(zie p. 2 en p. 3)

buurtkrant Poortgebouw V-Tex |december 2014
| jaargang 7| nummer 11
v.u. Philippe De Coene Budastraat 27 8500 Kortrijk
DE ‘K’ DIE ‘BOOM’ DOET…
(zie p. 2 en p. 3)
JOKE EN STEFANIE ORGANISEREN OP 20 EN 21 DECEMBER EERSTE 'K-BOOM' IN POORTGEBOUW V-TEX
in dit nummer
"KEIGEZELLIG,
KORTRIJK,
KERST,
KADO ..."
Voorwoord2
K-Boom3
Al Minara
4-5
Kinderen beslissen over jouw
buurt6
Buurtschool V-TEX
Onthaal en meldpunt 1777
7
Unie der Zorgelozen werkt aan
Hellegat8
Kortrijk in dialoog
Kerstfeest KWB
Het JAC zoekt jeugdadviseurs
9
10
De Korenbloem
Kortrijk Challenge run
Kruiswoordpuzzel11
Schrijf je in voor de groepsaankoop
12
Tikwerk
Filip Lecluyse
Lay-out:
Emmanuelle Kovacs
De buurtkrantronde
Gentsesteenweg, Gentsestraat, Graaf Gwijde
van Namenstraat, Groeningekaai, Groeningelaan
(tussen Leeuw van Vlaanderenlaan en
Vaartstraat), Guldensporenlaan, Jacob Van
Arteveldelaan,
Jan
Breydellaan,
Leeuw
van
Vlaanderenlaan,
Luipaardstraat,
Passionistenlaan, Pieter De Conincklaan, Prinses
Marie-Joséplein, Schaekenstraat, Sint-Jansplein,
Stasegemsestraat,
Vaartstraat,
Veldstraat,
Vestingsstraat, Visserskaai, Wandelingstraat
(tussen Veldstraat en Passionistenlaan),
Harelbeeksestraat
Beste buurtbewoner,
Van harte welgekomen in je nieuwe buurtkrant. ’t Is trouwens een speciale. Want zij helpt
je de brug te slaan van 2014 naar 2015. Inderdaad: wij zijn alweer zo ver gevorderd: op enkele weken na, is de agenda van 2014 helemaal volgeschreven. Geen mens die begrijpt hoe
het komt dat de tijd zo snel vliegt… Maar daar valt nu eenmaal niet aan te ontkomen. En de
agenda van 2015 ligt al op zijn eerste afsprakennota’s te wachten…
Er is echter meer. Op de bijgaande affiche zie je dat er nog een nieuwe kerstmarkt aan te
komen staat. ‘K-Boom’, zo heet hij. De nieuwe – en gratis toegankelijke - kerstmarkt vindt zijn
onderkomen in het Poortgebouw V-Tex, zeg maar dé bakermat bij uitstek van de Sint-Jansbuurt. En de pluimen gaan naar Joke Bernaers en Stephanie Demeere, die creatieve dames
zijn en die hun uitgesproken creativiteit ten dienste van de hele buurt stellen. Zo hebben wij
allemaal het heel gaarne. En dat wij daar vanuit het Buurtwerk V-Tex voor de volle driehonderd procent aan meewerken, is maar de normaalste zaak ter wereld. Zelfs kapper Nabet uit
de Vaartstraat doet mee. Behalve henna-tatoeages plaatsen, zal hij ook Marokkaanse thee
schenken en mannen knippen en scheren…
Mogen wij ook jullie aandacht vragen voor de reportage over de religieuze vereniging ‘Al
Minara’, die in de personen van Elke Doghmane en Joyce Fonteyne meer leden wil werven en
ontmoetingen wil organiseren. “Toffe moslima’s zoeken toffe vriendinnen,” zo koppen wij op
de pagina’s 4 en 5.
