Nieuwsbrief december

December 2014
De nieuwsbrief
digitaal ontvangen?
Kijk op
NAAM
ADRES
POSTKODE WOONPLAATS
www.hetpleinzutphen.nl
Geachte heer/ mevrouw,
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en
inkomen. Het Plein is de organisatie die werk en inkomen voor de gemeenten Zutphen en Lochem en zorg voor
de gemeente Zutphen uit voert.
Op www.hetpleinzutphen.nl/veranderingeninzorgenondersteuning staat een overzicht van alle wijzigingen als
gevolg van de invoering van de Participatiewet en WMO per 1 januari 2015. In deze nieuwsbrief lichten we er
een aantal onderwerpen uit.
Kostendelersnorm
Heeft u nu een WWB-uitkering? Dan houdt u uw uitkering ook na 1
januari 2015, wanneer uw situatie ongewijzigd blijft. Maar de landelijke
regels worden strakker. Zo voert het Rijk een kostendelersnorm in. Hoe
meer personen van 21 jaar en ouder in één huis wonen, hoe lager de
bijstandsuitkering per persoon wordt.
Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u uw woning deelt met
meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer
personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw
bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één
woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
Krijgt u hiermee te maken? Dan wordt u daarover ruim van tevoren door ons over geïnformeerd.
Meer informatie
Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op:
www.hetpleinzutphen.nl/Veranderingen_in_zorg_ondersteuning/Participatiewet/Kostendelersnorm
Langdurigheidstoeslag wordt Individuele
inkomenstoeslag
Per 1 januari 2015 wordt de Langdurigheidstoeslag vervangen door Individuele inkomenstoeslag. U
leest hier wat dit voor u betekent.
Wat is individuele inkomenstoeslag?
De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is geld dat u krijgt wanneer u al lang een
laag inkomen hebt. U kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of een nieuwe koelkast of
wasmachine van te kopen. U hoeft niet te laten zien waar u het geld aan uitgeeft. Het geld is een extraatje en
wordt niet van uw uitkering afgetrokken. U betaalt geen belasting over het geld.
Wanneer hebt u er recht op?
Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden er voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, onder andere:
 U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW leeftijd.
 Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet (veel) hoger geweest dan van het voor u geldende bijstandsbedrag.
 U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
 U hebt in de twaalf maanden vóór uw aanvraag geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag
ontvangen
 En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.
Wat is het verschil tussen de toeslagen?
Er is een klein verschil tussen de individuele inkomenstoeslag en de langdurigheidstoeslag. Anders dan bij de
langdurigheidstoeslag moet u bij de individuele inkomenstoeslag laten zien dat u de afgelopen periode
geprobeerd hebt om een beter inkomen te krijgen. De periode waar wij naar kijken is ingekort van 5 naar 3 jaar.
Aanvragen inwoners Zutphen
U kunt de inkomenstoeslag aanvragen vanaf 1 januari 2015 bij Het Plein.
Aanvragen inwoners Lochem
U kunt de inkomenstoeslag aanvragen vanaf 1 januari 2015 bij het zorgloket van de gemeente Lochem.
U kunt elk jaar opnieuw een toeslag aanvragen, als u weer aan de voorwaarden voldoet. Hebt u het afgelopen
jaar een langdurigheidstoeslag gehad? Dan kunt u de inkomenstoeslag pas twaalf maanden na uw vorige
aanvraag aanvragen.
Laag inkomen hoge zorgkosten
Heeft u hoge zorgkosten door een chronische ziekte of beperking? En heeft u een inkomen tot 130%
van de bijstandsnorm? De gemeente heeft een voorziening waar u gebruik van kunt maken. Binnen
deze voorziening kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:
1. Uitgebreide collectieve zorgverzekering
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering bij Menzis voor mensen met een laag inkomen. Één van de
pakketten van de collectieve zorgverzekering is afgestemd op de behoeften van mensen met een hoge
zorgvraag. Deze verzekering heet Garant Verzorgd 3. Deze verzekering is aantrekkelijk omdat:





De gemeente een bijdrage betaalt van € 30,- per maand in de premie;
(Dit bedrag is al verrekend met de premie Menzis bij u in rekening brengt. De
€ 30,- gaat er niet alsnog vanaf.)
Het verplicht eigen risico wordt gedekt;
De eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen wordt gedekt;
Verhoging van de dekkingsgraad voor de meeste kosten. Ongeveer 98 % van alle
kosten wordt grotendeels vergoed;
Er geen gezondheidstoets is.
Overstappen?
Wilt u in 2015 overstappen naar deze verzekering, dan moet u dat doen vóór 1 januari 2015. (Bent u al bij
Menzis verzekerd, dan kunt u ook gedurende het jaar overstappen.) U kunt zich aanmelden via
www.gezondverzekerd.nl. Daar kunt u de verzekering ook vergelijken met andere zorgverzekeringen.
