de loopweekkrant

de loop weekkrant
NOORD
5702
HELMOND
DIERDONK
5709
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708
OOST
5703
WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708
RIJPELBERG
5709
CENTRUM
5701
MIERLO-HOUT
5706
ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704
deloop.eu De enige échte Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 5 september 2014
11e Jaargang | nummer 36 | Oplage 39.500 exemplaren | www.deloop.eu volg ons ook
facebook.com/weekkrantdeloop
twitter.com/De_Loop
Kleurenpracht in de Dahliatuin
INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
AUTO WASSTRAAT
Tegen inlevering van deze
WAARDECOUPON
€ 4,KORTING
op wasprogramma 1
Europaweg 152, Helmond
(t.h.v. Esso tankstation)
Gemeenteberichten
in deze uitgave
zie pagina 4 en 5
Zondag 14 september 10:30 uur
kleuterbios met de film:
Thomas de
Stoomlocomotief
Heldenverhaal
in deze uitgave
Kom zondag ook eens kijken naar deze kleurenpracht in de dahliatuin (Foto Cofoto, Mario Coolen).
helmond-west De
jaarlijkse open
dag van de Dahliatuin Helmond
West is op zondag 7 september.
De tuin is open van 12.30 tot
16.30 uur en u deze vinden op
de nieuwe locatie Oversloot 1
(Houtsdonk) in Helmond-West.
De toegang is gratis.
Het is het tweede jaar op de
nieuwe locatie en de tuin staat
er in volle bloei bij. Er zijn weer
heel veel verschillende dahlia’s
te bewonderen. Als u de dahliatuin nog nooit gezien hebt,
kom dan eens een kijkje nemen
naar deze kleurenpracht. Er is
een verkiezing van de mooiste
dahlia waarbij de bezoeker kan
kiezen uit meer dan 100 verschillende soorten. “Purple Flame”,
“Spectacular” en “Bil Homburg”
waren vorig jaar de favoriete
dahlia’s. De leden van de tuin
geven u graag een rondleiding.
Ook staan er weer bloemstukken, worden er bloemstukjes gemaakt, is er een stand van Groei
en Bloei en is er een imker die
uitleg geeft over bijen houden en
die zijn honing te koop aanbiedt.
De bijenstal is in april gebouwd
door vrijwilligers van de dahlia-
tuin met financiële hulp van de
wijkraad Helmond-West. Vier
imkers, die zelf ook een dahliatuintje hebben, beheren de bijenvolken. Een woordvoerder vertelt: ‘In tegenstelling tot vroeger,
toen de leden van de tuin veelal
gepensioneerde mannen waren
die bloemen kweekten voor de
kerk, is de meerderheid van de
leden tegenwoordig vrouw en
blijkt de samenstelling qua nationaliteiten net zo kleurrijk als
de tuin zelf. We hebben hier iets
unieks! We krijgen bezoek van
de senioren tijdens de seniorenweek, van de stichting ORO en
Een route van toen naar nu.
Zondag Open
as.
alle eerste zondagen van de maand van 12.00 t/m 17.00 uur
en iedere vrijdag en zaterdag van 14.00 t/m 17.00 uur
Entreeprijs 3,50 inclusief gratis kopje koffie/thee met koek.
www.edahmuseum.nl
Oostende 167 | Helmond | (tussen Julianabrug en tankstation)
Tel. 06 - 41191491 | Email: [email protected]
bijvoorbeeld De Cirkel en geven
hen dan een rondleiding, met
als afscheid een bloemetje erbij!
Onze kelder waar in de winter de
knollen bewaard worden is ook
uniek, als ze de deur dichthouden dan blijft het zomer en winter 6 graden Celsius.’
Komt u dus gerust kijken tijdens
de open dag, er wordt ook een
film getoond over de aanleg van
de tuin. Tevens kunt u informatie
krijgen, wat het inhoudt om lid te
worden en zelf een dahliaveldje
te hebben en u kunt ook ondersteunend lid te worden. Een van
de leden heeft foto’s op zijn website geplaatst: www.twangremmen.nl/dahliatuin maar nog
beter is om zelf de tuin te komen
bezoeken. n
SkateStyle
3
Dorsdag
7
Kids Athletic
9
Onze nieuwe
Wijnwijzer


boordevol aanbiedingen,
is weer uit!
Hurksestraat 9, Helmond
Mierloseweg 22, Helmond







2
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
r
a
a
n
k
o
o
Komntbijtshow
de Ovrouwen in
voor elmond!
H
de loop weekkrant HELMOND
WEN
U
O
R
V
R
O
O
V
W
O
uur
ONTBIJTSH
0
.3
2
1
5
.4
8
0
n
a
er v
b
m
e
t
p
e
s
2
1
nd
o
g
a
lm
d
e
ij
H
,
Vr
9
2
g
e
w
n
e
mme Ste
Kro
,
is
u
lh
e
e
p
S
r
e
verhalen
t
e
a
d
e
n
re
Th
e
ir
p
s
In
|
id
ellighe
ŝĞďĂŐ
Ě
Ž
Ž
'
ͮ
Ő
Ontbijt & Gez
ŝŶ
Ŷ
Ŷ
Ă
Ɖ
ƚƐ
ůĞŝĚŝŶŐͮKŶ
Ɖ
Ž
Ŷ
Ğ
ƌŬ
Ğ
ǁ
ƌ
Ğ
ǀ
Ž
/ŶĨŽƌŵĂƟĞ
<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉwww.detafelvaneen.nl
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
3
Energiebesparing nu makkelijker dan ooit dankzij Gemeente Helmond
Unieke samenwerking
van start!
Gemeente Helmond heeft samen met Rabobank Helmond
het initiatief genomen gericht
op duurzaamheid en energiebesparing voor woningeigenaren.
Het initiatief heeft geleid tot
een unieke ketensamenwerking vanuit de coöperatieve
vereniging “Helmond Bespaart
Energie”. Vijf gerenommeerde
Helmondse bedrijven hebben
de handen ineen geslagen en
ontzorgen het hele proces van
energiebesparing. SB vastgoed,
Heesmans Installatietechniek,
Van Dorp Installaties, Bouwbedrijf van den Heuvel en Manders
Totaal Vastgoedonderhoud zijn
verantwoordelijk voor het hele
helmond
proces, van opname tot oplevering. De nieuwe keten “Helmond Bespaart Energie” wordt
ondersteund door Rabobank
Helmond.
Het unieke van dit concept is het
totale ontzorgen en de volledige
inzage in het proces, van begin
tot einde. Op ieder moment zijn
er keuzes en bepaalt de woningeigenaar exact wat er wel en
niet uitgevoerd moet worden
en welk effect dit heeft op zijn
energieverbruik en dus op de
terugverdientijd. Er wordt direct
zichtbaar welke maatregelen
mogelijk zijn en wat het oplevert. Geen onduidelijke tabellen
maar direct volledig inzicht met
alle kosten en belangrijker nog,
het rendement. Als bijvoorbeeld
gebruik wordt gemaakt van de
energielening, dan betaalt men
een rentepercentage van minder dan 2%. Als met dat geld een
rendement behaald wordt van
30%, dan is duidelijk dat er veel
geld bespaard kan worden. Het
eerste project dat opgestart gaat
worden is de componistenbuurt.
Hier is een referentiewoning genomen waardoor er direct inzicht is voor de mensen die overwegen om iets aan de energierekening te gaan doen. Inmiddels
is Wijkraad Stiphout-Warande
betrokken en is voor deze wijk
de eerste informatieavond gepland. Deze avond zal geopend
Het gebruik van stuntscooters of stuntsteps
heeft een enorme vlucht genomen. In Brabant schieten de
skateparken als paddenstoelen
uit de grond. Steeds meer kinderen hebben een stuntstep en
hebben daar lang plezier van.
Veel jongeren willen hun step
pimpen door middel van andere
wielen, betere grips of een mooiere griptape.
Skatestyle.nl springt in op deze
trend en gaat zelfs nog een stap
verder door het bouwen van
stuntscooters op maat. In nauwe
samenwerking met hèt merk op
het gebied van stuntscooters,
District, wordt de scooter geheel
naar smaak van de klant op maat
gebouwd. Er is een breed assortiment aan decks, bars (sturen),
wielen, grips, griptapes en headsets waaruit een keuze gemaakt
kan worden. Tijdens het maken
van al deze keuzes staat het team
van Skatestyle.nl, bestaande
uit Harm en Audry Smits, klaar
voor u met het geven van een
gedegen advies. Dan worden
alle onderdelen gemonteerd en
kan er weer volop gestept en
gestunt worden. Wereldwijd
vinden er steeds meer wedstrijden plaats waarin de nieuwste
tricks en scooters te zien zijn.
Op 17 en 18 augustus hebben de
wereldkampioenschappen (ISA
World Scooter Championships)
plaatsgevonden in Engeland. In
de top 5 zijn de merken Lucky,
Open huis bij Quilten
voor beginners
Quilten voor Beginners houdt op
zondag 7 september haar jaarlijkse open huis. Kom kijken
naar de 100 quilts die 50 cursisten in het seizoen 2013-2014 hebben gemaakt.
helmond
Er zijn eerste quilts van beginners, maar ook technische hoogstandjes en creatieve ontwerpen
van gevorderden. Bovendien
hangen er twee droomdekentjes
en een grote groepsquilt. Cursisten vertellen je over de flexibele
lesmethode. De familie Jonkers
ontvangt je graag in de
Emmastraat 7 in Helmond. n
www.quiltenvoorbeginners.nl
Q Uitgever
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Hoofdstraat 115B
5706 AK Helmond
Q Advertenties
E-mail [email protected]
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-18 93 89 12)
Maria Vernooy (06-30 25 25 27)
worden door wethouder Paul
Smeulders, belast met financiën,
duurzaamheid en grondzaken.
Hij heeft bovendien een subsidie
toegezegd voor de op te stellen
woningrapportages van de eerste woningen.
Meer informatie is te vinden op
www.helmondbespaartenergie.nl
en Facebook. n
Q "! 1&"ȡ#,1,$/Ɯ"
Cofoto (Mario Coolen,
Anja Donkers-de Vries).
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail [email protected]
Internet www.deloop.eu
Houtse Parallelweg 136,
5706 AG Helmond.
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78.
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
Q Bezorging en verspreiding
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten:
Weekkrant De Loop Helmond,
gaarne z.s.m. melden via
[email protected]
of tel. 0492-551136
Skatestyle.nl
specialiseert
zich in custom
stuntscooters
regio
Q Colofon
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.deloop.eu
Q Opmaak
Albert van Hirsel (Alcom).
Rik Aarts, Twan Merks,
Broos Driessen
Q Basis vormgeving
Adreclame 2.0
Q Social Media
Lisanne Sanders
www.hartvoorhelmond.nl
[email protected]
Q BETALINGEN
IBAN: NL97RABOo18.10.96.145
Een uitgebreide collectie stuntscooters of stuntsteps zijn uit voorraad
leverbaar bij Skatestyle.nl
Apex, Crisp, District/Eagle en
Grit vertegenwoordigd door verschillende rijders. Deze merken
worden allemaal gevoerd door
Skatestyle.nl.
Regionaal heeft Skatestyle.nl het
grootste assortiment aan customs en completes. Ook wordt
er zorg gedragen voor reparatie
en onderhoud van alle stuntscooters. n
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter
geen rechten aan worden ontleend. De uitgever zal
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Bezoek de website www.skatestyle.nl voor meer informatie of kom langs voor advies.
U vindt Skatestyle.nl aan de
Ambachtweg 2, 5731 AG te
Mierlo. Geopend van maandag tot en met vrijdag van
9:00 tot 18:00 uur en zaterdag
van 10:00 tot 17:00 uur.
BONUS
Er is al een
Philips
Android tv
vanaf
€ 1499,-*
* informeer naar de voorwaarden
Pastoor Elsenstraat 28 5706 VP Helmond Tel. 0492 538204
AH Les Pains en *
AH Tijgerbrood
vers uit eigen oven,
3 stuks naar keuze.
DINSDAG
BROODDAG
3
VOOR
5.
00
* Geldt niet voor broden die deze week al in de
aanbieding zijn. Alleen geldig in combinatie met
Bonuskaart. Geldig in alle winkels.
Mierlo-Hout
Janssen en Fritsenplein 11, Helmond
4
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
Infopagina
Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Li
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15
Praat mee over veiligheid in Helmond
Aanbod bedrijf voor reinigen rioolaansluitingen
Wat vindt u belangrijk als het gaat om veiligheid in onze stad? Deze vraag
staat centraal bij drie bijeenkomsten die de gemeente organiseert en
waarbij u kunt meepraten over veiligheid in Helmond.
De gemeente heeft signalen gekregen dat medewerkers van een bedrijf,
genaamd Afvoercheck, bij mensen aanbellen met het aanbod om de
rioolhuisaansluiting te reinigen of controleren. Dit bedrijf wekt daarbij de
suggestie dat dit in samenwerking met de gemeente gebeurt. De gemeente
heeft echter geen samenwerking met welk bedrijf dan ook om deze
werkzaamheden uit te voeren.
Andere vragen die aan bod komen zijn: Waar zou extra aandacht voor moeten
zijn? Welke doelen moet Helmond nastreven? En wat kunt ú zelf eraan doen om
Helmond veiliger te maken?
Uw inbreng
Tijdens de bijeenkomsten schetst de gemeente eerst een beeld van veiligheid in
Helmond. Daarna krijgt u het woord en kunt u aangeven welke ambities Helmond
zou moeten nastreven als het om veiligheid gaat. De bovengenoemde vragen
staan daarbij centraal. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er, mede dankzij uw
inbreng, een gedegen vierjaren veiligheidsbeleid komt.
Verdeling bijeenkomsten per wijk
Hieronder kunt u zien wanneer de drie bijeenkomsten plaatsvinden. Elke
bijeenkomst is bedoeld voor een aantal wijken in de stad. De gemeente
vraagt u zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bijeenkomst die voor uw wijk is
georganiseerd. Mocht u die avond niet kunnen, dan is er de mogelijkheid dat u bij
een andere bijeenkomst aansluit. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 tot
21.00 uur op:
t%POEFSEBHTFQUFNCFSXJKLDFOUSVN8FTUXJK[FS$PSUFOCBDITUSBBUWPPS
de wijken Brandevoort, Stiphout-Warande, Mierlo-Hout en Helmond West
t%POEFSEBHTFQUFNCFS[BBM7JTTFST1FFMFJLWPPSEFXJKLFO%JFSEPOL
Rijpelberg en Brouwhuis
t.BBOEBHTFQUFNCFS$BDBPGBCSJFL$BDBPLBEFWPPSEFXJKLFO)FMNPOE
/PPSE)FMNPOE0PTU#JOOFOTUBEFO$FOUSVN4VZULBEF
Aanmelden
Aanmelden kan tot maandag 8 september bij Ingrid van Lieshout van de afdeling
7FJMJHIFJEFO#FTUVVSTFO+VSJEJTDIF;[email protected] Geef
a.u.b. in uw e-mail duidelijk aan bij welke van de drie bijeenkomsten u aanwezig bent.
Vaarleseweg wordt een fietsstraat
Op maandag 8 september wordt gestart met groot
onderhoud aan de Vaarleseweg. Het betreft het deel van
de Vaarleseweg dat grenst aan de Mierlosedijk (gemeente
Nuenen) tot en met de kruising met de spoorbaan
Eindhoven-Helmond. De straat zal worden omgevormd in een fietsstraat.
Hierdoor wordt de automobilist als het ware ‘gast’ op de rijbaan.
De werkzaamheden zullen naar verwachting tot 10 oktober duren. De weg zal
tot die tijd in beide richtingen afgesloten zijn voor verkeer. Om de weg anders te
kunnen inrichten, zijn er in het voorjaar al bomen gekapt.
