Meer info vindt u in deze flyer.

Lezing
Prof. Dirk De Wachter
De Pastorale werkgroep van het OLV Ziekenhuis nodigt u van
harte uit voor een lezing van Dirk De Wachter, psychiaterpsychotherapeut, diensthoofd systeem-en gezinstherapie aan
het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven:
“Moet alles nu? Een analyse van onze tijd
en hoe we in ons dagelijks (beroeps)leven
hiermee kunnen omgaan.”
De lezing gaat door op:
donderdag 18 december 2014 om 20 uur
“Als ik vandaag als psychiater naar onze maatschappij kijk,
dan is dat met een onwaarschijnlijk gevoel van herkenning.
De symptomen die ik dagelijks vaststel bij mijn patiënten met het
borderlinesyndroom, zie ik ook bij zogenaamd gezonde en
geslaagde mensen. Achter het masker van succes vind je ook bij
hen eenzaamheid en de angst om alleen te zijn, relationele
instabiliteit, impulsiviteit, gevoelens van leegte en zinloosheid …”
Prof. De Wachter zal in zijn lezing een analyse geven van onze
hedendaagse wereld van secularisering, consumentisme en
psychiatrisering en hoe we als gezondheidsmedewerker hier best
mee kunnen omgaan en zo ook zin geven aan onze kleine en grote
Praktische info
Inkom gratis
Na de lezing wordt u
een drankje aangeboden.
Vooraf inschrijven bij:
kathleen.de.beer
@olvz-aalst.be
of T. 053 72 42 28
vóór 15 december
OLV Ziekenhuis
Moorselbaan 164
9300 Aalst
Restaurant op verd. W4
wereld.
Accreditering rubriek 6
is aangevraagd