DUIZEND KEER DANK (zie p. 3)

buurtkrant Poortgebouw V-Tex |mei 2014
| jaargang 7| nummer 5
v.u. Philippe De Coene Budastraat 27 8500 Kortrijk
DUIZEND KEER DANK
Foto's: Tony Decruyenaere
(zie p. 3)
Beste buurtbewoners,
in dit nummer
Vierde rommelmarkt en TEXtival kennen een groeiend succes in jouw Sint-Jansbuurt
Welkom in je nieuwe buurtkrant.
Voorwoord
2
Rommelmarkt en TEXtival
3
Interview met Ine Vandenborre
Meisjeswerking Jenga
4-5
5
Cinemaatjes
Basisschool Sint-Jozef
6
Carrousel
7
vzw A'kzie
8-9
Maaltijden thuis
Citycup Beachsoccer
10
[email protected]
Korenbloem zoekt muzikanten
VISkwis
11
DIY-markt
12
Tikwerk
Filip Lecluyse
Lay-out:
Emmanuelle Kovacs
De buurtkrantronde
Namens het Buurtwerk V-Tex bedanken wij alle buurtbewoners en alle mensen van buiten de buurt voor de overrompelend massale medewerking aan
de jongste rommelmarkt. Werkelijk hartverwarmend, als je het ons vraagt.
Van de jongste rommelmarkt zag je al meerdere foto’s op de frontpagina van
deze V-Texkrant staan. Op pagina 3 gaan wij nog heel even verder op dat onderwerp door. En met de rommelmarkt gaan wij volgend jaar sowieso door,
je ziet dat van hier…
Gentsesteenweg, Gentsestraat, Graaf Gwijde
van Namenstraat, Groeningekaai, Groeningelaan
(tussen Leeuw van Vlaanderenlaan en
Vaartstraat), Guldensporenlaan, Jacob Van
Arteveldelaan,
Jan
Breydellaan,
Leeuw
van
Vlaanderenlaan,
Luipaardstraat,
Passionistenlaan, Pieter De Conincklaan, Prinses
Marie-Joséplein, Schaekenstraat, Sint-Jansplein,
Stasegemsestraat,
Vaartstraat,
Veldstraat,
Vestingsstraat, Visserskaai, Wandelingstraat
(tussen Veldstraat en Passionistenlaan),
Harelbeeksestraat
Eén van de vele medewerkers achter de schermen aan de rommelmarkt
was Ine Vandenborre (foto). Zij studeert sociaal werk aan Howest in Kortrijk
- en doorloopt haar stage bij het Buurtwerk V-Tex. “Ik ben dolgraag onder
de mensen,” spreekt Ine tijdens een interview dat wij op de pagina’s 4 en 5
publiceren. “Ik ben ook heel graag met mensen bezig. Sociaal werk brengt
je in contact met diverse groepen van mensen: van kinderen tot senioren
en verschillende culturen. Als sociaal werker kan je van alles doen: op straat
gaan, vormingen geven, hulp verlenen, noem maar op. Naar buiten komen en
onder de mensen zijn: dat is volledig mijn ding…”
Het Buurtwerk V-Tex werkt met tal van organisaties samen. Eén daarvan is de
vzw A’kzie, de vereniging waar armen het woord nemen. Op de pagina’s 8 en
9 van jouw nieuwe buurtkrant luisteren wij naar enkele vrijwilligers, die na
het volgen van de opleiding tot ‘wijsneus’ van elkaar blijven leren en in elkaar
blijven investeren. “Tijdens mijn contacten met ‘de wijsneuzen’ merkte ik
echter dat ook zij nog heel wat vragen en opmerkingen hadden,” voert coördinator Liesbet Tyvaert van de vzw A’kzie aan. “Zij leiden mensen toe, komen
met iedereen in contact, merken van alles op. Zij zien de diensten en hun
drempels. En zij zien waarom het voor sommigen zo moeilijk is om die drempels te overschrijden. Terwijl zij anderen in de sociale kaart wegwijs maken,
komen zij als afgestudeerde ‘wijsneuzen’ zelf met drempels in confrontatie.
Dat is precies de reden waarom wij beslisten om maandelijks de wijsneuzen
samen te brengen om rond die drempels hun ervaringen uit te wisselen, en
om vervolgens met de bewuste diensten een opbouwende dialoog aan te
gaan. Het is de bedoeling om die drempels stap voor stap te verlagen.”
