Comenius Academie - Comenius College

Christelijke school voor gymnasium,
atheneum, havo en mavo
Comeniu
s, opvallen
d goed
Comenius Academie
Wijs in wetenschap
Denk je dat je het vwo aan kunt?
Dan is de kans groot dat je later doorstroomt naar de
universiteit. Op het Comenius College doen we er in en
buiten de lessen van alles aan om je daar zo goed
mogelijk op voor te bereiden.
De Comenius Academie
Wetenschap heeft te maken met biologie, natuurkunde,
gedrag van mensen, geschiedenis of bijvoorbeeld
nieuwe medicijnen. In de biologie bestudeer je
bijvoorbeeld de genetische kenmerken van de mensen
en in de natuurkunde de beweging van de sterren en
planeten. Maar ook vragen zoals: ‘hebben criminelen
fysieke kenmerken?’ of ‘waarom lopen jongens (nu nog)
harder dan meisjes?’, of ‘zijn er oneindig veel sterren?’,
hebben te maken met de natuurkunde, biologie of
scheikunde. Wetenschap beoefenen moet je al vroeg
aanleren, dus ook in de onderbouw.
Het Comenius College is aangesloten bij de Stichting
Wetenschapsoriëntatie (WON). De verzamelnaam voor
alle wetenschappelijke activiteiten op onze school is de
Comenius Academie. Hieronder lees je wat dit betekent.
Wetenschap in de onderbouw
In klas 2 en 3 volg je Academie-uren. Deze uren staan
naast de andere vakken op je rooster. In klas 2 staan
deze lessen in het thema van ‘beweging’. Je krijgt
Brugklasinformatie 2013|2014 — www.comenius-hilversum.nl
gastcolleges van hoogleraren en studenten en gaat zelf
aan de slag met verschillende methoden van onderzoek.
We gaan ook op excursie naar de faculteit Bewegings­
wetenschappen aan de VU. Wist je dat ze daar de
klapschaats hebben uitgevonden?
In klas 3 start het project [email protected]: ‘Wat komt er
kijken bij het oplossen van een moord? Hoe betrouw­
baar zijn getuigenverklaringen?’ Ook in deze lessen
ontvangen we gastsprekers en ga je zelf onderzoek
doen, bijvoorbeeld DNA-onderzoek.
Wetenschap in de bovenbouw
In de bovenbouw neemt het aantal wetenschappelijke
activiteiten en het niveau ervan toe. Naast de reguliere
vakken natuurkunde, scheikunde en biologie, wordt er
op het Comenius College ook op een andere manier
wetenschappelijke kennis en aktiviteiten aangeboden.
Academiemiddagen
Elk kwartaal organiseren we een aantal middagen waar
de leerlingen van 4 vwo intensief met elkaar aan het
werk gaan om te zoeken naar oplossingen voor
wetenschappelijke vraagstukken. Terugkerend thema
hierbij is ‘Duurzaamheid’.
Comenius Academie
over het onderzoek dat zij zelf doen aan de universiteit.
Leerlingen met een exact vakkenpakket krijgen de kans
om een uitgebreid experiment uit te voeren.
Wetenschapsmarkt
In 6 vwo rond je het profielwerkstuk af. Met de eisen
die wij stellen, heeft dat het bachelorniveau! Vol trots
toon je op de wetenschapsmarkt aan een groot publiek
hoe je je onderzoek hebt opgezet en wat de uitkomsten
zijn.
European Union Science
Olympiad
Olympiades
Je kunt meedoen met nationale en internationale
olympiades, zoals de wiskundeolympiade en de EUSO.
Nationale Wetenschapsquiz
Vind je het leuk om samen met medeleerlingen na te
denken over gekke, interessante en leuke vragen?
Leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo werken met elkaar samen
om de juiste antwoorden te vinden op de vragen van de
Nationale Wetenschapsquiz. Voor zover mogelijk
worden de vragen met behulp van een experiment
opgelost.
Masterclasses
Masterclasses zijn minicursussen over een bepaald
onderwerp die door diverse universiteiten worden
aangeboden. In enkele dagdelen ervaar je wat het is om
als student wetenschappelijk bezig te zijn. Aan de hand
van voorbeelden en vraagstukken ga je dieper op de
stof in.
Studium Generale
In 5 vwo begin je aan je profielwerkstuk, waarmee je
laat zien dat je onderzoeksvaardigheden op hoog
niveau zijn. Je maakt het samen met een medeleerling
en mag zelf je onderzoeksvraag opstellen.
Bij de start van het onderzoeksproces komen
verschillende wetenschappers op school een
hoorcollege en een werkcollege geven en vertellen zij
CERN
Heb je weleens van de deeltjesversneller gehoord?
In de voorexamenklassen biedt de school de mogelijk­
heid om CERN te bezoeken. In dit natuurkundig
onder­zoekscentrum bij Geneve zoeken wetenschap­
pers naar de heilige graal van de natuurkunde: hoe is de
materie opgebouwd en hoe ziet ons heelal eruit. Als
voorbereiding op deze excursie wordt er een module
moderne natuurkunde aangeboden.
Cambridge Certificate
Als je na je vwo in het buitenland wilt gaan studeren, is
het belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst. Als
je bij ons het Cambridge Certificate gehaald hebt, hoef
je geen toelatingsexamen Engels meer te doen. Goede
beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor een
toekomstige wetenschappelijke carriere.
Reguliere lessen
Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, kritisch zijn en
oplossingsgericht denken doe je niet alleen op
bijzondere momenten. Daarom leggen we ook in de
gewone lessen de nadruk op de w van vwo. Tijdens de
lessen NL&T (Natuur, Leven en Technologie) wordt
ieder kwartaal een ander onderwerp op het snijvlak van
de ‘normale’ beta-vakken aangeboden. Voorbeelden van
deze onderwerpen zijn: buitenaards leven, de water­
stofauto, werking van bloedvaten.
‘Op het
C omenius op
­
zoeken wneeen
­
alle vrageord’
antwo
­
Brugklasinformatie 2013|2014 — www.comenius-hilversum.nl