Brief minDef - Cie Steenhoven

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag
Ministerie van Defensie
Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl
Onze referentie
BS2014032600
Datum
Betreft
31 oktober 2014
Commissie van der Steenhoven
Tijdens het VAO IV/ICT van 3 juli jl. is mij gevraagd of ik bekend ben met enige
vorm van fraude of malversatie rondom het aanbesteden van IV/ICT-projecten of
de inhuur van derden.
Over de rechtmatigheid van Defensie-aanbestedingen mag niet de minste twijfel
bestaan. Daarom heb ik een commissie gevraagd meldingen uit de organisatie te
verzamelen en te analyseren.
Uit deze analyse komt naar voren dat nader onderzoek gewenst is. Ik heb de heer
Koos van der Steenhoven van ABD Topconsult bereid gevonden een
vervolgonderzoek te leiden. Zodra de resultaten daarvan bekend zijn, zal ik u
daarover zo spoedig mogelijk informeren.
DE MINISTER VAN DEFENSIE
J.A. Hennis-Plasschaert
Pagina 1 van 1
Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.