Voorts lees je in je nieuwe buurtkrant meer over de meisjeswerking van
Jeugdhuis Jenga en CineMAATJES, over de basisschool Sint-Jozef en de Unie
der Zorgelozen, over gezonde en gevarieerde maaltijden aan huis en de citycup beachsoccer, over [email protected] en de DIY-markt. En op pagina 11 staan
twee items die interessant zijn voor enerzijds de mensen die graag muziek
maken en anderzijds de buurtbewoners die gaarne goudvissen zien…
Veel leesgenot. En altijd welgekomen, dat weet je!
Valerie DEPREY en Filip LECLUYSE
Weer duizenden bezoekers...
“Veel standhouders zeiden mij
dat de rommelmarkt op Sint-Jan
ronduit de gezelligste is van alle
rommelmarkten waar zij aan
deelnemen. De sfeer zat in elk
geval goed. Veel buurtbewoners
installeerden trouwens spontaan
een terras voor hun voordeur…”
Valerie Deprey heeft redenen op
overschot om met enthousiasme
op de vierde editie van de rommelmarkt en bijhorend TEXtival
terug te blikken. Behalve de puike
sfeer, schuift jouw buurtwerkster
de vlotte samenwerking met organisaties en collega’s, de hartelijkheid van jouw Sint-Jansbuurt
en de primeur rond de moskee
als voornaamste pluspunten naar
voor…
Foto's: Tony Decruyenaere
Op Paasmaandag 21 april trok stagiaire Ine Vandenborre ’s morgens
vroeg al met de megafoon naar de
Veemarkt om het geheugen van de
maandagmarktbezoekers op de frissen. “Gasten, er is een beetje verder
ook een rommelmarkt aan de gang.
Loop gerust even door,” zo weerklonk
het…
“In vergelijking met vorig jaar hadden
wij een derde meer standhouders en
een derde meer standen, of in totaal
280 personen en 380 standen. De
helft van de standhouders kwam trouwens uit de buurt,” evalueert Valerie.
“Wij verwelkomden weer duizenden
bezoekers. Bovendien hadden wij een
derde meer goederen op overschot
dan vorig jaar. Na afloop sorteerden
stagiaire Ine, mijn collega-buurtwerker Dennis Hofman, chauffeur Mohammed Kassimi, de leerwerknemers
Ali en Mustapha en mezelf de kleren,
het speelgoed, de huisraad, de cd’s en
de dvd’s die op de rommelmarkt geen
koper vonden. Vervolgens brachten
wij alle spullen naar de vzw Bolwerk.
De mensen die het wat minder goed
onder de markt hebben, ontvingen
van mij via het SurPLUS-netwerk een
e-mail en mochten op woensdag 23
en donderdag 24 april naar Bolwerk
komen om materiaal dat zij nodig
hadden, gratis op te halen…”
“Naar de buurtpot…”
De vlotte samenwerking met de organisaties uit de buurt stemt Valerie
uitermate tevreden. “De mensen van
de Buurtschool V-Tex organiseerden
de hele dag door een fantastisch TEXtival en zorgden voor animatie,” somt
Valerie op. “De Unie der Zorgelozen
organiseerde een terras met koffie
en taart. De jeugdwerking Jenga verkocht merguez in een broodje. Met
de Gezinsbond organiseerden wij
weer de tweedehandsbeurs. Namens
de ‘Vrienden van Senegal’ verkochten
Marleen Boudringhien en haar medewerkers koffie, frietjes en Afrikaanse
spulletjes. De circusclub ‘De Skjève
Smete’ bracht circusanimatie. En als
absolute primeur zetten de mensen
van de moskee voor het eerst een
terras buiten. De koekjes en de thee
smaakten uitermate lekker! Wie dit
wou, kon een rondleiding in de moskee krijgen of met een moslim een
gezellige babbel slaan!”
“Een bijkomend leuk aspect aan onze
rommelmarkt is dat de opbrengst terecht komt in een soort “’buurtpot’.
Dat zijn centen, waarvan de organisaties mogen beslissen wat wij ermee
zullen aanvangen. Binnenkort zullen
de buurtbewoners daarvan de eerste
leuke resultaten vernemen,” knipoogt
Valerie schalks…
Filip LECLUYSE
V-Tex - mei 2014 - blz 3
Studente Ine Vandenborre doorloopt tot 30 mei haar stageperiode bij het Buurtwerk V-Tex
"naar buiten komen en onder de
mensen zijn..."