Voorts lees je in jouw vertrouwde buurtkrant meer over ‘Jong Kortrijk Spreekt’, de nieuwe
productie van onze partnerorganisatie Unie der Zorgelozen, de buurtschool V-Tex, het meldpunt 1777, ‘Kortrijk in Dialoog’ van donderdag 11 december, het kerstfeest van de KWB, het
JAC dat naar jeugdadviseurs op zoek is, het woonzorgcentrum De Korenbloem, de Kortrijk
Challenge Run – maar dan zijn we al in 2015 – en de mogelijkheid tot inschrijving voor de
groepsaankoop – en dat kan tot 31 januari 2015.
Ziezo, beste buurtbewoner: een goed einde en een goed begin, zoals ‘ze’ zeggen. En bij het
Buurtwerk V-Tex blijf je permanent welgekomen, dat weet je…
Valerie DEPREY en Filip LECLUYSE
Nou ja… Eigenlijk schrijven wij
‘cadeau’ in de plaats van ‘kado’,
maar als het over ‘K-Boom’ gaat,
dan is enige taalkundige vrijheid
volledig toegestaan. Joke Bernaers en Stephanie Demeere,
die op zaterdag 20 en zondag 21
december hun allereerste kerstmarkt ‘K-Boom’ organiseren en
daartoe het Poortgebouw V-Tex
ter beschikking kregen, formuleren het zo: “De ‘K’ van ‘K-Boom’
staat voor keigezellig, Kortrijk,
kerst en kado. De ‘Boom’ slaat op
iets dat een ‘boem’-geluid maakt
en tevens tot een echte ‘boom’
moet uitgroeien. Wij streven alvast naar twee supergezellige
namiddagen voor mensen van
alle leeftijden, die naar originele,
leuke, creatieve kerstattenties op
zoek zijn. Wij hebben al een dertigtal standhouders die geschenkendoosjes, chocolade, koffie,
thee, koekjes, juwelen, handtassen, biologische groenten- en
fruitpakketten, mutsen en sjaals
zullen aanbieden. En nog veel
meer…”
Joke Bernaers is uit Lommel afkomstig. Zij woont echter al vijf jaar in
de Sint-Jansbuurt. Haar partner heet
Gwijde Vancoillie. Hij werkt als technicus-begeleider van leerwerknemers bij het OCMW van Wevelgem
en schonk Joke drie jaar geleden een
zoon, genaamd Sil. Beroepshalve is
Joke Bernaers als boekbindster aan
de drukkerij INNI in Heule verbonden. Zij houdt zielsveel van markten
en manifesteert zich als de stuwende
kracht achter ‘Tussendoor’, zeg maar
de bakfiets met biologisch roomijs en
andere – eveneens biologische – tussendoortjes als soep, pannenkoeken
en croque-monsieurs.
“Ik woonde jarenlang in de buurt en
week dan uit naar Kuurne,” stelt Stephanie Demeere zichzelf voor. “Mijn
zoon Raven telt 17 lentes. Ik werk als
decoratieschilder en atelierverantwoordelijke bij Descamps Interiors
in Stasegem. In bijberoep ontwerp ik
epoxy-juwelen onder het label ‘Raven
en Merels’. Joke en ik zien elkaar vaak
in ‘De Stuyverij’, in de Roeland Saverystraat. Dit is een ontmoetingsplaats
voor creatieve, sociaal geëngageerde
mensen. Ook op ‘Karamblas’ liepen
wij elkaar tegen het lijf. Wij leerden
elkaar beter kennen door een gemeenschappelijke vriendin: Katie
Merlier, die vorig jaar in ‘De Magneet’ de kerstmarkt – of kortmarkt
– hielp organiseren. Dat vonden wij
een fantastisch initiatief. Toen wij
Katie Merlier vroegen of zij dit jaar
in ‘De Magneet’ weer een kortmarkt
zou organiseren, antwoordde zij van
neen. En toen wij haar vroegen of wij
dat mochten doen, ging zij onmiddellijk akkoord. Sterker: Katie zei ons dat
zij alle nuttige tips wilde verstrekken.
