ToffeDuvel 2 oktober 2014

Clubblad De Toffe Duvel
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Redactie
Grieteloek Hansma
Hendrik Harm Kingma
[email protected]
Inlveren kopij voor dinsdag
20:00 uur.
Contact bezorging
Niels Sinnema
Advertenties
Sponsorcommissie DTD
Hendrik Harm Kingma
Jaargang 22 No. 400
Van de redactie
Beste leden, supporters, sponsors en andere lezers.
Het seizoen 2014-2015 is voor alle teams in volle gang! Voor DTD is het afgelopen
weken puzzelen geweest om alle thuiswedstrijden te laten spelen omdat we maar één
veld tot onze beschikking hebben. Gelukkig zijn ze druk bezig met het kunstgrasveld,
doordat de weergoden goed mee werken ligt alles prima op schema. Zoals het nu staat
kan het veld gereed zijn op 1 november! Er kan dan afscheid worden genomen van ons
trainingsveld 'de postzegel'. In de herfts-vakantie op woensdag 15 oktober wordt er een
voetbalclinic & bootcamp georganiseerd bij vv DTD. Dit is er voor alle leden, maar ook
voor jullie vriendjes en vriendinnetjes die niet lid zijn. In de mail is als bijlage een flyer
toegevoegd met informatie, zet je naam op de intekenlijst in de kantine.
Een aantal spelers moeten hun pasfoto inleveren, deze kunnen ze in de brievenbus
deponerendie bij de kantine hangt. Graag in envelop met je naam. Zie bij mededelingen
voor wie dit zijn.
Ook willen we jullie er op attenderen dat er nog een aantal vacatures vrij zijn: bijv.
leider of in één van onze commissies. Lijkt het wat voor jou? Vraag gerust aan het
bestuur wat het inhoud.
Bestuur
Grieteloek Hansma
Bob Rijpstra
Eva Pasma
Niels Sinnema
Wietze Buursma
Lejon Sikkes
Aukje Wiersma
Vacature
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Jeugdzaken
Technische Zaken Heren
Technische Zaken Meisjes/Dames
Vrijwilliger coördinator
06-51941396
058-2574314
06-18774211
06-45002907
06-23863717
06-25027927
06-44728962
Hoofdtrainer
Steffen Hansma
06-11323107
Jubileumcommissie
Gerrit Hottinga
06-24781060
Jeugdcommissie
Gabe Bruinsma
058-2573637
Activiteitencommissie
Steffen Hansma
06-20544380
Sponsorcommissie
Hendrik Harm Kingma
06-12710803
Ledenadministratie
Niels Sinnema
Emailadres
Bestuursrek.
Contributierek.
Club van 50
Naomi Hoogland
Rekeningnummer
Consul
Sjoerd Hoekstra-Bonnema
Afgelastingen
Eva Pasma
Secretariaat
06-45002907
[email protected]
NL44ABNA 0450 0144 87
NL70 RABO 0113 1129 20
058-2570765
NL74FRBK 0290 0268 22
06-18774211
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 400
Vrijwilligersschema
Kantinedienst
Oktober
2 Avond
4 Morgen
Middag
Zondag
5 Morgen
Middag
Donderdag
9 Avond
Zaterdag
11 Morgen
Middag
Zondag
12 Morgen
Middag
Donderdag 16 Avond
Zaterdag
18 Morgen
Middag
Zondag
19 Morgen
Middag
Donderdag 23 Avond
Zaterdag
25 Morgen
Middag
Zondag
26 Morgen
Middag
Donderdag 30 Avond
November
Zaterdag
1 Morgen
Middag
Zondag
2 Morgen
Middag
Donderdag
6 Avond
Zaterdag
8 Morgen
Middag
Zondag
9 Morgen
Middag
Donderdag 13 Avond
Zaterdag
15 Morgen
Middag
Zondag
16 Morgen
Middag
Donderdag 20 Avond
Zaterdag
22 Morgen
Middag
Zondag
23 Morgen
Middag
Donderdag 27 Avond
Zaterdag
29 Morgen
Middag
Zondag
30 Morgen
Middag
Donderdag
Zaterdag
Schoonmaken
Oktober
Ybele Reitsma
Maandag 6 Jan Bijlsma
Stefan Melgert/Rutger Bijlsma
Wytske Dijkstra
Harmen Jan Wijnsma
Rendert Hofman
Marleen Engbrenghoff/Anneke Popma
Simon van der Zee
Vacature!!
