Infokrant april 2014

infokrant
Herent - Winksele - Veltem-Beisem / april 2014 / nummer 271
De wereld is mijn dorp op 1 mei
De Wereldmarkt verwelkomt op donderdag 1 mei alle inwoners op haar vertrouwde plek in het Wildemanspark. Voor deze editie toveren we het Wildemanspark om tot een heus werelddorp, onder de leuze ‘de wereld is mijn dorp’.
Om 14 uur opent de burgemeester het dorp en kunnen de bezoekers
­kuieren door de Boulevard Mondial, winkelen in de Fairtradestraat, leren
ruilen en repareren in de Kringlooplaan, smullen van diverse keukens op
de Place Exotique of hun dorst lessen op het terras van Café Kontrarie.
© Dirk Alaerts
Wees welkom en verken uw eigen dorp als een toerist!
Mis uw Fairtrade lunchpakket niet
Gezien het succes van vorig jaar met de Fairtrade PiQ NiQ is er dit
jaar opnieuw een Fairtrade lunchpakket, voor 5 euro.
In het pakket zit een sapje, een reep chocolade, een appeltje en een
bonnetje voor een koffie. Bovendien kunt u hiermee in de lokale Fairtradebroodjeszaak een broodje zoet en een broodje met kaas of met
een slaatje bestellen. Wilt u zeker zijn dat uw lunchpakket op 1 mei voor u klaarstaat, reserveer dan niet
later dan 25 april via [email protected]
Oproep
Gezocht: wereldburgers
‘De wereld is ons dorp’ nemen we dit jaar letterlijk. Op 1 mei bouwen
we in het Wildemanspark een werelddorp. We hebben hiervoor inwoners (m/v, jong en oud) nodig die het dorp tot leven brengen. Wie
zoeken we zoal? Een burgemeester, politieagenten, schoenpoetsers,
straatvegers, straatmuzikanten, fotografen en plakploegen (want het
zijn verkiezingen!).
Wilt u zo’n rol opnemen? Mail, bel of vraag tijdens de kantooruren
naar Wim Van Herck, dienst Vrijetijd, De Kouter,
[email protected], 016 85 30 20.
Kort nieuws
Maandelijkse
avondmarkt in Herent
Vanaf april kunt u elke derde donderdag van de maand een kijkje
nemen en inkopen doen op een
nieuwe avondmarkt aan de
Onze-Lieve-Vrouwkerk in Herent.
Boulevard Mondial
De Boulevard Mondial bestaat uit infostanden, doekraampjes en animatie georganiseerd door de leden van de GROSH, de gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking.
Fairtradestraat
De Fairtradestraat is (h)eerlijk winkelen en snuisteren in het wereldse
aanbod van de vele kraampjes.
Kringlooplaan
Duurzaam en spaarzaam gaan perfect hand in hand. Doe ideeën op
om te starten met ruilen of repareren in de Kringlooplaan.
© Dirk Alaerts
Place Exotique
De Place Exotique is de plaats om te genieten van nieuwe smaken en
geuren. Een combinatie van de smakelijkste keukens die de wereld te
bieden heeft.
Café Kontrarie
Een Belgische inbreng van formaat, met terras en een degelijke kaart.
Meer moet dat niet zijn!
Maar er is meer. Wat dacht u van een kinderboerderij of live muziek?
Kortom een boeiend aanbod waarin u zich als toerist/wereldburger
kunt verliezen zonder het gevaar van verloren te lopen.
Op donderdag 17 april komen de
marktkramers voor de eerste keer
hun waren uitstallen. De avondmarkt begint om 16 uur en eindigt om 20 uur. We zorgen steeds
voor wat animatie; tot 22 uur kunt
u er met een afsluitend terrasje
een gezellige avond van maken…
Pasenkermis
Vanaf zaterdag 19 april is het kermis in de Schoolstraat en op de
parking van GC De Wildeman in
Herent.
Publiceren in het nummer van mei
De volgende infokrant verschijnt begin mei. U kunt tot 31 maart ­teksten
voor dat nummer bezorgen aan [email protected]
Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen.
De grafische opmaak houdt u beter sober.
Voor ‘UiT in Herent’ kunt u uw activiteiten in de UiTdatabank ingeven tot 31 maart.
© Dirk Alaerts
Volg de voorbereiding
op onze facebookpagina:
www.facebook.com/
wereldmarktherent
Wild in’t Park
Wild in’t Park op vrijdag 9, zaterdag
10 en zondag 11 mei pakt uit met
een ijzersterke affiche. Lees meer
in UiT in Herent op blz. 1 en 2
Verkiezingen 25 mei
Lees meer op blz. 2
Volgende inleverdata
5 mei (infokrant juni 2014)
2 juni (infokrant juli-augustus 2014)
www.herent.be
Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks
Verantwoordelijke uitgever: schepen A. Pollers,
Spoorwegstraat 6 Herent
1
april 2014
Gemeenteraad
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van donderdag 3 april in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in
Herent. U kunt de agenda zeven dagen vooraf raadplegen in De Kouter en op
www.herent.be
Ontvangst nieuwe inwoners
+HW$%&YDQKHWHOHNWURQLVFKVWHPPHQ
8NULMJWHHQVWHPNDDUWYDQGHYRRU]LWWHUYDQKHWVWHPEXUHDX
8JDDWQDDUHHQVWHPKRNMHHQVWHHNWGHNDDUWWRWDDQGHVWUHHSLQGHVWHPFRPSXWHU
8EUHQJWXZVWHPXLWRSKHWVFKHUP8EHYHVWLJWXZVWHPZDDUQDGHVWHPFRPSXWHUKHW
© Dirk Alaerts
VWHPELOMHWDIGUXNW
8YRXZWGLWELOMHWGXEEHOPHWGHWHNVWQDDUELQQHQHQKDDOWGHNDDUWXLWGHVWHPFRPSXWHU
8JHHIWGHNDDUWWHUXJDDQHHQOLGYDQKHWVWHPEXUHDX
8VFDQWGHEDUFRGHYDQKHWVWHPELOMHW
'DDUQDYRXZWXXZELOMHWRSQLHXZWRHHQVWHHNWXKHWLQGHVWHPEXV
Op maandag 17 maart werden de nieuwe inwoners van 2013 welkom
geheten in De Kouter.