U kunt ook een aanvraagpakket afhalen op Het Plein of bij de gemeente Lochem.
Hebt u vragen over de collectieve zorgverzekering dan kunt u ook de Overstapcoaches van Menzis
bellen: 088 222 40 80.
2. Tegemoetkoming zorgkosten
De gemeente biedt ook een alternatief aan voor de uitgebreide polis. Namelijk een financiële tegemoetkoming
in de zorgkosten van maximaal € 250 . U kunt deze aanvragen als u door het gevolg van een langdurige ziekte
kosten maakt.
Eenmalige bijdrage gemeente CER
De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) vervalt. Ontving u deze nog in 2013? Dan heeft u hiervan
eerder bericht ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Als compensatie voor het wegvallen van de CER verstrekt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 60,-. U
komt daarvoor in aanmerking als u vorig jaar de CER hebt ontvangen en een laag inkomen hebt. Uw inkomen
mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
Heeft u de invulkaart van het CAK ingevuld? Dan hebben we uw gegevens gekregen. Als u bij
ons bekend bent, dan kennen wij de hoogte van uw inkomen. Blijkt uit onze gegevens dat uw
inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt u de compensatie
automatisch.
Heeft u het geld niet ontvangen? Download het aanvraagformulier van www.hetpleinzuphen.nl en stuur het op.
Hier ziet u direct hoe hoog uw inkomen mag zijn. U kunt dit formulier ook krijgen bij Het Plein of bij de gemeente
Lochem.
Stuur het formulier op voor 31 december 2014. In 2015 kunt u geen aanvraag meer doen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het Plein voert de WMO uit voor de gemeente Zutphen. De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 meer
verantwoordelijkheden rondom zorg en ondersteuning van inwoners. Deze taken komen uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wij organiseren de zorg en ondersteuning dichter bij huis en stemmen het goed af op uw persoonlijke situatie.
Zo is maatwerk te leveren en voorkomen we verergering van problemen. Het gaat erom dat iedereen precies de
hulp krijgt die nodig is om mee te doen in onze samenleving: licht waar mogelijk, intensief of specialistisch waar
nodig. Er verandert dus veel. Maar dat doen we geleidelijk.
Meer weten over de veranderingen in de WMO? Kijk op de website van uw gemeente.
www.zutphen.nl
www.lochem.nl
Een goede relatie is een geschenk
Een telefoontje en een goed gesprek. Dat was er nodig om Joey aan een BBL plek te helpen (Beroeps
Begeleide Leerweg). Joey (22 jaar) had begin dit jaar geen werk en geen startkwalificatie. Hij wilde wel
weer een dag in de week naar school. Het liefst om aan het werk te kunnen in een magazijn. Het
werkgeversteam van Delta en Het Plein nam contact op met Anouschka Wolfhagen van Hedi
International BV in Zutphen. Een maand later kon Joey beginnen als allround magazijnmedewerker.
Vorige maand behaalde hij zijn heftruckcertificaat.
Wie is Hedi International BV?
Hedi stelt feestpakketten samen en levert relatiegeschenken. Bij Hedi werken ongeveer 10 vaste medewerkers
en een flexibele ploeg van inpakkers.
Je helpt een handje
Anouschka Wolfhagen: "In ons bedrijf staat aandacht en respect voor elkaar hoog op de agenda. We kiezen
heel bewust voor een team dat varieert in leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je merkt dat iedereen met zijn
eigen talenten elkaar helpt en respecteert. Het is voor ons vanzelfsprekend om iemand die graag aan het werk
wil maar door het gebrek aan ervaring niet verder komt, een handje te helpen.
Joey is meer dan welkom."
Het werkt als het klikt
De samenwerking met Joey verliep vanaf de eerste dag heel soepel. Anouschka Wolfhagen: "Joey is een
sympathieke jongen die zaken snel op pakt. In het begin merkte je wel dat hij jong was en weinig ervaring had.
De tips van onze kant pakte hij snel op. Hij is echt een aanwinst voor ons bedrijf."
Joey: "Bij Hedi gaat het super goed. Het is een erg leuk bedrijf en ik heb het er erg naar mijn zin.
Ik ben blij dat ik werk heb en naar school. Hierdoor kan ik een betere toekomst opbouwen voor
mij en mijn gezin. Met een opleiding en werkervaring heb ik meer kans op een vaste baan waarmee ik
een vast inkomen krijg. Dat geeft een goed gevoel.”
Hebt u vragen? Het Plein staat tussen 8:30 en
12:30 voor u klaar. Kom langs of bel naar
0575 – 595 760 of mail [email protected]
Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Kijk op www.hetpleinzutphen.nl.