Toffe Duvel 13 november 2014

Clubblad De Toffe Duvel
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Redactie
Grieteloek Hansma
Hendrik Harm Kingma
[email protected]
Inlveren kopij voor dinsdag
20:00 uur.
Contact bezorging
Niels Sinnema
Advertenties
Sponsorcommissie DTD
Hendrik Harm Kingma
Jaargang 22 No. 403
Van de redactie
Beste leden, supporters, sponsors en andere lezers.
Het is boeiend en het blijf boeien, het kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is bespeelbaar,
we wachten op het nutsbedrijf die de verlichting op het net moet aansluiten. Helaas
kunnen we hier geen druk uitoefenen in verband met dit via contracten geregeld moet
worden. Week 46 is het speerpunt voor het aanleggen van deze verbinding. Er kan al
wel overdag op het veld gevoetbald worden, zo zullen de dames op 15 November een
oefenwedstrijd spelen. Het kunstgrasveld zal eerst bespeeld moeten worden voordat de
KNVB het gaat keuren. De officiële opening is onder voorbehoud maar zal waarschijnlijk
plaatsvinden op 28 November 2014. Hou de website en de facebook pagina in de gaten!
Letten jullie op de contributie?
Voor het Waad & Ie Toernooi en het kerstzaalvoetbaltoernooi van de KNVB zijn er
weer verschillende teams opgegeven, zie verder op in de Toffe duvel welke teams dat
zijn. Alle leiders ontvangen de speeldata's en de spelregels voor deze toernooien per
mail. Lees dit goed door!
Noteer in uw agenda: KERSTBORREL DONDERDAG 18 DECEMBER KANTINE DTD
Bestuur
Grieteloek Hansma
Bob Rijpstra
Eva Pasma
Niels Sinnema
Wietze Buursma
Lejon Sikkes
Aukje Wiersma
Vacature
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Jeugdzaken
Technische Zaken Heren
Technische Zaken Meisjes/Dames
Vrijwilliger coördinator
06-51941396
058-2574314
06-18774211
06-45002907
06-23863717
06-25027927
06-44728962
Hoofdtrainer
Steffen Hansma
06-11323107
Jubileumcommissie
Gerrit Hottinga
06-24781060
Jeugdcommissie
Gabe Bruinsma
058-2573637
Activiteitencommissie
Steffen Hansma
06-20544380
Sponsorcommissie
Hendrik Harm Kingma
06-12710803
Ledenadministratie
Niels Sinnema
Emailadres
Bestuursrek.
Contributierek.
Club van 50
Naomi Hoogland
Rekeningnummer
Consul
Sjoerd Hoekstra-Bonnema
Afgelastingen
Eva Pasma
Secretariaat
06-45002907
[email protected]
NL44ABNA 0450 0144 87
NL70 RABO 0113 1129 20
058-2570765
NL74FRBK 0290 0268 22
058-2572155
06-18774211
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 403
Vrijwilligersschema
Zaterdag
Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Kantinedienst
Schoonmaken
Oud Papier
November
November
September 2014
15 Morgen
Middag
16 Morgen
Middag
20 Avond
22 Morgen
Middag
23 Morgen
Middag
27 Avond
29 Morgen
Middag
30 Morgen
Middag
Ybele Reitsma/H.H. Kingma
Niels Sinnema
M. Stelwagen/L. Bootsma/M. Postma
Vacature
Menno Deelstra/Gryteloek Hansma
SP v.d. Zwaag/ Thomas Dijkstra
Auke Reitsma/Erik Veldman
A. Sittrop/Jeltsje Hofman/S. Gietema
René Reede
Gelf de Jong
Lieuwe de Boer/Thys de Jong
Hille Polak/Ido Wiebenga
Sippy Hansma
René Hofman/Sake Faber
Dinsdag
Maandag 17 Piet Jansma
Ewoud Terpstra
Aukje Wiersma
Raymond Terpstra
Douwe Lautenbach
Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
4 Avond
6 Morgen
Middag
7 Morgen
Middag
11 Avond
13 Morgen
Middag
14 Morgen
Middag
18 Avond
20 Morgen
Middag
21 Morgen
Middag
Dinsdag
Maandag
1 Tineke Hansma
Maaike van Huizen
Ineke Radersma
Sjoerd Smits
Tim Veenstra
Contact opnemen met Grieteloek Kingma
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
8 Jan Bijlsma
Wytske Dijkstra
Rendert Hofman
Simon van der Zee
Maandag 15 Otte Kingma
Diny Zondervan
Anneke Verheul
Maandag 22 Grote Schoonmaak
Het bestuur hoort veel positivie reacties over het kantinedienst draaien, zoals je kan zien op het
rooster zijn hier en daar nog wel wat lege plekken, benoemd met vacature. Lijkt het je leuk om
nogmaals of een keer kantinedienst te draaien (kan ook met zijn 2en) geef dit dan door aan
Grieteloek Kingma; 065194396.