Subsidie SRE
)FUPNWPSNFOWBOEF7BBSMFTFXFHUPUmFUTTUSBBUXPSEUNFEFNPHFMJKLHFNBBLU
dankzij een subsidie van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).
Online aanvragen parkeervergunning
Heeft u een parkeervergunning nodig? Of wilt u een abonnement aanvragen
voor een van de parkeergarages of een daarvoor aangewezen parkeerplaats?
Het reinigen en controleren van de riolering is belangrijk voor een goede afvoer
van het regenwater en vuil water (bijvoorbeeld van het toilet). De gemeente
laat dan ook regelmatig het openbare riool reinigen en controleren. Ook het
controleren en onderhouden van de rioolhuisaansluiting is een goede zaak. Dit
gebeurt niet door de gemeente, maar kan de bewoner of huiseigenaar zelf doen.
U bent zelf vrij om een keuze te maken of u dit zelf doet of door een bedrijf laat
doen en voor welk bedrijf u dan kiest.
Commissievergaderingen
September - bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Samenleving (S)
%FSFHVMJFSFDPNNJTTJFWFSHBEFSJOHWBONBBOEBHTFQUFNCFSLPNUUFWFSWBMMFO&SWJOEUFFOXFSLbezoek plaats.
Commissie Ruimtelijk Fysiek (RF)
Dinsdag 9 september, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1SFTFOUBUJF1SPHSBNNB0OEFSIPVE8FHFO
7BTUTUFMMJOHCFTUFNNJOHTQMBOU)PVUo,PFWFMETFTUSBBU
Commissie Middelen, Ondersteuning en Economie (MO&E)
Donderdag 11 september, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Extra investeringen in het kader van het informatiebeleidsplan gemeente Helmond 2013-2016
1SFTFOUBUJFHFNFFOUFMJKLWBTUHPFEFOIVVSUBSJFWFO
5VTTFOUJKETFFWBMVBUJF5BMFOU7FSQMJDIU
De volledige agenda met bijbehorende stukken kunt u vinden op www.helmond.nl/raadscommissies
Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
,PMMFSTIPFWF
)PPGETUSBBU
7BO4XJFUFOTUSBBU
Hoek Tjerk Hiddestraat 1 - 7BO,JOTCFSHFOTUSBBU
4DIPWFOIPSTUXFJEF
,BOBBMEJKL/0
Projectomschrijving:
BBOMFHHFOVJUXFH
WFSHSPUFOXPOJOH
WFSHSPUFOXPOJOH
QMBBUTFOLVOTUXFSLGPUPXBOE
Registratienr.:
9
9
9
9
QMBBUTFOFSLFS
CSBOEWFJMJHHFCSVJL
9
9
Burgemeester en Wethouders van Helmond
5 september 2014
Dan kunt u dat voortaan handig en snel regelen via www.helmond.nl5ZQF
CPWFOBBOEF[PFLUFSNAQBSLFSFOJOFOLMJLPQA1BSLFSFOEJHJUBBMMPLFU
Inloggen met DigiD
Om de parkeervergunning of het parkeerabonnement te kunnen aanvragen,
IFFGUVVX%JHJ%OPEJH;PSHFSEVTWPPSEBUVEJFCJKEFIBOEIFCU
t Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
t Gemeente Helmond www.helmond.nl
t Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)
t Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
Vervolg bekendmakingen
Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Registratienr.:
#FTTFMIPFWF XJK[JHFOEBLLBQFMMFO
9
"/PMMFLFOTIPFWF
19 woningen Stepekolk
#SVIF[FSXFH"
PQSJDIUFOXPOJOHFO
9
(tweekapper)
&VSPQBXFH
QMBBUTFOSFDMBNF
9
,SPNNF4UFFOXFH
QMBBUTFOSFDMBNF
9
%F,SPNNF(FFS
QMBBUTFOEBLLBQFMMFO
9
8BMOPPUIPG
wijzigen garagedeur in vaste pui 9
+PIBOOFT7FSNFFSMBBO WFSHSPUFOXPOJOHNFU
9
overkapping (achterzijde)
)PFL5KFSL)JEEFTUSBBU
QMBBUTFOLVOTUXFSLGPUPXBOE 9
7BO,JOTCFSHFOTUSBBU
t Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl/digitaalloket
voor aanbiedingen kijk op
www.slijterij-tpijpke.nl
Meer dan 300 soorten
speciaalbier
T: 54 91 01 Slegersstraat 4, helmond
Projectlocatie:
)PPGETUSBBU
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
WFSIPHFOFSGBGTDIFJEJOH
Bezwaar maken?
7PPS CFLFOENBLJOHFO NFU nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
PWFSEFHFQVCMJDFFSEFBBOWSBHFOPGXJMUVNFFSJOGPSNBUJF /FFNUVEBODPOUBDUPQNFUIFU,MBOU
$POUBDU$FOUSVNWJBUFM#F[XBBSNBLFOJTJOEJUTUBEJVNOPH
OJFUNPHFMJKL
7PPSCFLFOENBLJOHFONFUnummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester
FO XFUIPVEFST 1PTUCVT "; )FMNPOE %JU LBO PPL EJHJUBBM WJB www.helmond.nl/bezwaar.
5FWFOT LBO EF WPPS[JFOJOHFOSFDIUFS WBO EF SFDIUCBOL 0PTU#SBCBOU UF T)FSUPHFOCPTDI XPSEFO
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van
CF[XBBS /FFNUVEBODPOUBDUPQNFUIFU,MBOU$POUBDU$FOUSVNWJBUFM
Burgemeester en Wethouders van Helmond
Burendag in Helmond-West
De vrijwilligers
van de hele actieve Werkgroep Vrijwilligers Helmond
West hebben ook dit jaar weer de burendag georganiseerd.
helmond-west
Op zaterdag 27 september wordt deze
georganiseerd op de Schepenstraat en
het grote speelveld. De Schepenstraat
wordt op deze dag afgesloten voor de
veiligheid van de kinderen en hun ouders, opa’s, oma’s en alle andere buurtgenoten. Aanvang burendag 12:00 uur
en deelname is gratis.
Op het terrein staat een draaimolen, er
is een suikerspinkraam en kramen met
daarop visjes hengelen, ballen gooien,
kruisboog schieten, draaiend rad, touwtje trekken, stropdas schieten, er komt
een clown en verder een partytent met
zitbanken + hangtafels om lekker te
buurten en er wordt een optreden verwacht van Stanley Hazes, de bekende
zanger uit Helmond-West. Ook zal er
gezorgd worden voor koffie/thee/frisdrank en een lekker hapje. Aangezien
burendag wordt gevierd in aanwezigheid van kinderen wordt er op deze dag
0492 - 387 019
[email protected]
www.restaurantroka.nl
sport
het
nieuwe
seizoen
begint
hier
TORI TATSUTA
salade met panko gefrituurde
kipstukjes en sesamdressing
of
EBI SARADA
KALFSOESTER
gegrild met courgette en ui
of
TEPPANYAKI SAKE
met huisgemaakte zoete Dashi-saus
PANNA COTTA
met roodfruit, macaron en
bosbessen smoothie
of
MATCHA ICE CREAM
geen alcohol geschonken. Buurtvereniging Oud- en Nieuw Helmond West en
zal ook op deze dag aanwezig zijn. De
organisatie vraagt om de parkeerplaatsen vanaf vrijdagavond bij de huisnummers 18 t/m 26 in de Schepenstraat vrij
te laten om alles te kunnen plaatsen. Op
zaterdagmorgen begint de opbouw al
om 8:00 uur. De Burendag in HelmondWest is mede mogelijk gemaakt door: 1.
Werkgroep Vrijwilligers Helmond West,
2. Oranje Fonds i.s.m. Douwe Egberts,
3. Gemeente Helmond. ( Mevr. Brenda
van der Donk ), 4. Wijkraad Helmond
West. ( Dhr. Willy Zerstegen ), 5. Snackbar van de Hamsvoort. ( Combi Centrum / Mierloseweg ), 6. Woningcorporatie woCom ( Mevr. Ans Custers )
en natuurlijk de buurtbewoners van de
Schepenstraat. De Werkgroep Vrijwilligers Helmond West hoopt u te mogen
begroeten om er samen er een gezellige
dag van maken. n
DRUKWERKBRABANT.NL
Drie gangen keuze menu
voor € 24,50
salade met gegrilde gamba’s en
frisse avocado dressing
5 september 2014
t Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
Kerkstraat 45, Helmond
Menu ROKA
Registratienr. :
9
hockey
2
Alle Hockey
schoenen K
Asics
voetbal hockey
Adidas junior
Taqueiro FG
5%
OR
T
IN
G
15%
25 34,9
% 9n
ko u
rtin
g
26.24
KO
RT
IN
G
voetbal
Hockeysticks
Reece
KO
RT
gehele
IN
collectie
G
inruilaktie wandelschoenen meindl lowa hanwag inruila
15-25 Euro retour - 15-25 Euro retour - 15-25 Euro retour 11
Acties geldig tot 30-09-2014. Prijzen in Euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. OP IS OP.
Japanse groene thee ijs
t Vertrouwd adres sinds 1947
t 1500 m2 winkelplezier
t Koffie- & Kids corner
t Gratis parkeren
t Klantenkaart
Per tafel te bestellen
Voor meer informatie:
www.adventurestore.nl
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 [email protected]
www.adcommunicatie.nl
elke
zondag open
12.00-17.00 uur
5
6
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
Bedrijf starten?
Stichting Kringloopwinkel Helmond
Sinds 1987
Noorddijk 2, Helmond. Tel. 0492-546893
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Kringloop Helmond, DE nr. 1 in het GRATIS ophalen van al uw
herbruikbare goederen, materialen en metalen in Helmond e.o.
U kunt deze ook afleveren op de Noorddijk 2.
OPHAALSCHEMA
AANKOMENDE WEEK
Zet uw oud papier
voor 8 uur buiten!
Maandag
Helmond-West
Dinsdag
Binnenstad en Binderen
Woensdag
Brandevoort
Donderdag
Rijpelberg
Vrijdag
Kroon-Kroll-laan
Opgelet: iedere dag is de
oudpapiercontainer en de
afgiftepost voor herbruikbare
goederen open van 8.00 tot
16.30 uur (zaterdag vanaf 9.00)
Breng ook eens bezoek aan onze winkel,
met 2000m2 een van de grootste van het land!
Bij ons slaagt u altijd, waar u ook naar op zoek bent,
bezorging aan huis bespreekbaar.
· Kleding
· Kleingoed en curiosa
· Antiek/ spiegels
· Boeken
· Lijsten / schilderijen
· CD's, DVD's en platen
· Elektronica
· Kasten / tafels / stoelen
· Serviesgoed / glaswerk
· Bedden
· Lampen
· Fietsen
· Speelgoed
· En nog veel meer!
n,
Tuinmeubele
chap,
Tuingereeds
elers
Fietsen, Ske
Stichting Kringloopwinkel Helmond biedt een
nieuwe kans aan mens en goed
- Een actieve bijdrage leveren aan een beter milieu.
Zo levert elke ton ingezamelde goederen een ton
besparing aan CO2 uitstoot op.
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
helpen door arbeids- en werkervaringsplaatsen aan
te bieden. Momenteel werken in totaal 70 mensen
bij Stichting Kringloopwinkel Helmond.
- Onze artikelen prijzen we zodanig dat ook mensen
met een klein inkomen deze kunnen kopen.
Maar wel de kosten
in de hand houden?
Kantoor- en praktijkruimte vanaf 18 m2
met standaard veel diensten en nog meer
aanvullende service in een uitstekend ingericht pand
in het centrum van Helmond.
Bemande receptie waar uw gasten professioneel
worden ontvangen en de post wordt aangenomen.
U heeft 24/7 toegang tot uw eigen kantoorruimte of
praktijkruimte. Evt. parkeerplek in eigen parkeergarage.
kantoorruimte
18m2
Huurprijs per maand all-in €310,00
(excl btw)
25m2
30m2
40m2
50m2
60m2
€425,00
€505,00
€665,00
€810,00
€960,00
Interesse?
Mail vrijblijvend naar:
[email protected]
DRUKWERKBRABANT.NL
r2;hK2ih/B2hpFMiB2FBHQȕbh]6]
#űh2K+hbHMFhh7Bi-
;3c,@CGjhqRRahyRs3IhqaRns3Nh2MhLNN3N
SPECIALE
ACTIE!
DE HELE MAAND
SEPTEMBER
GRATIS
INSCHRIJVEN
Fit4Women
Ladies-Night
Vrijdag 19 september
KGhNnh33Nh8cUaGhqRRah33Nh<ajCch3NhqaŲ$IŲq3N0hCNjG3h<3cUa3G
2K+hbHMFhh7Bi
2K+hbHMFhh7Bi
19.00-22.00 uur
De eerste 150 bezoeksters
op deze avond ontvangen
een gratis goodiebag
Fit4Women
www.fit4women.nl | Chrysantstraat 8-10 | Helmond
T: 0492 795168 | M: 06 50201882
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
Inschrijven Trimloop
‘Rondje Brandevoort’
Trimloop
R o n d j e
Brandevoort wordt op zondag
21 september voor de zevende
keer georganiseerd. Tijdens de
vorige edities van het Rondje
Brandevoort hebben de laatste
jaren meer dan tweehonderdvijftig deelnemers meegelopen.
De start en finish zijn op het
sportpark Brandevoort. Rondje
Brandevoort is zowel geschikt
voor de beginnende als de gevorderde loper. Deze trimloop
is een ideale voorbereidingsloop voor de deelnemers die
begin oktober meelopen met de
halve marathon van Eindhoven.
Naast de trimloop met de keus
uit diverse afstanden wordt ook
brandevoort
een jeugdloop georganiseerd
voor de diverse leeftijdscategorieën.
Door de organisatie is een nieuw
parcours uitgezet met een lengte
van 4 kilometer. Dit parcours
loopt door de Ecozone en de
wijk Stepekolk. De maximale
afstand voor de trimloop zal 16
km zijn. Voor de jeugdloop is een
rondje van 400 meter uitgezet.
Na afloop van het Rondje Brandevoort is er de gelegenheid om
onder het genot van een drankje
nog even gezellig na te praten in
het Sporthuis. Verder zullen nog
enkele prijzen zullen worden verloot op startnummer middels
een tombola aan de deelnemers
van de trimloop. Voorinschrijven
is mogelijk tot zaterdagochtend
20 september via de website
van Brandevoort In Actie www.
brandevoortinactie.nl Bij voorinschrijven kan het startnummer
tot 15 minuten voor de start opgehaald worden in het Sporthuis.
Inschrijven is natuurlijk ook mogelijk in het Sporthuis vanaf 10.00
uur tot 15 minuten voor de start.
De kosten bedragen twee euro
voor de jeugdloop en drie euro
voor de trimloop inclusief consumptie. Een begeleider die met
de jeugdloop meeloopt, mag uiteraard kosteloos meelopen.
Adres: Sportpark Brandevoort 1
(hoek Lodenbeemden/Kaldersedijk). n
Eet je mee in De Loop?
Op initiatief van Gemeenschapshuis De Loop kan
men vanaf 5 september elke vrijdagmiddag komen
genieten van een driegangenmenu, bereid met verse ingrediënten.
Deze maaltijd wordt bereid door cliënten met een verstandelijke
beperking van ORO. Samen met hun begeleiders en vrijwilligers
van De Loop doen zij de boodschappen, bereiden zij de maaltijd
en zorgen voor de bediening van de gasten. Ook het opruimen en
schoonmaken hoort erbij. Hiermee hebben zij een zinvolle dagbesteding.
brouwhuis
Door het eetpunt “Eet je mee in
de Loop?” wordt de mogelijkheid geboden om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Ook
zal het mogelijk zijn om na het
eten nog gezellig bij elkaar te blijven om een praatje te maken en/
of een (kaart)spelletje te doen.