Van Koen Becarren kregen wij zelfs de
lijst van deelnemers van vorig jaar.”
“Na ons bezoek aan ‘Buren bij Kunstenaars’ van 18 en 19 oktober jongstleden trokken wij met ons ‘K-Boom’idee naar buurtwerkster Valerie
Deprey, die onmiddellijk enthousiast
was om ons in het Poortgebouw VTex te verwelkomen. Voor ons was zij
op de meest uiteenlopende vlakken
een onmisbare hulp. Valerie Deprey,
die in de buurt al jaren prachtig werk
verricht, weet perfect wat organiseren inhoudt. Wij zijn haar immens
dankbaar. En weet je wie ook naar
‘K-Boom’ komt? Kapsalon Nabet, uit
de Vaartstraat, waar bijgaande foto
van ons gedrieën is genomen. Nabet
zal henna-tatoeages plaatsen. Dit zijn
tijdelijke, elegante tatoeages. Ze zijn
snel aangebracht, pijnloos en verbleken enkele weken daarna. Zo zie je
maar dat je jouw exposanten niet altijd ver moet gaan zoeken…”
Behalve ‘K-Boom’ in goede banen
leiden, zullen Joke en Stephanie op
beide dagen ook ‘Tussendoor’ en ‘Raven en Merels’ voorstellen. Beide dames besluiten: “Wij hebben nu al een
30-tal standhouders, maar kunnen
er nog wel enkele verwelkomen. Wij
mikken op diegenen die moeilijk – of
zelfs helemaal niet - niet op de grote,
klassieke kerstmarkten aan de bak komen. Die mensen willen wij de gelegenheid bieden om twee dagen naar
buiten te komen en de bezoekers te
tonen wat zij in hun mars hebben.”
Info: [email protected]
Filip LECLUYSE
RELIGIEUZE VERENIGING 'AL MINARA' WIL IN KORTRIJK MEER LEDEN WERVEN EN ONTMOETINGEN ORGANISEREN
"TOFFE MOSLIMA'S
ZOEKEN TOFFE
VRIENDINNEN ..."
Al Minara is een religieuze vereniging die werkt met en rond
vrouwelijke moslims, zeg maar
moslima's. De organisatie vormt
een vrouwensteunpunt voor bekeerden, teruggekeerden en geïnteresseerden. Elke Doghmane
en Joyce Fonteyne zijn Al Minara
heel genegen. In Kortrijk zouden
beide dames graag voor Al Minara een nieuw steunpunt in het
leven roepen. Bijvoorbeeld in het
Poortgebouw V-Tex… “Wij willen
gewoon een bende toffe meiden
zijn,” oppert Elke. Waarop Joyce
inspeelt: “Dat zijn wij al, maar
wij willen er gewoon veel meer
vrouwen bij betrekken. In de
zin van: toffe moslima’s zoeken
toffe vriendinnen. Hoe groter de
groep, hoe beter…” Elke en Joyce
zijn gezworen boezemvriendinnen. Onderstaande babbel werkt
verhelderend…
“Eigenlijk is de religieuze vereniging
Al Minara in Kortrijk toch al enkele
jaartjes actief. Maar door omstandigheden draaide de werking ervan een
tijdlang op een laag pitje. In dit steunpunt willen wij vanaf nu nieuw leven
brengen,” gaat Elke Doghmane van
start. En over zichzelf vertelt zij: “Ik
ben uit de buurt afkomstig. Ik ben in
Kortrijk geboren en woonde tot mijn
vijfde levensjaar zelfs in de Pieter de
Conincklaan. Toen mijn vader Eddy
Samain en mijn moeder Christine
Vandaele naar Avelgem verhuisden,
ging ik uiteraard met hen mee. Aan
V-Tex - december 2014 - blz 4
dat onze echtgenoten goede
vrienden zijn…”
SCHOOLTJE IN
MAROKKO
Elke voegt er nog aan toe:
“Onze beide echtgenoten
waren formeel: ons bekeren
moesten wij in eerste instantie doen voor onszelf, en niet
voor hen. Zij zeiden: “Als er
iets met ons gebeurt, dan is
het de bedoeling dat jullie
moslima’s blijven.”