Inwoners die in 2014 in onze gemeente zijn komen wonen, krijgen een
uitnodiging voor een volgend onthaalmoment. Aan het onthaal van De
Kouter krijgen zij bij hun inschrijving alvast de gratis informatiegids
‘Wegwijs in Herent’.
Verkiezingen 25 mei 2014
Het ABC van het elektronisch stemmen
6WHP
%
6FDQ
&
6WDUW
$
ZZZYHUNLH]LQJHQIJRYEH
Hebt u problemen om naar het
stembureau te komen? Neem
dan contact op met het onthaal
van De Kouter (016 85 30 20
of [email protected]).
We zoeken samen naar een
gepaste oplossing.
A U krijgt een stemkaart van de voorzitter van het stembureau.
B U gaat naar een stemhokje en steekt de kaart tot aan
de streep in de stemcomputer.
U brengt uw stem uit op het scherm en bevestigt uw
stem. Daarna drukt de stemcomputer het stembiljet af.
U vouwt het biljet dubbel met de tekst naar binnen en
haalt de kaart uit de stemcomputer.
CU geeft de kaart terug aan een lid van het stembureau.
U scant de barcode van uw stembiljet.
Daarna vouwt u uw biljet opnieuw toe en steekt het in
de stembus.
Vacatures gemeente Herent
Voltijds (m/v) Stedenbouwkundig ambtenaar
(contract bepaalde duur, bruto maandloon vanaf 2928,63 euro)
Houder zijn van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
en een aanvullend diploma opleiding ruimtelijke ordening.
Uiterste inschrijvingsdatum: 11 april 2014 (postdatum telt)
Voltijds (m/v) medewerker jeugd
(vervangingscontract 3 maand vanaf 1 juni 2014)
Houder zijn van diploma middelbaar onderwijs of gelijkgesteld onderwijs. Uiterste inschrijvingsdatum: 23 april 2014 (postdatum telt)
Hoe kunt u solliciteren?
Uw kandidaatstelling richt u op het voorgeschreven inschrijvingsformulier met een kopie van het vereiste diploma aan het college van burgemeester en schepenen, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent.
Meer info: de functiebeschrijvingen de aanwervingsvoorwaarden en de
inschrijvingsformulieren kunt u verkrijgen aan het onthaal of bij de
­personeelsdienst, 016 85 30 20 of op [email protected]
en op www.herent.be
Zitdag belastingen
Om u bij te staan bij het invullen van de aangifte van de personen­
belasting voor het aanslagjaar 2014, inkomstenjaar 2013, wordt
een zitdag georganiseerd op dinsdag 27 mei van 9 tot 14.30 uur in
De Kouter, Spoorwegstraat 6.
Verlenging geldigheidsduur eID
Oefensessies
Wie graag vooraf kennismaakt met de stemcomputer of rustig de tijd
neemt om de verschillende lijsten door te nemen, kan tijdens de week
Alle elektronische identiteitskaarten voor meerderjarige Belgen aan­
gevraagd na 1 maart 2014 hebben vanaf nu een geldigheidsduur
van 10 jaar in plaats van 5 jaar.
van 12 tot 16 mei terecht in De Kouter. Oefenen met de stemcomputer
kan ook in de Warotzaal op 1 april en in de Ivo Van Dammezaal op
8 april telkens van 17 tot 20 uur.
Voor minderjarige Belgen vanaf 12 jaar is de nieuwe geldigheidsduur
van 6 jaar.
Meer informatie?
• Onthaal De Kouter, 016 85 30 20 of [email protected]
• raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be of contacteer het Callcenter: 02 518 21 16
- [email protected]
Woensdag 7 mei
Infomiddag verkiezingen 2014
in Woonzorgcentrum Betlehem
Op 7 mei organiseren de gemeente Herent en het Sociaal Huis in
samenwerking met het Woonzorgcentrum Betlehem een infonamiddag
over de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 25 mei.
Van 14.30 tot 16 uur krijgen de deelnemers informatie en een heus
verkiezingsdebat.
Ter afsluiting kan er worden nagepraat bij koffie en gebak.
Deze infomiddag staat niet enkel open voor de bewoners van het woonzorgcentrum, maar voor alle geïnteresseerden.
Om praktische redenen vragen we vooraf in te schrijven: onthaal van
De Kouter, 016 85 30 20 of [email protected]
2
Varia
Elektronische kaarten uitgereikt aan personen van 75 jaar en ouder
krijgen een geldigheidsduur van 30 jaar.
Starter
The Companion
Centrum voor Mayrtherapie en Mindfulness
The Companion is een centrum voor preventieve gezondheidszorg in de
Blakstraat 53 in Herent. Iedere maand organiseren zij heel wat activiteiten om mensen te informeren of te laten proeven van hun ruime aanbod.
Meer info: 0498 97 53 54, [email protected] of
www.thecompanion.be
Veilig vliegverkeer met minder lawaai
‘07-rechtdoor’ operationeel sinds maart 2014
Het vertrekkende vliegverkeer draait bij sterke oostenwind niet meer
op lage hoogte voor en over Leuven af, maar voorbij Leuven en op zeer
hoge hoogte. Tegelijkertijd vliegt het aankomende vliegverkeer overal
in de Leuvense en ook de Brusselse regio op hogere hoogte. De
‘07-rechtdoor’ brengt minder lawaai, brandstofverbruik en uitstoot van
CO2, NOx en fijn stof met zich mee. Rechtdoor opstijgen doet geen
afbreuk aan de veiligheid noch aan de capaciteit van de luchthaven.
Woonwijzer
Verplichte dakisolatie
Op 1 januari 2015 wordt de Vlaamse dakisolatienorm van kracht. Deze
norm geldt voor alle zelfstandige woningen in het Vlaamse Gewest en
zal dus worden toegepast op eengezinswoningen, appartementen en
studio’s, maar niet op kamers. Geleidelijk aan zal het ontbreken van
dakisolatie zwaarder doorwegen op de ­globale beoordeling van de
woningkwaliteit. Hierdoor zal vanaf 2020 de afwezigheid van dakisolatie volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren.