Het is dus meer dan alleen maar
een plek om te eten. Dit driegangendiner wordt geserveerd voor
de prijs van € 5,-. Wilt u hiervan
komen genieten, meldt u dan
uiterlijk op donderdag aan bij
Sportschool voor
meisjes en vrouwen
De sportschool van Joel en Patricia is gevestigd in de Chrysantstraat te Helmond-Oost
(Foto Cofoto, Mario Coolen).
Patricia van
der Weerden en Joel Rodrigues zijn in
maart 2012 in Helmond gestart
met een uniek concept voor
vrouwen: Fit4Women is een
sportschool alleen voor meisjes
en vrouwen.
helmond-oost
Patricia legt haar concept uit: ’We
willen graag dat iedereen zich
hier thuis voelt. Vrouwen met
verschillende
achtergronden,
culturen, van welke afkomst dan
ook, jong of oud, we willen voor
iedereen een ongedwongen, vrije
sfeer creëren in onze sportschool.
We organiseren van maandag
tot en met vrijdag groepslessen
zoals PowerYoga-Pilates, KickAss4U, Curves’n Shape, Kettlebell-Bootcamp, Mix & Match,
BBB en voor de kinderen hebben
we elke maandag en woensdag
middag Fit4Kidz. Sinds mei 2014
hebben we de speciale fitness lijn
voor vrouwen: Teca Lady Donna.
En voor klanten die snel willen
afvallen binnen een maand en
die graag snel een maatje min-
der willen is er onze Hypoxi therapie. De Hypoxitrainer zorgt in
8 weken tijd (25 sessies) voor een
vetreductie in de gewenste zones
met een zichtbaar verlies aan
centimeters.’ n
U vindt Fit4Women aan de
Chrysantstraat 8-10,
5701 EK te Helmond.
Tel. 0650201882 of 795168.
Voor meer info check de
website www.fit4women.nl
U kunt hen ook vinden
op Facebook.
gemeenschapshuis de Loop tel.
511735 of bij de beheerder Els
Maas tel. 510370. Na de maaltijd
kunt u meteen inschrijven voor
de week erna, het menu is dan
al bekend. Er wordt rekening gehouden met dieetwensen, zoals
zoutloos of vegetarisch. U bent
welkom vanaf 12.30 tot 15.30 uur.
De maaltijd wordt geserveerd
om 13.00 uur. Dit initiatief wordt
ondersteund door Wijkraad
Brouwhuis, de Rabobank en de
gemeente Helmond. n
Vrijwilligers voor Alphonsus
mierlo-hout Woonzorg-
wwww.lopersgroep
brandevoort.nl /
www.brandevoortinactie.nl
7
centrum
Alphonsus is op zoek naar vrijwilligers voor de verpleegafdeling, zowel overdag als in de
avond uren. Ook voor de dagbehandeling zijn er ’s middags
vrijwilligers van harte welkom.
Wie zou het fijn vinden om
een bezoekouder te zijn voor
een bewoner voor een praatje
en luisterend oor of een boodschap met ze doen zodat ze
er even uit zijn. Ook worden
er nog vrijwilligers gevraagd
voor de transferdienst de men-
sen naar het eetpunt brengen
in restaurant en nadien weer
naar huis. De tijden hiervoor
zijn van 11.30-13.15 uur.
Ook voor De Ameide
Helmond: Woonzorgcentrum
De Ameide kan ook nog vrijwilligers gebruiken voor transferdienst, de tijden zijn van
11.30-14.15 uur. Lijkt het u leuk
om dit 1 x per week te doen,
neem dan contact op met Ciska
Nabuurs 06-22697305 of mail
naar [email protected]
savant-zorg.nl n
Kom kijken op de
traditionele dorsdag
helmond-noord Het Jan Visser Museum organiseert op zon-
dag 7 september een “Dorsdag”. De ”dorsdag” staat geheel in het teken van het verwerken van de oogst en is
gratis toegankelijk. De themadag begint om 12.00 uur en duurt tot
17.00 uur.
Tijdens deze dag kunt u kennis
maken met het verwerken van
graan tot meel en brood. Na
het bewerken en oogsten van
de gewassen moeten de zaden
gescheiden worden van het stro
(dorsen). Dit gebeurt met de
hand, met een dorsvlegel. Ook
wordt er gebruik gemaakt van de
dorsmanege waarbij het paard
voor de aandrijving van de dorskast zorgt. Er worden op die dag
diverse demonstraties gegeven,
waaronder het maken van strokunst. De smid en de koperslager
zijn aan het werk, kinderen kunnen samen met de touwslager
een springtouw maken. Terwijl u
geniet van een lekker kopje koffie
op het terras, bakken de bakkers
in het bakhuis het traditionele
Jan Visser vloerbrood dat tegen
een kleine vergoeding te koop is.
Op deze themadag is de toegang tot het museum gratis, een
unieke gelegenheid om de uitgebreide collectie landbouwwerktuigen, evenals de verzameling
brandweervoertuigen te bezichtigen. Het Jan Visser Museum is
gelegen aan de Keizerin Marialaan 5 in Helmond nabij zwembad De Wissen. n
8
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
Heistraat 44, Helmond. T: 0492-475702
www.slagerijdezusjes.nl
SlagerijDeZusjes
TO
Alles vers
Varkensfilet/
lappen
Belegde broodjes
0.75
100 gr.
Gemarineerde
kipfilet
Corden blue
0.65
100 gr.
Barbecue pakketten
Soepvlees
0.80
100 gr.
0.80
100 gr.
Broodje ham/kaas
1.95
per stuk
Alles vers uit eigen slachterij,
dus eerlijk en goedkoop.
Aanbiedingen geldig van 8 sept. tot en met 13 sept.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijzen in euro’s.
TOT
VRIJDAG!
TOT VRIJDAG!
CPRN280114
GRATIS RUG- EN NEKANALYSE tijdens inloopspreekuur
GRATIS
RUGEN16.00
NEKANALYSE
tijdens inloopspreekuur
elke
vrijdag van
- 16.30 (of na afspraak)
elke vrijdag van 16.00 - 16.30 (of na afspraak)
EINDHOVEN
HELMOND
WEERT
ROERMOND
SITTARD
HEERLEN
Stratumsedijk 18
Stationsplein 75
Nassaulaan 3A
Kapellerlaan 90
Brugstraat 155
Coriovallumstr. 32
T 040-21 13 600
T 0492-52 77 77
T 0495-54 53 45
T 0475-55 07 00
T 046-45 29 955
T 045-57 41 717
EINDHOVEN
HELMOND
WEERT
ROERMOND
WWW.RUGCENTRUM.NL
Nassaulaan 3A
Kapellerlaan 90
BEZOEK
ONZE NIEUWE
WEBSITE
Stratumsedijk
18
Stationsplein 75
T 040-21 13 600
T 0492-52 77 77
T 0495-54 53 45
BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE
Europa’s eerste
Smart TV met
AndroidTM
helmond Philips zorgt opnieuw voor een revolutie in de wereld
van TV dankzij de introductie van een Smart TV met het
Android- besturingssysteem. Hierdoor kunt u veel sneller en intuïtiever surfen, chatten, naar uw favoriete apps navigeren, games spelen
en nog zoveel meer. Naast de standaard apps SkypeTM, TwitterTM,
FacebookTM en YouTubeTM zijn er uiteraard ook video- on-demand
diensten, nieuws- en weerapps.
En met de toegang tot de GoogleTM
Play store en ChromeTM-browser, raak je nooit uitgekeken. Wie
heeft er nog een spelconsole nodig als je de leukste games direct
op je TV kunt downloaden en
spelen? Ter gelegenheid van de introductie van deze Ambilight TV’s
met Android krijgt u bij aankoop
in de actieperiode 10 september
tot en met 26 oktober 2014 maar
liefst € 500,- of € 300,- retour op
uw bankrekening. Maak uw keuze
en profiteer van dit fantastische
voordeel. Deze nieuwste Philips
TV met Android verkrijgbaar bij
Wim Mulkens aan de Pastoor
Elsenstraat 28 in Helmond. n
T 0475-55 07 00
HEERLEN
Brugstraat 155
Coriovallumstr. 32
T 046-45 29 955
T 045-57 41 717
WWW.RUGCENTRUM.NL
Sixties Tribute Band
2 WRANGLER OF
LEE JEANS
€ 135,-
Back to the Shadows & Sixties
Rock & Roll uit de
jaren ‘50 en ‘60
Zaterdag 6 september
MAAT 30 T/M 48, LENGTE 30, 32, 34 EN 36
KLEUR : BLAUW EN ZWART
Aanvang: 21.00 uur
Zaal open: 20.00 uur
Entree: % 5, -
Bij aankoop van € 50,een witte blouse GRATIS.
De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop
Schuin tegenover de kerk
Dealer van oa. Lee, Wrangler, Mustang, Paddock’s,
Maskovick, Brams Paris, CLP, Digo, Life line,
Garcia, Colorado, Suzy Q, Twentyfour seven en Gibson.
Voor meer optredens
zie onze site:
www.sixtiestb.nl
SPECIALIST IN EXTRA GROTE MATEN
EN EXTRA LANGE MATEN
Azalealaan 40, Helmond [email protected]
T: 0492-536358 M: 06-54922770
Betaalbare keukens
www.de-broekenparty.nl
UNIEK
keukenconcept
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak
Philips
56373&)!8%$9+!%&13*#:!;%%$!**1!$*;%7#+3*!31!2*!:*$*72!;'1!./!2'1<83=!2*!31+$%2#>+3*!;'1!**1!,-'$+!./!-*+!
Android tv
6*+!012$%[email protected]*)+#$319))A)+**-B!C3*$2%%$!<#1+!#!;**7!)1*77*$!*1!31+#D+3*;*$!)#$E*1F!>6'++*1F!1''$!#:!
vanaf
E';%$3*+*!'&&)!1';39*$*1F!9'-*)!)&*7*1!*1!1%9!8%;**7!-**$B!G'')+!2*!)+'12''$2!'&&)!,<A&*.4F!
€ 1499,-*
.:3++*$.4F!H'>*@%%<.4!*1!I%#.#@*.4!83=1!*$!#3+*$''$2!%%<!;32*%?!%1?2*-'12!23*1)+*1F!13*#:)?!*1!
:**$'&&)B!"1!-*+!2*!+%*9'19!+%+!2*!J%%97*.4!57'A!)+%$*!*1!K6$%-*[email protected]$%:)*$F!$''<!=*!1%%3+!
#3+9*<*<*1B!L3*!6**E+!*$!1%9!**1!)&*7>%1)%7*!1%239!'7)!=*!2*!7*#<)+*!9'-*)!23$*>+!%&!=*!./!<#1+!
* informeer naar de voorwaarden
2%:17%'2*1!*1!)&*7*1M!.*$!9*7*9*16*32!;'1!2*!31+$%2#>+3*!;'1!2*8*[email protected]+!./()!-*+!012$%32!<$3=9+!#!
@3=!''1<%%&!31!2*!'>+3*&*$3%2*!NO!)*&+*[email protected]*$!+%+!*1!-*+!PQ!%<+%@*$!PONR!-''$!73*E)+!S!TOOF?!%E!S!UOOF?!
$*+%#$!%&!#:[email protected]'1<$*<*1319B!4''<!#:!<*#8*!*1!&$%E3+**$!;'1!23+!E'1+')+3)>6*!;%%$2**7B!V*8*!13*#:)+*!
Pastoor Elsenstraat 28 5706 VP Helmond Tel. 0492 538204
56373&)!./!-*+!012$%32!;*$<[email protected]''[email protected]=!L3-!4#7<*1)!''1!2*!5')+%%$!"7)*1)+$''+!PW!31!C*7-%12B
SITTARD
CPRN280114
Heeft u last van rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, hernia of ischias?
dan graag tot
!
Er is al een
"#$%&'()!**$)+*!,-'$+!./!-*+!012$%32.4!
!
de loop weekkrant HELMOND
www.vanhoutkeukens.nl
!
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk
vanhoutkeukens.nl
www.hetmaathuys.nl
Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving en maatwerk
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
9
Jibb en Hac organiseren
Kids Athletic Adventure
Jibb laat kinderen,
jongeren,
volwassenen en ouderen kennis
maken met allerlei vormen van
sport- en bewegen.
helmond
Dit doen wij niet alleen. Wij werken onder andere samen met
scholen, sportaanbieders, welzijnsorganisaties, de gemeente
Helmond, wijkverenigingen en
het bedrijfsleven. Op alle denkbare
locaties
(sportparken,
sportzalen, trapveldjes, pleintjes,
bossen en andere natuurlijke
omgevingen) laten wij mensen
ervaren hoe leuk het kan zijn om
te bewegen, alleen of in groepsverband. Al jaren helpt Stichting
Jibb kinderen en jongeren bij hun
keuze voor sport. Door middel
van sportaanbod tijdens school,
naschools, in vakanties en diverse
projecten gericht op de gezonde
leefstijl en beweegachterstanden
kunnen kinderen laagdrempelig
met veel sporten en sportaanbieders kennismaken. Door al vroeg
de juiste keuze te maken voor
een sport die bij hun past, krijgt
het kind veel succesbeleving en is
de kans dat hij of zij langer blijft
sporten/bewegen. Door de komst
van de buurtsportcoaches is Jibb
Rectificatie Elzas Passage
Vorig week is de
prachtige brochure van De Elzas Passage verspreid
in Helmond. Hier zijn zeer goede
reactie op gekomen. De overdekte ‘winkelmall’ is een ware trekpleister voor Helmond en straalt
veel vitaliteit en actie uit. Het gezellige overdekte winkelcentrum
staat garant voor urenlang winkelplezier. De zeer actieve Elzas
Passage bestaat 45 jaar en gaat
diverse acties houden.
helmond
Een daarvan is de Kom Koop en
Win Actie. Op de achterzijde van
de vorige week verspreidde bro-
chure staat hierover een advertentie. In het klein staat hierop een
‘CADEAUBON van 5 EURO’. Deze
verkleinde bon maakt deel uit
van de advertentie en is derhalve
GEEN rechtsgeldige cadeaubon.
Het is een indicatie hoe zo’n bon
er uit gaat zien. Daarom, doe aan
de actie mee en verdien de rechtsgeldige ECHTE cadeaubon, op het
goede formaat, die we dan t.z.t.
ook graag voor u
inwisselen. Kom,
Kijk en Geniet in
de 45 jarige Elzas
Passage te
Helmond. n
er niet meer alleen voor de jeugd.
De buurtsportcoach is er voor
alle buurtbewoners, van jong tot
oud. De buurtsportcoach zorgt
ervoor dat meer mensen in hun
nabije omgeving kunnen sporten
en bewegen. I.s.m. de Helmondse Atletiek Club HAC verzorgt
Jibb op zondag 21 september de
Kids Athletic Adventure. Basisschoolkinderen kunnen deze dag
vrijblijvend kennismaken met atletiek op de Atletiekbaan in Stiphout.
Tijdens deze dag kunnen kinderen leren hoogspringen, hun
snelheid testen en nog veel meer
atletiek activiteiten beoefenen. Er
worden 2 sessies gehouden, van
10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00
uur. Kom ook meedoen en daag
je vriendjes en vriendinnetjes uit!
Inschrijven kan via
www.jibbhelmond.nl n
Vriendelijke Wodan…
Arme Wodan is op 9-jarige leeftijd op straat gezet. We
begrijpen niet waarom. Het is namelijk een vriendelijke
hond die altijd blij is om je te zien. Hij kan goed overweg
met katten en is lief voor kinderen. Met andere honden www.dierenambulancehelmond.nl
kan hij niet goed overweg. Zijn gedrag aan de lijn is
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
goed tenzij je een andere hond tegenkomt, dan trekt hij.
Hij luistert goed naar de commando’s ‘zit’, ‘af’ en ‘poot’.
