd
wordt geïnterpreteerd en er niets aan
de hand is. Inmiddels is dit hoofd overgeplaatst naar de academie en leidt nu
politiepersoneel op.
•
•
Het gemiddelde maandsalaris voor
een (hoofd)agent bedraagt ongeveer
€ 150,00. Hierbij dient te worden vermeld dat de gemiddelde ‘gas, water en
licht’ rekening tussen de € 70,00 en €
90,00 bedraagt en een liter benzine €
1,15 kost.
De vakbond wordt momenteel geboycot waarbij vanuit het Ministerie een
eigen vakbond is opgestart. Alle subsidies zijn geschrapt en overleg is haast
onmogelijk.
Gelet op bovenstaande bevreemdt het mij –
en met mij de leidinggevenden aldaar - niet
dat de corruptie nog steeds hoogtij viert. Ik
vraag mij af hoe het kan dat in een Europees
land, gelegen op enkele uren vliegen van de
Europese hoofdstad, dit soort vooroorlogse
praktijken nog steeds voorkomen!
Ondanks deze situatie heb ik mogen genieten van een mooi land met mensen, zodra
je kennis hebt mogen maken, toch aardiger
zijn dan ze lijken.
Geert Priem
ANPV Net even zorgzamer!
19
Werk en inkomen
Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt in 2014 met 1 maand
verhoogd. De AOW-leeftijd is dan 65 jaar en
2 maanden.
Wettelijk minimumloon
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014.
Aanpassing uitkeringsbedragen
Per 1 januari 2014 wijzigen de meeste uitkeringen, zoals de AOW, WW en de Wajong.
Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het
wettelijk minimumloon.
Afkoop pensioen
Kleine pensioenaanspraken kunnen door
de pensioenuitvoerder worden afgekocht.
Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien
en is per 1 januari 2014 vastgesteld op
€ 458,06.
Wijziging algemene heffingskorting
In 2014 wordt de maximale heffingskorting
verhoogd met € 102. Voor mensen met een
hoger inkomen (vanaf €19.645) wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd.
De maximale verlaging bedraagt in 2014
€737. De heffingskorting bedraagt in 2014
€1366 voor inkomens vanaf circa € 56.500.
20
ANPV Net even zorgzamer!
Tarieven box 2 en box 1 omlaag
In het Begrotingsakkoord van het kabinet
met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat het tarief van de
eerste schijf in 2014 wordt verlaagd. Dit kan
mensen stimuleren meer geld uit te geven.
Daarnaast gaat het tarief in box 2 incidenteel omlaag van 25% naar 22%. Dit levert
op korte termijn kasopbrengsten op. Op
langere termijn lopen deze opbrengsten terug. Box 2 betreft het aanmerkelijk belang. Bij aanmerkelijk belang bezit
iemand minimaal 5% van de aandelen,
opties of winstbewijzen van een vennootschap.
Aanpassing stamrecht
Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij bestaande
stamrechten de volledige aanspraak bij
banken, verzekeraars of bij een stamrecht
BV in één keer opnemen. Deze aanspraak
wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Dit geeft een
positief inkomenseffect voor mensen die
gebruik maken van deze mogelijkheid.
De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari
2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe
ontslagvergoedingen in het jaar dat de
belastingplichtige deze ontvangt van de
werkgever volledig in de heffing worden
betrokken, tegen het reguliere tarief in de
inkomstenbelasting. Dit heeft een negatief
inkomenseffect, omdat direct afgerekend
moet worden tegen een doorgaans hoog
marginaal tarief.
Aanpassing arbeidskorting
U heeft recht op de arbeidskorting als u
loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt.
Door deze korting hoeft u minder belasting
over uw loon te betalen. In 2014 wordt de
maximale arbeidskorting verhoogd met €
374 naar € 2097. De arbeidskorting wordt
al inkomensafhankelijk afgebouwd vanaf
inkomens van circa € 40.000 tot uiteindelijk
€ 550 bij een inkomen van circa € 70.000.
In 2014 wordt de inkomensafhankelijke
afbouw versterkt. Bij een inkomen vanaf
circa € 85.000 bedraagt de arbeidskorting
dan nog € 367.
Uitbetaling toeslagen op
1 rekeningnummer
Krijgt u meer toeslagen en ontvangt u
die op verschillende rekeningnummers?
Dat kan sinds 1 december 2013 niet meer.
Vanaf die datum moet u 1 bankrekeningnummer hebben waarop de Belastingdienst geld kan storten. Dit voorkomt
fouten en helpt fraude tegen te gaan. De
Belastingdienst stuurt u een brief als u iets
moet veranderen.