De minimum isolatiewaarde
(Rd-waarde van 0,75m²K/W)
komt overeen met een laag
specifiek isolerend materiaal
van 3 à 4 cm (dit verschilt
naargelang het materiaal dat
wordt gebruikt). Daken kleiner
dan 2 m² zijn vrijgesteld, en als
de zolder onbewoond is, mag
ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping geïsoleerd worden.
U wacht het beste niet tot 2015, aangezien u nu nog een beroep kunt
doen op premies en ­fiscale voordelen:
• Federale belastingvermindering van 30% indien geplaatst door een
aannemer (max. 3.010 euro) en indien de isolatiewaarde minstens
2,5 Rd bedraagt.
• Premie van de netbeheerder (Eandis) afhankelijk van de isolatiewaarde en of u de isolatie zelf plaatst of een aannemer inschakelt:
3 tot 8 euro/m² (50% hoger voor beschermde afnemers). De minimum isolatiewaarde voor deze premie bedraagt 3,5 Rd.
• Woningen die verhuurd worden aan bepaalde doelgroepen of waarvoor de huurprijs minder dan 450 euro bedraagt, komen in aanmerking voor een premie van 23 euro/m².
• Provinciale premie dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen: 3 tot 8 euro/m² (Rd-waarde minstens 3,5).
• Premie van de gemeente Herent: van 50 tot 200 euro, afhankelijk van
het aantal m².
• Vlaamse verbeteringspremie bij bijkomende dakwerken.
Meer info: Greet Boes, 0496 12 86 64 of [email protected]
U kunt ook bij het woonloket terecht, elke maandag van 17.30
tot 20 uur in De Kouter en elke donderdag van 9 tot 12 uur.
Mobiliteit
De mobiliteitsraad is gestart
Autodelen! Iets voor u?
Op 4 februari is de mobiliteitsraad een eerste keer officieel samengekomen. De mobiliteitsraad is samengesteld uit inwoners, vertegenwoordigers van middenveld­
organisaties en gemeenteraadsleden. Omdat
mobiliteit iedereen aanbelangt, is het belangrijk dat de
inwoners zicht krijgen op hoe men het samenleven
van voetgangers, fietsers, auto’s, bussen, (en ook
skateboarders en skeelers…) wil organiseren. De
­
mobiliteitsraad heeft de taak het schepencollege te
adviseren over concrete mobiliteitsprojecten, maar
kan zelf ook voorstellen formuleren en nieuwe initiatieven ontwikkelen rond leefbaarheid, verkeersveiligheid,
fiets- en parkeerbeleid en autogebruik.
Sinds kort heeft ook onze gemeente een
autodeelgroep. Hebt u een (tweede)
wagen die u te weinig gebruikt of hebt u
geen wagen en wilt u er af en toe een
gebruiken? Dan is autodelen misschien
een mooie oplossing. U betaalt enkel de
kilometers die u rijdt, u leert nieuwe
­mensen kennen en u zorgt dat de auto’s
die er al zijn, efficiënter gebruikt worden.
Het aantal leden is beperkt, maar wie interesse heeft,
kan dat altijd laten weten aan de voorzitter van de
mobiliteitsraad: Dré Paepen,
[email protected]
Algemene informatie vindt u op de website
van Autopia (www.autopia.be). Voor inlichtingen over de autodeelgroep Herent kunt
u terecht bij Tim Asperges:
[email protected]
april 2014
Openbare werken
Nutsleidingen
De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de
­volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die
het beste rechtstreeks aan Belgacom helpdesk werven 0800 22 800,
Eandis 078 353 534, Telenet algemeen 015 666 666.
Kerkweg 2Z
Belgacom
plaatsen van straatkasten
Bijlokstraat en Keierveld
Eandis
uitbreiden gas- en elektriciteitsnet
Voetweg 117
Eandis
plaatsen paal
Vilvoordsebaan 40
Telenet
uitbreiding ondergrondse
telecommunicatieleidingen
Wittevrouwenstraat
Telenet
plaatsing ondergrondse kabel
voor verkaveling
Vilvoordsebaan rond punt
Belgacom
telecommunicatiewerken
Notelarenweg
Belgacom
telecommunicatiewerken
Rijkestraat 16
Eandis
aansluiting gas aan particuliere woning
De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken.
Aanleg en onderhoud enkele straten
Publiek fiets- en wandelpad tussen de Termere­
straat en de Hogebeek,
langs De Kraal
in Winksele
In maart heeft de aannemer de
nieuwe verbindingsweg voor voetgangers en fietsers tussen de
Termerestraat en de Hogebeek
­
aangelegd in waterdoorlatende
betonstraatstenen.
De weg kan worden gebruikt door fietsers en voetgangers als ontsluiting naar de nog te bouwen school, de sportvelden, sporthal Warot en
publieke parking. In een volgende fase wordt deze weg over de Hogebeek doorgetrokken tot aan de parking van de sporthal.
Woonproject Stationsstraat in Veltem
Tussen de Stationsstraat, Graafschaplaan en de spoorweg Brussel-­
Leuven komt een woonproject met 18 woningen.
In februari is begonnen met de aanleg van de riolering en van de
­toegangswegen.
Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden
De aannemer is gestart met de vernieuwing van de fietspaden in
de Bijlokstraat tussen Wilselsesteenweg en Weggevoerdenstraat /
Oostremstraat.
Na de werken van de nutsbedrijven in de Wijgmaalsesteenweg zullen
ook hier delen van de fietspaden vernieuwd worden, vermoedelijk in
de tweede helft van april.
Onderhoud kasseiwegen
Eind 2013 heeft het college de opdracht gegeven de kasseiverharding
in de Broekstraat in Veltem te herstellen. Het werk begint in de loop van
maart. Eerst komt de slechtste strook van ongeveer 60 meter aan de
beurt. De rest van de straat wordt in het nieuwe bestek 2014 voor
‘onderhoud kasseiwegen’ opgenomen.