Ine is haar voornaam, Vandenborre haar familienaam. Je zag
haar ongetwijfeld al aan de zijde van buurtwerkster Valerie
Deprey. Dat komt omdat Ine in
jouw buurt haar stage doet. Ine
studeert namelijk sociaal werk.
Aan Howest, in Kortrijk. Studeren doet zij met veel enthousiasme. Bij het Buurtwerk V-Tex
haar stageperiode doorlopen,
dat doet Ine met nog veel meer
gedrevenheid. Ik ben dolgraag
onder de mensen,” spreekt Ine.
“Ik ben ook heel graag bezig met
mensen. Sociaal werk brengt je in
contact met diverse groepen van
mensen: van kinderen tot senioren en verschillende culturen. Als
sociaal werker kan je van alles
doen: op straat gaan, vormingen
geven, hulp verlenen, noem maar
op. Naar buiten komen en onder
de mensen zijn: dat is volledig
mijn ding…”
“Als je aan iets begint, dan moet je
het ook afwerken. Dat vind ik toch. En
het moet ook goed zijn. Als ik iets wil,
dan ga ik er ook voor. Bij buurtwerkster Valerie Deprey wil ik vooral veel
bijleren. Mijn eerste jaar sociaal werk
aan Howest vond ik uiteraard interessant, maar nogal theoretisch. Wanneer je alles eens in de praktijk kunt
beleven, dan komt het allemaal veel
duidelijker en blijft het allemaal ook
beter hangen. In de praktijk beseft je
nog beter waarover het hem allemaal
gaat…”
KSA Adelaars
“Ik ben al 15 jaar lid van de jeugdbeweging KSA Adelaars. En van die
15 jaar zit ik er vijf in de leiding,”
preciseert Ine. “KSA Adelaars huist
in de onmiddellijke omgeving van
de Krysantenlaan, waar ik aan het
Sint-Amandscollege-zuid mijn lager
onderwijs volgde. Mijn middelbaar
onderwijs volgde ik aan Sint-Theresia,
op Sint-Elisabeth. Ik koos voor de
richting lichamelijke opvoeding. Veel
mensen zeggen namelijk dat ik moeilijk stil kan zitten. En ergens klopt dat
wel. Ik moet mijn energie kwijt kunnen geraken. En dat lukt mij via de
sport…”
Behalve met Sint-Elisabeth, is Ine ook
bijster goed met de Sint-Jansbuurt
vertrouwd. “Ik ken inderdaad flink
wat mensen die hier in de buurt wonen. Zelf woon ik in Stasegem, op
de grens met Sint-Jan. Gedurende
14 jaar danste ik mee in Polydans, in
het Groeningeheem. Mijn ouders zijn
grote fans van rommelmarkten en
zelf ga ik vaak mee. Zij kwamen ook
naar de rommelmarkt op Sint-Jan. De
rommelmarkt op Sint-Jan vond ik een
leuke, gezellige bedoening. Iedereen
stond buiten. De sfeer was aangenaam. Je voelde duidelijk aan dat de
rommelmarkt voor alle buurtbewoners een uitgelezen moment was om
elkaar beter – of nog beter - te leren
kennen. Chiro Sint-Jan is mij eveneens
bekend. Want mijn vriendin Ruth Dierickx, met wie ik in het middelbaar
zat, was er vroeger lid van…”
“Gebeten door buurtwerk!”
“Bij Howest deden wij tijdens het
eerste semester een aantal studiebezoeken, in het kader van onze lessen
opbouwwerk,” vervolgt Ine Vandenborre. “Het Buurtwerk V-Tex in Kortrijk was het eerste project waar wij
naartoe gingen. Voorts bezochten wij
het Wallaeysplein in Wevelgem, het
meisjeswerking
jeugdhuis Jenga
zaterdag 10 mei
stadsspel fotozoektocht
van 13.30 uur tot 17.30 uur
waar: Kortrijk stad
gratis
woensdag 14 mei
[email protected] Jenga
van 13.30 tot 17.30 uur
waar: Bolwerk - Veldstraat 158
gratis
zaterdag 17 mei
filmnamiddag (bij slecht weer)
of activiteit Gavers (bij mooi weer)
van 13.30 tot 17.30 uur
waar: bolwerk of Gaversdomein Harelbeke
gratis
woensdag 21 mei
info over vakantiejob door JONK + animator
bij Pretmobiel
van 13.30 tot 17.30 uur
waar: Bolwerk
gratis
zaterdag 24 mei
[email protected]
van 13.30 tot 17.30 uur
waar: stad Kortrijk
gratis
project ‘Nieuwe Stad’ in Oostende en
de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent…”
“Mijn nicht, Merel Gruwez, is bevriend met Valerie Deprey,” vervolledigt Ine Vandenborre haar verhaal.