Wat is er per 1 januari 2014
veranderd?
Gezin
Jaarlijkse aanpassing alimentatiebedragen voor kinderalimentatie
en partneralimentatie
De minister van Veiligheid en Justitie stelt
elk jaar in november een percentage vast
waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar
automatisch wijzigen. Het indexcijfer van
alimentatie voor 2014 is 0,9%.
Kinderbijslag
De kinderbijslag wordt niet geïndexeerd.
Kindgebondenbudget. In 2014 wordt het
kindgebonden budget niet geïndexeerd.
Kinderopvangtoeslag
De overheid gaat per 1 januari 2014 meer
bijdragen in de kosten van kinderopvang.
Ook gaat de maximumvergoeding per uur
omhoog.
De aanvraagtermijn wordt korter. In 2013
was het niet mogelijk om met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 of hoger
kinderopvangtoeslag voor het 1ste kind te
krijgen. Vanaf 2014 is dat wel weer mogelijk
Register kinderopvang buitenland
De regelgeving rond het register buitenlandse kinderopvang wijzigt. Zo moet
de kinderopvangorganisatie in België en
Duitsland per 1 januari 2014 ook in het
register staan. En de opname in het register
loopt automatisch af na 4 jaar.
Geen alcohol onder de 18 jaar
Vanaf 1 januari 2014 mag je geen alcohol
kopen als je jonger bent dan 18 jaar. Ook
ben je vanaf 2014 strafbaar als je nog geen
18 jaar bent en in het openbaar alcohol bij
je hebt.
Niet roken onder de 18 jaar
Vanaf 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens
voor de verkoop van tabak van 16 naar 18
jaar. Dit is om het aantal jongeren dat rookt
terug te dringen.
Wonen
Maximale belastingtarief
hypotheekrenteaftrek omlaag
Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrenteaftrek kan
worden afgetrokken met 0,5 %.
Nieuwe voorwaarden huurtoeslag
Vanaf 2014 gelden er andere voorwaarden
voor de huurtoeslag. Of en hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen, u
woonsituatie en uw leeftijd.
Energierekening omhoog
Een huishouden met een gemiddeld ener-
gieverbruik betaalt in 2014 ongeveer € 10
euro meer per jaar.
De reden hiervoor is dat vanaf 2013 de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) betaald wordt door
een verhoging van de energierekening van
burgers en bedrijven. De SDE+ stimuleert
de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte).
Leidingwaterbelasting omhoog
De belasting op leidingwater gaat na 1
januari 2014 omhoog. Daarnaast betaalt u
straks leidingwaterbelasting voor het totale
watergebruik. Tot 1 januari 2014 is alleen
het watergebruik tot 300 m3 belast.
Fiscale waardering serviceflats
Vanaf 2014 worden serviceflats gewaardeerd naar de verkoopwaarde in plaats
van de WOZ-waarde. De verkoopwaarde
houdt rekening met zaken die een serviceflat moeilijk verkoopbaar maken. Bijvoorbeeld verplichte afname van maaltijden
en andere servicekosten. De WOZ-waarde
doet dat niet.
Verhuurderheffing omhoog
Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing
over de waarde van de huurwoningen. De
verhuurderheffing is in 2014 0,381%.
ANPV Net even zorgzamer!
21
Zorg
Verplicht eigen risico wordt €360
Vanaf 2014 is het verplicht eigen risico van
uw zorgverzekering €360. Dit eigen risico
geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.
Nieuwe behandelingen in
het basispakket
Vanaf 1 januari 2014 worden 2 nieuwe
behandelingen vanuit de basisverzekering
vergoed:
• behandelingen voor bepaalde patiënten
met geïnfecteerde pancreasnecrose
• behandelingen voor bepaalde patiënten
met een ernstige vorm van de ziekte
van Crohn
Minder zorgtoeslag in 2014
Uw zorgtoeslag wordt in 2014 lager. Dit is
onder andere omdat de premie voor de
zorgverzekering lager is geworden. De
maximum zorgtoeslag wordt voor alleenstaanden € 865. Voor meerpersoonshuishoudens €1.655.
Pgb-tarieven voor persoonlijke
verzorging omlaag
Heeft u een persoonsgebonden budget?
De pgb-tarieven zijn in 2014 even hoog
als in 2013. Wel gaan de pgb-tarieven voor
persoonlijke verzorging en begeleiding in
2014 met 5% omlaag. Ook wordt het tarief
voor hulp van niet-professionele zorgverleners lager. Maar dat geldt alleen voor
nieuwe cliënten.