3
april 2014
Milieu
Milieupark en EcoWerf
Afvalreglementering
De gemeente heeft haar afvalreglementering aangepast
aan de nieuwe regelgeving, op voorstel van OVAM en EcoWerf.
De belangrijkste verschillen met vroeger zijn:
• het (geselecteerde) afval moet buitengezet worden na 22 uur de dag voor de
ophaling en vóór 7 uur de dag van de ophaling;
• maximum 4 PMD-zakken per woning;
• de hoeveelheid papier en karton mag niet groter zijn dan ± 1 m³;
• grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep;
• klein gevaarlijk afval mag in een geschikt recipiënt naar het milieupark
gebracht worden (hoeft niet meer in milieubox);
• injectienaalden moeten in gestandaardiseerde naaldcontainers naar het
milieupark gebracht worden;
• rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het milieupark gebracht
worden en onbeschadigd in het ervoor bestemde recipiënt gelegd worden;
• afgedankte zaklampen worden op dezelfde manier ingezameld als afgedankte
batterijen;
Meer info op
www.herent.be en op
www.ecowerf.be
• oude en vervallen geneesmiddelen worden ingezameld via de apothekers;
• een composthoop mag niet groter zijn dan 10 m³ en niet zichtbaar zijn
van de straat. Hij mag ook geen hinder voor de buurt veroorzaken.
Verplicht gebruik van biologisch
afbreekbare zakken in de GFT-bak
Momenteel worden enkel nog de
extra grote en kleine biologisch
afbreekbare zakken aangeboden.
Het normale formaat is in mei
opnieuw beschikbaar.
Sinds januari merken onze diensten en de ophalers van Ecowerf op dat
er zich problemen voordoen met de huis-aan-huis ophaling van groenten-, fruit- en tuinafval. Sinds 1996 is het verplicht om het GFT-afval in
biologisch afbreekbare zakken te deponeren, maar vaak merken de
ophalers dat het GFT-afval los in de bak wordt gedeponeerd. Alle grasen tuinafval moet verplicht in de biozakken. Ook als u enkele zakken
los bovenop groenten-, fruit- en tuinafval legt, voldoet u niet aan de
reglementering. Organisch afval dat niet in zakken zit, wordt niet
meegenomen.
De biologisch afbreekbare zakken zijn op verschillende plaatsen te
koop: raadpleeg daarvoor de afvalkalender. Hebt u geen afvalkalender
2014 ontvangen of bent u hem kwijt? U kunt een exemplaar afhalen
aan het onthaal, op verzoek toegestuurd krijgen en de kalender in
afwachting ook digitaal raadplegen op www.herent.be.
Papier en Karton
pier en Karton
Samen
Goed sorteren
Beter recycleren
Raadpleeg de website van EcoWerf
(www.ecowerf.be) voor meer informatie over de inzameling of sortering van papier en karton of bel
naar de groene lijn: 0800 97 0 97.
oed sorteren
Beter recycleren
4
Papier en karton zoeken een touwtje
Vindt u het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rond­
waaiend papier en karton tijdens de inzameldag? Een stukje touw kan
dat nochtans makkelijk voorkomen. Bind uw papier en karton met een
stukje natuurkoord steeds goed vast of stop het in een gesloten kartonnen doos. Zo zorgt u mee voor een propere straat, maakt u het werk
van de laders gemakkelijker en werkt u mee aan een betere recyclage
van papier-karton. En ook: spaar de rug van de laders en maak uw
pakken niet zwaarder dan 15 kg!
Opgelet: EcoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het wordt
aangeboden in plastic bakken, boxen of wasmanden. Alleen correct
gesorteerd papier en karton verpakt in een kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw wordt meegenomen.
Grofvuilstickers afgeschaft
Op de afvalkalender en in de infokrant hebt u al vernomen dat grof vuil
vanaf dit jaar enkel op afroep wordt opgehaald. De betaling verloopt
niet langer met stickers. Voor de inzameling van grof vuil wordt een prijs
per stuk of per pakket aangerekend. Bovenop de prijs per stuk of per
pakket wordt een voorrijkost aangerekend van 25 euro. De betalingsaanvraag wordt u door EcoWerf toegezonden.
Tot 30 juni 2014 kunt u uw overgebleven stickers nog binnenbrengen
op het onthaal van De Kouter. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om het bedrag van de ingeleverde stickers op uw DifTar-rekening te
storten. De gemeente zorgt voor de aanmaak van die DifTar-rekening bij
EcoWerf. U kunt dat bedrag gebruiken voor de inzameling van grof vuil.
De werkwijze is als volgt: u vraagt een ophaling van grof vuil op afroep
aan. Een medewerker van de DifTar-dienst plant de aanvraag in voor de
eerstvolgende inzameling. Na de ophaling wordt de kostprijs verrekend.
U ontvangt een betalingsuitnodiging van EcoWerf, verminderd met het
bedrag dat op uw Diftar-rekening is gestort.
Workshop Upcycling op zondag 18 mei
Ligt uw huis vol ‘spul-dat-ooit-wel-eens-vanpas-zal-komen’ en wilt u dat liever niet toevoegen aan de afvalberg? Kom uw bezittingen
dan omtoveren tot nieuwe, hippe en uiterst
duurzame spullen.
Het thema is ‘ecochique juwelen’. Breng oude
knopen, restjes stof en kroonkurken mee om
daar tijdens de workshop een mooi juweeltje mee te maken.
De deelname is gratis, maar wij vragen wel dat u vóór 9 mei inschrijft.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt tot 20 personen.
Meer info en inschrijven op [email protected]
Kiemwerking Jeugdbond Natuur Milieu
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) is een educatieve jeugdbeweging, waar de jongeren spelenderwijs meer leren over de natuur
en het milieu. Omdat er in Midden-Brabant geen JNM-werking is,
­hebben enkele M
­ idden-Brabantse natuurpuntafdelingen lokale kiem­
werking opgezet met leuke activiteiten voor jongeren tussen 8 en
16 jaar uit de streek.
