16 t/m 25 maart 4 t/m 15 mei

ORIËNTATIEREIS
16 t/m 25 maart
INFORMATIE
Bethesda, badwater bij de Schaapspoort
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en voor inschrijving kunt u onze website bezoeken:
www.dep-israel.nl of www.cgo.nu
VERDIEPINGSREIS
4 t/m 15 mei
In 2015 hopen DvI en CGO twee boeiende Israëlreizen
Uitzicht vanaf de Arbel
te organiseren. Een oriëntatiereis in maart en een ver-
DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL
CURSUS GODSDIENST ONDERWIJS
diepingsreis in mei. De reizen kennen een unieke combinatie van het bezoeken van Bijbelse plaatsen, bezinning en ontmoeting met Messiasbelijdende Joden en
het werk van DvI in Israël. En dat alles onder deskun-
U vindt daar een link naar de website van Krukzieners reisbureau. Via deze reisagent wordt de
dig leiding, met Nederlandstalige gidsen en in een ver-
inschrijving en betaling geregeld. Op deze website kunt u een inschrijfformulier downloaden.
trouwde sfeer.
Beschikt u niet over internet? Vraag dan een inschrijfformulier aan bij:
Deputaatschap voor Israël
Secretariaat CGO
Postbus 400
Klaproos 70
3440 AK Woerden
4421 ML Kapelle
0348-489929
0113-342356
[email protected]
[email protected]
REIZEN MET MEERWAARDE
Woensdag 18 maart
Deze dag bezoeken wij
de plaatsen rondom het
meer van Tiberias die
bekend zijn vanuit het
Nieuwe Testament zoals
Capernaum, de Berg der
Zaligsprekingen en de
traditionele plaats van het
wonder van het brood en
de vissen, Tabcha. Ook staat deze dag de Golan hoogvlakte
op ons programma. Dan rijden wij helemaal naar het uiterste
noorden van de Golan en bezoeken de bronnen van de Jordaan, de Banyas en de Dan. Diner en overnachting aan het
Meer van Tiberias.
Donderdag 19 maart
Wij verlaten vandaag Tiberias en gaan naar Nazareth. Eerst
genieten wij van een mooi uitzicht over Nazareth en omgeving. Vervolgens bezoeken wij Nazareth village en dan door
naar de Yizreél vallei. Wij bezoeken de bron van Harod waar
Gideon zijn strijders uitkoos en rijden over de berg Gilboa
en langs de stad Beth She’an dalen vervolgens de Jordaan
vallei af naar het zuiden en gaan dan op naar Jerusalem waar
wij overnachten.
Vrijdag 20 maart
Vandaag bezoeken wij het Holocaust museum en het monument Yad Va Shem. Ook het Israël museum zullen wij gedeeltelijk gaan bekijken, in het bijzonder de plaats waar de
maquette van Jeruzalem zo rond het jaar 70 is te zien en ook
enkele van de Dode zee rollen. Dan gaan wij in de namiddag
naar de Machane Yehuda voedsel markt. Na een bezoek aan
de Menora tegenover het Israëlisch parlementsgebouw rijden wij door de orthodoxe wijk Mea Shearim. Diner en overnachtin g in Jeruzalem.
Zaterdag 21 maart
In de ochtend van deze dag gaan wij de Olijfberg op en bezoeken Gethsemane, de Hof van Olijven. Verder lopen wij
door de soeks van de oude stad en bezoeken wij Bethesda,
de Via Dolorosa en het klooster van de zusters van Sion die
op de plaats van het fort Antonia zou staan. Via de Arabische
markt bij de Damascuspoort arriveren wij uiteindelijk bij de
Graftuin voor een bezoek. Diner en overnachting in het hotel
in Jerusalem.
De reisdata voor deze 10-daagse
reis zijn maandag 16 t/m woensdag
25 maart
Op zondag zijn er twee diensten in het
hotel, waarin ds. C.J. Meeuse en ds A.
Schot hopen voor te gaan
Reisleiding: Leo en Annie Joosse
Gids: Chanan Nol
Prijs voor deze reis is € 1599,uitgaande van minimaal
30 deelnemers.
Zondag 22 maart
Twee kerkdiensten waarin ds Meeuse en ds Schot voorgaan.
Lunch koffie en cake inbegrepen. Diner en overnachting in
het hotel in Jerusalem.