Berekening van eigen bijdrage AWBZ
eenvoudiger
De berekening van de eigen bijdrage in de
AWBZ verandert en wordt eenvoudiger. Op
de website van het CAK kunt u een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage
in 2014.
Vergoeding psychologische hulp verandert
Behandelingen door een psycholoog worden geheel of gedeeltelijk vergoed in 2014.
Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding
anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem
contact op met uw verzekeraar. En vanaf
2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de eigen bijdrage
voor een internetbehandeltraject vervalt
per 1 januari 2014.
Rechtspraak
Stelselwijziging geestelijke
gezondheidszorg
Vanaf 2014 bestaat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit 'generalistische basis
GGZ' en 'gespecialiseerde GGZ'. Heeft u
psychologische hulp nodig? Dan gaat u
eerst naar de huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ
of gespecialiseerde GGZ.
Griffierechten omhoog
Griffierechten zijn de kosten die u moet
betalen om een procedure te starten bij de
rechter. Vanaf 1 januari 2014 gaan de griffierechten omhoog.
Nieuwe eisen Curatele, bewind, mentorschap
Vanaf 1 januari 2014 gelden er voorwaarden om tot curator, bewindvoerder of
mentor te kunnen worden benoemd.
Bedragen geldboetes omhoog
Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete
krijgen. Per 1 januari 2014 gaan de maximale bedragen van de geldboets omhoog.
Uitnodiging algemene ledenvergadering anpv,
Afdeling den haag
Het bestuur van de ANPV, afdeling Den
Haag, voorheen Haaglanden / HollandsMidden, nodigt u uit voor de Algemene
Ledenvergadering die op maandag 10
maart 2014 plaats zal vinden.
De vergadering zal worden gehouden
in De Yp aan de Katschiplaan 10 te Den
Haag.
Aanvang van de vergadering is 20.00
uur. De agenda zal er als volgt uitzien.
22
ANPV Net even zorgzamer!
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
a. mededelingen
b. ingekomen stukken
c. aanvullende agendapunten
3. Notulen A.L.V. 2013
4. Jaarverslag door secretaris
5. Jaarverslag door penningmeester
7. Spreker uit het Algemeen Bestuur
8. Voortgang Nationale Politie
9. Afvaardiging
naar
Algemene
Ledenvergadering ANPV 2014
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
* De jaarverslagen van de secretaris en
de penningmeester worden voor de vergadering uitgereikt aan de aanwezigen.
Namens het bestuur van de ANPV,
Afdeling Den Haag
Rob Bongers
voorzitter
Rondje Nederland fietsen?
Tour de Blauw maakt het mogelijk
Sponsorfietstocht Tour de Blauw gaat in 2014 voor de 6e keer
van start. We fietsen van 13 tot en met 20 juni 2014 door Nederland, België en Duitsland. Elke dag ongeveer 150 kilometer
in een gesloten peloton. Samen met collega's en op plaatsen
die je nog nooit hebt gezien. Dat mag je niet missen als je van
fietsen houdt en een beetje getraind bent! De afgelopen jaren
hebben veel collega's enthousiast deelgenomen aan de gehele
tocht of op een of meerdere dagen.
Route en faciliteiten
Het rondje gaat via Apeldoorn, Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag, Vlissingen,
Budel en München-Gladbach met start en
finish in Roggel. Collega's op motoren gaan
als verkeersregelaars mee zodat we een
constante snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur kunnen aanhouden. Tijdens
de tocht rijden we langs zoveel mogelijk
politiebureaus die we als stop en eindplaatsen gebruiken.
In de catering en zelfs overnachting,
meestal in kazernes, wordt volledig door
de organisatie voorzien. Naast de mooie
uitzichten tijdens de route zullen bij de
aankomstplaatsen als het mogelijk is activiteiten worden georganiseerd.
Kosten
En dat allemaal voor een inschrijfgeld van €
30 per dag voor fietsen en catering en als je
blijft overnachten is het inschrijfgeld € 35.
Wat verwachten van alle deelnemers dat
ze in het bezit zijn van een speciaal Tour de
Blauw shirt dat we sinds 2010 dragen. De
kosten voor een nieuw shirt zijn € 40. Ook is
het mogelijk om een Tour de Blauw wielerbroek ( € 55) en/of een jack ( € 55) te kopen.
Sponsoring
De tocht wordt georganiseerd door Stichting Blauw, opgericht door politiecollega’s
uit Limburg. De Stichting ondersteunt
sinds 2002 kinderprojecten waarbij we zijn
gestart in Polen. Dit jaar willen we ook kinderprojecten in Nederland gaan steunen.
