Download het CPO belangstellingsregistratieformulier

Belangstellingsregistratieformulier Collectief Particulier Opdrachtgeverschap,
Hassinkstraat te Delden en/of De Marke III te Hengevelde.
Adres: Gemeente Hof van Twente
T.a.v. dhr. J. Kip, afdeling Ontwikkeling
Postbus 54
7470 AB Goor
Persoonlijke gegevens
Naam:
…………………………………………… Geslacht:
m/v*
Adres:
…………………………………………… Geboortedatum: .….-……-………
Postcode + plaats:
……………………………………………
Telefoonnummer:
……………………………………………
E-mail adres:
……………………………………………
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Heeft u belangstelling voor een CPO-project in de gemeente Hof
van Twente?
Heeft u belangstelling voor deelname aan het CPO-project ten
behoeve van starters in plan de Braak West te Delden?
Heeft u belangstelling voor deelname aan het CPO-project ten
behoeve van starters in plan de Marke III te Hengevelde?
Wat is uw huidige woning / woonsituatie?
Bent u al eerder eigenaar geweest van een koopwoning?
Zou u daarmee op korte termijn (binnen één of twee jaar) mee
willen beginnen?
Welk type woning zou u willen en kunnen realiseren in een
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project?
Hoeveel mag deze woning maximaal kosten?
Staat u ingeschreven op een kavelinschrijvingslijst?
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Koopwoning
 Huurwoning
 Thuiswonend
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Hoekwoning
 Tussenwoning
 Vrijstaand
 < €125.000
 € 125.000 tot € 150.000
 € 150.000 tot € 175.000
 € 175.000 tot € 200.000
 € 200.000 tot € 225.000
 > € 225.000
 Ja, in Delden
 Ja, in Hengevelde
 Ja, in een andere kern in
Hof van Twente
 Nee