“Als ik in het centrum van Kortrijk bij
mijn nicht zat, gebeurde het wel eens
dat ik Valerie tegenkwam. Wie had
toen kunnen denken dat diezelfde
Valerie Deprey mijn huidige stagebegeleidster zou zijn?”
De stageperiode van Ine bij het Buurtwerk V-Tex loopt tot 30 mei. “Tijdens
mijn stage kon ik helpen met de
organisatie van de rommelmarkt
van 21 april jongstleden. Ik leerde
al enorm veel nieuwe mensen kennen. Valerie introduceerde mij bij
alle partners van het Buurtwerk
V-Tex. Zoals de buurtscholen.
En de Groep Intro. En de andere
buurtwerkingen. Ook gaf Dennis
Hofman – van het Achturenhuis –
mij een grondige rondleiding op
en rond de Veemarkt, en heb ik
een voormiddag achter de bar van
het Achturenhuis gestaan. Tot slot
bewaar ik heel toffe herinnerin-
gen aan de buitenspeeldag, waar
meer dan 80 kinderen uit de buurt
aan deelnamen. Wat heel veel is.
Buurtwerk is enorm leuk. Ik ben
erdoor gebeten…”
woensdag 28 mei
knutselen voor KRAC
van 13.30 tot 17.30 uur
waar: Bolwerk
gratis
Meer informatie:
Nadia El-Kaddouri via
[email protected]
of 0473 86 29 49
of www.facebook.com/nadia.jenga
Filip LECLUYSE
V-Tex - mei 2014 - blz 5
CINEMAATJES
Joepie! Elke eerste zondag én woensdag is het feest in de
BUDAscoop! Nu kan je niet enkel op zondagmorgen komen
genieten van een avontuurlijke film voor kleuters of tieners,
maar ook op zondag- en woensdagnamiddag.
EXTRA’s tijdens de cineMAATjes:
• op zondagochtend: smullen van een heerlijk ontbijt om
9u (enkel mits reserveren) + filmfrutsels
• Op zondagnamiddag: chocolimohoekje, met lekkere
chocolademelk of limonade na de film + filmfrutsels.
• Op woensdagnamiddag: chocolimohoekje, met lekkere
chocolademelk of limonade na de film + filmfrutsels +
smullen van een vieruurtje (enkel mits reserveren)
Ideaal om je VERJAARDAGSFEESTJE in de BUDAscoop te vieren samen met al je vriendjes en vriendinnetjes. Hiervoor
kan je ook best reserveren om zeker te zijn van het aantal
zitjes.
Wil je op zondagochtend voor de film lekker smullen van
het ontbijt of op woensdagnamiddag van het vieruurtje, dan
moet vooraf gereserveerd worden! Dat kan via 056/22 10 01
of [email protected] || Kom je met meer dan 9 vriendjes
naar de film kijken (zowel voor- of namiddag), dan raden we
ook aan om te reserveren via hetzelfde nummer.
ZO 1 JUNI – 10:00 of 14:00
Ernest & Celestine, 5+
Benjamin Renner, Vincent Patar & Stephane Aubier
ANIMATIE – FR, 1u19
Nederlands gesproken
De beer Ernest biedt onderdak aan de kleine artistieke muis
Celestine, die haar ondergrondse knaagdierenmilieu moet
ontvluchten. Ze vinden troost en soelaas bij elkaar, maar verstoren hierdoor de natuurlijke orde.
Oorlogsgeheimen, 10+
Dennis Bots
AVONTUUR – BE/NL, 1u35
Nederlands gesproken
De oorlog en de komst van Maartje in het dorp, brengt de
diepe vriendschap tussen Tuur en Lambert aan het wankelen…
TARIEF Film:
€ 8 (STANDAARD) / € 6,50 (+65, -26) / € 5 (CJP, -12j) / abo
TARIEF Ontbijt: + € 5 / € 2 (-12 j) || vieruurtje + €3 / €1,5
(-12j) Reserveren verplicht
Chocolimohoekje, filmfrutsels en kinderopvang
(mits reservatie!) zijn gratis.