De Stichting komt graag in contact met
collega’s die betrokken zijn bij kinderprojecten. Meer informatie hierover is te lezen
op onze site www.stichtingblauw.nl. Door
deel te nemen ondersteun je de Stichting
financieel. Meer sponsoring is natuurlijk
altijd welkom.
Inschrijving en deelname
Heb je interesse om mee te fietsen op een
of meerdere dagen of wil je op een andere
manier ondersteunen of heb je ideeën over
de sponsoring. Neem dan contact met ons
op via onze site www.stichtingblauw.nl. Op
de site kun je het inschrijfformulier vinden
en invullen.
Deelnemers die de gehele tocht meegaan
hebben voorrang bij de inschrijving. De
inschrijving start op 1 januari en je kunt je
inschrijven tot 28 februari 2014. Als inschrijvingsdatum geldt de dag dat het inschrijfbedrag is overgemaakt. Het maximaal
aantal inschrijvingen is in verband met de
overnachtings locaties gelimiteerd tot 80
deelnemers. Geef je op voor dit unieke evenement.
Tour de Blauw bestaat niet zonder jou!
ANPV Net even zorgzamer!
23
Zwaardere straf mogelijk bij meerdere delicten
De strafrechter krijgt de mogelijkheid om
een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te
straffen. Dit staat onder meer in een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid
en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad
voor de rechtspraak. De regeling vloeit
voort uit het regeerakkoord. Doel is de huidige regels van de zogeheten meerdaadse
samenloop in strafzaken aan te scherpen en
criminele carrières steviger aan te pakken.
Als een verdachte meerdere misdrijven heeft
begaan en daarvoor terechtstaat, legt de
rechter voor het totaal één straf op. De wet
stelt daaraan een maximum. De rechter kijkt
naar het hoogste strafmaximum van de delicten en kan daar - nu nog - een derde bij optellen. Het voorstel van de minister vergroot dat
naar de helft. Opstelten wil het feit dat meerdere misdrijven zijn gepleegd zwaarder laten
wegen en in de straf tot uitdrukking brengen.
Het gaat om ernstige en schokkende delicten, vaak door dezelfde daders.
De verhoging van het strafmaximum is
vooral wenselijk in gevallen van ongelijktijdige berechting. Daarvan is sprake als een
verdachte na één of meer veroordelingen
wordt berecht voor een ernstig misdrijf dat
vóór die veroordelingen is begaan. Volgens
de huidige regels moet de rechter dan rekening houden met alle voorgaande veroordelingen. Hierdoor is de strafruimte voor het
‘oude‘ delict beperkt en kan de rechter soms
niet de straf opleggen die hij zou willen. Het
wetsvoorstel biedt daarvoor een oplossing
met de verhoging van het strafmaximum
en een beperking van de aftrek tot alleen de
eerstvolgende veroordeling. Omdat de rechter slechts rekening hoeft te houden met één
veroordeling ontstaat voldoende ruimte om
een passende straf op te leggen. De minister
volgt hiermee de Duitse wetgeving.
De huidige regeling kan tot ongewenste
situaties leiden, zoals bleek uit een vonnis
van de rechtbank Amsterdam van oktober
2011. De rechters lieten toen de regels voor
meerdaadse samenloop buiten toepassing
omdat anders te weinig ruimte zou overblijven voor een passende straf. Hierdoor
konden zij een verdachte van ernstige
zedendelicten tot tien jaar gevangenisstraf
veroordelen. Het wetsvoorstel sluit hierbij
aan. Volgens de minister ligt het ‘niet in de
rede een regeling te handhaven die op een
criminele carrière de premie stelt van straffeloosheid voor oude feiten’. De nieuwe
regeling is ook belangrijk vanwege de
afschaffing van de verjaringstermijn voor
ernstige misdrijven. Rechters kunnen dan
bij meerdere veroordelingen voor ‘oude’
feiten die alsnog berecht kunnen worden
hogere straffen opleggen dan nu.
Tot slot stelt de minister voor dat bij gelijktijdige berechting van ernstige misdrijven
de rechter straks aangeeft wat de straf per
feit is en daarna met één totaalstraf komt.
Hierdoor wordt niet alleen voor de verdachte, maar ook voor het slachtoffer beter
zichtbaar hoe de uiteindelijke straf is opgebouwd. Nu gebeurt dat niet en is onduidelijk wat elk feit bijdraagt aan het geheel.