Auke Sijtsma
Maandag 13 Thomas Smits
Erwin Radersma/Marc Tjeerdsma
Jelle van der Meer
Sybren Deelstra/Fokke Joekema
Sjoerd Groot
Gryteloek Hansma/J. Visser/F.Woudstra
Tim Veenstra
René Hofman/ Sake Faber
Cor Nicolay
Maandag 20 Eva Pasma
Vacature
Alex Planting
Klaas Blokland/Ruurd Deelstra
Alex Hofman
Afke Rijpstra/Anouk Planting
Andries vd Werff
René Reede
Gerke vd Werff
Eit v.d Velde/Gerrit Hottinga
Henri Wassenaar/Jeroen Jorritsma
Maandag 27 Otte Kingma
Steffen Hansma jr.
Diny Zondervan
Sippy Hansma
Anneke Verheul
Anne Pier Hofman/Geert Homsma
Pieter van der Meer
November
Jelmer de Boer/Lejon Sikkes
Maandag 3 Grieteloek Kingma
Paul Douwma
Jeen de Jong
Douwe Heslinga
Jurjen Dekker
Vacature!!
Lieuwe vd Werff
Peter Rijpstra
Niels Verheul
Niels Sinnema/Pieter Elgersma
Anna Leah van Gelder
Maandag 10 Bob Rijpstra
Marijn Jacobi
Remco Baan
Anne Pier Hofman/Geert Homsma
Rick Baarda
Tineke Hansma
Roal Bruinsma
Ybele Reitsma/H.H. Kingma
Niels Sinnema
Maandag 17 Piet Jansma
M. Stelwagen/L. Bootsma/M. Postma
Ewoud Terpstra
Vacature
Aukje Wiersma
Menno Deelstra/Gryteloek Hansma
Raymond Terpstra
SP v.d. Zwaag/ Thomas Dijkstra
Douwe Lautenbach
Auke Reitsma/Erik Veldman
A. Sittrop/Jeltsje Hofman/S. Gietema Maandag 24 Otte Kingma
René Reede
Diny Zondervan
Gelf de Jong
Anneke Verheul
Lieuwe de Boer/Thys de Jong
Hille Polak/Ido Wiebenga
Sippy Hansma
René Hofman/Sake Faber
Vacature
Zondag 5 Okotber ; zondagmiddag
Zaterdag 18 Oktober ; zaterdagochtend
Zondag 2 November ; zondagmiddag
Zondag 16 November ; zondagmiddag
Contact opnemen met Grieteloek Kingma
Oud Papier
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
September 2014
9 Yke Hoekstra
Oktober 2014
14 Sytse Jan v.d Burg
November 2014
11 Albert Faber
December 2014
9 Sake Wiersma
Januari 2015
13 Jan van der Zee
Februari 2015
10 Raed Mihi
Maart 2015
10 Rob Stol
April 2015
14 Symen Buruma
Mei 2015
12 Femme Zwiers
Juni 2015
9 Sytse Jan v.d Burg
Juli 2015
14 Albert Faber
Augustus 2015
11 Sake Wiersma
September 2015
8 Yke Hoekstra
Verhinderd?
Onderling ruilen bij verhindering.
Dit altijd doorgeven aan Eva Pasma,
in verband met afgelastingen.