het Sint-Theresia-Instituut in Kortrijk
leerde ik voor schoonheidsspecialiste. Ik oefende verschillende beroepen
uit. Sinds twee jaar werk ik als poetsvrouw. En geloof het of niet, maar
poetsen, dat doe ik nog het liefst van
al…”
Joyce vervolledigt: “Ik ben
nog altijd heel gelukkig met
mijn keuze. Kijk maar naar
mijn twee prachtige kinderen. Mijn man houdt zielsveel
van mij. In Izegem kochten wij
een huis. Wij kunnen over alles praten. En ik ben niet verplicht om een hoofddoek te
dragen;”
“IK WIL RUST ERVAREN!”
“Vier jaar geleden bekeerde ik mij tot
de islam,” vervolgt Elke. “Ik was al in
deze godsdienst geïnteresseerd vooraleer ik mijn man ontmoette. Ik ben
getrouwd met Hamdi Doghmane. Hij
is een Tunesiër. Hamdi legde mij haarfijn uit hoe de islam in elkaar steekt.
Wij wonen in Bissegem en hebben
geen kinderen.”
“Ik ben geboren in Izegem, waar ik
nog altijd woon,” neemt Joyce Fonteyne het woord. “Zeven jaar geleden
trouwde ik met Ahmed Boussaidi.
Mijn man werkt als lijnverantwoordelijke in een voedingsbedrijf in Roeselare. In zijn vrije uren is hij beroepsbokser. Wij hebben een dochter van
twee jaar, Soumaya en een zoontje
van één jaar, Ismaïl. Aan het Kortrijkse Sint-Niklaasinstituut volgde ik de
studierichting horeca en werkte ook
een tijdlang in deze sector. Dit combineerde ik met verkoop. In de verkoop
groeide ik door. Maar omdat dit niet
langer met mijn gezinsleven te combineren viel, aanvaardde ik een job als
poetsvrouw. Dat ben ik nu nog. Sinds
september volg ik evenwel fiscaliteit
en accountancy in afstandsonderwijs.
Ik zou graag als boekhoudster doorgroeien.”
“De islam brengt veel rust bij mijn
man. Welnu: die rust wil ik ook ervaren. Vandaar dat ik nu bezig ben met
mijn bekering. Vooraleer ik de stap
zet, wil ik alles weten. Daarom ben ik
nu volop bezig met de koran te lezen,”
aldus nog Joyce.
“ALLES TUSSEN JOU EN
GOD!”
“Het is een kwestie van geloofsovertuiging,” pikt Elke de draad op; “Je
moet zeggen: “Ik erken Allah als de
enige God en Mohammed als zijn
profeet.” Je moet dit zeggen in aanwezigheid van twee getuigen. Meestal gebeurt dit in de moskee: tussen de
dames voor de dames en tussen de
heren voor de heren. Het is allemaal
tussen jou en God, en dat vind ik juist
het mooie aan de islam…”
“Met Elke ging ik al verschillende keren mee naar de moskee in de Stasegemsestraat in Kortrijk,” aldus Joyce
Fonteyne. “Daar ervoer ik dat de islam als godsdienst openstaat voor
iedereen. En dankzij Al Minara is de
islam voor mij laagdrempeliger.”
