Meer budget nodig voor vrijwilligers

Politiek
Meer budget nodig voor vrijwilligers
Geplaatst: 18 november 2014 20:35, laatste wijziging: 19 november 2014 10:46
Gerard Beverdam
DEN HAAG - Vrijwilligersorganisaties in zorg en
welzijn moeten meer geld krijgen, zodat zij hun
vrijwilligers kunnen voorbereiden op
ingewikkelde hulpvragen.
Nu een belangrijk deel van de zorg wordt gedecentraliseerd, wordt de inzet van mantelzorgers en
vrijwilligers steeds belangrijker. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Zij zal
daarom vandaag, bij de behandeling van de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
vragen om drie jaar lang 1,4 miljoen euro extra per jaar beschikbaar te stellen voor
vrijwilligersorganisaties.
Het geld moeten ze gebruiken om de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten en hen beter te
begeleiden. Ook moeten landelijk werkende vrijwilligersorganisaties met het extra geld in staat
worden gesteld om op lokaal niveau 'voldoende capaciteit en deskundigheid' te organiseren, en
kunnen lokale vrijwilligersorganisaties het geld gebruiken om onderling beter samen te werken.
extra werk
'Door alle veranderingen in de zorg wordt de rol van vrijwilligers en mantelzorgers alleen maar
belangrijker', zegt Dik-Faber. 'Vrijwilligerswerk wordt vaak aangestuurd en ondersteund door
professionele organisaties, zoals Stichting Present. De komende jaren krijgen deze organisaties
een enorme hoeveelheid aan extra werk.'
Het ChristenUnie-Kamerlid heeft haar wijzigingsvoorstel op de begroting samen met SGP'er Kees
van der Staaij ingediend. De bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan donderdag
1/2
in op de wensen die in de Tweede Kamer leven.
2/2