Het doel van de Kiemwerking
Hoe mooi zou het zijn als deze Kiemwerking na een aantal jaar ondersteuning van Natuurpunt verder kan uitgroeien tot een autonome
JNM-afdeling in Midden-Brabant?
Onze 1ste kiemwerkingsactiviteit was alvast een succes
Voor ‘Help de vogels door de winter’ mochten we al meteen een 20-tal
deelnemers verwelkomen!
Na amper een weekje kregen we al nieuwe inschrijvingen voor de
­volgende activiteit: natuurspeurneus op 23 maart!
Welke activiteiten mogen jullie nog zoal verwachten?
Een schapentocht, paddenstoelentocht, bosspel, rangerweekend en
een uilentocht staan al op het programma.
Is dit iets voor uw zoon of dochter? Laat ons iets weten!
Contact: [email protected]
april 2014
Internationale samenwerking
Gemeentelijke
zwerfvuilactie
van 12 tot 18 mei
Om onze gemeente proper te maken organiseren we van maandag
12 tot zondag 18 mei een gemeentelijke zwerfvuilactie.
Wie wil graag meehelpen met het opruimen van zwerfvuil dat in onze
bermen, parken, perken, langs straten en op de pleinen ligt? U kiest zelf
wanneer u tijdens deze week meehelpt, maar we vragen u wel om ons
mee te delen welke omgeving u gaat opruimen. U krijgt van de
gemeente 4 witte vuilniszakken per deelnemer om het zwerfvuil in te
stoppen. Wie wil, kan ook een grijper, een veiligheidsvestje en handschoenen krijgen (zolang de voorraad strekt).
Praktisch
Van 14 tot 25 april:
U laat weten wie deelneemt (aantal kinderen, aantal volwassenen,
adres, telefoon en/of e-mail) en welke omgeving u wilt opruimen.
U doet ook een aanvraag voor veiligheidsvestjes, handschoenen en
eventueel grijpers.
De aanvraag verloopt via mail aan [email protected] of aan
het centrale onthaal van De Kouter.
Van 5 tot 9 mei:
U haalt het aangevraagde materiaal en de vuilniszakken af in
de gemeentelijke werkplaats, Spoorwegstraat 8 van 8 tot 12 uur en
van 13 tot 15.30 uur.
Opruimactie
Van 12 tot 18 mei:
De witte vuilniszakken met zwerfvuil kunt u in de bladkorven plaatsen
die door de gemeente op centrale plaatsen worden gezet. In de zakken
mag alle zwerfvuil; alleen afgedankte elektrische/elektronische apparaten en autobanden horen er niet in thuis. Die mag u wel naast de bladkorven leggen. De zakken en de rest van het zwerfvuil worden in
dezelfde week en de week erna door de gemeentelijke diensten opgehaald. Al het zwerfvuil wordt in een container aan het gemeentehuis
verzameld en gewogen.
Kringloopevenement donderdag 1 mei
De Herentse compostmeesters – ondertussen zijn ze ‘kringloopkrachten’ geworden - slaan hun tenten op tijdens de jaarlijkse Tuinbeurs op
donderdag 1 mei van 7 tot 17 uur in de wijk ’s Herenwegveld.
Met een uitgebreide infostand over verschillende composteersystemen
zoals compostvaten, en -bakken, over het composteerproces en over
kringlooptuinieren zult u met de opgedane kennis zeker aan de slag
kunnen om uw eigen GFT- en tuinafval thuis te composteren.
Hebt u bijkomende vragen over composteren, compost, kippen, vaste
planten, snoeihout, gras en voedselverlies? Stel ze gerust aan de aanwezige kringloopkrachten.
Voorts worden tijdens de Tuinbeurs een rommelmarkt, een garage­
verkoop en kinderspelen georganiseerd. U kunt ook van een hapje en
een drankje genieten. Zoals steeds is de toegang gratis.
Hulp aan Syrische vluchtelingen
Herent toont zijn hart
In de Infokrant van februari riep de GROSH (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking Herent) de inwoners van Herent op om
financiële steun te geven aan de Syrische vluchtelingen in en buiten
Syrië.
Wij danken iedereen die inging op deze noodoproep. Verdere steun
is zeker welkom. De vredesbesprekingen hebben voorlopig geen
oplossing gebracht, integendeel, de oorlog woedt verder en er komen
meer wapens het land binnen. Eindelijk is binnen de Verenigde
Naties wel aanvaard dat humanitaire hulp toegelaten wordt.
9,3 miljoen mensen in Syrië hebben dringend hulp nodig. Bijna 6,5
miljoen mensen zijn op de vlucht in hun eigen land. 2,2 miljoen
Syriërs zijn naar de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte en
Irak gevlucht. Meer dan 1 miljoen kinderen zijn op de vlucht.
Hulp kan gestort worden op het nummer: BE19 0000 0000 1212 van
het Belgisch Consortium voor Noodhulp VZW. Ook in 2014 zal 1212
voor giften vanaf 40 euro fiscale attesten bezorgen. Op de website
van 1212 vindt u de leden van het Consortium.
Kasser, Syrisch vluchtelingenkind
(10 jaar) in kamp in Jordanië.
Foto: Ruba Saqr/Oxfam
U kunt ook overschrijven
op de noodhulporganisaties:
BE53 0000 0000 5353
van het Rode Kruis
BE73 0000 0000 6060
van Artsen zonder Grenzen.
Vermeld als referentie:
‘Herent infokrant Syrie’
Zwerfkatten-­sterilisatiecampagne
Zwerfkatten kunnen in sommige buurten voor overlast zorgen. Om de
populatie zwerfkatten in onze gemeente in toom te houden wordt een
sterilisatiecampagne opgezet. De campagne verloopt in samenwerking
met de lokale dierenartsen.
Zwerfkatten
Zwerfkatten zijn katten die al een geruime tijd buiten leven en verwilderd zijn, geen menselijk contact gewoon zijn, door mensen achtergelaten of in het wild geboren zijn. Zwerfkatten die ergens te eten krijgen,
worden niet beschouwd als zwerfkatten.
Procedure
U kunt een zwerfkattenprobleem melden aan de
gemeente. Uw wijkagent komt het probleem vaststellen. Na gunstig advies wordt een beroep gedaan op
gemeentepersoneel om de zwerfkatten te vangen.