--> Voor cineMAATjes geldt het sociaal tarief € 2, € 1(-12). Om
in aanmerking te komen reserveer je het ticket bij je buurthuis. Meer info over dit sociaal tarief kan je opvragen via
[email protected]
Reserveren voor het ontbijt alleen is niet mogelijk. Film zonder ontbijt kan natuurlijk wel.
Project gerealiseerd met de steun van het Streekfonds WestVlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Kunstencentrum BUDA
Kapucijnenstraat 10 - 8500 Kortrijk
www.budakortrijk.be
basisschool sint-jozef
Groepsgesprekken rond positief
opvoeden
Vijf lesnamiddagen rond een groeiende betrokkenheid tussen ouder en kind op 5, 12, 19, 26 mei en 16 juni van 13.30
tot 15.30 uur in de eetzaal van onze school.
Organisatie: CKG Don Bosco (mini-triple P programma), lesgever Laurence Van Ooteghem.
Staat open voor alle ouders met jonge kinderen.
Interesse? Inschrijven via het schoolsecretariaat op het tel.
nr. 056 22 66 39.
Festival van Vlaanderen, ook bij ons op
school
Carrousel 'Stadsmuziek'
ism Festival van Vlaanderen Kortrijk
zondag 18 mei vanaf 14 uur in villa Lauwers en op verschillende locaties in de Sint-Janswijk
info en tickets via www.festivalkortrijk.be
V-Tex - mei 2014 - blz 6
‘Stadsmuziek’,ook in onze zolderklas.
Wereldmuziek en klassiek:
Osama Abdulrasol & Helena Schoeters
Osama Abdulrasol verkent op virtuoze wijze de grenzen van
de qanun: een schootharp die afstamt van de oud Egyptische
en Babylonische harp. Met zijn fascinerende Arabische klanken en de klassieke sopraanstem van zangeres Helena Schoeters weeft hij een ingetogen klanktapijt waar oost en west
ragfijn in elkaar overlopen.
zondag 18 mei
14 uur tot 14.25 uur
2e concert om 14.50 uur
3e concert om 16.45 uur
Zolderklas Sint-Jozefschool,
Veldstraat 168
Vrijwilligers van vzw A'kzie blijven na 'De Wijsneuzen' van elkaar leren en in elkaar investeren
"stap per stap de drempels blijven verlagen"
“Door iedere maand samen te
komen, leren wij veel van elkaar.
Aan onze maandelijkse bijeenkomsten beleven wij veel voldoening. De opleiding, die ruim
25 mensen in 2012-2013 via het
project ‘De Wijsneuzen’ volgden,
maakte hen flink wat sterker.
Maar ‘wijsneuzen’ in de ware
zin van het woord, zo voelen zij
zich helemaal niet. Integendeel…
Deze opleiding diende om hun
kennis van sociale thema’s aan te
scherpen – en om die kennis later met hun medemens te delen
waar en wanneer dit nodig bleek.
Daartoe zijn de afgestudeerde
wijsneuzen trouwens de meest
geschikte personen. Zij spreken
én vanuit hun eigen ervaring, en
vanuit de ervaringen van de mensen die zij tegenkomen. Bij A’kzie
krijgen wij van hen veel info.
Maandelijks komen we samen
om uit te wisselen. Wij gaan door
met investeren in die mensen. Op
die manier blijven wij stap voor
stap de drempels verlagen…”
Aan het woord is Liesbet Tyvaert van
de vzw A’kzie, de vereniging waar armen het woord nemen. A’kzie bouwt
actief verder op de vruchten, die het
initiatief ‘De Wijsneuzen’ afwierp. In
2012-2013 kaderde ‘De Wijsneuzen’
namelijk in het Europese project SUCCES, een samenwerking tussen het
OCMW Kortrijk, Mentor en A’kzie en
partners uit Frankrijk en Engeland.
