Stichting Springsnow in Amsterdam / Kerkstraat 310 / 1017 HC

Financieel Jaaroverzicht
Stichting Springsnow in Amsterdam
Boekjaar 1: november 2012 – december 2013
Stichting Springsnow in Amsterdam is opgericht in november 2012 en heeft haar activiteiten
ter viering van de 2e editie van Springsnow (21 april – 21 mei 2013) kunnen organiseren
dankzij subsidie van de Gemeente Amsterdam en bijdragen (vele in natura) van
verschillende bedrijven en organisaties.
Uitgaven 2012-2013
Inkomsten 2013
marketing & communicatie
31.084,90
subsidie Gemeente Amsterdam
art & events
20.808,50
bijdragen bedrijfsleven
Organisatie
7.500,00
Stichtingskosten
Totaal
2.500
donatie*
25.000
Totaal
77.500
644,00
60.037,40
*ontvangen na 2e editie
In september 2013 heeft de stichting een donatie ontvangen van
stichting Het Groene Licht die we - deels in 2013, deels in 2014 - gebruiken
voor ontwikkeling & organisatie van activiteiten ter viering van de
3e editie van Springsnow in 2014.
50.000
Stichting Springsnow in Amsterdam / Kerkstraat 310 / 1017 HC Amsterdam
[email protected] / IBAN NL 26 RABO 0175 430 683 / KvK 56492227