De zwerfkatten worden naar een dierenarts gebracht.
Een dier in slechte gezondheid wordt geëuthanaseerd.
Anders wordt het dier gecastreerd of gesteriliseerd. Na
genezing worden de dieren weer uitgezet. Dit kan op
een andere plaats zijn dan waar ze zijn gevangen. De
uitgezette dieren krijgen een knipje in hun oor als
teken dat ze al behandeld zijn.
De dierenarts kan alleen in opdracht van de gemeente
zwerfkatten steriliseren of castreren. Zwerfkatten die op
een andere manier bij de dierenarts terechtkomen,
kunnen niet worden aangerekend aan de gemeente.
Hoe kunt u meehelpen?
Om de zwerfkattenpopulatie te helpen verminderen worden inwoners aangespoord om hun
huiskat onvruchtbaar te laten maken. Ook u en
uw huisdier hebben daar baat bij want:
• gecastreerde katers worden rustiger, vertonen minder zwerfgedrag en vechten minder,
waardoor de kans kleiner is dat ze besmettelijke ziektes oplopen, zoals kattenleucose
en kattenaids;
• katten hebben na sterilisatie minder kans op
tumoren, schijnzwangerschappen en baarmoederkanker.
Weet ook dat u door zwerfkatten te eten te
geven, de populatie mee in stand houdt.
5
april 2014
Politie HerKo
Opgepast voor ‘Phishing’
Wat is ‘Phishing’?
‘Phishing’ is een techniek die oplichters toepassen om u persoonlijke
gegevens – zoals uw pincode, een paswoord of het nummer van uw
bank- of kredietkaart - te ontfutselen. Met deze gegevens wordt geld
van uw rekening gehaald.
Hoe gaan deze oplichters te werk?
Er wordt een e-mail verstuurd die ogenschijnlijk van een bankinstelling komt. Om de e-mail authentiek te laten lijken, worden de logo’s
van een bankinstelling bijgevoegd. In de mail wordt meestal gevraagd
uw bankgegevens na te kijken door op een link te klikken. U wordt
vervolgens omgeleid naar een valse website. Daar wordt gevraagd
persoonlijke gegevens in te geven. Soms wordt men opgebeld door
een zogezegde medewerker van een bank en wordt gevraagd verrichtingen uit te voeren met een bankkaart en kaartlezer. Zo kan men
uw persoonlijke codes bemachtigen.
Hoe kunt u een ‘phishingmail’ herkennen?
• In de e-mail wordt gevraagd op een link te klikken en/of persoonlijke gegevens door te geven.
• De e-mail is niet aan u persoonlijk gericht, maar begint met ‘Beste
klant’ of ‘Beste gebruiker’. Oplichters kennen uw naam namelijk
niet.
• Het bericht is meestal in gebrekkig Nederlands geschreven.
• De boodschap speelt in op angstgevoelens. U moet bijvoorbeeld
direct reageren, anders wordt uw rekening stopgezet.
• De e-mail is in uw spamfilter terecht gekomen.
Wat kunt u doen?
• Ga niet in op deze mails of telefoons. Een bankinstelling vraagt
nooit om vertrouwelijke gegevens via telefoon of e-mail door te
geven.
• Log nooit in op een homebankingsite via een e-mail.
• Contacteer bij twijfel uw bankinstelling.
• Wie daadwerkelijk gedupeerd is, wordt gevraagd aangifte te doen
bij de lokale politie.
Welzijn
Burgerlijke Stand
Geboortes
Tove Grauwels, dochtertje van Jan en Fran Fouarge
Lore Rosseels, dochtertje van Tom en Evi Boghe
Eva Van Heuckelom, dochtertje van Jef en Maria Verhoeff
Lucia Vandensande, dochtertje van Joost en Eva Saver
Eva Rymenams, dochtertje van Niels en Veerle Bonte
Hanne Godaert, dochtertje van Bram en Kim Mombaerts
Louise Rabaey, dochtertje van Sonja Rabaey
Jago Colsoul, zoontje van Jorgen en Kim Husques
Kato Verheyen, dochtertje van Tijs en Stefanie Breuls
Emiel Fierens, zoontje van Johan en Isabelle Casier
Jack Spreuwers, zoontje van Sam en Nathalie Amorosi
Saartje Cabanier, dochtertje van Guy en Lien Beelen
Niels Cabanier, zoontje van Guy en Lien Beelen
Samira Deysumov, dochtertje van Akhyad en Berlant Magamadova
Ethan Kikomba, zoontje van Jean en Verone Shako Onosamba
Anna-Roos Vanroy, dochtertje van Bram en Annemie Mengels
Lucie Vranken, dochtertje van Thomas en Maartje Trekker
Overlijdens
Martha Buermans, weduwe van Edward Smets
Sofie Goddé
August Bosmans, echtgenoot van Maria Vanderlinden
Joël Van Laer
Pieter Cardyn, weduwnaar van Christiane Menten
Louis Perdieus, echtgenoot van Margarita Peeters
Jozef Pardon, echtgenoot van Giselle Honée
Jan De Meyer, weduwnaar van Rita Smets
Mathieu Pentecôte, echtgenoot van Lorette Justé
Diamanten Bruiloft
Georges Gouwy en Gratiana Defoer – 6 februari
100-jarige
Eugenia Van Vaerenbergh - 18 februari
Welzijn, zorg er zelf mee voor
Dinsdag 13 mei, 20 uur, Speelplaats in De Wildeman
Buitenspelen met kleine kinderen
De deelname is gratis, inschrijven
kan via het onthaal van De Kouter,
[email protected], 016 85 30 20 en
www.herent.be.
6
Lezing van Mira Van Olmen, Kleefkruid:
Als u aan uw kinderen vraagt wat écht spelen is, dan kiezen ze voor
buiten spelen. Want buiten vind je ruimte om te bewegen. Je kunt je
grenzen verleggen, je fantasie botvieren en beklijvende ervaringen
opdoen in de natuur. Er valt een wereld te ontdekken! Buitenlucht brengt
kinderen ook rust en ademruimte.