“Met twee groepen…”
‘De Wijsneuzen’ groeide uit de samenwerking van SUCCES met A’kzie
en de vzw Mentor. Vrijwilligers uit
de buurthuizen, CAW Stimulans, de
Woonclub, Unie der Zorgelozen en
andere actoren kwamen één voormiddag per week samen om te werken rond ontmoeting en vrije tijd, gezin en gezondheid, wonen, vorming,
werk en welzijn. Belangrijk hierbij
was dat het verwerven van bijkomenV-Tex - mei 2014 - blz 8
de kennis over deze thema’s niet op
de klassieke ‘klassikale’ manier gebeurde, maar dat de vrijwilligers zelf
hun eigen inbreng deden. Met andere woorden maakten de deelnemers
eerst zichzelf sterker, en versterkten
pas daarna de mensen uit hun eigen
omgeving. De vrijwilligers die op die
manier hun verruimde kennis aan anderen doorgaven, dat waren pas de
‘wijsneuzen’ in de ware zin van het
‘SUCCES’-woord… Dat zijn zij trouwens nog. En dit voor het volle pond.
Want het werk is nog lang niet af…
“Er waren twee groepen cursisten,”
blikt Liesbet Tyvaert van A’kzie terug. “De eerste groep, met 16 deelnemers, studeerde af in juni 2012.
De tweede groep telde negen deelnemers. Zij behaalden op 4 februari
2013 hun diploma. Daarna ging iedereen volgens zijn of haar eigen tempo
rond armoedebestrijding aan de slag.
Binnen A’kzie is het onze opdracht
om mensen die zich in een moeilijker
situatie bevinden, een stem te geven.
Vanuit hun eigen sociaal netwerk of
omgeving kennen onze zogenaamde
‘wijsneuzen’ tal van mensen die zich
in een maatschappelijk kwetsbare
positie bevinden. Vaak gaat het over
personen die leven in isolement, in
(verdoken) armoede, in een precaire situatie… Zij willen deze mensen
vooruithelpen. Tijdens hun opleiding
bezochten de ‘wijsneuzen’ diensten
en organisaties die rond huisvesting,
werk, school, gezin en dergelijke
meer werkzaam zijn. Door die bezoeken verruimden zij hun inzichten in de
sociale kaart van Kortrijk. Ook kregen
zij nog eens vorming rond sociale en
communicatieve vaardigheden.”
“Luisteren, spreken,
tonen…”
“In de praktijk bevinden onze ‘wijsneuzen’ zich vaak op plaatsen waar
mensen elkaar ontmoeten. Zij spreken de mensen actief aan, bieden
hen een luisterend oor, verstrekken
hen informatie en tonen de weg naar
diensten en organisaties. Sociaal
kwetsbare mensen vinden de informatie die ze nodig hebben niet altijd
in brochures, noch in officiële brieven. En vaak staan ze wantrouwig tegenover hulpverleners. Personen die
daarentegen letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken, kunnen mensen
in een moeilijkere situatie vlotter benaderen en hen beter verder op weg
helpen.”
“Tijdens mijn contacten met ‘de wijsneuzen’ merkte ik echter dat ook zij
nog heel wat vragen en opmerkingen
hadden,” voert Liesbet Tyvaert aan.
“Zij leiden mensen toe, komen met
iedereen in contact, merken van alles op. Zij zien de diensten en hun
drempels. En zij zien waarom het
voor sommigen zo moeilijk is om die
drempels te overschrijden. Terwijl zij
anderen in de sociale kaart wegwijs
maken, komen zij als afgestudeerde
‘wijsneuzen’ zelf met drempels in
confrontatie. Dat is precies de reden
waarom wij beslisten om maandelijks
de wijsneuzen samen te brengen om
rond die drempels hun ervaringen uit
te wisselen, en om vervolgens met de
bewuste diensten een opbouwende
dialoog aan te gaan. Het is de bedoeling om die drempels stap voor stap
te verlagen.”
“Voor iedereen…”
Moeder Heidi Verslijpe en dochter
Gwendoline Vermaut volgden beiden
de opleiding tot wijsneuzen. Moeder
Heidi getuigt: “Gwendoline en ik zaten in de eerste groep. Wij studeerden in juni 2012 af. Het is iets wat ik
graag doe. Ik beleef er veel voldoening aan. Ik krijg ook veel dankbaarheid. De mensen een luisterend oor
geven, mee met hen op stap gaan,
hen vertrouwen geven: daar gaat het
om. De wijsneuzen zijn er niet enkel
voor de kwetsbare mensen. Wij zijn
er voor iedereen!”