Hij is heel waaks en kan prima wat uren alleen gelaten
worden in huis. Een bench is niet per se nodig want hij
maakt niets stuk. Wodan heeft wat ouderdomskwalen
waar veel senioren last van krijgen, namelijk staar,
artrose en een slecht gebit. Vanwege de artrose kan hij
maar korte stukjes wandelen. Het gebit laten wij door
de dierenarts saneren; er moeten wat tanden getrokken worden. Helaas kunnen wij de kosten daarvan niet
alleen dragen. Mocht u Wodan geen warme mand kunnen bieden maar wilt u tóch helpen, dan is een donatie
welkom op NL63 RABO 0171 0586 15. Wie laat deze
aardige senior genieten van zijn oude dag?
Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is
geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u.
Wodan is een vriendelijke hond, die met zijn vriendelijke ogen
Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.
blij is om je te zien.
column
NOORTJE Als dat niet genoeg zegt….
Dadelijk ga ik
op weg voor
een interview met Ricardo Gerritsen. Vandaag komt de eerste
druk van zijn kinderboek: ‘het
Maanmannetje en de magische
reis naar aarde’ uit. Ricardo is
geboren in Helmond. Hij heeft
al vele malen landelijk de aandacht op zich weten te vestigen.
Naast zijn bekwaamheden als
acteur, zanger, scenarioschrijver
en regisseur, heeft er zich weer
een nieuw talent geopenbaard:
auteur van kinderboeken. Het
bijzondere hiervan is, dat hij
de tekst voor dit kinderboek in
een tijdsbestek van drieënhalf
uur heeft geschreven. Voor mij
het moment, om deze getalenteerde Helmonder ‘het hemd
van het lijf’ te gaan vragen.
Nieuwsgierig en in een vrolijke
bui kom ik aan op de locatie,
waar ik met hem heb afgesproken. Ik zie, dat hij er al is. Snel
ontstaat er een ontspannen
gesprek. Hij is een jongen, die
bruist van energie en vol zit met
ideeën. Zo heeft hij iets nieuws
gelanceerd en het volgende
dient zich alweer aan. Als hij
aan het woord is, komen de afgelopen zes jaar in een stroomversnelling voorbij. Het begon
allemaal met zijn acteurschap.
“De eerste stap maakte ik in de
speelfilm ‘Gewoon Hans,’ een
verhaal over Hans Teeuwen.”
Daarna kreeg hij een bijrol in de
helmond
jeugdserie SpangaS. Wanneer hij
in 2009 het script schrijft voor de
speelfilm Levensweg, wat in grote
trekken gebaseerd is op zijn eigen
leven, weet hij het heel zeker: ‘ik
wil schrijver worden.’ Toch blijkt,
dat hij met nog meer talenten gezegend is. Want in 2011 debuteert
hij als regisseur bij de Sinterklaas-
schakel ik over naar zijn acteerrollen in verschillende televisieseries. Wat is deze jongen al veel
uitdagingen aangegaan, waardoor zijn talenten in de aandacht
kwamen en zich daardoor nog
meer konden ontplooien. ‘Jeetje’,
denk ik bij mezelf, ‘pas 24 jaar
en er komt in de toekomst nog
wakker werd, belde hij mij meteen en vertelde over zijn droom.”
Zo werd dus het karaktertypetje
geboren. Vervolgens gaat het
snel. Nauwelijks drie maanden
geleden kreeg Ricardo tijdens de
nachtelijke uren opeens het hele
verhaal van het Maanmannetje
in zijn hoofd. Meteen heeft hij het
Ricardo Gerritsen toont zijn -in-drie-uur-geschreven- kinderboek met schitterende illustraties gemaakt door
Jessica Olree. (Foto Cofoto, Mario Coolen).
serie: ‘Sinterklaas en de gouden
pendule.’ Hij is dan niet alleen
verantwoordelijk voor de regie,
maar ook voor het verhaal en het
script. “Een jaar later schrijf ik de
Sinterklaasserie: ’Sinterklaas en
het gevaar van de snoepfabriek.’
Hierin speel ik ‘detectivepiet,’”
zegt hij lachend. Het zijn leuke
herinneringen, die hij aan deze
‘Sinterklaasseries’ heeft. Dan
zoveel meer moois op zijn pad.
Dit is nog maar het begin.’ Dan
wordt het tijd voor zijn nieuwste
creativiteitsuiting: zijn eerste kinderboek. Enthousiast vertelt hij,
hoe dit tot stand heeft kunnen
komen. “Een goede vriend van
mij: Roy van den Boom bedacht
het karakter. Eigenlijk was het zo:
hij droomde een keer ‘s nachts
over een maanmannetje. Toen hij
Reageren op deze column? Mail naar [email protected]
Luister ook naar Hetty, bij Omroep Helmond elke dinsdag van 19.00-20.00 uur met de presentatie van een live programma
‘In het diepe’ Ether FM 107.2 MHz, via Kabel FM 94.4 MHz, of via internet www.omroephelmond.nl
uitgeschreven. Na ruim drie uur
had hij het op de computer staan.
Met de titel als laatste bedenksel.
Ik pak het boekje in mijn handen,
blader er door heen en raak meteen gefascineerd door de kleurrijke illustraties. “Wie heeft deze
mooie tekeningen gemaakt?”
vraag ik hem. “Jessica Olree uit
Geldrop. Zij heeft ook de tekening voor de cover ontworpen.”
Volg Noortje ook op Facebook en Twitter.
“Wat schitterend.” Vol bewondering kijk ik ernaar. ‘Ook iemand met een creatief talent,’
constateer ik. De bijpassende
illustraties en het verhaal maken dit boek tot een uniek geheel. “Er zijn zelfs ook al ideeën
om er een televisieserie van te
maken en een theatershow te
gaan schrijven,” vertelt Ricardo
met een grijns op zijn gezicht.
“Maar eerst maar eens even
kijken of het boek goed gaat
lopen.” Ik kijk Ricardo aan en
vraag of er al een tweede deel
van het Maanmannetje in de
maak is?” Eigenlijk vermoed
ik het antwoord al. “Ik ben er
nog niet aan begonnen, maar
het verhaal hiervoor zit al wel
in mijn hoofd.” Als ik even later
afscheid neem, weet ik, dat we
in de toekomst nog meer over
deze talentvolle creatieve duizendpoot zullen gaan horen.
Thuisgekomen raak ik meteen
diep verzonken in het verhaal:
‘het Maanmannetje en de magische reis naar aarde.’ Wat
een spanning! Ik lees het boek
in één keer uit. Als dat niet genoeg zegt…..
Wie meer wil weten over het
boek mag mailen naar Ricardo
[email protected] n
Noortje
10
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
nieuwe collectie
2014 - 2015
laminaat
mega lange delen
grand vintage
extra brede rustiek
eiken landhuisdelen
Nu deze week introductie prijs
Nu deze week introductie prijs
240 cm lang, 24 cm breed, 10 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in diverse kleuren leverbaar.
19.
95
normaal
per m2
32.
95
pvc ambiant
collectie 2015
4x v-groef, 9 mm dik,
met Fall Down kliksysteem,
in 6 nieuwe kleuren.
www.adcommunicatie.nl
lamel parket
25.
29.
95
normaal
per m2
49.95
traprenovatie
massief
Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden.
Nu deze week introductie prijs
95
naturel en wit geolied, c.a. 18 cm breed,
normaal
per m2
37.95
Nu deze week introductie prijs
715.
00
excl. montage
VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b Tel. 0492-52 52 70 Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl
kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden
OP=OP GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! UIT VOORRAAD LEVERBAAR
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
Ondernemen in een
veranderende wereld
Op 9 september 2014 begint het nieuwe seizoen van
helmond
het Ondernemerscafé Helmond. Terug van vakantie
is iedereen weer welkom in Hotel West-Ende, voor een uur boeiende gesprekken onder leiding van Rob van Oorschot, entertainment
van Bert Kuijpers en natuurlijk de gezellige borrel die de vijfde jaargang inluidt. De organisatie heeft weer vier aansprekende gasten
gevonden die vertellen over hun drijfveren en het ondernemen in
een veranderende wereld.
Doelstellingen en uitdagingen:
Op 1 april 2014 is Peter de Bruin
gestart als directievoorzitter
bij Rabobank Helmond, in zijn
woonplaats. Wat zijn zijn de belangrijkste doelstellingen voor de
komende jaren? Al veel langer in
onze stad actief is Frank van den
Nieuwenhuizen, directeur van
Van den Nieuwenhuizen Auto’s
– een automan in hart en nieren.
Ook voor de autobranche geldt
dat men heeft moeten wennen
aan de veranderde omstandigheden. Hoe gaat het met deze sector en hoe gaat Frank de uitdagingen die hij tegenkomt te lijf?
Innovatie: Is innovatie de sleutel tot succes? Kunnen we het
daarmee in Helmond winnen?
Paul van de Looij is directeur
van Limebizz, een adviesbureau
dat in het Amsterdamse Layar
een wereldwijd toonaangevende
partner heeft gevonden. Traditionele media worden tot leven geroepen: Limebizz helpt een brug
te slaan tussen offline en online
communicatie. Vooruitstrevend
en dynamisch, maar dan in een
heel andere wereld, is ook Martijn van der Maas. Zijn Widemex
International fabriceert en distribueert strijkplankovertrekken en
strijkplanken. Widemex levert
aan merken over de hele wereld
en introduceerde al diverse innovatieve producten. Met welke
uitdagingen hebben Limebizz en
Widemex te maken? Zijn er ook
overeenkomsten tussen beide
totaal verschillende sectoren?
Om 20.00 uur gaan de deuren
van Hotel West-Ende open. n
ONDERNEMERS
CAFE
HELMOND
Meer info:
www.ondernemerscafehelmond.nl
Top-coach
worden in
Eindhoven
Instituut Orbis, een van de top coachopleidingen van Neregio
derland, gaat in september voor het eerst ook in Eindhoven beginnen met de ‘Ervaringsgerichte jaaropleiding tot transformationeel Coach & Mensenmanager’.
De opleiding is bedoeld voor wie
veel met mensen werkt of dat
wil gaan doen via de transformationele methodiek. Wat wil
dat ‘transformationeel’ zeggen?
Directeur/oprichter dr. Joost
Drenthe: ‘Het verschil tussen verandering en transformatie is dat
verandering wordt opgelegd van
buitenaf en meestal weerstand
geeft. Transformatie werkt juist
bij iemand van binnen naar buiten. Dus: wat kan ik bij een mens
van binnen in beweging zetten
zodat de nodige verandering via
zijn eigen systeem wordt opgepakt en uitgevoerd. Dat heeft juist
bijzonder snel resultaat. In deze
tijd van veel aanpassingen is dat
een enorm instrument voor een
leidinggevende. Liever de vlinder
bevrijden dan de rups harder laten lopen.’ In deze opleiding van
9 blokken van 2 maandelijkse dagen leren de deelnemers om individuen en groepen te begeleiden
met zichzelf als instrument. De
opleiding is vooral voor mensen
die coach willen worden, door
willen groeien van manager naar
leider, voor de zorgsector, P&O
functionarissen,
teamleiders
en afdelingshoofden. Dit jaar
heeft de opleiding het European
Quality Award gekregen. Op
zaterdag 6 september is er een
proefochtend van 09.30 – 13.30
in Bezinningscentrum St. Joseph
Geldropseweg 170, Eindhoven en
op 17 september een infoavond
van 19.45 – 22.00.
Geïnteresseerden voor de bijeenkomsten of de opleiding kunnen
zich aanmelden via
www.instituut-orbis.nl of via
0594-500721. Orbis biedt lezers
een speciale korting van 10%
aan. Neem dit artikel mee en
ontvang € 395,00 korting op de
opleiding. n
van alles wa
I e d e r e
maandag
organiseert het HMC een Superkien in het TOV-gebouw, Azalealaan te Helmond. Maximaal
uit te keren geldprijzen met als
hoofdprijs een bedrag van
€ 350,-. Tevens een loterij met
twee grote levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten. Iedereen maakt ook een extra kans op
het winnen van twee kienkaarten, geschonken door het TOV.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45 uur.
helmond-oost
In wijkhuis
de Lier aan
van Kinsbergenstraat 1 wordt op
vrijdag 5 september om 20.00 uur
een kienavond georganiseerd. Er
zijn weer vele prijzen te winnen
waaronder tassen met levensmiddelen. Toegang vanaf 16 jaar,
de zaal is open vanaf 19.00 uur.
helmond-oost
In Café de
Karper
aan
de Walvisstraat 34, Mierlo-Hout
treedt zaterdag 6 september om
21.00 uur de coverband Voltage
op. Zij brengen een elektrisch
geladen mix van Rock and Roll,
Hardrock, Bluesrock. Met geweldige gitaristen en een spetterende live show. Denk hierbij aan
werken van the Doors, ZZ TOP,
States Quo, Gary Moore, Herman Brood en vele andere grootheden. De toegang is gratis.
mierlo-hout
Onder het genot
van een kopje koffie vertellen imkers u alles over de
bijen tijdens het Bijenmèrtje in
stadspark De Warande op zondag 7 september van 11.30-14.00
uur. En om uw gezondheid op
peil te houden is er ook weer koud
geslingerde honing verkrijgbaar.
Nadere informatie: [email protected]
helmond
Het EDAH-Museum is op zondag
7 september (eerste zondag van
de maand) open van 12:00 tot
17:00 uur. De entreeprijs is slechts
€3,50 p.p. en het kopje koffie /
thee met koek staat “gratis” voor
alle bezoekers klaar. Welkom in
het EDAH-museum, Oostende
167, 5701 SM Helmond. (tussen
Julianabrug en tankstation)
helmond
To u r c l u b
’81
Helmond rijdt zondag 7 september
de Heibloemtocht van 95 km.
Vertrek om 8.30 aan de Geysendorfferstraat. Huub Martens is
de wegkapitein. Wilt u een keer
meefietsen, neem contact op via
www.tc81.nl
helmond-oost
IVN Geldrop organiseert op zondag 7
september een themawandeling over de Braakhuizensche
en Strabrechtse Heide, die nu in
bloei staan. De aandacht gaat
speciaal uit naar vijf vennen die
hier op een relatief klein oppervlak liggen. De excursie van circa
anderhalf uur start om 11.00 uur
bij manege Meulendijks. Deelname is gratis.
regio
Brandevoort:
U kunt op
zondag 7 september tussen 12.00
uur en 16.00 uur vrij binnenlopen bij de open middag Body &
Mind in wijkhuis ’t BrandPunt. U
kunt terecht voor een Workshop
chi kung / tai chi, Workshop chi
yoga, Workshop power yoga,
Workshop yin yoga, Klankschalenconcert, Workshop Leven
zonder stress en een Workshop
Live by choice. Tevens zullen
doorlopend Shiatsu massages
worden gegeven. De workshops
worden in samenwerking verzorgd en gegeven door Studio
Marychi, Atma Yoga, Helen met
klanken, Brightnezz en U coaching.
brandevoort
Tourclub
Mierlo-Hout
rijdt zondag 7 september de Kokmeeuwtocht met een lengte van
102 km. Deze tocht wordt voorgereden door Henry v.d. Velden.
Vertrek 8.00 uur vanaf de scoutingboerderij aan de Koeveldsestraat. De volgwagen wordt
gereden door Frans van Dorst.
Heb je belangstelling in het tourfietsen bij een snelheid van rond
de 27 km per uur, dan kun je
als gastrijder maximaal 3 ritten
meerijden. De kosten hiervoor
bedragen €3 per rit. Wil je meer
informatie over Tourclub MierloHout, bezoek dan de website
www.tourclub-mierlohout.nl
mierlo-hout
Seniorenvereniging De Schaapskooi organiseert op 10 september 2014
i.s.m. Wijkhuis De Boerderij een
kienmiddag. Aanvang 14.00 uur,
de Boerderij is open vanaf 13.30
uur. De prijzen bestaan uit waardebonnen.
helmond-noord
K o n i n klijke Nederlandse
Natuurhistorische
Vereniging voor veldbiologie
afdeling Helmond verzorgt op
donderdag 11 september om
20.00uur in de Kamenij een lezing over roofvogels en uilen
door Kees Bolkenbaas. Voor de
pauze worden de in Nederland
voorkomende roofvogels besproken. Verder wordt van deze
soorten de verspreiding, broedbiologie, prooikeuze enz. besproken en toe gelicht met dia’s.
