Tweede Regnerus Steensma-lezing

Persbericht
26 november 2014
DE KERK ALS PARADIJS
Tweede Regnerus Steensma-lezing door prof. dr. Claudine Chavannes
Op vrijdag 19 december zal prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel, emeritus hoogleraar
middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, de tweede Regnerus
Steensma-lezing uitspreken. Deze lezing draagt de titel: ‘De Kerk als paradijs - het Woord in
beeld, van Jeruzalem tot Pieterburen’ en vindt plaats in de Remonstrantse kerk in
Groningen. Met het thema van deze tweede Regnerus Steensma-lezing is de aandacht
gericht op Steensma’s onderzoek naar religieuze kunst en beeldtaal.
Met deze lezingenreeks willen de organisatoren – het Instituut voor Christelijk Cultureel
Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken, de
Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting Karmelklooster Drachten – stilstaan bij het
leven en werk van de in december 2012 overleden dr. Regnerus Steensma. Gedurende zijn
bijna vijftigjarige loopbaan bewoog hij zich in uiteenlopende vakgebieden, waaronder
liturgiewetenschap, kunst- en kerkgeschiedenis, monumentenzorg en moderne kunst.
De lezing wordt voorafgegaan door een inleiding door dr. Justin Kroesen en wordt muzikaal
omlijst door Elizabeth Kooy (zang) en Gerwin Hoekstra (orgel). Na de lezing is er
gelegenheid voor ontmoeting bij een hapje en een drankje. In de kerkzaal is een kleine
expositie ingericht van kunstwerken uit de collectie-Steensma. Deze zijn deze middag ook te
koop.
Details over de lezing
Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 (vijf minuten lopen vanaf Groningen
Hoofdstation)
Aanvang lezing: 16.00 uur (vanaf 15.30 ontvangst met koffie en thee).
Einde programma: 18.30 uur
Prijs: de entreeprijs bedraagt € 5,- (inclusief koffie/thee en een drankje)
Opgave: u kunt zich opgeven voor deze lezing via [email protected]
EINDE BERICHT
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 0503672042, 06-52102342 of [email protected]
Bijlage: Foto prof. Dr. Claudine Chavannes- Mazel