3FM Serious
Request
Door de organisatie van de Stichting
Waardering Erkenning Politie, in het
bijzonder in de persoon van Jan Willem
van de Pol, werd tijdens de actie van
3FM Serious Request afgelopen december in Leeuwarden een fietsmarathon
gehouden.
Op het plein in Leeuwarden waar het
bekende glazen huis stond, was ook een
glazen huis ingericht voor een team van
wielrenners. Zes dagen lang, 24 uur per
dag, trapten daar collega's uit het hele
land, kilowatts bij elkaar op de rollerbanken. Aan het eind van de actie zette een
grote energieleverancier die kilowatts
24
ANPV Net even zorgzamer!
om in klinkende Euro's. Onder collega's
in het hele land zijn ook spontane acties
gehouden. Uiteindelijk bracht dat ruim
€ 60.000 op. Uit alle Eenheden kwamen
de deelnemende collega' s. Soms moesten zij eerst honderden kilometers reizen.
Ook de harde kern van de ons bekende
fietsers van de Stichting Blauw, de collega's uit Limburg, met onze eigen Jos Hermans erbij, trapten de nodige Euro's bij
elkaar. Het gehele initiatief, waarbij politie
Nederland zich van zijn beste, sportiefste,
kant liet zien, hebben we vanuit de ANPV
graag ondersteund.
Tijdens de nachtelijke uren dat de jongens uit Limburg aan het fietsen waren
heb ik Leeuwarden opgezocht om een
mooie cheque aan Jan Willem te overhandigen.
Voorlopig cursusprogramma 2014
Stress reductie
Datum: 11 en 12 maart 2014
Locatie:Cursuslocatie Den Haag
Leer omgaan met stress
Weet je af en toe niet waar je moet beginnen?
Blijft je werk / problemen door je hoofd malen?
Dan is het tijd om een tandje terug te doen en de stress te
verminderen. In twee dagen krijg je tips en trucs om te leren
omgaan met stress.
Aanmelden:
Aanmelden via de website van de ANPV: www.anpv.nl
of bij het secretariaat.
Persoonlijke effectiviteit
Datum: 20 en 21 mei 2014
Locatie:Cursuslocatie Den Haag
Timemanagement
Datum: 18 en 19 november 2014
Locatie:Cursuslocatie Den Haag
Je weet soms niet meer waar eerst te beginnen. En dus heb
je tegen de middag nog niets afgewerkt? In deze tweedaagse wordt geleerd hoe je met dit probleem kunt omgaan.
Want je tijd goed gebruiken is minder moeilijk dan je denkt.
Laat je wel eens de kaas van je brood eten?
Voelt je jezelf soms onzeker in bepaalde situaties?
Of wals je soms ongewild over mensen heen?
Heb je moeite met ‘nee’ zeggen?
Bedenk je weleens na een conflict:
“Had ik maar anders gereageerd”?
De cursus persoonlijke effectiviteit helpt je om - ook in
moeilijke situaties - jouw standpunt duidelijk te maken.
Assertiviteit is het vermogen om duidelijk te maken wat je
denkt, voelt en wilt om zo dichter bij je doel te komen met
respect voor de ander.
Daarbij is gebleken dat wie aan timemanagement doet gemiddeld 20 procent effectiever werkt. Op een werkdag betekent dat een tijdwinst van meer dan anderhalf uur!
In deze cursus leer je vanuit een zelfverzekerde houding
jouw belangen en behoeften te verdedigen.
Aanmelden:
Aanmelden via de website van de ANPV: www.anpv.nl
of bij het secretariaat.
Aanmelden:
Aanmelden via de website van de ANPV: www.anpv.nl
of bij het secretariaat.
ANPV Net even zorgzamer!
25
Persoonlijke gegevens
Aanhef:
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Huisnummer:
Plaats:
Postcode:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Vrijwilliger:
E-mail adres:
Eenheid:
Regio:
Personeelsnr:
Lidmaatschap bij ANPV
Lidmaatschap per:
Gewenst welkomstgeschenk. Zie ook www.anpv.nl
3 maanden gratis lidmaatschap:
Klein cadeau:
Groot cadeau
of
Ik ga ermee akkoord dat de contributie maandelijks van mijn salaris wordt ingehouden.
Handtekening
JA / NEE
MAX MOET NOG
VEEL LEREN.
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar
adopteereenpup.nl
Ik sta op voor
mijn man Hipke
Anneke Nieboer (57)
verkoopt eigen schilderwerk
En wat doe jij?
Kijk wat jij kunt doen op
staoptegenkanker.nl/inactie