Vacature
Zondag 16 November ; zondagmiddag
Zondag 7 December ; zondagmiddag
Zondag 21 December ; zondagmorgen
Zondag 22 December ; zondagmiddag
Dinsdag
Dinsdag
December
Pieter van der Meer
Dennis Reitsma/Haye Jan Nicolay
Paul Douwma
Douwe Heslinga
Vacature
Harald Riewald
Adis Mujdzic/Auke Sytsma
Steffen Hansma jr.
Marijn Jacobi
René Hofman/Sake Faber
Kerstborrel - Bestuur
nvt.
Anna Leah van Gelder
Vacature
Vacature
Dinsdag
Dinsdag
Maandag 24 Otte Kingma
Diny Zondervan
Anneke Verheul
December
Donderdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
9 Yke Hoekstra
Oktober 2014
7 Sytse Jan v.d Burg
November 2014
4 Albert Faber
December 2014
2 Sake Wiersma
Januari 2015
27 Jan van der Zee
Februari 2015
24 Raed Mihi
Maart 2015
24 Rob Stol
April 2015
21 Symen Buruma
Mei 2015
19 Femme Zwiers
Juni 2015
16 Sytse Jan v.d Burg
Juli 2015
14 Albert Faber
Augustus 2015
11 Sake Wiersma
September 2015
8 Yke Hoekstra
Verhinderd?
Onderling ruilen bij verhindering.
Dit altijd doorgeven aan Eva Pasma,
in verband met afgelastingen.
Telefoonnummer: 06 18 77 42 11
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 403
Programma
Periode 10 November t/m 16 November 2014 : Inhaal/Beker
85475
10:30 15-11-2014 DTD D1
76714
12:00 15-11-2014 DTD MC1
73099
12:00 15-11-2014 DTD D2
43294
14:00 15-11-2014 DTD A1
85854
9:30 15-11-2014 Suawoude F1G
33773
10:00 16-11-2014 DTD 4
-
Frisia D5
Ouwe Syl MC1
Wykels Hallum D2
Wykels Hallum A1
DTD F1G
MKV'29 5
Periode 17 November t/m 23 November 2014
17551
22:00 19-11-2014 Leovardia 3
73101
9:15 22-11-2014 DTD D2
54853
10:45 22-11-2014 DTD D1
52246
12:15 22-11-2014 DTD B1
43298
14:30 22-11-2014 DTD A1
62914
9:00 22-11-2014 Marrum E2
69018
9:30 22-11-2014 Wardy F1
79388
9:00 22-11-2014 Wykels Hallum MP1
36124
14:00 23-11-2014 Beetgum 2
13138
14:00 23-11-2014 Harkema Opeinde 1
31920
10:00 23-11-2014 DTD 3
24525
14:00 23-11-2014 DTD 2
-
Futsal DTD 1
K.Sjoerdsma
Ouwe Syl D3
SJO Bergum BCV Combinatie D5
Leeuwarder Zwaluwen B2
Leovardia A2
DTD E1
DTD F1G
DTD MP1G
DTD 4
DTD 1
H.de Jong
Annaparochie St. 3
MKV'29 3
Periode 24 November t/m 30 November 2014
62457
9:00 29-11-2014 DTD E1
70397
9:00 29-11-2014 DTD F1G
74791
14:00 29-11-2014 DTD VR1
55747
9:45 29-11-2014 Ouwe Syl D1
44373
12:00 29-11-2014 ST Arum/Mulier A1
24925
12:00 30-11-2014 Oosterlittens 2
33349
13:30 30-11-2014 Black Boys 5
13346
14:00 30-11-2014 DTD 1
Frisia E15
Sparta'59 F3
Lions'66 VR1
DTD D1
DTD A1
DTD 2
DTD 3
Nicator 1
M.R. Nicolai
J.H. Strampel
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 403
Agenda
November
17 Leidersvergadering
19 Klaverjassen Britsenburgh
21 Klaverjassen Bining
24 Najaarsvergadering (zie agenda volgende bladzijde)
26 Bestuursvergadering
28 Opening kunstgrasveld o.v.b
December
12 Klaverjassen Kantine DTD (pearkekaarten)
10 Bestuursvergadering
17 Klaverjassen Britsenburgh
18 Kerstborrel DTD
Mededelingen
Spelregelbewijs KNVB B-Junioren
Voor leden die geboren zijn in 1998 worden verplicht door de KNVB om voor het einde van het jaar hun spelregelbewijs te
halen. De volgende personen hebben thuis een brief ontvangen met de inlogcode (goed bewaren!); Marieke Postma,
Janita Visser, Anouk Planting, Sigrid Wiersma, Niels Verheul, Sjoerd Smit en Lieuwe van der Werff.