“Ik deed dit samen met mijn man, in
het Arabisch,” blikt Elke Doghmane
op haar bekering terug. “Mijn man
schreef die zin in het fonetisch en ik
leerde ze van buiten en zegde ze in
aanwezigheid van mijn man. Vanaf
dan was ik bekeerd. Korte tijd later
deed ik dit over in de moskee in Kortrijk, in aanwezigheid van Joyce. Dit is
nu vier jaar geleden. Dankzij Al Minara kon ik in een volgende fase naar
Brussel gaan om daar in de moskee
mijn testen af te leggen: deze van
de rituele wassing, het gebed in het
Arabisch, de vijf zuilen van de islam
en de zes geloofsbelijdenissen. Een
jaar geleden ontving ik van dit alles
een attest. En ook daarvan was Joyce
mijn getuige. Je moet namelijk weten
“Ik heb het heel moeilijk met
wat er de jongste tijd over de
islam allemaal in de media
komt,” onderlijnt Elke met
klem. “Onnodig te zeggen dat
wij de daden van de IS zeer
diep betreuren, en dat wij er
volledig afstand van nemen.
De islam is een heel mooie godsdienst!”
Elke besluit: “Wij ondersteunen ook
een schooltje in Marokko. Alle goederen die wij voor dit schooltje binnenkrijgen, nemen wij mee naar de
hoofdzetel van Al Minara in Gent.
Wie over dit alles bijkomende vragen
heeft, kan ons via buurtwerkster Valerie Deprey contacteren.”
Info: [email protected]
Filip LECLUYSE
V-Tex - december 2014 - blz 5
KINDEREN
BESLISSEN
OVER JOUW
BUURT!
Misschien zag je al een paar keer kinderen in je wijk met
fluohesjes aan en een tablet in de hand?
Misschien kwam je zoon/dochter al thuis met een verhaal over Jong Kortrijk Spreekt?
Eind vorig jaar keurde ‘Thuis in de Stad’ het project ‘Jong
Kortrijk Spreekt’ goed. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal het project ‘Kortrijk spreekt’ (Kortrijkzanen mogen
hun voorstellen om de wijk te verbeteren indienen bij
het lokale bestuur en worden later uitgenodigd om budgetgames te spelen). Wel, wij doen hetzelfde maar dan
met de kinderen uit de wijk. Het project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen OCMW en Stad Kortrijk en
de 3 buurtscholen uit de wijk.
Wij kregen van ‘Thuis in de Stad’ een mooie som geld
en laten de kinderen zelf beslissen wat ze ermee gaan
doen. Nu zijn we volop bezig met een bevraging van alle
leerlingen van het lager onderwijs uit 3 scholen uit de
wijk (Buurtschool V-tex, Basisschool 3 Hofsteden en Basisschool Sint-Jozef). We hopen dit af te hebben na de
kerstvakantie. We doen dit door middel van een doorschuifspel waar kinderen nadenken over verschillende
thema’s (veiligheid, vrije tijd, diensten, gelijke kansen en
samenleven en gezondheid en hygiëne). Of we werken
met de Lomap-app (meer info op www. Lomap.be) waar
de kinderen via een tablet foto’s kunnen nemen van
goede en minder goede dingen in de wijk.
Daarna gaan we de verschillende ideetjes, voorstellen,
opmerkingen,… bundelen samen met de kinderen van
het Kinderwijkparlement.
Vanuit deze bundeling maken we samen een budgetgame en laten we de kinderen dus beslissen wat er met
dit geld zal gebeuren (bv. 1 groot buurtfeest, extra sportaanbod in de buurt, extra speelpleintje op een bepaalde
plaats,..).
BUURTSCHOOL V-TEX
We zijn naar de kippenboerderij geweest. Het
stonk wel een beetje. In
het begin was het nog
niet zo erg. Weet je hoeveel kippen er in zo’n stal
zitten? Het waren er wel
28.000. Al die kippen waren op dezelfde dag geboren.
Daan, 2e leerjaar
Een ‘Dikbilstier’ is een
soort stier. We gaven eten
aan zo’n stier. Ik vond dat
super leuk. Hij had geen
ring in zijn neus. Soms
heeft een stier een ring in
zijn neus. De boer neemt
die vast als de stier niet
goed luistert. De stier die
wij zagen had geen horens. Dat komt door de
zalf die ze er op hebben
gesmeerd. Dat is veiliger
voor in de stal.