Ook worden ransuil en steenuil
voor de pauze nog behandeld.
Na de pauze wordt er aandacht
besteed aan de bosuil, de velduil
en de kerkuil. Vooral deze laatste
soort de kerkuil wordt uitgebreid
besproken. U bent van harte welkom in de Kamenij Jeroen Boschstraat 19 te Helmond. Toegang
gratis.
helmond-noord
mierlo-hout In woonzorg-
centrum Alphonsus zijn de volgende activiteiten gepland: Iedere maandag
kienen aanvang 19.00 uur en iedere woensdag kienen aanvang
14.00 uur. Iedere maandag sjoelen aanvang 13.30 uur en iedere
woensdag sjoelen aanvang 10.30
uur. Iedere dinsdag en donder-
11
dagmiddag jokeren en rikken
van 14.00-16.00 uur. Vrijdag 5 september muziekmiddag met Peter
Zantvoort aanvang 14.00 uur entree gratis. Zondag 7 september
muziekmiddag met Ad Dankers
aanvang 14.30 uur entree gratis.
Dinsdag 11 september muziekmiddag met Vrijetijdsorkest aanvang 14.00 uur entree € 2,50.
In woonzorgcentrum De Ameide
zijn de volgende activiteiten
gepland: dinsdag 9 september
dansavond met live muziek van
Stef Kupers entree € 2,50 incl. 1
koffie aanvang 19.30 uur. Iedere
dinsdag Happy Hour koffie met
gebak € 2,50 aanvang 15.00 uur.
Iedere dinsdag handwerken aanvang 15.00 uur. Iedere woensdag
sjoelen aanvang 15.00 uur. Iedere
maandagavond kienen aanvang
19.00 uur donderdagmiddag is er
kienen, aanvang 15.00 uur. Iedere
vrijdag jokeren en rikken aanvang 15.00 uur.
helmond
Voor de Kinderkledingbeurs voor winterkleding door Midako op 1 oktober
kan kleding worden ingeleverd.
Het gaat om kleding voor baby,
kleuter en jeugd in de maten 74
t/m 164.
U kunt de kleding aanbieden in
bananendozen van maandag
25 augustus t/m vrijdag 19 september (uiterlijk 17:00 uur) op afspraak inleveren bij onderstaande personen: Moniek Houtsma,
Mulderhuis 15, tel. 667272, Anja
Janssen, Heer van Scherpenzeelweg 5, tel. 06-81007490, Toos
Beks, Heer van Rodestraat 77, tel.
663121 en Lisette Sanders, Kapelweg 34, tel. 06-12011196. Verder
kunt u op zaterdag 6 september,
woensdag 10 september en zaterdag 13 september tussen 10:30 en
15:00 uur zonder afspraak terecht
op Industrieweg 4 te Mierlo. Meer
info www.midako.nl
regio
ProjectkoorX
begint
een project met popmuziek uit de jaren ’50 en ’60.
Voor dit project is het koor op
zoek naar zangers en zangeressen. De repetities starten binnenkort op maandagavond. Voor inlichtingen tel 040-2042043.
www.projectkoorX.dse.nl
regio
Vanaf dinsdag 23 september gaat Mierlo
Vocaal gedurende zes weken een
koorklas organiseren. Doel is om
mensen, die graag zingen, kennis
te laten maken met het zingen in
een koor. Na deze zes weken kan
men beslissen om wel of niet lid
te worden van Mierlo Vocaal. De
lessen zijn elke dinsdagavond
van 19.00 u tot 20.00 u in het
zaaltje van ‘t Anker, Vesperstraat
8. De lessen zijn gratis en worden
gegeven door de eigen dirigent.
Als u belangstelling hebt, kunt
u telefonisch contact opnemen
met de coördinator PR van
Mierlo Vocaal, Mies Domensino,
0492-830145 of met de secretaris,
Ine Cooijmans, 0492-797114. Ook
per e-mail kunt u reageren via
[email protected]
regio
12
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
PERSONEEL
Werken in de op- en afbouw
van evenementen?
Wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde collega’s voor
op- en afbouw werkzaamheden van licht, geluid, video, decor,
podia en site bij evenementen zoals Pinkpop, Dancevalley,
Toppers in Concert en Guus Meeuwis!
Ben jij:
- 18 jaar of ouder?
- Fulltime/parttime beschikbaar
(op oproepbasis)
- Altijd bereikbaar?
- Bereid om in het weekend of
‘s nachts te werken?
- Een doorzetter en hou jij van aanpakken?
Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer
willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je méér te
bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken
mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte coaching en opleidingen.
Ga dan snel naar www.profmevents.com
en vul het inschrijfformulier in!
Voor eventuele vragen kun je tijdens kantooruren bellen
naar 06-15599000 of mail naar [email protected]
Ons actueel aanbod!
Hieronder een korte beschrijving van de vacatures
bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je meer uitgebreide
informatie over deze en andere banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook
meteen solliciteren. Kijk verder!
Stayerhofweg 25A, 5861 EJ Wanssum
Zelfstandig medewerker vleesvarkenshouderij - Vac.nr. 104489
/L[°6UKLYULTLYZILSHUN°PZ°LLU°LJO[°VUKLYULTLYZ
THNHaPUL°]VVY°OL[°TPKKLU°LU°RSLPUILKYPQM°/L[°ISHK°
^VYK[°[^LLTHHUKLSPQRZ°RVZ[LSVVZ°]LYZWYLPK°PU°JPYJH°
°YLNPV»Z°KVVY°OLLS°5LKLYSHUK°+P[°NLIL\Y[°PU°LLU°
[V[HSL°VWSHNL°]HU°Y\PT°°L_LTWSHYLU
Het Ondernemersbelang mag zich verheugen in een
toenemende belangstelling, doordat het blad zich ten
opzichte van andere bladen sterk onderscheidt qua
formaat, onderwerpen, vormgeving, etc.. Om deze
toenemende belangstelling en de daarmee gepaard
gaande groei op te vangen, zoeken wij
*644,9*0,,305.,:;,3+,°
°
(BINNENDIENST)
VERBINDERS
FULLTIME (40 UUR)
Als verbinder bent u commercieel eindverantwoordelijk (verkoop advertenties,
bedrijfsreportages etc.)voor één of meerdere uitgaven van het Ondernemersbelang.
U wordt daarin bijgestaan door een planner en een team fotografen, (freelance) redacteuren,
vormgevers, etc.
Voor°deze°functie°beschikt°u°over°de°volgende°eigenschappen:
eigenschappen:
• Minimaal M.B.O. werk- en denkniveau
• Zelfstandig en verkoop gedreven kunnen werken
• Organisatorisch en administratief goed onderlegd
• Verkoopervaring is een pré
• Bereidheid tot het volgen van een interne
ne opleiding
• Gezonde ambitie
Wij bieden een leuke uitdagende baan,
goede werksfeer, doorgroeimogelijkheden,
goede beloning en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Uw°sollicitatie°kunt°u°richten°aan:
Novema Uitgevers BV
t.a.v. dhr. D. Jansen
Postbus 1004, 5701 MJ Helmond
T. 0492-820157
E: [email protected]
www.ondernemersbelang.nl
Alle voorkomende werkzaamheden. Je hebt ervaring in de varkenshouderij,
NXQW]HOIVWDQGLJZHUNHQHQEHQWŋH[LEHO
Allround medewerker varkenshouderij - Vac.nr. 104455
Je werkt op alle afdelingen van het bedrijf en insemineert zeugen, controleert
biggen en ent ze in. Je groeit op den duur door naar een leidinggevende functie.
-HEHQW]HOIVWDQGLJHQŋH[LEHO
Operator metaalbewerkingsmachines - Vac.nr. 104081
Je bent verantwoordelijk voor diverse machines. Je lost kleine storingen
op, controleert kwaliteit, stelt machines in en verpakt producten. Je houdt
productielijsten bij en stuurt een productiemedewerker aan.
Monteur stalinrichting - Vac.nr. 104187
Je monteert stalinrichting (nieuwbouw en renovatie). Je legt onder andere
watervoorzieningen en voerinstallaties aan, pakt projecten zelfstandig op en
stuurt medewerkers aan. Je werkt door het hele land waarbij je regelmatig
moet overnachten.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar [email protected]
VAN
DE DRECHTSTEDEN
Vergader
in de regikao mpioen
ZOOM
BERGEN OP
ROOSENDAAL
VAN
-
Ondernemerschap
in transitie
Klaas Kno iden
t DNB:
Nederlandt, prest uitb
linken
sectoren metblijfHoll
ands Gloriein
VAN
NOORD-H
OLLAN
WEST-FRI
ESLANDD NOORD &
rken op alle
volop saenmenmetwealle partners
gebied
EDITIE
03
2014
HALDERBERGE:
ONDERNEMEND
eikbaar
ggend, goeend ber
Grensverleond
ernem
ft
en groen
NederlandGloblijrie
nt DNB: Hol
side
ds
pre
t,
Kno
Klaas en in sectoren met lan
uitblink
H0o3tel in zic
ht!
EDITIE
2014
Laat de
ud
voor jou clo
werken
Wat wil
volgendedege
neratie?
EDITIE
03
2014
Pater van den Elsenlaan 31, 5462 GG Veghel. T 0413 - 76 39 30
www.ab-werkt.nl
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
Vullen of voeden,
de gezonde voetbalkantine
Loop eens door
Mulo doet mee
de
natuur...
aan project van
met Ari Martinali Meer foto’s zijn te zien op www.arimartinali.nl
Wifred Genee
In het vorige Tv-seizoen sloot Wilfred Genee tijdens
een van de uitzendingen van VI-Voetbal bij RTL een
weddenschap af met Johan Derksen over het aanbieden van gezonde voeding in voetbalkantines. Er werden 50 voetbalverenigingen
gezocht die bereid waren om naast het bestaande assortiment van
vooral “vette hap” ook een aantal verantwoorde producten aan te
bieden. Zaterdag 6 september om 12.00 uur trapt Mulo af voor deze
actie.
helmond
Het inmiddels, door chef Robert Kranenborg, goed opgeleide
kantinepersoneel zal een aantal
verantwoorde gerechten klaar
maken en deze gratis laten proeven door de jeugdleden en andere geïnteresseerden. Wilfred
Genee, Johan Derksen en andere
prominente VI-voetbal medewerkers bezoeken de diverse
deelnemende clubs. Wie er bij
Mulo komt is nog een verrassing.
“We moeten bij onze jeugd het
idee doorbreken dat bij voetbal
automatisch een vette hap hoort
“ zegt voorzitter Arjen Vos. “Natuurlijk is iedereen vrij in wat
hij doet voor of na het sporten,
maar wij vinden het onze verantwoordelijkheid om ook een
alternatief te bieden zodat er in
ieder geval een keuze gemaakt
kan worden.” Veel mensen en
vooral jongeren hebben last van
overgewicht en dit is een flinke
bedreiging voor de volksgezondheid in de toekomst. Sporten is
zeker gezond. Velen kiezen voor
voetbal en komen zo natuurlijk
ook in de kantine van de club. In
de meeste kantines wordt echter
voornamelijk slechte voeding
aangeboden wat weer niet goed
is. Wilfred Genee en zijn team
willen dit graag doorbreken met
de actie “vullen of voeden”. Het
bestuur van Mulo heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan
en vindt dat de club zich hiermee
kan onderscheiden en besloot
zich aan te melden. Inmiddels is
het beoogde aantal van 50 verenigingen ruim gehaald, is er een
concept ontwikkeld en kunnen
de eerste 50 clubs van start. n
regio Het gewoon muursterretje is een mos
en komt op muren en stenen in de stedelijke omgeving over de hele wereld voor. Het
mos vormt ongeveer 5 cm hoge kussentjes en is
meestal geelgroen. Vroeger kwam het gewoon
muursterretje alleen voor op kalkstenen, maar
tegenwoordig groeit het bijna overal, op muren,
grafstenen en beton. Het heeft wel voorkeur
voor droge standplaatsen.
Noordse stormvogels broeden op kliffen en leg-
gen één ei op de ruwe stenen of in een holletje
van plantaardig materiaal. Nestelende vogels en
de jongen kunnen een akelig ruikende maagolie
tot wel 2 meter wegspuiten om indringers op afstand te houden. Het voedsel is voornamelijk vis,
inktvisachtigen en afval en zijn veelvuldig bij vissersboten te vinden, waar overboord gezet afval
wordt geconsumeerd. De noordse stormvogel
kan het hele jaar door aan de Nederlandse kust
waargenomen worden, maar vooral bij aanlandige stormachtige wind. n
Iedere zondagmiddag tot begin oktober vinden
er op het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark
de Warande, Carat-concerten plaats. Diverse muziekstijlen
passeren de revue van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. De vaste aanvangstijd is 12:00 uur en het programma
is rond 15:00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen,
openbare toiletten en ongeveer 250 zitplaatsen aanwezig.
Voor u treden op zondag 7 september op: om 12.00 uur Da
Capo ’85, 13.00 uur Eindhovens Zang en Operettekoor en om
14.00 uur Helmondse Mondharmonica Vereniging n
helmond
Toen ik eten
gaf aan
de armen
noemZakenlui
hebben
alleen
fantasie
als
denniet
ze kunnen
mij
een betalen.
heilige.Toen
ik vroeg
ze
Zakenlui
hebben
alleen fantasie
als
waarom
de armen
niets te eten
Kurthadden,
Tucholsky
ze
niet kunnen
betalen.
noemden ze mij een communist.
Kurt Tucholsky
Helder Camara
Uitvaart Frits Spierings
Nassaustraat 30, Helmond 0492 - 525 000
Nassaustraat 30,
30, Helmond
Helmond 0492
525 000
000
Nassaustraat
0492 -- 525
PAROCHIE
nieuws
PAROCHIENIEUWS DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
vanuit de parochiekerk van Sint Lucia te Mierlo-Hout
website: www.damiaanhelmond.nl
e-mail: [email protected]
Spreekuur pastorie: Hoofdstraat 157:
dinsdag van 9.30u-10.00u en donderdag van 18.00u-18.30u.
Telefoon: 0492 522930
Met een kerkelijke viering namen wij afscheid van:
Ad van den Heuvel (Alphonsus) overleden te Helmond op 28
augustus 2014 in de leeftijd van 89 jaar.
Eucharistievieringen 6 - 13 september:
Zaterdag 6 september:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna m.m.v.
het kerkkoor;
Overleden ouders Coolen-Vermeulen;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout; Volkszang:
overleden ouders Weijts-Janssen; Pierre Cuynen v.w. verj.;
overleden ouders Jan en Miet van Asten-Terburg en Jo en Nellie;
ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos;
Zondag 7 september:
10.15u Luciakerk Mierlo-Hout; Ziekenzondag; Hoogmis m.m.v. het
kerkkoor; Sjef Remmen en Annie Noordman; Joza van DuijnhovenRooijakkers; Harry van der Laak; Monique van Stiphout; Bert van de
Westerlo; Harrie Kuijpers; Annie Xhofleer-Snijders; Mimi Schoenmakers; Jan van den Wittenboer; Joop van den Broek; Fredie de VriesFautoeboen; Jo Boetzkes en Truus Boetzkes-Ramaekers; José van de
Kerkhof-Bevers; Adie van de Werff- van Tilborg; Toon van der Putten;
Jan van den Akker; Conny Pachen-Bruseker; Jo van den Heuvel-Kuijpers; Joke Koelewijn-Kuijpers; Henk van Rooij; Ria Klinkers-Borghans;
Sjef Raaijmakers v.w. sterfdag; Jacqueline en Leo Joosten; Mien van
den Reek; Sjef Raaijmakers v.w. sterfdag;
Jan Ebbers; Henk van der Putten; Nellie Spierings-van Kilsdonk; Mien
Verbakel-Roijackers; Jan Maas.