De toets kan je thuis achter je eigen computer doen. Lukt het niet? Neem contact op met één van de bestuursleden.
inleveren voor 1 November!
Yorian Fennema
Rob Stol
Chantal Dijkstra
Lieuwe de Boer
De pasfoto kan in een envelop + naam in de brievenbus gedeponeerd worden bij de kantine
Waad & Ie Toernooi en Kersttoernooi
De volgende teams zijn opgegeven voor het Waad & Ie en Kersttoernooi:
A1 | B1 | C1 | D1 | MB1 | MC1
DTD B1 zal opgesplitst worden in een B1 team en in een C1 team. Zowel bij het Waad & Ie als bij het kersttoernooi
Klaverjas uitslagen 7 November
De novemberkampioenschappen klaverjassen in de kantine van DTD werden bijgewoond door maar liefst 24 personen. 12
December is het maatklaverjassen! We verwachten een grote opkomst.
1. Keimpe
5544
Volgende
2. Mike
5470
Klaverjasavond : Vrijdag 12 December
3. Aukje
5249
4. Christien
5097
Aanvang 20:00
5. Eeltje
5060
24. Piet
3908
Zaterdag 22 November Klaverjassen in Britsenburgh
Een gehele dag klaverjassen vanaf 9:45. Inleg €12,50 incl stampot en een consumptie
Opgeven voor 17 November bij Elles Nicolay 0582571036 | [email protected]
Wedstrijdverslagen
Voor elke speler, leider, trainer of supporter is er de mogelijkheid om een wedstrijdverslag van je favoriete elftal te
schrijven en deze te sturen na de redactie van de Facebook site/DTD website. Zij zorgen ervoor dat deze op de website
wordt geplaats, uiteraard zijn foto's ook welkom.
Email:
[email protected] / [email protected]
De Toffe Duvel
Clubblad voetbalvereniging v.v. D.T.D
Jelsum - Cornjum - Britsum | Opgericht 20 juni 1939
Jaargang 22 No. 403
Najaarsvergadering 24 November
Overgang van gras naar kunstgras.
Nu we binnen enkele weken op het kunstgras kunnen gaan trainen/voetballen zullen er mensen zijn die aan deze
overgang moeten wennen.Dit kan komen omdat je moet wennen aan een andere weerstand/schokabsorptie van het
kunstgras.
Ook komen er bij het sporten op kunstgras grotere krachten op spieren en gewrichten terecht. Dit uit zich vaak in meer
vermoeidheid na de training/wedstrijd in de benen of onderrug . Ook de effectieve speeltijd van een wedstrijd op
kunstgras is gemiddeld 10 minuten langer wat dus meer vergt van de spelers.Om blessures zo veel mogelijk te voorkomen
is de keuze van goede schoenen erg belangrijk. Neem geen schoenen met lange smalle noppen(blades), die graven zich
met het draaien eerder vast in het kunstgras met alle gevolgen van dien(knie en enkelblessures)Voor kunstgras hebben ze
nu voetbalschoenen met kunstgrasnoppen waarmee je meer grip en wendbaarheid hebt.Ook de temperatuur op het
kunstgras is hoger dan gewoon gras, zeker met de zon erbij waardoor de voet opzwelt in de schoen. Hierdoor wordt de
verzorging van deze onderdanen nog belangrijker.
Dus altijd badslippers dragen,goed afdrogen met een droge doek,nagels niet te lang en recht afknippen(niet vlak voor een
wedstrijd of training). Voor meer advies kun je altijd bij me aankloppen. Veel speelplezier op het veld want het is een
plaatje om te zien.
Gr,Johan Cuperus – Fysiotherapeut DTD