Fiona, 2e leerjaar
een kalfje van twee dagen oud gezien. Het kalfje
stond al recht. Dat kalfje
hebben we de fles gegeven.
Anaïs, 2e leerjaar
Er was een kar op de boerderij van Maaike.
De koeien staan er in als
ze naar de wei moeten.
De klas mocht in de kar.
Wist je dat een vleeskoe
veel dikker is dan een
melkkoe?
Sara, 2e leerjaar
bieten, gras en graan. Ze
drinken 6 emmers water
per dag.
Vroeger moesten de mensen de koeien met de
hand melken. Gelukkig
bestaat er nu een melkmachine.
Milla, 2e leerjaar
Een koe geeft ongeveer
30 à 40 liter melk per
dag. Dan krijgen ze meer
korrels. Koeien eten ook
We zijn naar de boerderij
van Maaike geweest. Daar
hebben we kalfjes eten
gegeven. We hebben ook
Er waren tien kuikens in
de klas. Ze kwamen uit
een ei. We hebben ze uitgebroed met een speciale
bak. Eentje was dood. Het
was niet leuk. Er was een
beetje bloed in het ei.
Bavo, 2e leerjaar
De boer moest vroeger
met zijn handen de koeien melken. Ze doen het
nu met een machine. De
melk gaat naar de melktank. Dan wordt ze naar
de fabriek gebracht. Een
koe geeft in één dag wel
30 à 40 liter melk.
Gustave, 2e leerjaar
ONTHAAL EN MELDPUNT 1777,
JOUW RECHTSTREEKSE LINK MET KORTRIJK
Je kan op alle mogelijke manieren bij het meldpunt terecht met al jouw vragen, suggesties, klachten, voorstellen en meldingen over Kortrijk.
Het team zorgt waar mogelijk voor een onmiddellijk antwoord of verwijzen je deskundig door naar de expert ter zake.
ONTHAAL & MELDPUNT 1777 BEREIKEN?
Telefonisch: Elke werkdag doorlopend van 9 tot 17 uur
Bel het gratis telefoonnummer 1777
Online: 24/24 uur
Surf naar www.kortrijk.be/meldingsformulier en geef je melding in
Gebruik de app 1777 via je smartphone
Stuur een mail naar [email protected]
Onthaalbalie: Elke werkdag en zaterdag van 9 tot 12.30 uur, op maandag
eveneens van 16 tot 19 uur en op woensdag doorlopend over de middag tot 16 uur.
Breng een bezoek aan de witte onthaalbalie op het binnenplein van het administratief stadhuis: vlot bereikbaar via de Leiestraat, Grote Markt
of de Papenstraat.
Momenteel is het Sociaal Huis/OCMW samen met de stad bezig om een communicatiecampagne uit te werken om het onthaal en meldpunt
nog beter bekend en vlotter bereikbaar te maken. We werken nauw samen om de dienstverlening te verbeteren zodat de burger snel en gericht
geholpen wordt en onnodige tussenstappen uitgeschakeld worden.
Wordt dus zeker vervolgd!
V-Tex - december 2014 - blz 6
V-Tex - december 2014 - blz 7
UNIE DER ZORGELOZEN WERKT AAN
HELLEGAT
Sinds kort komen we met een twintigtal spelers meerdere keren per week samen om te repeteren voor onze nieuwe
voorstelling Hellegat. David sloeg aan het koken om iedereen telkens een bord lekkers te kunnen voorschotelen,
Stefke legt de laatste hand aan de affiche, om maar te zeggen: we zijn weer vertrokken!
Met Hellegat gaan we een nieuwe uitdaging aan: we maken een kroniek. Dat is een verhaal dat je meeneemt op een reis door de
tijd. In Hellegat begint die reis rond de Eerste Wereldoorlog, om te eindigen in het hier en nu, in ons ogenschijnlijk luilekkerland.