Maandag t/m vrijdag 8.00u Eucharistie in de Trudokerk te Stiphout;
Donderdag 11 september:
19.00u Alphonsus;
20.00u Luciakerk Mierlo-Hout Informatie avond Vormsel.
Zaterdag 13 september:
17.00u Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna m.m.v. het
kerkkoor;
19.00u Luciakerk Mierlo-Hout; Volkszang:
Martina Verspaget-van Dijk en uit dankbaarheid; overleden ouders
van Hoof-Verhagen; Theo van Hoof. ■
ST. TRUDO: TIJDEN VAN DIENSTEN + INTENTIES
VIERINGEN EN MISINTENTIE ST. TRUDO, DORPSSTRAAT
STIPHOUT
Za. 6 sept. 19.00 u; gezinsviering, alle koren, Bennie Schoenmakers,
Rina Links-van Gaal.
Zo. 7 sept. 10.30 u; Trudo koor, Truus Vercoulen-Slegers, Hetty en
Wim Evers-Wolters, Adriaan van de Westerlo, Robin Zainal Abidin,
Leo Vulders en Harriette van de Ven, Riek Wouters-Rooijakkers, Gerrit
Derksen, Harrij en Fien Aben-Bankers, Thijs Heerkens, Frits Coolen,
overleden familie Rijkers-Verschuren, Tiny van de Ven namens
Stippents Huukske, Jo Rooijakkers Vogels, overleden ouders
Reloe-Morssink, Piet van Oorschot, Jan van Stipdonk en Renée
Merkx.
Ma. 8 sept. 08.00 u; Robin Zainal Abidin, Uit dankbaarheid.
Za. 13 sept. 19.00 u; Trudo koor, Piet en Tiny van de Ven-van de
Ven, Ans Domensino, Pieter van Driel, Bert van Kuik, Nellie van
Heesch-Borneman, Gusta Janssen-Nijssen.
Zo. 14 sept. 10.30 u; Maria koor, Harrie Sanders, Henry van
Thiel, Monse Weijers, familie Van Asten-van Thiel, overleden
familie Wijnheimer-Roelofs, Femke van Stiphout, Jan Martens,
Julie Loop- Lemans, Riek Manders, Willem Vereiken, Wakkie
Gielen, Annelies van der Walle, Martin van de Kimmenade, Piet
Schröder. ■
EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/
Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg)
zo. 11.00.
Weekdagen: Jozefkerk. Ma, wo. en vr. 19.00u. Di. en do.
9.00u. Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255.
[email protected] Pastor W. Koopmans tel. 477255.
[email protected] Diaken drs. P.C.G. de Vries tel.
476345. [email protected] Diaken H.W. Dings, tel.
522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: Tolpost 1,
5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk) Tel.
522109 (werkdagen 9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA
Helmond. ■
E-mail: [email protected]
Website: www.heiligelambertus.nl
13
14
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
jejesamen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden
doe
je
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Larue
Astrid Larue
R. Jansen Grondwerken - Bestratingen - Zand-/grindhandel - Steenhandel
R. Jansen
Jansen Grondwerken
Grondwerken
Voor zand-, grind- en grondwerken.
zand, grind en grondverzet.
Het aanleggen Voor
vanaanleggen
bestratingen,
Het
van bestrating,
terrassen
terrassen en opritten. en opritten.
Scheiden
je
samen
Astrid
Larue
Scheiden
doedoe
je
samen
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid
Larue
Astrid Larue
Astrid
Larue
!!$
!!$
!!$
!!$
!!$
!!$
###!$
!!$
###!$
!!$
!!$
###!$
!!$
###!$
!!$
###!$
!!$
!!$
###!$
!!$
###!$
###!$
###!$
###!$
Astrid Larue
###!$
###!$
###!$
###!$
IS TOEKOMST
ER ISER
TOEKOMST
" Het leveren
verschillende soorten
Ook gespecialiseerd
in van
kleine
gebakken klinkers en natuursteen.
partijen zand en
grind.
Diverse
soorten betonstenen.
Los gestort of in big-bag geleverd.
" "
"
ER TOEKOMST
ISNATOEKOMST
DE SCHEIDING!
ER IS
""
""
"
NA DE SCHEIDING!
""
"
%%! " "
""
%%! " "
ER TOEKOMST
IS TOEKOMST
DE SCHEIDING!
"
ER IS
NA NA
DE SCHEIDING!
"
""
%%!
"
""
!
"
"
%%!
"
!
"
"
"
NA NA
SCHEIDING!
"
DE DE
SCHEIDING!
""
""
%%!
"
""
%%! " ""
!
"
""
!
"
""
""
""
%%!
"
%%!
"
!
"
%%!
"
!
"
"
%%!
%%!
"
%%!
"
%%!
"
Kom vrijblijvend kijken in onze showtuin.
7, 5706 KA,
Helmond, Tel:0492-544963
Brandevoort 7,Brandevoort
5706 KA Helmond,
0492-544963
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
ER
IS
TOEKOMST
NA
DE
SCHEIDING!
ER
IS
TOEKOMST
NA
DE
SCHEIDING!
NA
DE
SCHEIDING!
NA
DE
SCHEIDING!
NA
DE
SCHEIDING!
NA
DE
SCHEIDING!
NA
DE
SCHEIDING!
NA DE SCHEIDING!
%%! " !
"
!
"
!
"
!
"
!
"
!
"
!
"
!
"
Stijldansen - Salsa - Rock ‘n Roll - Breakdance
Streetdance - Kidswing - Swing Solution DOORLOPEND DANSDEMONSTRATIES + WORKSHOPS
TOT ZIENS IN ONZE DANSSCHOOL BOERENKAMPLAAN 43, SOMEREN
INFO: 06-55140501
AL 70 JAAR DANSEN EN GEZELLIGHEID
ELKE WEEK DANSAVOND V.A. 20.30 UUR
(OOK VOOR NIET LEDEN)
Zondag 7 september
Dinsdag 2 september
Zaal Adelaars te Mierlo-Hout
Zaal ‘t Tapperijke Mierlo
Café / Zaal René te Nuenen
0AREN"EGINNERS
3ALSA"EGINNERS
0AREN'EVORDERDEN
0AREN'EZELLIGHEID
0AREN"EGINNERS
3ALSA"EGINNERS
0AREN'EVORDERDEN
*EUGD"EGINNERS
0AREN"EGINNERS
3ALSA"EGINNERS
Maandag 8 september
:UMBA
:UMBA
:UMBA
0AREN'EVORDERDEN
:AAL
3ALSA"EGINNERS
0AREN"EGINNERS:AAL
Dinsdag 9 september
3TREETDANCEJAAR
"REAKDANCE"EGINNERS
:AAL
3TREETDANCE
3ALSA"EGINNERS:AAL
0AREN"EGINNERS
3ALSA'EVORDERDEN
:AAL
2OCK2OLL3WING
"EGINNERS
Woensdag 10 september
:UMBA
3TREETDANCE(IP(OP
JAAR
3TREETDANCE*EUGD
JAAR
:UMBA
0AREN'OUD'OUDSTER
0AREN:ILVER:AAL
0AREN"EGINNERS
3ALSA"EGINNERS:AAL
Donderdag11 september
LIKEONSOPFACEBOOK
"REAKDANCE
'EVORDERDEN
"REAKDANCE"EGINNERS
3TREET#LIPDANCE
J
s'RATISINHAALLESSENBV0LOEGENDIENSTENALSUEENDANSLESVERHINDERDBENT
s,ESPRIJSVOORMAAR¼EUROPERLES"IJDEGEZELLIGSTE$ANSSCHOOLVAN"RABANT
s7EKELIJKSEDANSAVONDENOOKVOORINTRODUCÏS
Vrijdag 12 september
3TREET#LIPDANCE
0AREN'EVORDERDEN
:AAL
0AREN4OPKLASSE
0AREN"EGINNERS
:AAL
0AREN'EZELLIGHEID
0AREN'EVORDERDEN
:AAL
0AREN"EGINERS:AAL
0AREN'EZELLIGHEID
0AREN
'EVORDERDEN:AAL
:UMBA
:UMBA3ENIOREN'OLD
3TREETDANCE(IP(OP
TOTJAAR
"REAKDANCE
0AREN"EGINNERS
3ALSA"EGINNERS:AAL
2OCK2OLL3WING
Zondag 14 september
Zaterdag 13 september
+IDSWINGMIXTOTJAAR "REAKDANCE:AAL
3ENIOREN3TIJLDANSEN
0AREN"EGINNERS:AAL
4ECHNIEK
7EDSTRIJDTRAINING
$ANSAVONDZIEWEBSITE
!LLEENGAANDEN
3ALSA"EGINNERS:AAL
0AREN'EZELLIGHEID
0AREN'OUDSTER))
0AREN:ILVER
0AREN'EVORDERDEN
:ILVERSTER
0AREN"EGINNERS
:AAL
0AREN'EZELLIGHEID
3ALSA(USTLE
"EGINNERS:AAL
s$ANSLESVOORJONGENOUDVANJAARTOTJAARPARENENALLEENGAANDEN
s#OMPLEETVERZORGDEFEESTAVONDINONZEZAALINCLONBEPERKTDRANKENHAPJES`INCLONBERKTDRANK
BWF
W W W .D ANSSCHOOL HE L L EN D O O RN . N L
Kom in beweging bij
+ SPORTLIFE PLUS
sporten voor 40-50-60+
Dynamic Dutch Tennis,
Sportief wandelen,
Bewegen op muziek,
Houding en beweging,
Ontspanning en oefeningen
DE NIEUWE
NAJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN
samsam kinderschoenen enzo
Kromme Steenweg 39 • Helmond • 0492-520229
[email protected] www.samsamkinderschoenen.nl
$ANSSCHOOL(ELLENDOORNTE3OMEREN
$ANSSCHOOL(ELLENDOORNTE3OMEREN
Maandag 1 september
Alles op uw eigen niveau!
Onder deskundige begeleiding
Start vanaf september in
Mierlo-Hout, Suytkade en Helmond
www.skatestyle.nl
Ambachtweg 2, Mierlo
Info: bel Marij 06-44238305
Mail: [email protected]
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
15
Hetty start eigen zaak Brabantsedag
in Heeze
brengt
historie
tot leven
Met ingang van
maandag 8 september is Helmond een professioneel Interviewer, Tekstschrijver, Columnist en Docent
Workshops rijker. Hetty Aarts
opent vanaf dat moment officieel haar eigen ‘bedrijfsdeur.’
helmond
Al ruim vier jaar schrijft Hetty
wekelijks met veel plezier onder
het pseudoniem ‘Noortje’ haar
column voor Weekkrant De
Loop. Daarnaast maakt zij sinds
september 2011 een themaprogramma bij Omroep Helmond,
waarvan zij de redactie en presentatie volledig in eigen hand heeft.
Begin 2013 start zij als Redactioneel Beheerder voor de website
De Helmonder. Op zoek naar de
Mens Achter de Ondernemer,
Politicus, Artiest, vereeuwigt zij
hun persoonlijke verhalen op het
papier. Nu is de tijd rijp voor een
nieuwe uitdaging. Dankzij haar
ruime ervaring in de afgelopen
jaren op het gebied van interviewen, schrijven en presenteren,
besluit zij van haar passies haar
beroep te maken. Voor het uitvoeren van een vraaggesprek,
het uitwerken van het betreffende interview voor publicatie
in uw vakblad, tijdschrift, krant
en/of website, het verzorgen van
een journalistiek stuk voor uw
krant en/of tijdschrift, dan bent
u bij Hetty Aarts zeker aan het
juiste adres. Voor een levensverhaal op papier of het verhaal van
een succesvolle ondernemer in
uw vakblad, tijdschrift of op uw
website, ook dan vindt u in haar
de juiste partner. Over de data en
locatie omtrent de Workshop:
‘Schrijven vanuit het Hart’ wordt
binnenkort meer bekend. Kijkt u
voor meer informatie over haar
breed dienstenaanbod op
www.hettyaarts.nl n
Hetty is al langer bekend als columniste Noortje in weekkrant De Loop
en als presentatrice bij Omroep Helmond. Vanaf maandag opent zij
haar bedrijfsdeuren. (Foto Cofoto, Mario Coolen)
Dansschool Hellendoorn
bestaat 70 jaar
regio De gezelligste dans-
school van Brabant is
70 jaar jong en heeft weer een
uitgebreid dansaanbod voor
jong en oud. Drie generaties
van dansleraren staan garant
voor de nieuwste trends, maar
natuurlijk ook voor de traditionele dansen, waarbij een gezellig avondje uit centraal staat.
De open lessen starten vanaf
zaterdag 6 september, maar je
kunt de hele maand september
nog instromen. Er zijn lessen op
alle dagen van de week en er is
een speciale club voor mensen
met autisme. Nieuw is swingsolution en Hustle.
Ashley en Maarten tijdens een
danswedstrijd.
Of het nu gaat om Stijldansen,
Salsa, Rock and roll, Hustle,
Swingsolution, Breakdance, Hip
hop, Streetdance, of Zumba,
voor ieder wat wils. De lessen
worden verzorgd in Helmond,
Mierlo-Hout, Mierlo, Nuenen en
in de eigen dansschool in Someren. Maar ook in De Kempen:
Valkenswaard, Bergeijk, Hapert,
Bladel, Reusel, Vessem en Lage
Mierde. Met wekelijks gezellige
dansavonden om het geleerde in
praktijk te brengen…of gewoon
lekker dansen. Wil je dansen als
sport beoefenen, dat kan ook,
dansschool Hellendoorn is aangesloten bij alle grote wedstrijdbonden, zowel voor ballroom en
latin als streetdance en hip hop.
Dansschool Hellendoorn verzorgt ook workshops voor
buurtfeest, verenigingen, bedrijven, scholen, vrijgezellenfeesten
of andere groepen. Ook privéles
of een trouwcursus behoort tot
de mogelijkheden.
Dansschool Hellendoorn hoopt
u te begroeten bij de grootste
en gezelligste dansschool van
Brabant. Voor aanmeldingen en
info (lestijden) kunt u bellen naar
Wim Hellendoorn, 06-55140501
of kijkt u op www.dansschoolhellendoorn.nl voor het complete programma.
Het danscentrum te Someren is
gevestigd aan de Boerenkamplaan 43. n
Wie is de ‘SLIMSTE’ van Mierlo-Hout
Fanfare
Unitas
neemt de organisatie over van de KennisQuiz.
Het werd eind december 2013
door de stichting Mierlo-Hout
Promotion al aangekondigd als
de ‘HOUTKWIS’.
Een uitdaging voor iedere inwoner van Mierlo-Hout die met een
groep de strijd met vragen en
tegen de klok aangaan. Op veel
plaatsen in de regio zoals Stiphout, Beek en Donk en Gemert
heeft de kwis al vele groepen in
de greep gehouden en is de ‘talk
helmond
of the town’. En dat gaat nu ook
in Mierlo-Hout gebeuren. Op
verzoek van Mierlo-Hout Promotion is de organisatie van dit
grandioze evenement overgenomen door de commissarissengroep van Fanfare Unitas die
inmiddels al vergevorderd is met
voorbereidingen. Inschrijven is
mogelijk vanaf 1 september 2014
t/m november 2014 middels een
mail naar [email protected]
nl. In dit mailtje dient u uw contactgegevens te vermelden en
de naam van de deelnemende
groep. Het evenement dat de
naam HOUTKWIS heeft meegekregen vindt plaats op zaterdag
13 december 2014. n
regio Het waren 17 rijdende
theaterstukken
die
zondag de historie van Brabant
opnieuw kleur gaven. Er waren
bijna 40 duizend bezoekers om
de grote cultuurhistorische optocht van 57steBrabantsedag
te beleven. Het thema dit jaar
luidde: ‘Krantenkoppen’. Grote
winnaar was Vriendenkring
Van Gaal met het onderwerp
‘Landverhuizing naar Canada’.