Telefoonnummer: 06 18 77 42 11
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 400
Programma
Periode 29 september t/m 5 Oktober 2014
79419
9:00 4-10-2014 DTD MP1G
70394
9:00 4-10-2014 DTD F1G
76712
10:30 4-10-2014 DTD MC1
74788
14:00 4-10-2014 DTD VR1
52948
9:00 4-10-2014 Frisia B4
64523
9:00 4-10-2014 SJO Warga WWS E3
73181
10:00 4-10-2014 Ouwe Syl D3
56522
11:30 4-10-2014 S.C. Stiens D4
78142
12:15 4-10-2014 Franeker SC A2
31918
10:00 5-10-2014 DTD 3
24523
14:00 5-10-2014 DTD 2
36386
10:00 5-10-2014 SWZ Boso Sneek 6
12556
14:00 5-10-2014 Drachten 1
-
Wykels Hallum MP1
Friesland F1
Tzummarum MC1
Leovardia VR2
DTD B1
DTD E1
DTD D2
DTD D1
DTD A1
Flamingo SC 2
Renado 2
DTD 4
DTD 1
Periode 6 Oktober t/m 12 Oktober 2014
17513
21:00 6-10-2014 Futsal DTD 1
62454
9:00 11-10-2014 DTD E1
79420
9:00 11-10-2014 DTD MP1G
54851
10:30 11-10-2014 DTD D1
52244
12:15 11-10-2014 DTD B1
43296
14:30 11-10-2014 DTD A1
76775
8:45 11-10-2014 LSC 1890 MC2
81852
10:00 11-10-2014 Arum F2
72950
10:45 11-10-2014 Geel Wit D2
75802
12:15 11-10-2014 Franeker SC VR2
33218
10:30 12-10-2014 SWZ Boso Sneek 5
24487
12:00 12-10-2014 Frisia 3
33771
10:00 12-10-2014 DTD 4
12716
14:00 12-10-2014 DTD 1
-
Blauw Wit '34 6
Wykels Hallum E2
SC Berlikum MP1
SC Berlikum D2
Blauw Wit '34 B5
Sparta'59 A1
DTD MC1
DTD F1G
DTD D2
DTD VR1
DTD 3
DTD 2
Irnsum 3
Leovardia 1
Periode 13 Oktober t/m 20 Oktober 2014 : Inhaal/beker weekend
423
21:00 13-10-2014 Futsal DTD 1
- Toss 1
81115
10:00 19-10-2014 DTD 3
- Nicator 5
12111
14:00 19-10-2014 Oosterlittens 1
- DTD 1
Informatie over de lichtwedstrijden voor de mini- en F-pupillen volgt.
W.L. Stoetman
P.M. Stoop
R Kloetstra
R.J. Schripsema
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 400
Agenda
Oktober
1 Commisievergadering (sponsor/jeugd/activiteiten)
3 Klaverjassen Kantine DTD
7 Leidersvergadering : Senioren & Dames
15 Klaverjassen Britsenburgh
15 Bestuursvergadering
15 HERFSTVAKANTIE ACTIVITEIT
van 10:00-14:00
Voetbalclinic
Mini-pupillen t/m D-pupillen
van 14:00
Bootcamp
Vanaf D-pupillen
Ook niet leden van harte welkom!
17 Klaverjassen Bining
29 Bestuursvergadering
November
7 Klaverjassen Kantine DTD
12 Bestuursvergadering
19 Klaverjassen Britsenburgh
21 Klaverjassen Bining
24 Najaarsvergadering
26 Bestuursvergadering
December
12 Klaverjassen Kantine DTD (pearkekaarten)
10 Bestuursvergadering
17 Klaverjassen Britsenburgh
18 Kerstborrel DTD
Rabobank rekeninghouders opgelet!
€2700,- verdienen voor DTD?
1 Wordt lid van de Rabobank
2 Stem tussen 1 oktober t/m 12 oktober op DTD!
Lees de uitleg in de e-mail
Mededelingen
Trainingsballen
Graag de ballen na de training terugleggen op het rek in kleedkamer 3! Zodat alle teams van de
ballen gebruik kunnen maken.
Pasfoto's inleveren voor 15 Oktober
Berend Zondervan
Yorian Fennema
Sander Fennema
Chantal Dijkstra
Rayan Dankert
De pasfoto kan in een envelop + naam in de brievenbus gedeponeerd worden bij de kantine
Vacatures
* Vrijwilliger coördinator
* Activiteitencommissie vrijwilligers
* Jeugdcommissie vrijwilliger
* Leider D2-pupillen ism Wietze Buursma
* Leider B1-junioren ism René Reede
Vacatures vervuld!
* Leider A1-junioren : Jouwert Terpstra ism Gelf de Jong
* Trainer Kabouters : Daniël Faber ism Petra Draaisma
* F1-pupillen trainer: Wiard Bruinsma ism Jan-Feddo de Jong