Onze reisgezellen zijn de families Ampe en Vandamme en de hele gemeenschap die samen met hen ‘het Hellegat’, een laag gelegen moerassige uithoek van het land, bevolkt: van Eerwaarde Heer Bultinck over Tisten van Schuifkaas tot Generaal Oberst en
Captain Peacock. Tegen de achtergrond van de veranderende wereld nemen ze ons mee op hun levenswandels. Zo vertelt Hellegat
de geschiedenis van de vooruitgang, zowel van die van de kleine man als van die van de grote wereld rondom hem. Kwestie van
niet te vergeten vanwaar we komen.
“Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen” (George Santayana, 1863-1952)
vr 23 en za 24 januari zo 25 januari
do 29 t/m za 31 januari
zo 1 februari woe 4 t/m za 7 februari
om 20.15 uur
om 15 uur
om 20.15 uur
om 15 uur
om 20.15 uur
in het Sint-Janshuis, Graaf Gwijde van Namenstraat 4, 8500 Kortrijk
voor en na de voorstelling is er onze gezellige bar in het unieke kader van Villa Lauwers!
tickets 4 euro
info & reservaties 056/220 400 – [email protected]
V-Tex - december 2014 - blz 8
V-Tex - december 2014 - blz 9
KERSTFEEST KWB
ZONDAG 21 DECEMBER
Plaats:..........................het Sint-Janshuis
Graaf Gwijde van Namenstraat - Kortrijk
Wanneer:.....................15 uur (deuren open vanaf 14.30 uur)
Programma:.................verwelkoming | kerstbezinning
kersttoneeltje | gezellig samen tafelen
WOONZORGCENTRUM DE
KERSTCONCERT
van 17 tot 18 uur
in de Sint-Janskerk
Sint-Janskoor Kortrijk, Kon. Filharmonie Kortrijk
en Kon. Harmonie St. Leonardszonen Bellegem.
Kaarten te verkrijgen aan het onthaal van de
Korenbloem
VVK: € 8 | ADD: € 10
Opbrengst van het concert wordt geschonken
aan het project van het Landhuis.
*is bespreekbaar
Al Minara ondersteunt iets in Marokko. Wat?
Wat moet je overwinnen tijdens de Kortrijk Challenge Run?
Waarmee kunnen de kinderen van 'Jong Kortrijk spreekt' foto's
nemen in de wijk?
VERTICAAL
1
Wat is de naam van de nieuwe voorstelling van de Unie der
Zorgelozen?
1
2
3
4
Meer info: www.dekorenbloem.net
Het JAC organiseert een opleiding voor Jeugdadviseurs. Op 11 februari 2015
is er een kennismakingsbijeenkomst en van 17 februari 2015 tot en met 19
februari 2015 is er een driedaagse met overnachting. De maanden daarop volgen er nog tal van bijeenkomsten met leuke activiteiten en verrassingen. Tijdens de opleiding leer je nieuwe vrienden kennen. Samen zullen jullie nieuwe
dingen leren, dingen doen en natuurlijk ook veel plezier maken. De opleiding
voor Jeugdadviseurs kost 10* euro.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan online in op
www.jaczuidwestvlaanderen.be/word-jeugdadviseur.
Wil je nog meer informatie over Jeugdadviseurs, ga dan kijken op www.jaczuidwestvlaanderen.be/jeugdadviseurs of contacteer het JAC op het nummer 056
21 04 42 of
via [email protected]
2
3
4
KERSTMARKT
Inschrijven:...................bij de verantwoordelijke Freddy De Vos
Gentsesteenweg 73/01 - Kortrijk
GSM: 0486 86 19 38
tegen 14 december 2014
Als Jeugdadviseur ben je er voor je vrienden. Je kan hen informatie geven over
allerlei thema’s waar jongeren mee bezig zijn. Je luistert naar andere jongeren
en steunt hen als ze problemen hebben. Natuurlijk hoef je niet alles te weten.
Jij kan wel samen met hen op zoek gaan naar wie kan helpen.