De publieksprijs ging eveneens
naar Vriendenkring Van Gaal,
de persprijs naar Vriendenkring
Haisjô.
Het thema ‘Krantenkoppen’
zorgde voor een blik in de relatief
jonge historie van Brabant. Aan
de hand van een waarheidsgetrouwe krantenkop en artikel
dienden de wagenbouwers immers aan de slag te gaan. Krantenkoppen deden pas begin 20e
eeuw hun intrede, toen druktechnieken kranten betaalbaar
maakten en de verkoop in toenemende mate via de kiosken
verliep. Een goede kop werd
cruciaal en de diversiteit was
enorm: van de Wederopbouw
van Eindhoven tot de Zundertse
corsokoorts en van de Bende van
Oss tot de Noorse invloeden op
het Tilburgse studentenleven.
Vriendenkring Van Gaal door
de vakjury uitgeroepen tot algemeen winnaar. Zij vertolkten
op sublieme wijze de massale
uittocht van Brabanders rich-
ting Canada in de jaren 30. Met
zo’n 40 duizend onder het publiek verspreide witte zakdoekjes transformeerde de wagen in
een interactief schouwspel dat
als een golf door de straten van
Heeze bewoog. Spontaan gingen
de toeschouwers staan om de
Red Star Line-oceaanstormer uit
te wuiven en werden zo letterlijk
onderdeel van deze historische
gebeurtenis. De tweede plaats
ging naar Vriendenkring Haisjô
met ‘Ondergedoken Joden gearresteerd’. Een precair onderwerp
dat zelfs door de allerkleinste
kinderen op de wagen op een
aangrijpende en respectvolle
wijze werd uitgebeeld. De derde
plaats was voor Vriendenkring
Schenkels met het technisch vernuftige ‘Mensch en automaat’.
Prachtig verbeeldden zij hoe de
machine in het productieproces
steeds vaker de rol van de mens
overnam. n
Busreis voor
bloemen
liefhebbers
Wijkvereniging
Samen Actief gaat op 27 september weer met de bus naar
bloemenfestijn “Fleur Creatief”
in Alden Biesen in België. Om
9.00 uur vertrekt de bus vanuit
wijkcentrum de Terp richting
kasteel en landgoed Alden Biesen waar het grootste bloemenfestijn van Europa plaatsvindt.
helmond-noord
De kosten voor de busreis inclusief de toegangsprijs bedraagt
25 euro p.p. Thuiskomst is rond
18.00 uur. Reserveren voor de bus
en voor meer informatie kunt u
Tonnie Smits even bellen tel.
532718. De busreis is zowel voor
leden als niet-leden. n
De bus naar het bloemenfestijn
“Fleur Creatief” in België vertrekt
op 27 september.
(Foto Louis Claassen).
16
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
Ver vanging?
Het kan ook
k
anders!
Doe niet onnodig
afstand van uw
vertrouwde
meubelstuk.
ná
vóór
Oók voor
het bekleden
met stof!
LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90,
5701 JW Helmond, Tel. 0492 - 550 612
WWW.LEDERDOKTER.NL
DRUKWERKEASY.NL
Evaluatie Open Huis Volksuniversiteit
Kom naar de
leukste kapsalon
van Helmond.
In de zaal van S.C.C. Hofdael werd op
27 augustus een open huis georganiseerd door Volksuniversiteit Geldrop. Veel belangstellenden brachten een bezoek, zij werden
te woord gestaan door 40 docenten, 8 bestuursleden en 2 medewerkers.
anderstaligen niveau 2, Spaans niveau 1, Spaans
niveau 2, Spaans conversatie beginners, Doe meer
met je foto’s, Yoga, Kunstgeschiedenis 1, Kunstgeschiedenis 2, Frans conversatie beginners, Spaans
niveau 2 (herhaling), Spaans niveau 3, Spaans niveau 4, Kijk, als je tekent zie je meer (2 cursussen),
Schilderen, Yoga, Engels conversatie gevorderden,
Vooral de nieuwe cursussen Kennismaken met Frans niveau 1, Frans conversatie gevorderden,
Chinees, Haren knippen of invlechten, Parels Italiaans niveau 1 en Nederlands anderstaligen 1/2.
kennen en knopen, Glasmozaïek, Box of memo- www.vu-geldrop.nl n
ries, Fotobewerking, Rekenen en Wiskunde, je
eigen Levensverhaal en Vertel je verhaal konden
op belangstelling rekenen. De kookdocenten
zorgden voor lekkere hapjes en de uitleg bij de
verschillende hapjes; in hun kooklessen leert u ze
zelf maken! Tijdens deze avond werd de uitslag
bekend gemaakt van de woordzoeker die in Middenstandsbelangen en de nieuwsbrief van juni
gestaan heeft. Het goede antwoord was: “Nederlands voor Anderstaligen” en uit de 14 goede
inzendingen werd Mw. Duisters uit Geldrop getrokken. Ze gaat mee doen met de cursus TaiCHi
voor beginners. De Volksuniversiteit wenst haar
heel veel plezier bij de Volksuniversiteit! Inmiddels zijn de inschrijvingen van het Open Huis verwerkt. Hierbij een staatje waar voor de startweek
nog enkele inschrijvingen mogelijk zijn. Volgende
week wordt beslist of de groep kan worden gestart, wacht dus niet met inschrijven. Het betreft
de volgende cursussen die dan zouden starten
tussen 15 en 17 september: Tekenen-schilderen,
Slim eten: superfood, Engels niveau 1, Engels niveau 4, Engels conversatie gevorderden, Italiaans
niveau 3, Nederlands anderstaligen 1, Nederlands
regio
Odulfusstraat 12, Helmond
T: 0492-785 750 www.hairandstyle.nl
Acryl
nagels
Nieuwe set
naturel 25,00
Opvullen
naturel 19,00
Manicure
met gellak
17,50
Een volle stempelkaart
is 10,00 waard.
Noord Koninginnewal 8
Helmond
Tel. 06-343 353 88
PATHÉ
FILMDINER
€
*ZIE FLYER VOOR MEER INFO
IN COMBINATIE MET LADIESNIGHT: € 31,50
25
, 00*
3-GANGEN MENU INCLUSIEF FILMTICKET
RESERVEREN VIA
HOTEL WEST-ENDE 0492 - 524 151
www.pathe.nl/helmond
UHVHUYHUHQ
JROGHQWXOLSKRWHOZHVWHQGH
VWHHQZHJ&'KHOPRQG_
ZZZJROGHQWXOLSZHVWHQGHQO
LQIR#JROGHQWXOLSZHVWHQGHQO
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
17
Zijn werk-ausweis nummer 60203 staat
hem op het netvlies gebrand
Door Hetty Aarts
De vliegtuigfabriek van Fiesseler in Kassel-Bettenhausen voordat deze werd getroffen door een reeks van
bombardementen.
Helmonders leven
al zeventig jaar in
vrijheid. Hoe langer het geleden is, hoe minder mensen er
nog in leven zijn, die de oorlog
en onderdrukking aan den lijve
hebben ondervonden. Theu
van Deursen is er een van. Hij
is inmiddels 93 jaar. ‘s Nachts
komen de angstaanjagende
harde voetstapgeluiden van
de legerlaarzen hem steeds vaker tegemoet. De oorlogsjaren
doen veel met hem. Hij zegt, dat
hij het gaat afsluiten, maar wil
nog één keer zijn persoonlijke
oorlogsverhaal vertellen.
helmond
Op tafel liggen vele oude documenten en een verjaarde Duitse
landkaart. Hij praat duidelijk en
ik merk, dat hij de details van alle
gebeurtenissen nog precies op
zijn netvlies heeft staan. Terwijl
hij wijst naar een foto, zegt hij:
“Hier was ik 24 jaar en net terug
uit Duitsland. Deze foto dateert
uit 1945. Op 31 mei, daags voordat mijn vader 50 werd, ben ik
teruggekeerd.” Maar we beginnen bij het begin. In 1942 moest
Theu zich bij de beurs melden.
Hij werd uitgezonden om op het
militaire vliegveld Venlo te gaan
werken voor de Duitsers. “Ik
maakte er startbanen en hangars. De grond lag bezaaid met
kiezels. Zo´n kiezel kreeg ik tegen
mijn oog. Voorbij was het werken daar.” Vervolgens stuurde de
beurs hem naar de firma Pieters
in Eindhoven, waar o.a. triplex
en deuren werden gemaakt. “Ik
bediende de knipmachine en
verdiende goed. Omdat ik mijn
baas zelf geen andere goederen
als tegenprestatie kon aanbieden, kreeg ik ontslag.” In oktober
1942 startte zijn ‘Duitse’ verhaal.
“Ik moest naar Duitsland en ervoor zorgen dat ik een pas had.
Met nog tien anderen uit Mierlo
vertrok ik vanuit Eindhoven met
de trein naar een chemische fabriek in Lichtenau in de deelstaat
Hessen. Bij de douanedoorgang
werden we al meteen geslagen,
omdat we niet snel genoeg waren. Toen per trein verder naar
Duisburg. Het luchtalarm ging
af. Een uur lang moesten we
wachten op het perron,voordat
we in de trein onder bewaking
door konden rijden naar Kassel.
Omdat we geen drinken hadden,
likten we het vocht, wat tegen de
ramen zat, met de tong op. Van
daaruit werden we in vrachtwagens verder vervoerd naar een
groot nieuw kamp in Kassel Bettenhausen. Ze duwden ons in
het pikkedonker de barakken in.
Daar stond niet één bed. De volgende dag brachten ze houten
ledikanten. We sliepen met achtentwintig man op één kamer.
Nadat we ons hadden ingeschreven, kregen we per persoon een
pond brood per dag, een stukje
boter, een lepel jam of stroop
en koffie. In de fabriek van Fieseler Flugzeugbau moesten we
blokjes veilen. Hieraan konden
ze zien, welk vakmanschap je
beheerste. Ik was timmerman. In
de ochtend moesten we in colonnes van zeven man aantreden en
onder bewaking naar de fabriek
marcheren. Samen met anderen maakte ik landingskleppen.
Hij zegt, dat hij het gaat afsluiten, maar wil nog één
keer zijn persoonlijke
oorlogsverhaal vertellen
Overzicht van het verwoeste fabriekcomplex na het 3e bombardement
op 30 juli 1943. Vele dwangarbeiders kwamen daarbij om. Theu van
Deursen overleefde. Hij werd daarna diverse malen overgeplaatst.
Wanneer je het werk niet goed
deed, dan was het echt einde
verhaal, want dan stuurden ze
je naar het concentratiekamp.
´s Avonds stempelden we af bij
de stempelklok. Dan stonden
we in het gelid en liepen in rijen
van zeven terug naar het kamp.
Op een dag, toen ik onderweg
was naar de stempelpost, kwam
er een Duitser naar me toe en
vroeg: ‘Sind Sie Holländer?’ Ik zei
‘jawohl.’ Hij vroeg: ‘Was machst
du hier?’ Ik zei: ‘Arbeit.’ ‘Zurück,’
schreeuwde hij. Hij trok me uit
de rij en sloeg keihard met een
lijmtang op mijn hoofd. Meteen
bloedde ik vreselijk. Ik had helemaal niets gedaan en kende die
man niet eens. Hij had gewoon
een hekel aan Hollanders. Omdat hij een Duitser was, konden
ze hem niet veroordelen en dus
moest ik daar weg. Ik ben aan de
andere kant van de hal met een
andere groep gaan werken. In juli
1943 werd ik na de eerste bombardementen overgeplaatst naar
een nieuw kamp in Waldau.”
Naarmate de oorlog vorderde,
zag Theu steeds meer bommen
naar beneden vallen. In de zomer
van 1944 werd hij overgeplaatst
naar Witzenhausen. “Daar moest
ik ijzer boren en in kisten laden.
Er liep een spoorlijn. Constant
reden daar gepantserde stoomlocomotieven met oorlogsmateriaal. Voor en achter op de trein
stonden Duitsers met afweergeschut. De Amerikanen vlogen
erboven met bommenwerpers.
Ik heb veel treinen in brand zien
vliegen. In het kamp waar ik zat,
kregen we maar een pond brood
voor de hele week. Iedere dag leverden we een broodbon in. Alle
dagen hadden een eigen kleur.
Stiekem hebben we de kleuren
en letters van de dagen verwisseld, zodat we meer brood kregen. Maar ze kwamen erachter,
dat er meer brood in een week
was uitgegeven, dan dat er personen waren. Mij pakten ze,” zegt
Theu. “Ik moest me melden en
mijn Nederlandse pas afgeven.
Nooit meer heb ik die teruggekregen. Het werd april 1945 en
de Amerikanen arriveerden in
Remagen aan de Rijn. We hoorden in de nacht het kanonvuur.
We zagen geregeld gestolen Hollandse vrachtwagens voorbijrijden. Dag en nacht lagen we daar
onder vuur. We spraken af bij het
In september 1944 werden Zuid-Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. Ook de gemeente Helmond zal deze maand het 70e bevrijdingsjaar eervol herdenken met een groots opgezet programma. Op
diverse locaties in onze stad zijn de voorbereidingen al geruime tijd
geleden in gang gezet en het definitieve programma is bijna afgerond. In de komende weken zullen wij via Weekkrant De Loop Helmond uiteraard zoveel mogelijk details en informatie m.b.t. de 70e
bevrijdingsherdenkingen onder de aandacht gaan brengen.
volgende luchtalarm te vluchten.
Dat hebben we gedaan. Gedurende een dag of vier liepen
we door de bossen richting het
Amerikaanse front. Tijdens die
periode heb ik beverratten, hondenvlees gegeten. In een dorp
aan de Werra hebben we in het
huis van de burgemeester achter
de koeien geslapen. Enige uren
later bezetten de Amerikanen
het dorp. Ik zag wel twintig tanks
in een kring staan. Kort daarna
kwamen we aan bij de autobaan
van Kassel naar Hannover. Daar
was vreselijk gevochten en er lagen wel honderden gesneuvelde
soldaten in doeken gewikkeld.
In Mettenheim hebben we wa-
gons vol met levensmiddelen
gelost. Na zes weken, konden
we eindelijk terug naar Holland
met Franse vrachtwagens. We
arriveerden eind mei 1945 in Sittard. In een school werden we
gekeurd en mochten naar huis.
Een vrachtwagenchauffeur van
de NCB Veghel nam mij samen
met anderen mee tot aan Blerick.
Daar gaf een groenteboer mij vijf
gulden en kon ik met de trein
naar huis,” besluit hij geëmotioneerd zijn verhaal.
Theu maakte 333 bombardementen mee. Zijn diepgewortelde herinneringen en littekens
zullen nooit verdwijnen. Ook
niet na zeventig jaar… n
Theu van Deursen trouwde een paar jaar na zijn thuiskomst uit Duitsland met Koosje Krooneburg.
In het voorjaar vierde Theu en zijn echtgenote hun 65-jarig huwelijkfeest. In juni kwam burgemeester Elly Blanksma het bruidspaar thuis
feliciteren (Foto Cofoto, Mario Coolen).
18
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
DRUKWERK
ACTIE!
Drukwerkeasy.nl • Adcommunicatie
500 Visitekaartjes (55x85 mm)
9.
dubbelzijdig, full colour,
300 grams papier
ZEER GOEDE KWALITEIT
99
excl. btw
Ga naar: www.drukwerkeasy.nl
en geef uw order in of mail naar [email protected]
(bij aanlevering van een goed digitaal document, actie geldig tot 16-09-2014)
GOEDKOPER
KAN NIET!