Heidi vervolgt: “Luisteren is zo belangrijk. Er heerst ook veel eenzaamheid bij de mensen. Ik draag altijd
mijn spreekwoordelijke rugzak met
ervaringen. Ik weet namelijk waarover ik praat. Uit ervaring weet ik
hoe moeilijk het soms is om bepaalde
stappen te zetten. Iedere wijsneus
heeft zijn of haar specialiteit. Ik ben
vaak in Centrum Overleie te zien,
maar ik ben ook goed met de jongerenbegeleiding van de vzw De Link
vertrouwd. Mijn dochter Gwendoline
kon al enkele grote families behulpzaam zijn. Eigenlijk zitten wij overal
en dat geldt voor alle ‘wijsneuzen’: in
de nachtopvang, in Poverello, noem
maar op. Op heel veel verschillende
plaatsen bereiken wij heel veel verschillende mensen die niet of moeilijk
uit zichzelf de nodige stappen kunnen
of durven zetten.”
Elke eerste maandag
Dochter Gwendoline besluit: “Wij
zeggen niet dat wij wijsneuzen zijn,
maar zijn de mensen wel behulpzaam
door hen gewoon te zeggen wat wij
weten. Wij praten wel met de mensen. Ik ben blij dat ik het project volgde. A’kzie ondersteunt ons tijdens
de maandelijkse bijeenkomsten, elke
eerste maandag van de maand, om
19 uur.”
Info: A'kzie – vereniging waar armen
het woord nemen,
Slachthuisstraat 3/5, 8500 Kortrijk.
Contactpersoon Liesbet Tyvaert is te
bereiken via 0479/05 55 25. E-mailen
kan naar [email protected]
Filip LECLUYSE
V-Tex - mei 2014 - blz 9
Met [email protected] willen we zoveel
mogelijk mensen aan het sporten krijgen. De Kortrijkse sportclubs geven op
zaterdag 24 mei de aftrap van de vierde
editie van [email protected] Op de Grote
Mart, op de Leie, op verschillende pleintjes en parken kan je proeven van heel
veel verschillende sporten. Word jij ook
gebeten door de sportmicrobe?
Gezonde en gevarieerde maaltijden aan huis
Elke dag zelf een lekkere en gezonde maaltijd op tafel toveren, het kan een hele opgave zijn. Toch is het belangrijk om
gevarieerd te eten, een volwaardig middagmaal mag dan natuurlijk niet ontbreken.
Lukt het je niet (meer) om elke dag je eigen potje te koken?
Geraak je op eigen houtje niet meer in het dienstencentrum
voor een middagmaal? Heb je een ingreep achter de rug en
ben je voor korte of langere tijd minder mobiel? Schrijft de
dokter je een dieetmaaltijd voor, maar weet je niet goed hoe
dit aan te pakken? Geen nood! De dienst maaltijden aan huis
van het OCMW Kortrijk staat voor jou klaar.
Wij brengen verse dagschotels aan huis, die je zelf kan opwarmen in de oven of microgolf. Doordat deze maaltijden
niet uren warm worden gehouden, maar direct na verse bereiding snel worden gekoeld, is de smaak en behoud van vitamines optimaal.
Onze keukenchef staat garant voor kwaliteitsvolle én gezonde maaltijden. Naast de standaard maaltijden, bieden we
ook verschillende soorten dieetmaaltijden aan: nierdialyse,
suikervrij of vet- en zoutarm. Indien je dit wenst, zorgen we
ervoor dat het eten gesneden of gemalen is.
Vanaf 1 mei 2014 heb je bovendien ruime keuzemogelijkheid
om jouw menu op maat samen te stellen. Naast het standaard menu, heb je de keuze uit een wekelijks alternatieve
menu, enkel hoofdgerecht, soep + hoofdgerecht, hoofdgerecht + dessert, 1 liter soep… Dit alles aan zeer democratische prijzen. Naast het standaard tarief en sociaal tarief, is
er ook een voorkeurstarief. Dat biedt jou onder andere soep,
Een greep uit het aanbod:
duiken, rugby, skyswinger, judo, kickboksen, klimmuur, avonturenparours,
zweefvliegen, minitennis, BMX, paardrijden, boogschieten, squash, grime,
voetbal, atletiek, saltotrampoline,
capoeira, mountainbord, demo dancebattle, big airmat, basketbal, speleologie, demo freerunning, waterpolo, ...
hoofdgerecht en dessert voor slechts € 3. Wij bekijken samen
met jou voor welk tarief je in aanmerking komt.
Praktisch
Hoe deelnemen?
Onze maaltijdbedelers komen drie keer per week langs met
maaltijden. Op maandag voor de maaltijden van dinsdag en
woensdag, op woensdag voor de maaltijden voor donderdag
en vrijdag, op vrijdag voor de maaltijden van zaterdag, zondag en maandag.