Maandag 23 maart
Wij beginnen met een bezoek aan de Westelijke Muur- de
Klaagmuur om de Bar Mitswah Plechtigheden mee te maken. Daarna verlaten wij Jerusalem en dalen af in de richting
de Dode zee. Wij gaan wij naar Massada, de plaats op de
top van de berg in de Judea woestijn die door Herodus gebouwd is en waar de laatste strijd van de Joden tegen de Romeinen in het jaar 73 A.D. is geweest. . Na een bezoek aan
de Bijbelse oase van Ein Gedi gaan wij vandaag ook drijven
in de Dode zee. Daarna blijven wij in deze omgeving dineren
en overnachten aan de Dode zee.
Klaagm
uur
Oude stad Jeruzalem
vanaf de Olijfberg
ISRAEL
KWALITEITS
REIZEN
Weefgetouw
in Nazareth
Dinsdag 24 maart
Wij verlaten de Dode zee en maken een prachtige tocht
door de Negev woestijn met bezoek aan Sde boker waar
David Ben Gurion woonde en maken een wandeling door de
Oase van Ein Avdat waarna wij naar Beersheva rijden voor
diner en overnachting.
Woensdag 25 maart
Vandaag bezoeken wij de bron van Abraham in Beersheva
en rijden dan naar Kanot voor een bezoek aan de kerk en
ontmoeting met gemeenteleden. Hierna brengen wij U naar
het vliegveld voor de terugvlucht naar Amsterdam.
Petra - Jordanië
Engedi
Graftuin in Jeruzalem
Varen op het meer van Galilea
REIZEN MET MEERWAARDE
VERDIEPINGSREIS
Dinsdag 17 maart
Wij verlaten vandaag Tel Aviv en gaan langs de kust noordwaarts en bezoeken daar de opgravingen van Caesarea,
bekend uit het Nieuwe Testament. Van daar rijden wij naar
het Carmel gebergte waar wij de Muhraka bezoeken – de
plaats waar de profeet Elia een altaar bouwde voor God en
waar hij streed tegen de priesters van Baäl. Wij zien Haifa en
gaan verder langs de berg Carmel naar Megiddo. Hier zullen wij iets van de bekende archeologische opgravingen en
het water systeem bezoeken. Diner en
overnachting bij het
Meer van Tiberias. ‘sAvonds hoopt Maarten
Dekker ons te bezoeken en iets van het werk
te vertellen.
In maart 2015 is er een boeiende reis
voor personen die nog niet, of wellicht
één keer, in Israël geweest zijn
ORIËNTATIEREIS
Maandag 16 maart
Vlucht naar Tel Aviv met Swiss. Aankomst op het vliegveld
Ben Goerion in Tel Aviv en transfer naar het hotel in Tel Aviv
voor overnachting.
In mei 2015 is er een reis voor degenen
die Israël al een- of meerdere malen
bezocht hebben. Er wordt een afwisselend programma geboden met bezoeken aan minder bekende plaatsen in
Galilea, Judea, Samaria en de Negev.
Er wordt zelfs een excursie naar Petra in
Jordanië gemaakt.
De reisdata voor deze interessante
12-daagse reis zijn maandag 4 t/m
vrijdag 15 mei
Reisleiding: J.H. Mauritz en
J.J. de Jong
Prijs: € 1649,- (exclusief de excursie
naar Petra van ongeveer € 200,-)
Maandag 4 mei:
Aankomst op de Ben Gurion luchthaven en transfer naar
het hotel Eshel ha shomron in Ariel voor diner en overnachting.
Dinsdag 5 mei
We gaan in Samaria verschillende plaatsen proberen te
bezoeken zo als de berg Gerizim van waar we uitzicht op
de Ebal hebben en Sichem kunnen zien. Sebastia, de berg
waar Koning Omri die de plaats van Shemer kocht een stad
bouwde, Dan door naar de Afek pas waar Achab de strijd
won en in de tijd van Samuel te Even Haezer de Filistijnen
de heilige ark in de strijd buit maakten. Na een bezoek aan
Jizreél van waar wij vele plaatsen uit de Bijbelse tijd kunnen
zien en vele Bijbelse verhalen beter kunnen begrijpen gaan
we naar het Kinar guesthouse aan het meer van Tiberias
voor diner en overnachting.
Woensdag 6 mei:
We gaan deze dag de verschillende plaatsen uit het Nieuwe
Testament rond het meer van Galilea bezoeken. We gaan
wandelen door Beth-Saida, bezoeken de opgravingen van
Chorazim en gaan naar de Berg der Zaligsprekingen. Van
de Berg der Zaligsprekingen wandelen wij naar Tabgha. Na
de lunch gaan we het bootje uit de tijd van Jezus zien.