Maar kinderen krijgen minder de kans om vrij in de (wildere) natuur te
spelen. Hierdoor voelt natuur voor steeds meer kinderen aan als onvertrouwd en zelfs beangstigend. (Onthaal)ouders en begeleidsters in de
kinderopvang ontdekken op deze avond waarom het zo belangrijk en
leuk is om buiten te spelen, maar vooral ook hoe je dat dan kunt doen,
in de kinderopvang, in een kleine tuin, enz.
In samenwerking met de kinderopvang in Herent, het Lokaal Overleg
Kinderopvang en de gemeente.
Op de vergadering van de welzijnsraad
van 18 februari werden 4 werkgroepen
opgericht.
De werkgroepen zullen werken rond de
volgende thema’s: het lokale dienstencentrum, kinderarmoede, toegankelijke
gezondheidszorg en ‘gezonde gemeente’.
Voor elk thema kunt u op de website
meer informatie vinden: www.herent.be/
welzijnsraad.
Wie interesse heeft om aan een bepaald thema mee te werken, mag
zich uiteraard nog steeds melden. Dat kan telefonisch via 016 85 30 20
(vraag naar Kathleen Verhaegen of Lien Wauters) of per mail
[email protected] of [email protected]
april 2014
Sociaal Huis
Internet ook nuttig voor ouderen
Met de campagne ‘Da’s toch handig, dat internet!’wil de Vlaamse
overheid ouderen kennis laten
maken met de voordelen van het
internet.
Ouderen kunnen via internet in contact blijven met familie en vrienden,
de weersvoorspellingen op de voet volgen, de vertrekuren van de bus
nakijken, recepten opzoeken enzovoort. Het internet kan hun leven
­vergemakkelijken.
Een informatieve folder zet oudere gebruikers op weg. De folder
en ­computers zijn beschikbaar in de bibliotheek. Hebt u of hebben
uw kinderen een internetverbinding? Ga dan eens kijken op
www.handiginternet.be.
Het PWA van Herent helpt u verder
Hebt u hulp nodig om in de tuin te werken of om het huis op orde
te krijgen, maar is het allemaal een beetje te veel of net te moeilijk
om het zelf te doen, en woont u in Herent, Veltem of Winksele, dan kunt
u terecht bij het plaatselijke PWA.
In het PWA zijn werkzoekenden aan het werk die bij u thuis komen
helpen in de tuin of kleine klusjes kunnen opknappen, zoals gras
­afrijden, onkruid wieden, snoeien, behangen, schilderen en kleine loodgieterij- of elektriciteitswerkjes uitvoeren.
Ook vzw’s, scholen en niet-commerciële verenigingen kunnen op het
PWA een beroep doen.
Die hulp kost 6,95 euro per uur en u kunt de kost aftrekken van
uw belastingen. Daarnaast betaalt u 1 keer per jaar een inschrijvingsgeld van 7,40 euro. De mensen die bij u komen werken, zijn verzekerd
voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U moet hen
wel zelf het nodige materiaal bezorgen.
Meer info: PWA-kantoor in De Kouter op dinsdag en vrijdag van 9 tot
12 uur. U kunt ons ook telefonisch bereiken op het nummer 016 85 30 20
(vraag naar de PWA-medewerker) of via mail [email protected]
Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487
De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die
behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld
open.
Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur in het Sociaal Restaurant
‘De Pollepel’ terecht voor een warme maaltijd tegen 5 euro. Opgelet:
tijdens de restaurantdag gelden andere tarieven.
Wij vragen dat u zich 3 dagen vooraf inschrijft via het online inschrijvingsformulier op www.herent.be/DePollepel.
Inschrijven kan ook ter plaatse of telefonisch via 016 85 30 20
(vragen naar Lydia Leys).
Elke maandagmiddag is de cafetaria van 14 tot 17 uur open voor
een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag spelen we met
de kaarten (in samenwerking met Okra Herent).
Activiteiten
Maandag 7 april om 14.30 uur: Creatief voor Pasen
Paasboom, geschilderde paaseieren, kuikentjes, paasbloemen…
U kunt op heel wat manieren de sfeer van Pasen in huis halen. Wilt u
zelf een eigen creatie maken, kom dan mee knutselen.
Maandag 14 april om 14.30 uur: Bingo
Om ter snelst een volle kaart, een mooie prijzentafel, een lekker
drankje, kortom een gezellige bingonamiddag. We zorgen ook voor
wat prijzen voor kinderen. Breng hen dus zeker mee!
Maandag 28 april om 12 uur: ‘Restaurantdag’
Wie zin heeft, kan vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria.
De prijs wordt berekend op basis van de tarieven van de dienst Warme
Maaltijden (max. 15 euro).
Inschrijven kan tot 15 april via [email protected]
be – 016 85 30 20 (vragen naar Marie-Hélène Verreck).
Menu
• Kokosroomsoep met
juliennegroentjes
• Lamsfilet met groentenkrans
en kroketten
• Tiramisu
Meer info over cafetaria
De Hemelboom op 016 85 30 20,
vragen naar Lydia Leys,
[email protected]
Van 21 tot 27 april
Praten is de eerste stap
Bij Tele-Onthaal op het nummer 106 kunt u dag en nacht terecht met al
uw vragen en problemen. Via www.tele-onthaal.be kunt u op vaste tijdstippen een gesprek online voeren. Elk gesprek is gratis en anoniem.
Hebt u zin om mee te werken? We zoeken nieuwe mensen om onze
ploeg te versterken. We organiseren infomomenten waar we u graag
uitleg geven over Tele-onthaal en het vrijwilligerswerk.
Een nieuwe opleiding voor vrijwilligers begint op 26 april.
Praten is de
eerste stap
chat via tele-onthaal.be of bel 106
Kom naar de infomomenten op dinsdag 18 maart van 14 tot 16 uur en
woensdag 19 maart van 19 tot 21 uur,
in de Redingenstraat 6, 3000 Leuven.
