Nieuwsbrief Maart 2014

maart 2014 Nummer 114 Jaargang 31
FORMA AKTUEEL
Nieuwsbrief van Galerie Forma Aktua
Galerie Forma Aktua
Nieuwstad 10
9711 JP Groningen
T : 050 313 33 42
E : [email protected]
I : www.forma-aktua.nl
Plannen
Kunst en Klaverjas. Red light and hot art. Mode shows. Atelierroute.
Kunstmarkt.
Onder deze aanduidingen kunt u dit jaar iets bijzonders beleven rond de
galerie.
Zie verder onder Mededelingen.
Website
De webmaster is druk doende met het verbeteren en actualiseren van de
website.
U vindt op de website ook de Nieuwsbrief.
Oppimpen.
We zijn het jaar begonnen met opknappen van de expo-ruimte. Daar
gaan we mee door: het winkeltje is nu aan de beurt en ook gaan we de
garderobemogelijkheden verbeteren.
Maar eerst dit:
Nieuwe tentoonstelling
Opening: zondag 16 maart ‘s middags om 16.00 uur.
U kunt al vanaf 13:00 uur in de galerie terecht.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 13 april.
Gelegenheid tot voorbezichtiging: donderdag 13 tot en met zaterdag 15 maart.
Lees en kijk verder:
De exposanten zijn:
Fleur ten Kate - schilderijen
Sytske Miedema - sculpturen
Fransje Versloot - schilderijen
Fleur ten Kate:
Bij het beschouwen van het werk is het
vooral van belang niet te snel te oordelen.
In mijn werk zul je weinig eenheid aantreffen qua onderwerp of stijl. Spontaniteit, intuïtie en experiment staan bij
mij voorop.
Ik volg wat mijn arm en mijn hand
doen en waar de penseel heen gaat.
Ook de kleur kies ik heel spontaan. Ik
ga er zo min mogelijk met mijn hoofd
inzitten. Pas achteraf wordt zichtbaar
wat er is ontstaan.
CV
HBO tekenen te Tilburg;
lerares aan onderwijsinstellingen in Amsterdam en Groningen; als creatief therapeut werkzaam aan psychiatrische instellingen; deelname aan cursussen kunstzinnige vorming
en begeleiding vanuit de antroposofie en zomer-academies in
Duitsland bij Pavel Richter.
Fleur woont in Groningen
en is te bereiken via
T:
050-5421118 of
E:
[email protected]
W: www.fleurtenkate.nl
Sytske Miedema:
In mijn werk staat de
mens centraal en draait
alles om de houding.
De sculpturen vertellen
hun eigen verhaal en
gaan de dialoog aan met
de toeschouwer.
De verhoudingen van het
lichaam zijn veelal ondergeschikt aan het totale
beeld. De houding is belangrijker dan de verhouding.
Vaak worden de figuratieve mensbeelden sterk vereenvoudigd
van vorm weergegeven.
CV
Opleiding: Academie Minerva Groningen 1993-1999.
Sinds 1999 jaarlijks meerdere exposities op een veelheid van
locaties in Nederland, België en Duitsland.
Sytske woont en werkt in Groningen.
T: 050-7851132/06-14456935
E: [email protected]
W: www.SytskeMiedema.nl
Fransje Versloot:
Mijn schilderijen zijn te typeren als robuuste echo’s van een
gemoedstoestand.
Vroeg in de morgen als het hoofd nog
leeg is en emoties nog niet worden opgeslokt door de waan van de dag, ontstaan
de mooiste en puurste schilderijen.
Met spatels, rollers en kwasten wordt de
acrylverf met pasta’s en zand vermengd.
De ene keer subtiel en teder, de andere
keer uitbundig en explosief.
CV
Vrije Akademie Den Haag 1997 – 2000.
Fransje woont en werkt in Joure en heeft
een permanente expositie in de voormalige Douwe Egbertsfabriek,
evenals op diverse locaties bij
bedrijven en overheidsinstellingen.
T:
E:
W:
(+31) 6 10 323 891
[email protected]
www.fransjeversloot.nl
De expositie van Fleur ten Kate, Sytske Miedema en Fransje Versloot is te
bezichtigen van donderdag 13 maart tot en met zondag 13 april 2014.
De officiële opening is op zondag 16 maart om 16.00 uur.
De huidige tentoonstelling met werken van Esther van Dijk, Jeanne te
Dorsthorst en Jacob C Taekema loopt tot en met 9 maart.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u foto’s gemaakt bij de opening op 9
februari jl.
OPENING 9 FEBRUARI 2014
Bezoekers in bewondering voor het
werk van Jacob C Taekema (die wegens ziekte afwezig was).
Jeanne te Dorsthorst
Vrolijke meiden van Jeanne achter de ramen van
Nieuwstad 10. Esther van Dijk vergelijkt het stel met
haar eigen werk (hieronder).
Verblufte toehoorder
OPENING 9 FEBRUARI
Voorzitter van de Sande zoekt het weer
eens hogerop en zegt een vers voor een
verhoopt gehoor.
Sommigen vinden evenwel dat ze wel
iets beters te doen hebben.
Bekende reacties bij toespraken van de
voorzitter.
Mededelingen
Dit jaar gaan een heleboel zaken van start, die u van de galerie niet direct zou verwachten
- Te beginnen met: Kunst en klaverjas toernooi op de dinsdagen 8 en 22 april en 6 mei.
- Vervolgens willen we in mei of juni een Ateliertocht organiseren onder de naam:
Red lights, Hot art.
- In augustus zal er een tentoonstelling in het teken van de mode staan.
Vooraanstaande modekunstenaars gaan bij ons exposeren en er zullen een of
meerdere modeshows plaatsvinden.
Op 28 augustus organiseren we een spectaculair mode-evenement.
We zullen gaan deelnemen aan kunstmarkten en we zijn nog meer van plan. Volg onze
plannen in de Nieuwsbrieven.