HORIZONTAAL
ZA 13 DECEMBER 2014
Deelnameprijs:.............KWB-leden: € 6 | niet-leden: € 8
kinderen tot 12 jaar: € 3
Zit jij in het derde, vierde of vijfde middelbaar of ben je 15, 16 of 17 jaar? Kunnen je vrienden bij jou terecht met vragen of problemen?
Ben jij te vinden voor een goed gesprek en wil jij je vrienden graag helpen? Dan ben jij de ideale Jeugdadviseur!
DEZE KEER 2 DRANKBONNETJES
TE WINNEN
KORENBLOEM
vanaf 13.30 uur
in de tuin van WZC De Korenbloem
i.s.m. Buurtschool V-Tex, kinderopvang de Speelhoek,
Sint-Janskoor en mini-onderneming
Salulight Spes Nostra Heule
HET JAC ZOEKT JEUGDADVISEURS
Kruiswoordpuzzel
Welk woord vorm je uit de gearceerde vakjes?
deponeer jouw antwoord in de brievenbus van het Poortgebouw V-Tex tegen 15 december 2014 en misschien win je 2
drankbonnetjes.
naam: ............................................................................................
adres: ............................................................................................
CHALLENGE RUN: De stad als speelterrein...
11 januari 2015.
Eerste start voorzien om 10 uur op het Schouwburgplein
Run van 5.5 km en 9 km waarbij er op het parcours een
aantal “hindernissen” moeten overwonnen worden.
............................................................................................
www.challengerun.be
V-Tex - december 2014 - blz 10
V-Tex - december 2014 - blz 11
EDITIE 2015
SCHRIJF JE IN VOOR DE
GROEPSAANKOOP
TUSSEN 1 DECEMBER 2014 EN 31 JANUARI 2015
De wijk- en dienstencentra begeleiden je bij het vrijblijvend intekenen op de actie voor goedkopere groene energie. Wil jij ook
minder betalen voor je gas en elektriciteit, neem dan je laatste EINDAFREKENING mee naar het buurthuis of dienstencentrum uit
je buurt. In december en januari verwelkomen we je graag op volgende dagen en in volgende centra, BEHALVE tijdens de kerstperiode (22 december tem 2 januari), dan kan dit NIET.
•
•
•
•
•
•
•
•
Op dinsdagvoormiddag (9-12u) in LDC De Zonnewijzer en Centrum Overleie
Op woensdagvoormiddag (9-12u) in buurthuis De Lange Munte
Op woensdagnamiddag (14-18u) in buurthuis Achturenhuis
Op donderdagvoormiddag (9-12u) LDC De Condé en LDC De Zevenkamer Heule
Op donderdagnamiddag (14-18u) in buurthuis Achturenhuis
Op vrijdagvoormiddag (9-12u) in LDC ’t Cirkant Marke, LDC De Vlaskapelle Bissegem en buurthuis De Lange Munte
Voor Aalbeke, Rollegem, Kooigem en Bellegem krijg je meer info via 056/27.77.65
Voor de Drie Hofsteden kan je terecht tijdens de consultatiemomenten in het Wijkbureau: 11/12: 10-12u; 5/01:13u30-15u30;
15/01:10-12u
Ben jij een regelmatige e-mailgebruiker, dan doe je dit het beste zelf. Surf naar www.samengaanwegroener.be en bemerk zelf hoe
gemakkelijk dit digitale voorintekenen verloopt.
Poortgebouw V-Tex
wijkinspecteur
Rik Samijn
wijk:
omgeving Sint-Jan
contactpunt:
Poortgebouw V-Tex
(P. de Conincklaan 23a)
contactdag:
donderdag
van 14 tot 15 uur
Valerie Deprey | 056 27 73 90 | [email protected]
spring gerust eens binnen voor een babbel
op donderdagnamiddag
Poortgebouw V-Tex - Pieter de Conincklaan 23a - 8500 Kortrijk
www.kortrijk.be/v-tex
[email protected]
 056 27 12 60 - 0498 90 97 79 |  [email protected] |  www.pzvlas.be