Organogram van de diensten

24.10.2014
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
ORGANOGRAM VAN DE DIENSTEN EN NAMEN VAN DE LEIDINGGEVENDE AMBTENAREN
GRIFFIER
(Secretaris-generaal)
Emma DE PRINS
WETGEVENDE DIENSTEN
ADJUNCT-GRIFFIER
(Directeur-generaal)
Marc VAN der HULST
SECRETARIAAT-GENERAAL
Philip TANS
QUAESTUURDIENSTEN
DIRECTEUR-GENERAAL
Eric MORREEL
PUBLIC RELATIONS EN
INTERNATIONALE
BETREKKINGEN
Mireille PÖTTGENS
BOEKHOUDING
Patrick DELODDER
BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT
Gerda DEKERK
WETGEVEND
SECRETARIAAT
Jan DELTOUR
COMMISSIES
Reinhilde
DEBOUTTE
DOCUMENTATIE
EN ARCHIEF
Luc DE LOY
VERMEULEN
JURIDISCHE
DIENST
Alberik GORIS
VERTALING
PARL. STUKKEN
Patrick
VAN HOOF
Jacques NOUILLE
VERTALING
BV - CRA
Eddy
VASTMANS
NATURALISATIES
PERSONEEL
EN SOCIALE
ZAKEN
Véronique
DE SMEDT
INTEGRAAL
VERSLAG
Eric VANDERBECK
COMPTE RENDU
ANALYTIQUE (C.R.A.)
Christophe DEFOSSA
BEKNOPT
VERSLAG (B.V.)
Marc RUMMENS
TOLKEN
Nicole BARBARWILLENDYCK
ALGEMENE
ZAKEN,
FINANCIËN EN
HUISBESTUUR
Yves DELVAUX
GEBOUWEN
Philippe
BONTE
INFORMATICA
EN BUROTICA
Freddy
TOMICKI
PREVENTIE
EN
BESCHERM.
Jean-Pierre
TOUSSAINT