Meer informatie: 016 23 97 56,
[email protected],
www.vlaamsbrabantenbrussel.
tele-onthaal.be
Week van de valpreventie
Vlaanderen daagt senioren uit om te dansen. Doet u ook mee?
De boodschap is simpel: blijf actief, vermijd vallen. De focus van de
Week van de Valpreventie ligt op ‘beweging’. Dat is meteen een van de
belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Ook uw vereniging,
woonzorgcentrum of organisatie kan deelnemen aan de week.
Hoe gaat dat in zijn werk? Organiseer een seniorenbal, gooi de spieren
los met stoeldansen, zweet het uit tijdens een golden zumba of dans.
Want … u bent nooit te oud om te dansen.
Vlaanderen wil zo veel mogelijk mensen aan het dansen krijgen.
Registreer het aantal dansers van uw organisatie op www.valpreventie.
be tot en met 27 april.
Hebt u interesse om deel te nemen? Neem een kijkje op www.val­
preventie.be. Registreer uw organisatie en bestel het materiaal met het
online bestelformulier.
De Vlaamse Week van de Valpreventie is een initiatief van de Vlaamse
Overheid in regie van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie
Vlaanderen en in samenwerking met de Vlaamse Logo’s en het VIGeZ.
7
Nuttige contactgegevens
Het college van burgemeester en schepenen
Voor u in De Kouter of na telefonische afspraak:
Marleen Schouteden
burgemeester, algemeen beleid, politie, brandweer,
veiligheid, burgerzaken, begraafplaatsen
Jo De Clercq
ma. 17-19 u
en na afspraak
016 85 30 20
016 236 515 (privé)
[email protected]
na afspraak
016 481 811
0475 857 500
[email protected]
na afspraak
0485 540 907
[email protected]
ma. 14-16 u
17.30-18.30 u
woe. 14-16 u
na afspraak
na afspraak
016 435 535
0498 686 191
[email protected]
na afspraak
0494 874 207
[email protected]
twitter: @maartenherent
na afspraak
0487 483 875
[email protected]
lokale economie, lokale tewerkstelling/PWA, milieu,
ontwikkelings­samenwerking, ouderenbeleid
Philippe Scheys
ruimtelijke ordening en stedenbouw, sport, markten, vrijwilligerswerk
Katleen D’Haese
financiën, personeel en organisatie, ICT
Arlette Caes
0476 360 099
[email protected]
openbare werken, erosie- en waterbeleid, woonbeleid
Maarten Forceville
jeugd- en speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen,
duurzaamheid
Astrid Pollers
cultuur, bibliotheekwezen, informatie en communicatie,
onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, RUP’s (2013-2015),
feestelijkheden, toerisme
Liesbeth Van Hemelrijck
0475 840 887
[email protected]
voorzitter Sociaal Huis (OCMW), welzijn
alle werkdagen, tijdens [email protected]
de ope­nings­uren, bij
voorkeur na afspraak
gemeentesecretaris
De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad vindt u via www.herent.be.
Hoe bereikt u
De Kouter?
met het openbare vervoer
Het treinstation van Herent ligt pal
tegenover het nieuwe gebouw;
de bushalte van De Lijn voor buslijnen
284, 285, 4 en 652
ligt aan het gebouw.
als u een mobiliteits­
beperking hebt
Voor u zijn enkele parkeerplaatsen
voorbehouden. Als u met de rolstoel
komt, dan kunt u de helling aan de
ingang nemen.
Hib-Hop buitenschoolse opvang
Wildemansweg 36, 3020 Herent
Coördinator: Karin De Win 0496 258 502
016 29 85 56
[email protected]
Kind en Gezin Schoolstraat 15A
016 853 174
Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie
www.kindengezin.be
Milieupark Voor het gebouw is een fietsen­stalling.
Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat
Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd
Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot 19.30 uur
en zaterdag van 9 uur tot 16 uur.
Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten.
met de wagen
Wachtdiensten
met de fiets
Vanuit Mechelen of Leuven slaat u
vanop de Omleiding (N26) af naar de
Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent
neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar
rechts de Spoorwegstraat in. U kunt
gratis parkeren achter het gebouw.
Apothekers
Huisartsen
Tandartsen • Ideeëngoed: college van burgemeester
en schepenen
• Druk: Peeters nv
• Redactieteam: Lies Guldentops,
Ellen Janse, Luk Draye en Astrid Pollers
• Inbreng: gemeentelijke diensten en
Herentse verenigingen
• Verantwoordelijke uitgever:
schepen Astrid Pollers
• H
et college behoudt zich het recht voor
om aangeboden teksten in te korten.
De krant
8 is gemaakt met milieubewust
vervaardigd papier.
Snel-loket
Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag
van 14 tot 16 uur
maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur
maandagavond 17.30 tot 19.45 uur
woensdagmiddag 14 tot 16 uur
Gemeentediensten
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.apotheker.be
www.mediwacht.be
www.vvt.be
Lokale politie HerKo
Politiehuis Kortenberg
maandag, dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sociaal Huis www.sociaalhuisherent.be
Voorzitter
[email protected]
Secretaris
[email protected]
Vast Bureau
Aïcha Al Merrouni
Christophe Lonnoy
Michel Claeys
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0900 10 500 070 25 70 25
0903 39 969
Politiehuis Herent – De Kouter
maandag
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
[email protected]
[email protected]
www.politieherko.be
één centraal telefoonnummer: 016 853 400
[email protected]
De Infokrant
is een ploeg
Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, [email protected]
één centraal telefoonnummer: 016 85 30 20
fax: 016 85 31 60
Meer informatie vindt u op www.herent.be
[email protected]
na afspraak
Herman Artois
De Kouter - Het Huis van de Gemeente
Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
8 tot 20 uur
8 tot 17 uur
8 tot 12.30 uur
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
8 tot 13 uur
12 tot 17 uur
8 tot 17 uur
8 tot 13 uur
9 tot 13 uur
Voor dringende hulp
101 (politie)
100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen)
Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bibliotheek Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
[email protected]
17 – 19.45 uur
10 – 12 uur
13 – 17 en 18 – 20 uur
15.30 – 17.30 uur
17 – 20 uur
10 – 13 uur