•
•
Onze maaltijdbedelers werken nauw samen met de woonzorgverleners. Je kan bij hen dan ook terecht met al jouw
vragen over wonen en zorg.
Info?
Wens je bijkomende informatie, of wil je maaltijden aan huis
laten bezorgen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
de dienst thuiszorg, op het nummer 056 24 46 00 of per email naar [email protected]
citycup beachsoccer
sportdienst Kortrijk
056 27 80 00
www.kortrijk.be/sport
Gezocht:
Muzikanten/koorleden
Omschrijving:
Enthousiaste buurtbewoner die houdt van instrumenten bespelen en/of zingen.
Openstaan voor contact met bewoners (met dementie).
In samenwerking met de ergotherapeuten van
De Korenbloem het bloemenkoor begeleiden.
Op wekelijkse basis , elke dinsdagnamiddag
14-16 uur.
maandag 26 mei op de Grote Markt in Kortrijk
tussen 17 en 22 uur
Een 8-tal landen spelen lokaal in Kortrijk een worldcup voetbal (analogie wereldbeker)
Er wordt gespeeld met uitschakeling (1/4, ½ finales tot er een finale is rond 21 uur).
V-Tex - mei 2014 - blz 10
Deelnamekaart afhalen aan één
van de infostanden. (Grote Markt,
Schouwburgplein, Begijnhofpark
en Budapark)
Deelname aan 5 activiteiten geeft
recht op een mooi aandenken en
bakje friet/ijsje
Het bloemenkoor is reeds gegroeid tot een koor
met meer dan 40 leden. Momenteel wordt het
koor muzikaal ondersteund door één ergotherapeut op de piano. We willen het zingen door
bewoners stimuleren en de muzikale ervaring
vergroten door extra instrumenten of koorleden.
We zijn steeds op zoek naar liedjes die bij onze
doelgroep bekend in de oren klinken. Alle tips
zijn welkom!
Meer info bij animatieverantwoordelijke
Nessie Holvoet, via 056 26 01 01
of [email protected]
Beste Buurtbewoner,
Sinds vorige maand hebben we 2 kantoordiertjes in de V-tex, nl.
goudvissen!
De ene kreeg de mooie naam Nicolas mee, voor de andere zoeken we nog een leuke naam.
Jij kan ons helpen!
Bedenk een mooie
naam
voor
onze
goudvis en win!!
Je eigen goudvis!
Alvast bedankt
Naam, straat + nummer, naam goudvis, telefoonnummer
.....................................................................................................
.....................................................................................................
V-Tex - mei 2014 - blz 11
Na het succes van vorig jaar organiseert Transitiestad Kortrijk opnieuw een gezellige
“DIY Markt” op het Jozef Vandaleplein te Kortrijk op 28 juni 2014 van 10 tot 18.30 uur.
In een leuke sfeer laten creatievelingen, ambachtslieden en organisaties (oude) vaardigheden (her)ontdekken
en worden defecte spullen hersteld. Zomerse muziek, lekker eten en drank van eigen bodem maken van deze
dag een niet te missen uitstap met vrienden en familie. Wij zetten in op ‘zelfgemaakt’, ‘ecologisch’, en ‘lokaal’.
Voor deze tweede editie brengt de nieuwe coöperatie “Stadsboerderij Kortrijk” een heuse Boerenmarkt naar
het stadscentrum. Je ontmoet er landbouwers en proeft lokale artisanale producten. Onder de noemer “Bio in
de stad” kwam de Boerenmarkt voor het eerst naar de stad tijdens de Bioweek van 2013.
Ook de tweede editie van de DIY Markt kan rekenen op de materiële en financiële steun van de stad Kortrijk.
Van harte welkom!
Poortgebouw V-Tex
wijkinspecteur
Rik Samijn
wijk:
omgeving Sint-Jan
contactpunt:
Poortgebouw V-Tex
(P. de Conincklaan 23a)
contactdag:
donderdag
van 14 tot 15 uur
Valerie Deprey | 056 27 73 90 | [email protected]
spring gerust eens binnen voor een babbel
op donderdagnamiddag
Poortgebouw V-Tex - Pieter de Conincklaan 23a - 8500 Kortrijk
www.kortrijk.be/v-tex
[email protected]
 056 27 12 60 - 0498 90 96 17 |  [email protected]pzvlas.be |  www.pzvlas.be