Na de lunch gaan wij de nieuwe opgravingen van Magdala
zien en we eindigen de dag met een wandeling naar de
top van de berg Arbel. Van hier zien wij al die plaatsen.
Diner en overnachting in Kinar
Donderdag 7 mei
We verlaten Kinar om richting de Dode zee te gaan door
de Jordaan vallei. Aan de andere kant van de Jordaan bevindt zich de plaats waar vroeger 2 1/2 stammen woonden
en waar veel in het Oude Testament gesproken wordt. Na
een korte Bijbel studie over Ein Gedi van af het uitzicht
punt van de Veld school, bezoeken we opgravingen van
de Synagoge van Ein Gedi met zijn mozaïeken uit de eerste eeuwen bezoeken. Daarna ga we door de vlakte van
Sodom omhoog naar de woestijn van Judea. We bezoeken
de opgraving van Harad. Diner en overnachting in een
soort bedoeïenentent bij de woestijnstad Arad.
Vrijdag 8 mei
Na Arad verlaten te hebben stoppen we eerst in Sde Boker
bij het huisje van wijlen Ben Goerion. In de Arava vallei willen een van de dorpen zien die in de woestijn opgebouwd
zijn met veel durf en geloof. We stoppen in de Chai Bar om
de dieren uit de Bijbel te bewonderen en gaan de replica
van de Tabernakel in de Timna vallei bezichtigen. Diner en
overnachting in het hotel in Eilat.
Zaterdag 9 mei
Voor wie het wil is er vandaag een mogelijkheid om een
dagtoer naar Petra in Jordanië te maken. De stad is gelegen in een kloof in de heuvels en is gedeeltelijk uit de rotsen uitgehakt. Vrijwel alle gebouwen die er ooit stonden,
zijn nu ruïnes. Petra staat op de lijst van wereld monumenten van Unesco. Na een uitgebreid bezoek rijden wij terug
naar de grens met Israël en komen in ons hotel aan voor
diner en overnachting in Eilat.
Zondag 10 mei
Rustdag in Eilat. Er zullen twee diensten in het hotel gehouden worden. Lunch, diner en overnachting in Eilat.
Maandag 11 mei
Dit wordt een lange maar heel aparte dag. We beginnen
om door de Negev woestijn naar Mitspe Ramon te gaan
waar wij even stoppen. Via Beer Sheva willen we naar het
project van Aleh in Ofakim gaan. De kerk in Kanot staat als
laatste op ons programma. Diner en overnachting in het
hotel in Jeruzalem in het Grand Court hotel.
Dinsdag 12 mei
Om 0900 uur bezoeken we eerst de Graftuin We zullen naar
de Machane Yehuda markt gaan en daarna eindigen met
een bezoek aan tunnels bij de Westelijke muur. Uitkomend
op de route van de Via Dolorosa bezoeken wij de Lithostrotos in het klooster van de zusters van Sion. De David stad
staat ook op onze lijst. Hier zullen wij de 3D film over Jeruzalem uit Koning Davids tijd zien en de opgravingen uit die
periode (Siloam). Diner en overnachting in Jeruzalem
Woensdag 13 mei
We gaan vandaag het gebied ten zuiden van Jeruzalem
te verkennen. Herodion het burchtpaleis en begraafplaats
van Koning Herodus staat als eerste op ons programma.
Rijdend door de velden van Efratha komen wij bij het Etzion “blok”. Deze plaats heeft een historie van strijd in 1948,
maar hier zijn ook gedeeltes van de aartsvaders route te
zien .Langs het graf van Rachel keren wij terug naar Jerusalem. In de middag bezoeken we de minder bekende
maar interessante gedeeltes van Yad Va Shem. Diner en
overnachting in Jeruzalem.
Donderdag 14 mei
Het is vandaag Hemelvaartsdag. We houden een dienst in
een van de kerken en gaan dan naar de Olijfberg
Daarna gaan we wandelen over de Stads muren en bezoeken de Joodse wijk waar wij de Herodiaanse wijk, de Cardo
en de Hurva synagoge bezoeken. Diner en overnachting
in Jeruzalem.
Vrijdag 15 mei
Heel vroege transfer naar de Ben Gurion luchthaven voor
de terugvlucht.