Marktstraat 21, Helmond
T: 0492-775612
www.patanegra-helmond.nl
Pata Negra Spaanse delicatessen
bestaat 1 jaar!
Om dat te vieren kunt u
zaterdag 6 september proeven
van onze heerlijke vleeswaren,
kazen, olijven en
huisgemaakte tapas.
Iedere betalende klant ontvangt
gratis een bakje olijvenpaté
(Spaanse tapenade) met
biologische olijfolie t.w.v. % 2,75
uit in de regio
PATHÉ HELMOND
Do. 4 sep. t/m Wo. 10 sep.
As Above So Below (DOV)
Do, Za, Ma, Di 11:15 uur / Zo 12:15 uur / Vr 12:30, 15:30
uur / Do, Ma, Wo 13:15 uur / Za 16:45 uur / Do, Zo Wo 17:30, 22:00 uur / Vr, Za 21:45, 23:15 uur
Dawn of the Planet of the Apes (O3D)
Do, Ma, Di 11:15 uur / Vr, Za, Wo 16:30 uur / Di 16:45
uur / Do, Zo, Ma 18:00 uur
Expendables 3, The (DOV)
Za 11:30 uur / Zo 12:45 uur / Wo 13:00, 18:00 uur / Do,
Ma, Di 14:00 uur / Do, Zo - Di 18:15 uur / Vr, Za
19:00 uur
Fanciulla del West, La (OV) Wo 18:30 uur
Fault In Our Stars, The (DOV) Do, Ma, Di 16:30 uur
Grande Bellezza, La (DOV) Di 13:30 uur
Guardians Of The Galaxy (O3D)
Wo 11:45, 18:45 uur / Do, Zo, Ma 16:45, 20:45 uur / Vr,
Za 17:00, 19:30 uur / Di 18:00 uur
Heksen Bestaan Niet (DNL)
Vr 11:00 uur / Zo 12:30, 14:45 uur / Wo 14:30 uur / Vr,
Za 15:45 uur
How To Train Your Dragon 2 (DNL)
Vr 10:45 uur / Zo 11:30 uur
How To Train Your Dragon 2 (N3D)
Vr 13:15 uur / Zo, Wo 14:00 uur / Za 14:15, 15:30 uur /
Vr, Zo 15:45 uur / Wo 16:15 uur
Into the Storm (DOV) Vr, Zo 10:15 uur / Do, Za, Ma
- Wo 11:00 uur / Za 14:45 uur / Do, Ma, Di 15:15 uur
/ Wo 15:45 uur / Zo 16:30 uur / Vr 16:45 uur / Vr, Za
20:15 uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur
Let’s Be Cops (DOV) Vr - Zo 11:00 uur / Wo 11:15 uur
/ Vr, Za 13:00, 22:00 uur / Di 13:15, 18:30 uur / Do, Ma
13:30 uur / Do, Ma, Di 15:45 uur / Do, Zo, Ma 18:45 uur
/ Do, Zo - Wo 21:15 uur
Lucy (DOV)
Zo 10:00 uur / Di, Wo 11:00 uur / Do, Ma 11:15 uur / Do
- Za, Ma, Di 13:30 uur / Vr, Za 18:15, 23:00 uur /
Wo 19:00 uur / Do, Zo - Di 19:15 uur
Most Wanted Man, A (DOV)
Zo 10:00, 15:30 uur / Wo 11:15 uur / Do - Za, Ma, Di
11:30 uur / Di, Wo 15:45, 20:45 uur / Do, Ma 16:00 uur
/ Vr, Za 18:00, 20:30 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur
Ninja Turtles (O3D)
Do, Ma - Wo 11:00 uur / Za 12:30 uur / Vr 14:45 uur /
Do, Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 19:45 uur
November Man, The (DOV)
Vr, Za 22:30 uur
Oorlogsgeheimen (DOV)
Zo 13:30 uur / Wo 13:45 uur / Do - Za, Ma, Di 14:15 uur
Planes: Fire & Rescue (N3D)
Vr 10:00, 12:15, 14:30 uur / Zo 10:45, 13:00, 15:15 uur / Za
13:45, 16:00 uur / Wo 15:30 uur
Sex Tape (DOV)
Do, Ma, Di 13:00 uur / Wo 13:30 uur / Zo 14:30 uur /
Do, Zo - Wo 19:45 uur / Vr, Za 20:45 uur
Sin City: A Dame To Kill For (O3D)
Do, Ma 15:30 uur / Wo 16:30 uur / Zo 16:45 uur / Vr, Za
17:45, 22:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
Onze openingstijden: Do t/m Zo. 10:00 u.
Ma. t/m Wo. 10:45 u.
www.youtube.com/hartvhelmond
Opening Spoorzone
Helmond
Fietsvierdaagse 2014
Stiphout
HeZZaij^cAZdcVgYjhdg\Vc^hZZgi
O6I:G96<+H:EI:B7:G/
=:ABDC9H:A>:9:GI6;:A
»[email protected]@DDG9?:
De Helmondse Liedertafel ‘t Akkoordje bestaat sinds oktober 1994 en verzorgt per jaar 30
tot 40 optredens voor verenigingen, jaarmarkten etc.. Het gezelschap bestaat uit 60 zeer
enthousiaste vrijwilligers waaronder zangers en zangeressen, muzikanten en een
technische dienst.De optredens van het ‘t Akkoordje vinden plaats in de gehele regio
Zuidoost Brabant maar ook (ver) daarbuiten
6VckVc\/'%/%%jjgidi'(/(%jjgkZglVgbYZdkZg`Vee^c\
Kg^_idZ\Vc\kVcV[&+_VVg#
Idi&+_VVgidZ\Vc\dcYZgWZ\ZaZ^Y^c\kVcZZckdalVhhZcZ#
De toestellen zijn NIET toegankelijk.
B\g#Hl^c`ZahhigVVi')!*,%&MB=ZabdcY
%).'"*((*)%lll#heZZaij^caZdcVgYjh#ca
de loop weekkrant HELMOND
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant
DIVERSEN
EVENEMENTEN
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Tandprothetische
Uitsluitend
schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. FEESTJE?
Praktijk
Contante
gepasteMarion.
betaling in gesloten enveloppe.
afkortingen.
TentGeen
v.a. €
20,-;
1 letter
of cijfer
hokje. Tussen ieder woord
een hokje
Voor
hetper
repareren,
Staan­
tafelvrij
€ laten.
4,-;
Uiterlijke
inlevertermijn
elke maandag 17.00Karaoke
uur.
opvullen
van uw
€ 35,-;
tandprothese cursussen Tel. 0492-510855
te koop
kennismaking
te koop
gevraagd
vakantie
tevens
voor het te huur www.ikgeefeenfeestje.nl
diversen
huisdieren
personeel
professioneel
aanmeten
evenementen
auto’s
en
motoren
onroerend goed
van kunstgebitten
tubes
woningruil Te huur: Sky
radio
en tv
75% - 100% vergoeding
uit basisverzekering
't Bijsterveld 2, Helmond
Tel. 06-40840346
www.
dedakdekker.com
Ook voor
particulieren
T: 0492 - 546007
de loop weekkrant
TE HUUR
Bedrijfsruimte
Industrieweg 13a
te Mierlo
Unit 95 m2
Unit 165 m2
Info 06-53263523
Kantoor-/praktijkruimte
vanaf 18 m2 te huur in het
onder andere Saracentrum van Helmond.
Abraham opblaasfiguren
Concurrerende
en diverse springkussens
www.skattracties.nl� 6,50 huurprijs en flexibele
Tel. 06-14992150 � 8,00 termijnen. Zeer geschikt
voor starters.
� 9,50
Tel. 06-51357920
BARBECUESPECIALIST
� 11,00
Catering & Partyservice
www.donkersfood.nl� 12,50
TE HUUR
Tel. 06-12589796 � 14,00
� 15,50 “4-sterren luxe”
Oud papier inzameling
3-kamer appartement,
Kluppels.
Elke
zaterdag
Problemen
met
computer,
Inleveradres:
van 09.00-13.00 uur
wifi, tablets of
10e etage
inzameling
van
smartphones?
de loop
weekkrant
HELMOND
De Callenburgh.
oud
Hoofdstraat
115bpapier.
| 5706 AK Helmond | Tel.:
0492 84 53 50 ASSIST
COMPUTER
Kluppelhal,
komt bij u thuis of aan
Kale huur
Koeveldsestraat 16
bedrijf Voor installatie, rete Mierlo-Hout.
% 750,- per maand
paratie, virusverwijdering,
[email protected]
crashes etc. Ook ’s avonds
en in het weekend
www.adriaanswonen
Tel.: 0492 849 542 /
Voor al uw binnen en
werken.nl
06 2884 5973
buitenschilderwerk
tel. 0492-504750
www.computerassist.eu
Wim en Jakob Janssen
Tel. 040-3685022
Winkelpanden te huur
mobiel 06-53840968
MEGAVLOOIENMARKT
Heistraat 2E en
www.schilderwerken
7 september Gemert
Heistraat 6.
geldrop.nl
Meer info?
Sporthal Fitland
Tel: 0492-528944 of [email protected]
Groepslessen Spaans
Vic. v.d. Asdonckstraat 55
kuijperstweewielers.nl
Start in september
9-16 uur. € 2 p.p.
www.kuijpers
www.horizontes.nl
tweewielers.nl
kraam € 25. 06-20299824
06-48566315
MEGA STUNT
VERKOOP!
BUDGET FIETSEN
MIERLO, ENORME KEUZE
hollanDse
www.budgetfietsen.nl
REPARATIESERVICE &
ONDERHOUD
merkfietsen
FIETS STUK?
Snel en vakkundig
gerepareerd.
Haal en breng service.
Budgetfietsen
open ma. t/m za.
INDUSTRIEWEG 13a
MIERLO
Tel. 0492 - 66 36 94
ZWARTE MARKT, Venray
Evenementenhal
Zon 12 Okt. 600 kramen
van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl
0492-525483
Helmondse snuffelhal
Wij gaan ermee stoppen!
Nu totale leegverkoop
hoge kortingen tot wel
50%
Vondellaan 48 5702 AL
Helmond tel. 0618644149
DIVERSEN
PC werkt niet meer?
Bij problemen met hardware, software en
netwerk bel Engels ICT
voor bezoek aan huis:
T: 0492-513179 en kijk op
www.engelsict.nl
is ook verkrijgbaar op de
volgende adressen
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij,
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19
Helmond-Oost Wijkuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout Uitgeverij Adcommunicatie Hoofdstraat 115b |
AH Mierlo-Hout | Shell tankstation Verbakel,
Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse Parallelweg 131
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout C1000 Gijsbers, Dorpsstraat 58D
de loop weekkrant HELMOND
Hoofdstraat 115b | 5706 AK Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
VERKOOP
MARIO'S ROLLUIKEN
Gegarandeerd de
goedkoopste in rolluiken,
screens, luifels, etc.
Tevens horren en
plissédeuren.
Gratis meten en offerte
M: 06-51179871
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen,
jalouziën, etc.
Zeer concurrerende
prijzen. Gratis meten en
prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10,
Helmond,
T: (0492) 535901
HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen
cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil
kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
� 6,50
� 8,00
KWALITATIEVE
VERSPREIDING
VAN UW FLYER OF
FOLDER?
MAIL NAAR
[email protected]
DELOOP.EU
VAKANTIE
Voor een Dolfijne
Vakantie in Zuid Spanje
(Andalusie)
kijkt u even op:
www.dedolfijn
verhuur.com
� 9,50
� 11,00
� 12,50
� 14,00
� 15,50
Inleveradres:
de loop weekkrant HELMOND
Hoofdstraat 115b | 5706 AK Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Wij gaan door
Garageboxen Schoolstraat
Helmond omgeving
Heistraat
€ 50,- per maand
06-26700356
•Bedrijfsovername
waar anderen stoppen
•Bedrijfsoptimalisatie
•Bancaire begeleiding
•Management coaching
•Ondernemersplannen
TE HUUR
“Gezellig wonen”
•Belastingadvies
4-kamer appartement,
instapklaar, zonnig
Winkelplein Straakven.
% 725, per maand
incl. servicekosten.
www.adriaanswonen
werken.nl
tel. 0492-504750
Er is al een
Philips
Android tv
vanaf
€ 1499,-*
* informeer naar de voorwaarden
Pastoor Elsenstraat 28 5706 VP Helmond Tel. 0492 538204
24097-2
HELMONDloopjes
19
Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies
Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl
Bo Bressers NK springen
Bo Bressers verkeert al enige tijd in een winning mood met haar Comm’s Forest
Urtica. “Vorig jaar werd ik kringkampioen in de klasse B, dit jaar reservekampioen in de klasse L. Op
de Brabantse Kampioenschappen sprong
Utrica heel fijn en werden we kampioen. En
nu win ik ook nog de
Nederlandse Kampioenschappen. Dit had
ik niet durven dromen.
Ik ben super trots!” aldus Bo Bressers. n
helmond-west
")..%.+/2434!24%.
$%6/,'%.$%/0,%)$).'%.
62!#(4!54/
6AKBEKWAAMHEIDDEEL
MAANDAGSEPTEMBERAVOND
6AKBEKWAAMHEIDDEELEN
WOENSDAGSEPTEMBER
DAARNAOPDONDERDAGAVOND
.ASCHOLING"EROEPSCHAUFFEURS#ODE
$IGITALE4ACHOGRAAF ZATERDAGOKTOBER
#HAUFFEURSDAG
ZATERDAGNOVEMBER
ZATERDAGNOVEMBER
#OM6AARDIGHEDEN ZATERDAGNOVEMBER
(ET.IEUWE2IJDENOF
2IJOPTIMALISATIE
DIVDATAINOVERLEG
6#!"ASISOF6#!6/, ENOKTOBER
ENNOVEMBER
(ALF%LFJEA3OMERENTEL
WWWRIJSCHOOLCOMBINATIEZUIDNL
INFO RIJSCHOOLCOMBINATIEZUIDNL
THEORIE OPLEIDINGEN
* THEORIE VRACHTAUTO
VAKBEKWAAMHEID 1 / VERKEER EN TECHNIEK
start zaterdag 13 september
DE JUISTE
WEG NAAR
JE RIJBEWIJS
* THEORIE PERSONENAUTO
zaterdag 27 september
avondcursus start ma. 29 sep.
START NU VANAF 16 JAAR
VOC van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl
20
week nummer 36 vrijdag 5 september 2014
de loop weekkrant HELMOND
Voor meer informatie en inspiratie kijk op covetex.nl
Wij verkopen de
populaire zonwering
multishades
Multishades zijn een nieuwe vorm van zonwering, waarbij u naar
buiten kunt kijken, terwijl de inkijk van buitenaf beperkt wordt.
Nu alle
tuinmeubelen
tot
De nieuwe collectie Riverdale
en Hk living is binnen
50%
KORTING
Zorgeloze all-in-prijs*:
vloer- en kleuradvies thuis • wij meten uw
vloer op • eenmaal egaliseren • incl. leggen
• 10 jaar garantie
(Prijs per m2, vanaf 15m2)
Zorgeloos
wonen
ELKE
ZONDAG
OPEN
van 12 tot 17 uur
NL Label
PVC Larvik
wij helpen u de juiste
keuze te maken
wij kunnen uw
oude vloerbedekking
verwijderen
wij leggen vakkundig
De nieuwe collectie Rivièra Maison en
PTMD is binnen
schoon opleveren
eigen stoffeerders
Engelseweg 212, 5705 AK Helmond
Tel covetex 0492-538979. www.covetex.nl
Tel Stijl en Co 0492-475624. www.stijlenco.nl
Geopend ma 13.00-18.00, di. t/m do. 9.30-18.00
vr. 9.30-21.00, za. 9.30-17.00, zo 12.00-17.00.
* M.u.v. bestellingen en aanbiedingen. Zie voorwaarden in de winkel.
Aanbieding geldig tot een week na verschijning of zolang de voorraad strekt.